bocznicaProblem z bocznicą trwa. Jest niezmiernie trudny do rozwiązania, bo teren nie należy do Miasta Gliwice. Jest własnością PKP PLK S.A. Bocznica jest dzierżawiona firmie transportowej.

Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach 28  września 2015 r. napisał m.in.:

 • bocznica w stacji Gliwice – Łabędy jest dostępna dla klientów w cyklu całodobowym,
 • Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach nie ma wpływu na to, kiedy i w jaki sposób klienci rozładowują podstawione wagony i jakich używają do tego metod,
 • w chwili obecnej […] nie ma możliwości wpływania na Przewoźników i ich klientów.

Jak widać, wpływanie na stan bocznicy jest bardzo trudne. Nie mamy możliwości doprowadzenia do jej zamknięcia. Skierowaliśmy taki wniosek do Zastępcy Prezydenta Miasta Piotra Wieczorka, ale okazało się to niemożliwe.

Od początku naszych zabiegów o zmniejszenie uciążliwości działania bocznicy staramy się o utwardzenie terenu sąsiadującego z jezdnią ul. Przyszowskiej, aby nie była ona brudzona.

Znów napiszemy prośbę do Prezydenta P. Wieczorka, żeby wystąpił do właściciela działki z wnioskiem o utwardzenie gruntu.


 

posiedzenieRada Osiedla zakończyła kilkutygodniowe prace nad przygotowaniem wniosków do tegorocznego budżetu obywatelskiego. Podczas XXIII posiedzenia plenarnego, które odbyło się 23 lutego omówiła i zaakceptowała 29 propozycji zadań.

Ponieważ jeden wnioskodawca może złożyć trzy wnioski, Rada podzieliła miedzy siebie obowiązki i tak, 3 z 29 podpisała w imieniu Rady Przewodnicząca Zarządu Osiedla Sabina Gorczyca – Kamaj, a pozostałe wnioski podpisali poszczególni członkowie Rady, choć zostały przygotowane zespołowo. Takie rozwiązanie wynikało z obowiązującej procedury.

Wnioski Rady zostały przyjęte w formie uchwały. Wszystkie zostaną złożone jutro. Przedstawimy je w oddzielnym materiale.

Jak Rada wybrała zadania do budżetu obywatelskiego?

Powtórzyła wnioski z ubiegłego roku, które zostały przeszły analizę formalną i zostały poddane głosowaniu, ale i te, które z różnych powodów w ubiegłym roku odrzucono, przygotowała nowe wnioski w oparciu o zgłoszenia, uwagi i sugestie mieszkańców, potrzeby spółdzielni mieszkaniowych i wiedzę członków rady o dzielnicy. Uwzględnione zostały też Państwa wpisy zamieszczane na facebooku.

Dziękujemy za wszelką pomoc i podpowiedzi, szczególnie tych dotyczących urządzeń rekreacyjnych i różnego rodzaju zajęć.


 

WazówHistoria zabiegów o zmianę stanu ul. Wazów trwa długo. Nie są one ani łatwe, ani możliwe do szybkiej realizacji.

Główny problem to status drogi – ul. Wazów jest drogą niepubliczną. A jest drogą niepubliczną, bo grunty, na których leży nie są w całości własnością Miasta Gliwice.

To, co należy do innych trzeba pozyskać do zasobów miasta. Zmiany terenowo – prawne wymagają czasu i wielu czynności, np. podziałów geodezyjnych, wykupów, czasem trafiają do sądu.

Jeśli droga nie jest publiczna to wszelkie prace są problemem. Pozostaje jedynie doraźne ratowanie drogi. I tak jest teraz. Okres pozimowy oznacza błoto i rozlewiska. Trudno dostać się do swojego domu.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami poprosiliśmy o pilne, wykonane w trybie interwencyjnym, prace poprawiające obecny stan nawierzchni. Będziemy doglądać sprawy.

O postęp w sprawie porządkowania sytuacji terenowo – prawnej pytamy dwa,  lub trzy razy w roku. Kolejne problemy są usuwane. Mamy nadzieję, że już niebawem będzie możliwe podjęcie uchwały przez Radę Miasta Gliwice w sprawie nadania ul. Wazów statusu drogi publicznej.


 

pwikJakiś czas temu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji usuwało na terenie Łabęd awarie sieci. Wykopy czekały na likwidację.

Czujni mieszkańcy zwrócili uwagę na nienaprawione fragmenty nawierzchni i zgłosili problem Radzie.

My porozumieliśmy się z wykonawcą. Uzyskaliśmy informację, że ubytki przy ul. Przyszowskiej, Wolności i Jagiełły zostaną uzupełnione do końca następnego tygodnia. Tymczasem prace zaczęły się już dziś.

Przyszowska i Jagiełły gotowe. Wolności sprawdzimy. Tam rozebrany został fragment nowego parkingu.

Zgłaszającym dziękujemy za współpracę, a kierownikowi Działu Sieci Wodociągowych za szybką reakcję na naszą prośbę i wykonane prace.


 

kominyOstatnio męczył nas smog. Pisaliśmy o dymieniu, kontrolach Straży Miejskiej, I etapie inwestycji PEC i przygotowaniach do etapu II.

Poszukując przydatnych w tej sprawie informacji zapytaliśmy Wydział Środowiska o liczbę palenisk węglowych, z których korzystają łabędzianie, o liczbę wniosków o dotacje, wypłacone kwoty, pomiary zanieczyszczeń.

Otrzymaliśmy wykaz 18 gliwickich osiedli z podaniem liczby systemów grzewczych wymagających wymiany na proekologiczne.

W Łabędach jest ich 902.

Przebija nas tylko Sośnica, gdzie jest ich 1.403.

Równie dużo takich nieekologicznych systemów jest w Szobiszowicach – 755,  na Zatorzu – 625, w Śródmieściu – 524, w Bojkowie – 495, w Ostropie – 468. Najmniej jest na os. Kopernika – 65, w Starych Gliwicach – 73.

Łącznie jest ich w Gliwicach – 7. 582. I każdy kopci.


 

PECPo wielu latach przygotowań, w roku 2016 PEC rozpoczął realizację kilkuetapowej inwestycji ciepłowniczej. Jesienią zakończył się etap I, który objął rejon ul. R. Luksemburg.

Zapytaliśmy o jej efekty.

Z informacji uzyskanej od Naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego otrzymaliśmy następujące informacje:

 • długość zrealizowanej sieci to 761 m,
 • liczba wspólnot, z którymi PEC współpracował w trakcie realizacji zadania -18,
 • liczba przyłączonych do miejskiej sieci budynków – 14 mieszkalnych i budynek ZSO nr 2,
 • liczba wymiennikowi sfinansowanych przez PEC – 13,
 • liczba mieszkań podłączonych do wymiennikowi /wg deklaracji zarządców/ – 214.

W rejonie objętym uciepłownieniem do miejskiej sieci przyłączono 68 % mieszkań.

To niezmiernie pozytywne informacje. Z naszego środowiska zniknęło 214 dymiących kominów. Będzie zdrowiej, choć do celu Jeszce bardzo długa droga.

Aktualnie PEC prowadzi przygotowania do realizacji II etapu inwestycji. Będziemy o tym informować.


 

zsoJuż po raz trzeci nie udało się wyłonić projektanta modernizacji terenów szkolnych przy ul. Partyzantów.

Kolejny z przetargów został unieważniony z powodu przekroczenia przez oferenta kwoty, którą Wydział Inwestycji i Remontów przeznaczył na sfinansowanie tego zadania.

Następny przetarg powinien zostać ogłoszony w przyszłym tygodniu.

To ważne dla nas zadanie, ponieważ tereny przyszkolne, będące w dyspozycji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 wymagają remontu i nowego zagospodarowania.

Zajmujemy się tą sprawą od kilku lat, konsekwentnie zabiegając o zmianę obecnej sytuacji. Najpierw planowane prace wstrzymała budowa Łabędzia, potem pierwszeństwo zyskała modernizacja obiektów sportowych przy SP 32.


 

stacjaWcześniej informowaliśmy o planach budowy stacji benzynowej przy ul. Zygmuntowskiej. Sprawa ma dość długa historię.

Pozwolenie na budowę dostał dość dawno StatOil. Po jednym z naszych zapytań o termin budowy, na terenie inwestycji prowizorycznie odgrodzono fragment gruntu. I na tym się skończyło.

Po zapytaniu o budowę stacji, skierowanym do nas przez jednego z naszych czytelników zapowiedzieliśmy, czy pozwolenie na budowę jest nadal aktualne.

Odpowiedział nam Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice Piotr Wieczorek:

„ […] informuję, że na podstawie uzyskanych wyjaśnień Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice, dotyczących budowy stacji benzynowej u zbiegu ulic Zygmuntowskiej i Poezji, nie ma podstaw do stwierdzenia, że nie ma podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji zezwalającej na budowę ww obiektu.

Jak ustalono w organie nadzoru budowlanego, ostatni wpis w dzienniku budowy został dokonany przez kierownika budowy w dniu 2 października 2015 r., w którym potwierdził wykonanie 3 fundamentów masztów flagowych. Zatem do 2 października 2018 r. może trwać przerwa w budowie. Ogrodzenie ternu nie oznacza, że w najbliższym czasie inwestor zamierza przystąpić do budowy.

Z powyższych informacji wynika, że inwestor ma czas na wykonanie inwestycji.

Postaramy się dopytać o zamiary u źródła.


 

posiedzenie16 lutego odbyło się w Łabędziu XXIII posiedzenie plenarne Rady Osiedla Łabędy.

Jego głównym tematem były wnioski do tegorocznego budżetu obywatelskiego.

Rada przeanalizowaliśmy 3 grupy wniosków:

 • poddane pod głosowanie w roku 2016, ale niepoparte przez odpowiednią liczbę osób,
 • złożone w roku 2016, ale odrzucone na etapie analizy formalnej,
 • nowe, sformułowane na podstawie wniosków mieszkańców i własnej wiedzy o potrzebach Łabęd.

Łącznie, członkowie Rady omówili 28 różnych zadań, stanowiących bazę, z której zostanie wyłoniony ostateczny wykaz wniosków do budżetu obywatelskiego, które złożą : Rada Osiedla, poszczególni radni osiedlowi i radni miejscy / w skład RO wchodzi dwoje radnych miejskich /.

Propozycje zadań to tzw. projekty twarde i miękkie. Twarde to inwestycje i remonty, miękkie to różnorodne zajęcia dla dzieci, dorosłych i Seniorów.

Termin składania wniosków mija 24 lutego. Do tego czasu musimy wybrać zadania, wypełnić odpowiednie wnioski i złożyć je w urzędzie.


 

skwerNa trawnikach jeszcze leży śnieg, a pracownicy Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych rozpoczęli już wiosenne porządki.

Na największym łabędzkim skwerze, położonym przy ul. Narutowicza, wykonywane jest przycinanie gałęzi i ich zrębkowanie. W następnych etapach realizowane będą kolejne prace porządkowe.

I znów, przez całe lato będziemy mogli cieszyć się z pięknego terenu do wypoczynku i zabawy.

Przypominamy, że nowy skwer został oddany do użytku w roku 2010. Na skutek starań Rady Osiedla w roku 2012 na terenie skweru wykonano wiele prac uzupełniających, było to m.in. ustawienie dużego urządzenia zabawowego na placu zabaw oraz drewnianej altanki i ogrodzenie całego terenu dla dzieci. Uzupełnienia kosztowały 1 mln zł., całość kosztów wyniosła 2.200.000 zł.