19397082_2007394032826804_8690318971826496520_nRozpoczynają się wakacje.
Na czas wypoczynku i relaksu życzymy uczniom i nauczycielom dużo pogody, radości, wiele pięknych chwil wartych przeżycia i zapamiętania, a także zdrowia i życzliwości innych.
Wszystkim, którzy są twórcami sukcesów odniesionych przez dzieci w roku szkolnym 2016/2017 gratulujemy osiągnięć i życzymy kolejnych.


 

kino18 czerwca zainaugurowana została działalność tegorocznego Letniego Kina Plenerowego. Podobnie, jak w latach ubiegłych, o godz. 18.00 wyświetlana będzie bajka dla dzieci, a o godz. 20.00 film dla dorosłych.

Kino zajrzy do Łabęd 2 lipca i rozłoży się na placu przy kościele św. Anny.
Znamy już repertuar.  Wyświetlone zostaną dwa filmy –  „Ups! Arka odpłynęła” i „Zniewolony”.

Organizatorzy ustawią na placu zakupione specjalne na potrzeby kina leżaki z logo miasta. Będzie ich około 100.

Zapraszamy serdecznie na seans.

W ramach Letniego Kina Plenerowego odbędzie się łącznie 7 seansów – trzy z nich odbędą się na terenie osiedli – Ligota Zabrska, Wilcze Gardło i Łabędy.

Wydziałowi Kultury i Promocji Miasta dziękujemy za danie mieszkańcom Łabęd możliwości skorzystania z tej ciekawej oferty spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu w miejscu swojego zamieszkania.


 

PECW ostatnim czasie rozpoczęła się realizacja II etapu inwestycji PEC – Gliwice na terenie Łabęd.

Nowa sieć ciepłownicza wykonywana jest aktualnie dla kilku wspólnot mieszkaniowych z ul. Wolności, Majakowskiego i Tuwima.

Przygotowania do rozpoczęcia II etapu trwały długo. Nie obyło się bez trudności.

Jednej ze wspólnot, dopiero po kilku spotkaniach, zorganizowanych przez Radę Osiedla i z inicjatywy mieszkańców, udało się doprowadzić do podjęcia uchwały w sprawie jej przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Są takie, które nie zechciały skorzystać z zaistniałej możliwości zmiany źródła ciepła.

Dla jednej ze wspólnot w tym roku wykonana będzie nowa sieć, natomiast poszczególne mieszkania zostaną przyłączone w następnym roku. Jednocześnie przeprowadzona będzie termomodernizacja budynków.


 

 

GŁOSOWANIE12 czerwca o godz. 16.00 zakończyło się internetowe głosowanie na zadania do wykonania w roku 2018  w ramach budżetu obywatelskiego. Papierowe karty można było oddać w punktach konsultacyjnych w godzinach ich otwarcia.

Ostateczne wyniki będą znane 14 lipca.

Na stronie internetowej miasta znajdują się liczny głosów oddanych na poszczególne zadania, zarejestrowane przez system o godz.16.10.

Czas głosowania był czasem dużej aktywności. Rada Osiedla zabiegała przede wszystkim o wysoką frekwencję. Angażowała się też w uzyskanie jak najwyższego poparcia dla zadania nr 5 – „Ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej na chodniku i miejscach postojowych przy ul. Zygmuntowskiej od ul. Poezji do ul. Ossolińskich – strona nieparzysta” – wartość zadania – 264.000 zł.

Wspieraliśmy też inne zadania, ponieważ każde z nich uważaliśmy za ważne.

Byliśmy w wielu miejscach, zachęcaliśmy, informowaliśmy, przedstawialiśmy argumenty dotyczące zasadności zabiegania o realizację poszczególnych zadań.

Mamy nadzieję, że nasza aktywność, pomoc i zaangażowanie wielu mieszkańców przyniesie oczekiwane rezultaty.

Wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu, a także tym, którzy pomagali Radzie z pozyskiwaniu głosujących serdecznie dziękujemy.


 

PortowaOd kilku lat Rada Osiedla zabiega o wykonanie drogi dla rowerów wzdłuż ul. Portowej na tym odcinku drogi, gdzie jej nie ma.

Swe starania nasililiśmy w ostatnim czasie w związku ze zwiększeniem się liczby pieszych i rowerzystów, którzy korzystają z pobocza jezdni.

Wniosek w sprawie budowy drogi rowerowej złożyliśmy w tym roku w ramach budżetu obywatelskiego.

Został odrzucony, ale w uzasadnieniu znalazły się optymistyczne zapisy: „Zadanie jest przygotowywane do realizacji. W bieżącym roku zostanie wykonana inwentaryzacja zieleni i złożony wniosek o wycinkę drzew pod budowę ciągu pieszo – rowerowego. W 2018 roku planowana jest budowa.”

Kto jeździ ul. Portową może obserwować efekty już rozpoczętych prac. Pobocze jest porośnięte samosiejkami, które z czasem bardzo się rozkrzewiły. Teraz trwa oczyszczanie terenu – przycinanie drzew i wycinanie przydrożnych zarośli.

Odsłaniany jest pas biegnący wzdłuż drogi, na którym w nieodległej przyszłości może powstać bezpieczny ciąg pieszo – rowerowy. Będzie on stanowił przedłużenie takiego ciągu, który już istnieje na ul Portowej pomiędzy wjazdem do Śląskiego Centrum Logistyki a magazynami Silsa.


 

sp32Plac budowy nowych obiektów sportowych przy ul. Wrzosowej nadal tkwi w bezruchu, jednak już w najbliższym czasie można się spodziewać oczekiwanych zmian.

Z informacji pozyskanych w Wydziale Inwestycji i Remontów wynika, że

  1. na razie wykonawca nie prowadzi żadnych prac,
  2. 12 czerwca uprawomocni się decyzja w sprawie zezwolenia na wycinkę 25 drzew,
  3. Skanska S.A., wykonawca inwestycji, wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie terminu zakończenia prac,
  4. wniosek ten będzie rozpatrywany przez Wydział i prezydenta resortowego,
  5. po jego rozpatrzeniu poinformujemy Państwa o podjętej decyzji,
  6. wycinka drzew może być wykonana przez wykonawcę po podpisaniu aneksu do obecnie obowiązującej umowy.

Z naszych wyliczeń wynika, że prace mogą być wznowione w połowie czerwca. Oby tak się stało.

Przypominamy, że inwestycja zaczęła się w czerwcu 2016 r. Niebawem minie rok od przekazania wykonawcy placu budowy. Napotyka ona na przeszkody wynikające z charakteru terenu, na którym zlokalizowane będą nowe boiska sportowe. Bezpośrednie sąsiedztwo lasu sprawia, że drzew jest w tym miejscu szczególnie dużo. Okazało się, że aż 37 z nich uniemożliwia właściwe wykonanie boisk i innych obiektów sportowych. Ponieważ uzyskanie zezwolenia na ich wycinkę wymaga czasu, termin zakończenia prac został przesunięty na dzień 1 lipca 2017 r., a teraz można się spodziewać kolejnej zmiany.


 

ZATOCZKA5 czerwca rozpoczął się remont nawierzchni zatoki autobusowej przy ul. Przyszowskiej.

O złym jej stanie pisaliśmy już wcześniej. Informowaliśmy też , że zwróciliśmy się do Zarządu Dróg Miejskich z wnioskiem o remont zniszczonej nawierzchni.

Prace rozpoczęły się już w teraz, pomimo tego, że pierwotnie ich wykonanie ZDM planował na rok następny.

Dziękujemy za realizację remontu, na który czekaliśmy.

Skorzystają na tym także nasze miejskie autobusy, które nie będą narażone na uszkodzenia.


 

 

wczASYW niedzielę rano 60 osobowa grupa łabędzkich Seniorów wyjechała na wczasy do Wysowej.

To od wielu lat stałe miejsce, w którym organizują sobie wypoczynek.

Koordynatorem wszelkich działań związanych z przygotowaniem wyjazdu jest jeden z jego uczestników – Stefan Kurczab.

To wartościowe i wymagające wielu przygotowań przedsięwzięcie jest od początku do końca załatwiane przez samych uczestników. Korzystają Oni z wieloletniej, dobrej współpracy z właścicielami ośrodka wczasowego i co roku wyjeżdżają na 10 dniowe turnusy wczasowe.

Już dwukrotnie zdarzyło się, że zorganizowali sobie wyjazdy dwa razy w roku – w czerwcu i we wrześniu. W tym roku też o tym myślą.

Nasi Seniorzy to ludzie przedsiębiorczy i aktywni. Cieszymy się, że takich ludzi udało nam się skupić przy Radzie Osiedla.

Nie tylko chętnie korzystają z tego, co dla Nich przygotowujemy, ale też sami organizują dla siebie takie formy aktywności, jakie uznają za potrzebne.


 

Boya-ŻeleńskiegoMontaż lampy hybrydowej przy przejściu dla pieszych przy ul. Strzelców Bytomskich w rejonie wiaduktu kolejowego trwał jeden dzień. Teraz możemy już cieszyć się światłem, które pochodzi z energii słonecznej i wiatru.

Zwracamy Państwa uwagę na to nowatorskie rozwiązanie, zastosowane w mieście po raz pierwszy.

Jeśli lampa się sprawdzi, będzie produkowała wystarczająco dużo energii to zrealizowany u na pomysł będzie stosowany także w innych miejscach.

Raz jeszcze dziękujemy za pomoc Wydziałowi Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

Dziękujemy też mieszkańcowi Łabęd, który skierował do Rady Osiedla wniosek w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż lampy ulicznej.

Zajmowaliśmy się tym problemem już wcześniej, ale najwidoczniej ze zbyt małą determinacją.


 

Boya-ŻeleńskiegoWielokrotnie informowaliśmy o organizowanych przez Prezydenta Miasta Gliwice przetargach na sprzedaż nieruchomości przy ul. Żeleńskiego – Boya 12.

Odbyły się aż dwie edycje tych przetargów.

Nieruchomość nie została sprzedana w roku 2015, pomimo czterech prób jej zbycia. Operat szacunkowy stracił ważność, zlecono wykonanie kolejnego.

Ustalona cena do ponownego pierwszego przetargu wyniósł 2.180.000 zł.

I ustny przetarg nieograniczony wyznaczony na 20 października 2016 r. z ceną wywoławczą brutto w wysokości 2. 180 000,00 zł, w związku z brakiem wpłaty wadium zakończony został wynikiem negatywnym.

II ustny przetarg nieograniczony z obniżeniem ceny wywoławczej do 1.090 000,00 zł, odbył się 10 marca 2017 r. Nie było oferentów.

24 maja 2017 r. odbyły się I rokowania po II ustnym przetargu nieograniczonym. Cena wywoławcza została obniżona do 872. 000,00 zł.

Otrzymaliśmy w tej sprawie oficjalną informację:

„Wydział Gospodarki Nieruchomościami informuje, że w dniu 24.05.2017r. odbyły się I rokowania po II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Żeleńskiego-Boya 12, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 461 o pow. 0,2447 ha, obr. Przyszówka, zabudowanej budynkiem o charakterze użytkowym o pow. użytk. 865,92 m2.

W terminie wyznaczonym ogłoszeniem Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zadania zakresu administracji rządowej tj. do dnia 18.05.2017 r. do udziału w rokowaniach zgłosił się jeden podmiot, wpłacając w tym terminie zaliczkę.

W wyniku przeprowadzonych rokowań wyłoniono nabywcę wyżej wymienionej nieruchomości, którym została Spółka Partnerska Lekarzy JUNIOR-MED Anna Stelmach i Partnerzy, z siedzibą w Gliwicach przy ul. Batorego 14A.

Ustalona cena za prawo własności przedmiotowej nieruchomości wynosi 872 100,00 zł brutto.”

Z pozyskanych przez nas informacji wynika, że w obiekcie będzie działać poradnia rehabilitacyjna dla dzieci.