TuwimaMieszkańcy ul. Tuwima kilka lat temu podjęli starania o zagospodarowanie działki położonej pomiędzy placem zabaw a budynkiem mieszkalnym.

Była zaniedbana i zarośnięta.

Ponieważ teren należy do Miasta Gliwice udało nam się doprowadzić do podjęcia prac, w wyniku których pod koniec roku 2015 powstał mały, ale bardzo ładny skwerek z dwoma ławeczkami. Na środku posadzony został iglak, który w przyszłości mógł stanowić ozdobę świąteczną.

Odwiedzając plac zabaw, na którym wykonywane są prace naprawcze i wymiany zużytych elementów, zauważyliśmy, że ktoś urwał wierzchołek drzewka.

To bardzo smutne. Było ładnie, jest … jak, każdy widzi.

W tym miejscu  – jak informują mieszkańcy – często spotykają się osoby zakłócające spokój. Wiele razy prosiliśmy o pomoc policję i Straż Miejską.

W tym roku złożyliśmy wniosek do budżetu obywatelskiego :wykonanie monitoringu placu zabaw przy ul. Tuwima”. Został on negatywnie zaopiniowany, bo – jak napisano w uzasadnieniu – „z analizy przeprowadzonej przez Policję i Straż Miejską wynika, że wskazana lokalizacja nie wyróżnia się na mapie Gliwic pod względem liczby wykroczeń i przestępstw”.

Niestety, taka opinia wynika także z małej liczby zgłoszeń. Mieszkańcy zbyt rzadko reagują na łamanie przepisów w miejscach publicznych.


22289806_2064443260455214_6332472941784410614_oPrzypominamy, że 10 października o godz. 17.00 w Łabędziu odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie budżetu obywatelskiego. Organizuje je i prowadzi Dyrektor Urzędu Miejskiego Katarzyna Śpiewok.

Wszystkich zainteresowanych tą formą aktywności mieszkańców zachęcamy do udziału i zgłoszeniu swoich uwag i propozycji.

Rada Osiedla Łabędy podjęła uchwałę nr 22/2017 z 28 września 2017 r. w sprawie uwag do procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.


 

ŁabędźNasz kwietnik w kształcie łabędzia jest w tym roku wyjątkowo ładny. Zyskał na wyglądzie dzięki nowemu otoczeniu.

Pracownicy Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych zasadzili rośliny, które imitują staw. Właśnie teraz są one najbardziej okazałe.

Pięknym kwietnikiem będziemy mogli się jeszcze trochę cieszyć. Aż do pierwszych przymrozków, a tych – na szczęście – prognozy pogody na razie nie przewidują.

Równie ładny jest lew, znajdujący się na Placu Niepodległości. Od wiosny wyraźnie podrósł.

Wygląd naszych łabędzkich kwietników to efekt codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, wykonywanych przez pracowników MZUK. Bardzo Im za wykonywaną od maja pracę serdecznie dziękujemy.


łabędźRada Osiedla Łabędy na swe ostatnie posiedzenie planarne, które miało miejsce 28 września br. zaprosiła dyrektora Muzeum w Gliwicach Grzegorza Krawczyka, aby podziękować Mu za poświęcenie XV Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego Łabędom.

W ciągu trzech dni – 15, 16 i 17 września mieszkańcy Gliwic mieli okazję poznać historię i najciekawsze miejsca na terenie naszej dzielnicy. Uczestniczyli w spacerach po Łabędach, rejsach po Kanale Gliwickim, wykładach, wystawach i pokazach, grach plenerowych.

Muzeum w Gliwicach przygotowało bardzo ciekawe materiały informacyjne, wręczane uczestnikom XV GDDK.

Rada Osiedla skierowała do dyrektora Grzegorza Krawczyka i podległych Mu pracowników szczere słowa wdzięczności za przygotowanie i przeprowadzenie na terenie Łabęd jednego z najważniejszych przedsięwzięć, organizowanych corocznie przez Muzeum w Gliwicach.

Symbolem naszego uznania był szklany łabędź, ręcznie wykonany w Hucie Szkła w Krośnie i wręczony dyrektorowi przez Zarząd Osiedla Łabędy.

Mamy nadzieję, że na co dzień będzie pracownikom Muzeum przypominała tegoroczne dni dziedzictwa.


PALENIENa swej stronie Straż Miejska napisała:

„28.09.2017 r. nasi funkcjonariusze podczas wykonywania obowiązków służbowych, zauważyli czarny, gęsty dym wydobywający się z terenu oczyszczalni ścieków przy ul. Zamkowej 1. Po przybyciu na miejsce strażnicy zastali dwóch mężczyzn palących odpady zielone, oraz odpady komunalne. Wobec sprawców wykroczenia, którzy naruszyli artykuł 191 Ustawy o odpadach strażnicy podjęli czynności służbowe i ukarali ich mandatami karnymi.

Przypominamy, że: zgodnie z art. 191. Ustawy o odpadach -Kto, wbrew przepisowi art. 155 miejsce termicznego przekształcania odpadów, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.”

Zaczyna się czas sprzątania ogródków przydomowych.  Niejeden z nas zobaczy gęsty dym i poczuje swąd spalanych odpadów, nie tylko zielonych. Warto pamiętać, czego robić nie wolno – dla dobra swojego i innych.

Jeśli spalamy substancje organiczne, na przykład liście, w niskiej temperaturze, powstają węglowodory aromatyczne, które nawet w minimalnym stężeniu mają działanie rakotwórcze. Gdy przy okazji w ognisku znajdą się opakowania z tworzyw sztucznych, wydzielają się dioksyny, związki jeszcze groźniejsze i szalenie rakotwórcze. Poza tym cząsteczki dymu powstającego przy spalaniu liści działają alergizujące. Jest to szczególnie niebezpieczne dla alergików, astmatyków, ludzi starszych i małych dzieci.


/ źródło – www.g4.pl/


salkaDziś w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej odbył się IV ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Metalowców, w której mieściła się kiedyś sala gimnastyczna Gimnazjum nr 19.

Przypominamy, że wcześniej Miasto Gliwice trzykrotnie wystawiało obiekt na sprzedaż:

27 kwietnia za 349.900 zł,

22 czerwca za 285.000 zł – 20 % zniżki,

10 sierpnia – 252.500 zł – 30 % zniżki

28 września za 187.500 zł – 50 % zniżki.

O zakup nieruchomości ubiegał się jeden podmiot. Przetarg został rozstrzygnięty.

Wynik uprawomocni się po 7 dniach. Jeśli oferent wpłaci kwotę ustalona w dzisiejszym postępowaniu to na terenie Łabęd rozpocznie swą działalność nowy podmiot. Z posiadanych przez nas nieoficjalnych informacji wynika, że będzie to szkoła tańca.


BumarWracamy do sprawy pozyskania od Zakładów Mechanicznych Bumar – Łabędy działki nr 74/1 obręb Łabędy, na której zlokalizowany jest przystanek końcowy komunikacji miejskiej.

Wreszcie!!!! Po wielu latach bezskutecznych zabiegów, dojdzie do spotkania przedstawicieli Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i ZM Bumar – Łabędy.

Odbędzie się ono 20 września, początek o godz. 13.00.

Po zakończeniu spotkania dopytamy o jego rezultaty.

Mamy nadzieję, że dojdzie do uzgodnień, dzięki którym możliwe stanie się przejęcie działki. Jesteśmy świadomi, że tego typu zmiany realizowane są długo, ale jeśli się zaczną to każdy dzień będzie nas przybliżał do oczekiwanego finału.

Przypominamy, że pozyskanie działki nr 74/1 do zasobów Miasta Gliwice pozwoli na wykonanie remontu przystanku, którego obecny stan odbiega od normy.


2W takie dni, jak dzisiejszy, kłopot z brudzeniem jezdni ul. Staromiejskiej w rejonie wiaduktu kolejowego jest większy i poważniejszy niż kiedy indziej. Gdy pada deszcz, samochody wyjeżdżające z polnej drogi, biegnącej pomiędzy Kanałem Gliwickim i nasypem kolejowym pozostawiają na chodniku i na jezdni ślad po zabłoconych oponach.

Brudno jest aż za skrętem na ul. Portową.

Obowiązkiem brudzącego jest posprzątanie tego, co nawlókł na jezdnię. Niestety, trzeba go złapać na gorącym uczynku. Wtedy kierowcę można ukarać stosownym mandatem.

Z samego rana zgłosili problem pracownikowi Zarządu Dróg Miejskich. To ta jednostka odpowiada za czystość ulic i chodników. Prosiliśmy o wykonanie dokumentacji fotograficznej i po raz kolejny zajęcie się sprawą.

Wiemy, że rozwiązanie tego problemu nie jest łatwe, ale nie chcemy też, aby było tak, jak jest teraz.


 

plac zabawNa wniosek mieszkańca zwróciliśmy się do zarządcy palcu zabaw przy ul. Tuwima z prośbą o uwzględnienie w przyszłorocznym planie zadań realizowanych przez Miejski Zarząd usług Komunalnych renowacji placu zabaw przy ul. Tuwima.

Przypomnieliśmy, że plac powstał w roku 2008. Ponieważ jest bardzo intensywnie użytkowany, zamontowane na nim urządzenia częściowo się zużyły i wymagają napraw. Wyraziliśmy też opinię, że ich zestaw mógłby być bogatszy.

Pismem z 1 września 2017 r. MZUK poinformował nas, że:

„stan techniczny urządzeń zabawowych nie zagraża bezpieczeństwu użytkowników i nie kwalifikuje ich do wymiany.

Niemniej jednak w okresie wiosennym 2018 r. zostanie przeprowadzona szczegółowa kontrola urządzeń i wyposażenia placu.

W sytuacji stwierdzenia przez komisję kontrolującą nadmiernego zużycia urządzeń zabawowych, podejmowane będą decyzje co do zakresu ich naprawy czy te z ewentualnej wymiany na nowe.

Ponadto informujemy, że przed okresem zimowym do 30 września br. na wyżej wymienionym placu zostaną przeprowadzone niezbędne prace renowacyjno – naprawcze.”

Taka odpowiedź nas satysfakcjonuje. Oznacza, że na placu zabaw przy ul. Tuwima nastąpią zmiany.


zso2Po długich staraniach o jak najefektywniejsze zagospodarowanie terenów położonych wokół budynków szkolnych przy ul. Partyzantów, inicjowanych przez Radę Osiedla spotkaniach, uwagach na piśmie, kierowanych do Wydziału Inwestycji i Remontów, naradach inwestora z projektantem doszło do przyjęcia uzgodnień w sprawie zmian w obowiązującej koncepcji. Informacje w ich sprawie otrzymaliśmy 14 września.

Są to zmiany, o które zabiegaliśmy.

Całość zadania zostanie podzielona na dwie części. Jedna z nich obejmie budowę boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni, budowę miejsc parkingowych dla autobusów / tył „Łabędzia”/ i samochodów osobowych, remont ciągów komunikacyjnych i terenu śmietnika. Ta część zostanie zrealizowana na zlecenie Wydziału Inwestycji i Remontów.

Druga część obejmie te tereny, które będą miały charakter rekreacyjno – zabawowy – tereny od strony ul. Partyzantów i w sąsiedztwie istniejącego placu zabaw. Prace zostaną wykonane pod nadzorem Wydziału Edukacji.


14.09. IR ZSO 2(1)