smogW ostatnich dniach bez trudu można było zobaczyć, jak wygląda smog.

Nad Łabędami wisi siwopopielata warstwa pyłów. Obecność zanieczyszczeń można też było stwierdzić wyczuwając w powietrzu zapach spalenizny.

Smog to nie tylko nieprzyjemny zapach i brzydki widok. To przede wszystkim groźna dla zdrowia ludzi trucizna.

Smog powodowany jest m.in. tzw. niską emisją, występuje więc głównie w sezonie grzewczym. Szacuje się, że w 80 % przyczyną powstawania smogu są zanieczyszczenia spowodowane ogrzewaniem mieszkań węglem, a jest ich w Łabędach niestety sporo. Problemem jest także korzystanie z opału o niskiej jakości i spalanie odpadów.

W obecnej sytuacji ważne jest, żeby nasza wiedza o źródłach i skutkach smogu, szczególnie dla dzieci i starszych, stale się poszerzała.

Coraz częściej zdarzają się zgłoszenia dotyczące zanieczyszczania powietrza przez właścicieli konkretnych domów. Kierujemy je do Straży Miejskiej, która przeprowadza oględziny i przeprowadza rozmowy z m mieszkańcami.

W takie dnie, jak 8, 9, 10 stycznia, gdy smog można było poczuć i zobaczyć, możemy mocniej niż wcześniej docenić inwestycję realizowaną jesienią w Łabędach przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

Wiele mieszkań w rejonie ul. R. Luksemburg, od obecnego sezonu grzewczego, korzysta z ciepła systemowego. Oznacza to wyeliminowanie wielu kopcących kominów.


 

stojaki26 listopada przy ul. Wolności zostały zamontowane stojaki na rowery. Zadanie wykonał Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych na wniosek Rady Osiedla.

Jednocześnie poprosiliśmy o ustawienie obok nich stacji naprawy rowerów.

W roku 2016 stacje takie posadowiono w 5 punktach miasta – na Placu Inwalidów Wojennych, przy Al. Przyjaźni w rejonie wejścia do parku Chopina, przy placu zabaw w rejonie ul. Horsta Bienka, przy Radiostacji i przy Al. Sikornik.

Wydział poinformował nas, że w chwili obecnej gromadzone są wnioski mieszkańców i radnych, dotyczące proponowanych lokalizacji, które zostaną poddane analizie.

Środki na zakup i montaż stacji zostały zabezpieczone w budżecie miasta na rok 2017.


 

murarskaUlica Murarska, położona w Starych Łabędach – boczna ul. Wyczółkowskiego, została wyremontowana w roku 2012 kosztem 400 tys. zł.

W budżecie miasta Gliwice na rok 2017 znajduje się zadanie pod nazwą „Budowa drogi równoległej do ul. Murarskiej”.

W roku bieżącym wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi o tej samej nazwie, przebiegającej równolegle do tej, która została zmodernizowana wcześniej.

Jest to droga dojazdowa, mająca za zadanie skomunikowanie terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na obszarze KSSE.

Budowa drogi stanowi przedmiot porozumienia zawartego pomiędzy KSSE, a Zarządem Dróg Miejskich.

Koszt realizacji zadania został wyszacowany na 1.600.000 zł, przy czym strony porozumienia zobowiązały się do pokrycia po 50% nakładów faktycznie poniesionych na realizację robót budowlanych.

Projekt przewiduje budowę drogi asfaltobetonowej z jednostronnym chodnikiem wraz z wykonaniem oświetlenia i kanalizacji deszczowej, którą wybuduje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Kolejna droga w Łabędach zmieni swój stan techniczny i wygląd.


 

kapliczkaKapliczka przydrożna, stojąca u zbiegu ul. Rzeczyckiej i Pszennej odzyskała dawny blask.

Prace konserwatorskie zlecił Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych. Wykonała je specjalistyczna firma – Konserwacja Zabytkowej Architektury dr arch. Bronisław Mzyk z Tarnowskich Gór.

Koszt remontu to 98.400 zł.

Jest on związany z bardzo poważnym zakresem prac.

Zrealizowane prace objęły:

 • odkopanie fundamentów na zewnątrz i wewnątrz,
 • wykonanie izolacji fundamentów,
 • rozebranie posadzki, wymianę gruntu na piasek, wykonanie nowej posadzki,
 • uzupełnienie brakującego fundamentu pod progiem wejścia do kapliczki i pod ołtarzykiem,
 • nowego ołtarzyka,
 • oczyszczenie ścian, położenie nowych tynków, pomalowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych,
 • wykonanie obróbek blacharskich dachu,
 • odnowienie krzyża zwieńczonego kapliczkę,
 • poddanie renowacji figury Matki Boskiej.

Szczegółowe sprawozdanie wraz z ciekawą dokumentacją fotograficzną, znajduje się w załączniku, publikujemy je za zgodą przedstawiciela firmy wykonującej prace konserwatorskie. Zachęcamy do lektury.

Za zlecenie prac i sfinansowanie ich z budżetu miasta Gliwice serdecznie dziękujemy pracownikom Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, a szczególnie Pani Ewie Staszków za pełnienie nadzoru na realizacją zadnia.

Dziękujemy też wykonawcy prac za ich rzetelność i  terminowość.


sprawozdanie-z-prac-konserwatorskich


Za odśnieżanie chodników odpowiadają różne podmioty. Jednym z nich jest Zarząd Dróg Miejskich. Na jego zlecenie Remondis utrzymuje w odpowiednim stanie 279.999,00 metrów bieżących i  808. 613,00 m2 chodników na terenie całego miasta.

Poniżej zamieszczamy wykaz chodników na terenie Łabęd, które odśnieża Remondis:

 • 15 Grudnia od Przyszowskiej do R. Luksemburg
 • 15 Grudnia od Rodzinnej do 22 Lipca
 • 22 Lipca 2 od nr 5 do Zygmuntowskiej str. L I P
 • 22 Lipca od nr 2 do nr 8
 • 22 Lipca od nr 17 do nr 23
 • Batorego od Partyzantów do Marksa L i P
 • Chatka Puchatka str. P od Strzelców Byt. do nr 7b
 • Chrobrego L i P
 • Fiołkowa str. L od Partyzantów
 • Gałczyńskiego str. L i P
 • Główna od Wolności do nr 3, od nr 24 do Nałkowskiej
 • Gojawiczyńskiej str. L
 • Gorkiego L i P
 • Jaracza L i P
 • Kanałowa przy zieleńcu
 • Kosmonautów przy zieleńcu
 • Kraszewskiego od Zawadzkiego str. P
 • Literatów od Poezji str. L do Makuszyńskiego
 • Literatów od Poezji str. P do Szenwalda
 • Majakowskiego str. P od Marksa do nr 10
 • Makuszyńskiego przy zieleńcu
 • Marksa (cała) str. L i P
 • Mechaników str. L
 • Metalowców w obrębie pl. Niepodległości
 • Nałkowskiej str. L i P
 • Narcyzów str. L i P
 • Narutowicza od Strzelców str. L
 • Niemcewicza cała str. L i P
 • Olimpijska str. L i P
 • Ossolińskich str. L
 • Oświęcimska od Zawadzkiego str. L do nr 7
 • Partyzantów od Przyszowskiej do Fiołkowej str. L i P
 • Piaskowa str. L i P
 • Plac Niepodległości str. L i P
 • Poezji str. L i P
 • Przyszowska str. L od Toszeckiej do Puławskiego
 • Przyszowska str. P od Tęczowej do Wolności
 • Pszenna str. L i P
 • Pułaskiego str. L i P
 • Radosna str. L i P do kościoła
 • Rejtana str. L i P
 • Różana str. L i P
 • Róży Luksemburg str. L od nr 38 od ul Partyzantów
 • Róży Luksemburg str. P od nr 21 do ul. Partyzantów
 • Rzeczycka str. L od Pszennej do nr 31
 • Staromiejska str. L i P cała
 • Strzelców Bytomskich do Zakątek Leśny str. L do Radosnej
 • Strzelców Bytomskich str. L do nr 24 do Wolności
 • Strzelców Bytomskich str. P od nr 49 do 39,od 25 do 23
 • Strzelców Bytomskich str. P do nr 19 do Wolności
 • Strzelców Bytomskich od ul. Nad Łąkami do Grzybowej
 • Tuwima cała str. L i P
 • Wieniawskiego str. L i P
 • Wolności od Partyzantów str. L
 • Wrzosowa str. L i P
 • Zamkowa od Rzeczyckiej str. P
 • Zapolskiej str. L i P
 • Zawadzkiego str. L i P
 • Zielińskiego str. L i P
 • Zygmuntowska od Kosmonautów str. L do Przyszowskiej
 • Zygmuntowska str. L od Przyszowskiej do Ossolińskich
 • Zygmuntowska str. L od Lila Logistic do Oriona
 • Zygmuntowska str. P od Kosmonautów do 22 lipca
 • Zygmuntowska str. P od Przyszowskiej do Lila Logistic
 • Przejścia dla pieszych na terenie miasta Gliwice.

Za inne odpowiadają właściciele nieruchomości i zarządcy.

Kontakt telefoniczny z koordynatorem możliwy jest pod numerami telefonów 607-606-225 oraz  607-584-607.


 

zimaStraż Miejska nas swej stronie napisała 4 stycznia:

„Wraz z opadami śniegu powraca problematyczny temat odśnieżania chodników przylegających do prywatnych posesji. Straż Miejska w Gliwicach przypomina, iż na właścicielach oraz innych podmiotach władających nieruchomościami spoczywa obowiązek dbania o stan chodników i dróg dla pieszych położonych wzdłuż ich posesji.

Zgodnie z treścią Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele oraz zarządcy nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników zlokalizowanych bezpośrednio przy ich nieruchomościach.

Oczywiście zaniedbywanie powyższych obowiązków może wiązać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Strażnicy Miejscy mogą ukarać właściciela nieruchomości mandatem karnym w wysokości 100 zł w związku naruszeniem art. 10 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.”

Zachęcamy do respektowania przepisów nie ze względu na konsekwencje, lecz ze względu na bezpieczeństwo pieszych i unikanie ewentualnych kłopotów, które mogą się pojawić w sytuacji, gdy ktoś wyrządzi sobie krzywdę i będzie dochodził odszkodowania.


 

odsniezanieSypie śnieg. Konieczne jest jego usuwanie.

Służby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg za naszym pośrednictwem  bardzo proszą mieszkańców Łabęd o NIEPARKOWANIE POJAZDÓW WZDŁUŻ WĄSKICH ULIC PO OBU STRONACH JEZDNI. Taka sytuacja uniemożliwia odśnieżenie drogi.

ZDM wysłał nam zdjęcia łabędzkich ulic, na których dziś wystąpiły trudności z wjechaniem pojazdów odśnieżających, w emailu skierowanym w tej sprawie do Rady Osiedla ZDM wylicza ulice: R. Luksemburg, Batorego, Tuwima, Kosmonautów. Zapewne takich miejsc jest więcej.

MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY MAJĄ MOŻLIWOŚĆ ZAPARKOWANIA SAMOCHODÓW NA WŁASNEJ POSESJI, BARDZO PROSIMY, ABY NIE POZOSTAWIALI ICH NA JEZDNI, BO MOŻE TO CZĘŚCIOWO LUB CAŁKOWICIE UNIEMOŻLIWIĆ OCZYSZCZENIE DROGI.


 

lawkiW ostatnim czasie wymienione zostały ławki parkowe wzdłuż całej ul. Wolności.

Zmiana dotyczy nie tylko odcinka pomiędzy ul. K. Marksa i Partyzantów, który latem był modernizowany. Nowe ławki, na prośbę grupy mieszkańców, pojawiły się też za kioskiem, w sąsiedztwie nieczynnej fontanny, a także na skwerze w rejonie ul. Waryńskiego.

Łącznie wymieniono 19 ławek.

Pozostało jeszcze jedno miejsce do uzupełnienia. Ławki brakuje w sąsiedztwie klatki nr 48. Opóźnienie w jej montażu wyniknęło z konieczności zgłoszenia kradzieży tej, która stała tam wcześniej. Dopiero po dokonaniu niezbędnych formalności ławka zostanie ustawiona. Nastąpi to na początku stycznia.