WolnościNa początku kwietnia na ul. Wolności prowadzone były prace związane z awarią sieci wodociągowej. Wykonywało je Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

W związku z tym, że rozkopany został chodni i wysepka porosiliśmy Zarząd Dróg Miejskich o sprawdzenie, czy szkody związane z wykopami zostały odpowiednio naprawione.

ZDM poinformował nas, że w trakcie kontroli prac naprawczych stwierdzono liczne nieprawidłowości. PWiK zostało pisemnie wezwane do ich natychmiastowego usunięcia.

Zostaniemy powiadomieni o doprowadzeniu terenu do stany wcześniejszego.


 

GojawiczyńskiejNiezamieszkałe i zniszczone budynki, stojące przy ul. P. Gojawiczyńskiej 16 i 16 A, w których ostatnio miał miejsce pożar i w sprawie którego kontaktowali się z Radą mieszkańcy, prosząc o zainteresowanie się problemem, zostaną niedługo wyburzone.

Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. przeprowadził przetarg i w jego wyniku wyłonił firmę, która w najbliższym czasie wykona prace rozbiórkowe.

Powstanie atrakcyjna działka budowlana. Będziemy zabiegać o szybkie przeznaczenie jej do sprzedaży bądź zagospodarowanie przez miasto Gliwice jako właściciela.


 

sprzątanieCzłonkowie Rady Osiedla i łabędzkiego Klubu Seniora w ramach akcji Sprzątania Świata zbierali śmieci, zalegające na prywatnej działce przy ul. Kosmonautów.

Czego tam nie można znaleźć? Butelki, puszki, worki pełne odpadów, szmaty, opakowania zastępcze, gruz…

Pomimo zorganizowanego systemu odbioru odpadów wciąż są tacy, którym chce się swoje śmieci wynosić w krzaki.

Działka nr 155 jest dość rozległa. Nawet spora liczba osób nie jest w stanie za jednym razem zrobić na niej porządku. Dlatego wesprą nas uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 z ul. Partyzantów, którzy jutro, w ramach tej samej akcji będzie kontynuować naszą dzisiejszą pracę.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy dziś porządkowali zaniedbany teren przy ul. Kosmonautów.


 

drzewoNa skwerku przy skrzyżowaniu ulicy Wolności, Przyszowskiej i Strzelców Bytomskich stało suche drzewo, grożące przewróceniem się na jezdnię.

Problem z jego usunięciem był poważny, bo teren był w zarządzie Zakładów Mechanicznych Bumar – Łabędy i nie mieliśmy wpływu na to, jakie prace są na nim wykonywane.

Latem 2016 doszło do pozytywnej zmiany – działka jest aktualnie w zarządzie Prezydenta Miasta Gliwice. Jej bieżące utrzymanie zapewnia Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

To MZUK uzyskał decyzję zezwalającą na wycinkę suchego drzewa, rosnącego blisko jezdni. Decyzja została wykonana tak szybko, że nie zdążyliśmy wykonać dokumentacji fotograficznej przeprowadzonych prac. Pozostało nam wykonanie zdjęcia resztek pnia.

Wycięcie drzewa i wcześniejsze skorygowanie krzewu spowodowało, że widoczność w obrębie skrzyżowania wreszcie się poprawiła. Mieszkańcy prosili o to od dawna.

Korekta i wycinka suchych drzew została też wykonana na pozostałym terenie działki nr 436 na wysokości tzw. Relaksu.


 

SP32Wykonawca modernizacji boisk sportowych przy ul. Wrzosowej wstrzymał prace. Ich ko0ntynuacja nie jest możliwa w związku z ujawnioną w ostatnim czasie koniecznością usunięcia kolejnych drzew.

Zgodnie z potwierdzoną opinią Wykonawcy, kolidują one z zaprojektowanym zagospodarowaniem terenu. Krótko mówiąc, zgodnie z projektem, wykonanym przez BUD SERWIS RDK z Gliwic, nie da się realizować zadania bez dodatkowej wycinki.

Wydział Inwestycji i Remontów złożył 6 kwietnia do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o wydanie zgody na wycinkę 25 drzew kolidujących z inwestycją.

Wizja lokalna, wykonywana przez Urząd Marszałkowski w ramach prowadzonego postępowania, odbędzie się 28 kwietnia. Od jej wyniku zależy wydanie decyzji. Przedstawiciel Rady będzie obecny na terenie budowy podczas trwania wizji.

Dopiero po uzyskaniu zgody na wycinkę Wykonawca i Inwestor powrócą do sprawy terminu zakończenia prac.


 

PortowaPrzypominamy, że od dłuższego czasu zabiegamy o wykonanie linii ciągłych, oddzielających pasy dla samochodów od części jezdni ul. Portowej, z której mogliby korzystać piesi i rowerzyści.

Takie rozwiązanie uznaliśmy za proste i szybkie do wprowadzenia, a jednocześnie w zdecydowany sposób poprawiający bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Zarząd Dróg Miejskich analizował sprawę.

Ostatnio otrzymaliśmy informację, że wykonywany jest projekt zmiany organizacji ruchu w ciągu ul. Portowej. Po jego wykonaniu zostanie on przekazany do Komendy Miejskiej Policji celem uzyskania opinii.

Po jego pozytywnym zaopiniowaniu zostanie on zatwierdzony i wysłany do realizacji, która nastąpi podczas odnowy oznakowania poziomego na terenie Gliwic.


 

SP32Wykonawca modernizacji boisk sportowych przy ul. Wrzosowej wstrzymał prace. Ich ko0ntynuacja nie jest możliwa w związku z ujawnioną w ostatnim czasie koniecznością usunięcia kolejnych drzew.

Zgodnie z potwierdzoną opinią Wykonawcy, kolidują one z zaprojektowanym zagospodarowaniem terenu. Krótko mówiąc, zgodnie z projektem, wykonanym przez BUD SERWIS RDK z Gliwic, nie da się realizować zadania bez dodatkowej wycinki.

Wydział Inwestycji i Remontów złożył 6 kwietnia do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o wydanie zgody na wycinkę 25 drzew kolidujących z inwestycją.

Wizja lokalna, wykonywana przez Urząd Marszałkowski w ramach prowadzonego postępowania, odbędzie się 28 kwietnia. Od jej wyniku zależy wydanie decyzji. Przedstawiciel Rady będzie obecny na terenie budowy podczas trwania wizji.

Dopiero po uzyskaniu zgody na wycinkę Wykonawca i Inwestor powrócą do sprawy terminu zakończenia prac.


18.04. SP 32 (1)


BASENOd początku kwietnia 30 Pań Seniorek ma możliwość uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach aqua aerobiku.

Odbywają się one w piątki na basenie Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Wrzosowej.

Panie tworzą dwie grupy. Ćwiczenia trwają 45 minut. Prowadzi je wykwalifikowana instruktorka, przygotowująca bardzo atrakcyjne zajęcia.

Uczestniczki aqua aerobiku są bardzo zadowolone z przygotowanej dla nich oferty.

Przypominamy, że jest ona zadaniem w całości finansowanym ze środków miejskich i jest zadaniem budżetu obywatelskiego na rok 2017.

Za zorganizowanie zajęć dziękujemy Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych.


 

SzuwarekPrzypominamy, że tzw. Szuwarek nie wygląda najlepiej i nie jest odnawiany, ponieważ jego połowa należy do Kompanii Węglowej S.A.

Oznacza to nie tylko, że nie  możemy liczyć na wykonanie remontu tego ładnego niegdyś obiektu rekreacyjnego, ale i to, że bieżące utrzymanie właściwego porządku na tej części działki, która nie jest własnością Miasta Gliwice stanowi problem i wymaga regularnych interwencji.

O okresowe sprzątanie zabiega zwykle Straż Miejska. I właśnie 20 kwietnia takie sprzątanie miało miejsce. Na zlecenie Kompanii usunięto zalegające w rejonie stawu śmieci – odpady komunalne, stare opony, butelki …

Jak aktualnie ma się sprawa pozyskiwania do zasobów Miasta Gliwice części terenu, na którym znajduje się Szkwarek poinformujemy w oddzielanym materiale.


 

MechanikówGeneralnej przebudowie poddana została ul. Mechaników, stanowiąca główny dojazd do łabędzkich zakładów przemysłowych. Zadanie na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich wykonuje Przedsiębiorstwo Remontów Dróg i Mostów S.A. w Gliwicach.

Wykonano już frezowanie starej nawierzchni asfaltobetonowej. Prace drogowców zwolniły, gdy okazało się, że konieczne są prace remontowe w obrębie kanalizacji deszczowej. Ich wykonanie zlecił Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

W najbliższych dniach rozpocznie się stabilizowanie gruntu przy użyciu cementu. Potem wykonane zostanie podłoże z kruszywa, a następnie nowa nawierzchnia.

Obecna zatoka parkingowa zostanie oddzielona od jezdni wysepką, która wyznaczy wjazd i wyjazd na jej teren. Nawierzchnia zatoki nie będzie wymieniana, bo nie jest w dyspozycji miasta.

Prace przebiegają sprawnie, choć pogoda nie sprzyja.