remont

W tym tygodniu położona została ostatnia warstwa asfaltu. Wykonała go specjalna maszyna, należąca do gliwickiego Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A.

Obecnie trwają drobne poprawki w obrębie terenów zielonych.

Odbiór końcowy nastąpi w najbliższym czasie. Weźmie w nim udział przedstawiciel Rady Osiedla Łabędy. Wcześniej przeglądniemy całą drogę.

Sprawdzimy, czy zgłaszane przez nas uwagi zostały w trakcie prowadzonych prac uwzględnione.

Po dokonaniu odbioru końcowego uzyskamy informację o ostatecznej wysokości kosztów remontu ul. R. Luksemburg.

Zadanie jest realizowane na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich. O jego realizację zabiegaliśmy od wielu lat.


 

przewiertTrwają prace prowadzone w ramach III etapu inwestycji PEC – Gliwice.

Aktualnie w ramach budowy nowej sieci ciepłowniczej wykonywany jest przewiert pod ulicą Wolności. Zadanie realizowano z zastosowanie specjalistycznego sprzętu.

Podobne przewierty, chroniące nawierzchnie dróg, będą wykonane także w innych miejscach.

Przypominamy, że obecnie realizowany jest III etap inwestycji PEC, a dokładnie IIIA i IIIB.  Sieć układana jest od ul. J. Popiełuszki aż do budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 11.

Na rok 2019 zaplanowano  etap IIIC, który obejmie pozostały teren, aż do ul. Z. Nałkowskiej.

zso2Trwa przebudowa pomieszczeń dawnej stołówki i świetlicy szkolnej w budynku ZSO 2 przy ul. Partyzantów 25.

Powstają nowe sale przedszkolne, sanitariaty, szatnie, nowa stołówka.

Zmiany są poważne. Aktualnie pracownicy firmy realizującej zadanie wykonują podstawowe prace budowlane – stawiają nowe ścianki działowe. Prace postępują bardzo sprawnie.

Przypominamy, że w ZSO 2 realizowane są aktualnie trzy zadania.

Powstaje nowa świetlica szkolna. Przeznaczono na nią trzy sale lekcyjne, znajdujące się na parterze.

Także na parterze budynku powstaje segment przedszkolny, a na I piętrze sala lekcyjna – tam, gdzie w zakończonym roku szkolnym przebywały przedszkolaki.

Koszt prowadzonych prac to 399. 850,22 zł. Środki pochodzą z budżetu Miasta Gliwice.

Zadanie realizuje Zakład Usługowo- Handlowy Grażyna Ruda, Krystian Ruda, Łukasz Ruda ul. Bernardyńska 56 z Gliwic.


 

KOSZENIEDziś ekipy koszące trawę można było zobaczyć w kilku miejscach Łabęd

M.in. na ul. Wolności, na całym jej przebiegu. I od strony u. Partyzantów i od ul. Waryńskiego.

Taki widok cieszy, bo trawa wyrosła już na znaczną wysokość. Wciąż jeszcze kilka miejsc pozostało do wykoszenia.

Przypominamy, że utrzymanie terenów zielonych należy do obowiązków ich właścicieli lub zarządców.


grillOd kilku lat Rada Osiedla organizuje dla członków łabędzkiego Klubu Seniora spotkania przy grillu. I w tym roku zadbaliśmy o podtrzymanie tradycji.

W zorganizowanym dziś pikniku wzięło udział ponad 100 osób.

Były wspaniałe grillowanie kiełbaski z boczkiem, cebulką i papryką, które jak zwykle, upiekł niezawodny i niezastąpiony Staś Machnik. Przygotowanie tak dużej liczby porcji wymagało wielogodzinnych przygotowań, no i oczywiście, specjalnego sprzętu i sporych umiejętności.

Bardzo dziękujemy Stasiowi za to, że zawsze możemy liczyć na Jego pomoc.

Rada przygotowała także napoje i ciasto. Była nawet muzyka. Jeden z Seniorów grał na akordeonie, inny zadbał o śpiewniki, wszyscy wspólnie się bawili. To było kolejne, radosne i pełne pozytywnych emocji spotkanie.

Głównymi organizatorami pikniku był Stefan Kurczab – przewodniczący Klubu Seniora i Sabina Gorczyca – Kamaj – przewodnicząca Zarządu Osiedla. Wspomagali Ich członkowie Rady : T. Barcik, B. Kończak, D. Kosowicz, E. Mizera, K. Sowa oraz grupa Seniorów.


KOSZENIENa terenach zielonych, położonych wzdłuż ul. Wolności, trwają jeszcze prace przy budowie nowej sieci ciepłowniczej.

Zbliżają się do końca. Pozostało jeszcze tylko przebicie się pod jezdnią ul. J. Popiełuszki i Wolności.

Zaraz po zakończeniu inwestycji PEC rozpocznie się budowa nowego skweru.

Dziś wykonane zostało ostatnie koszenie trawników. Następne prace pielęgnacyjne zostaną przeprowadzone już na nowym obiekcie.

Koszenie przeprowadziła ta sama firma, która wygrała przetarg na modernizację terenów zielonych wzdłuż ul. Wolności.


 

koszePrzypominamy, że na wszystkich właścicielach psów spoczywa obowiązek sprzątania jego odchodów.

Można je wyrzucać do każdego kosza i pojemnika na odpady komunalne. Nie jest wymagane ustawiane specjalnych koszy.

Pomimo tego, aby propagować właściwe zachowania, w niektórych miejscach montowane są pojemniki z odpowiednim opisem. Na skwerach pojawiają się też pojemniki z workami plastikowymi. Niestety, na razie jest z nimi kłopot, bo worki znikają w błyskawicznym tempie.

Przy okazji informujemy, że zakupu pojemników na psie odchody dokonuje Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych raz w roku.

Na początku maja, na nasz wniosek, z tegorocznej puli, na terenie Łabęd ustawiono trzy kolejne kosze. Jeden z nich zamontowano na ul. Zygmuntowskiej.

Dodatkowo, na prośbę mieszkanki, która w sprawie sprzątania po psach utrzymuje z Radą stały kontakt, Wydział ustawi dodatkowy kosz /zwykły/ po przeciwnej stronie tej ulicy.


festynW Parafii św. Anny odbył się dziś 15. festyn parafialny, zorganizowany z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki przez Radę Parafialną, Caritas Parafii św. Anny oraz Radę Osiedla Łabędy.

Dopisała pogoda. Liczni uczestnicy imprezy obejrzeli ciekawy program artystyczny i skorzystali z licznych atrakcji, przygotowanych przez organizatorów.

Impreza została dofinansowana z budżetu Miasta Gliwice.

Przedstawicielka Rady Osiedla Łabędy podziękowała ks. Prałatowi Piotrowi Kansemu za wieloletnią współpracę i otwartość na potrzeby lokalnego środowiska.

Rada również otrzymała podziękowania za wspomaganie Parafii w jej działaniach na rzecz mieszkańców.

Festyn w Parafii św. Anny to kolejny przykład dobrej i efektywnej współpracy wielu podmiotów,  które podejmują się wspólnej pracy na rzecz naszej dzielnicy. Wśród nich  istotną rolę odgrywa nasza rada.


ZALEWANIESkutkiem dzisiejszego deszczu, podobnie, jak wcześniejszych ulew, było zalanie terenów położonych pomiędzy granicami KSSE a pierwszymi zabudowaniami.

Woda płynęła też całą szerokością ul. Klasztornej i przedostała się na teren posesji. Analogiczna sytuacja powstała w rejonie ul. Rzeczyckiej. Problemy dotknęły też domów stających przy ul. Staromiejskiej. Konieczne było wypompowywanie wody z piwnic.

Sytuacja staje się coraz bardziej niepokojąca.

Po raz pierwszy interweniowaliśmy w tej sprawie na przełomie października i listopada 2017 r. Po raz drugi podjęliśmy temat po ulewnym deszcz, który spadł 3 maja. Spotkaliśmy się wtedy na miejscu z Prezesem Zarządu KSSE i napisaliśmy do Zastępcy Prezydenta Miasta Piotra Wieczorka stosowne pismo.

Pisaliśmy o tym we wcześniejszych materiałach.

Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych poinformował nas, że podjęte zostaną odpowiednie działania.

Po dzisiejszych zdarzeniach będziemy stanowczo upominać się przyspieszenia prac.

Zdjęcia i filmy przesłali nam mieszkańcy .Dziękujemy Im za to.


PECPrace przy układaniu nowej sieci ciepłowniczej wchodzą w fazę końcową.

Rozpoczęło się już zasypywanie wykopów i przywracanie terenu do stanu pierwotnego.

Na dojściu do skweru przy ul. Narutowicza położono już nowy asfalt. Wygląda wprawdzie nieco inaczej, jak ten zdjęty, ale tak to już jest, żadne naprawy nie gwarantują, ze będzie tak, jak było. Trudno.

Tak długo staraliśmy się o nową nawierzchnię w tym miejscu. Starsi na pewno pamiętają, jak było – na drodze leżały płyty betonowe, takie, jak te, które kładzie się na terenie budów.

Zakończono prace na terenie skweru.

Dziś rozmawialiśmy z wykonawcą. Uzmysłowiliśmy mu, że montaż nowej siłowni w pobliżu placu zabaw zależy od „oddania” fragmentu skweru, zajętego pod inwestycję.

Pozostało „przebicie się” pod jezdnią ul. J. Popiełuszki i Wolności. Potem prace będą prowadzone na terenie kościoła ewangelickiego.