PIELGRZYMKADziś rano spod gliwickiej katedry wyruszała 25 Diecezjalna i 371 Gliwicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.

Przedstawiciele trzech łabędzkich parafii wyruszyli w drogę do Częstochowy w grupie brązowej, obejmującej 10 parafii Dekanatu Gliwice – Łabędy, prowadzonej przez księdza Adriana z Parafii św. Gerarda w Starych Gliwicach.

Grupę brązową tworzy 130 osób w różnym wieku. Jest wśród nich 43 parafian św. Jerzego, 35 św. Anny i 5 z Parafii Wniebowzięcia NMP.

Pątników uroczyście żegnał Biskup Gliwicki. Obecność sztandaru miejskiego podkreślała jubileuszowy charakter tegorocznej pielgrzymki.


zamiatanie3 SIERPNIA, czyli w najbliższy czwartek, odbędzie się comiesięczne zamiatanie ulic. Odbędzie się ono w godzinach przedpołudniowych.

W związku z tym prosimy wszystkich właścicieli samochodów parkujących na łabędzkich ulicach o USTAWIENIE ICH W MIEJSCACH NIEKOLIDUJACYCH Z TRASĄ PRZEJAZDU ZAMIATAREK.

W wielu miejscach Łabęd są możliwości wjechania na podwórka, tereny przy budynkach,  miejsca poza miejscem do posprzątania.

Jeśli samochody zostaną przy krawężnikach to wyczyszczenie jezdni będzie niemożliwe.

Szczególne kłopoty występują na ul. Tuwima, Wieniawskiego, Batorego, R. Luksemburg, Różanej, Fiołkowej, Gałczyńskiego, Rodzinnej, Majakowskiego, Ossolińskich, Pana Twardowskiego, Partyzantów.

Nie wszystkie te miejsca da się wyczyścić ręcznie. Jest ich za dużo.

Prosimy wszystkich o skorzystanie na te kilka przedpołudniowych godzin w czwartek z alternatywnych miejsc do zaparkowania swoich samochodów.

Przy dobrej woli nauczymy się nowych, służących wszystkim, zachowań. To nasz wspólny interes.

Będziemy obserwować pracę ekipy wykonującej usługę. Zbierzemy też informacje o problemach, które pojawią się w trakcie zamiatania ulic w dniu 3 sierpnia.


roześmiane podwórkoTrzecia edycja wakacyjnej zabawy „Roześmiane podwórka”, organizowanej przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych m.in. przy współpracy z Radą Osiedla Łabędy, cieszyła się wyjątkowo dużym zainteresowaniem.

26 lipca dzieci zostały zaproszone na plac zabaw przy ul. Tuwima. Chętnych do zabawy było wielu małych łabędzian. Zaoferowano im różne ciekawe formy aktywności.

Było rzucanie kostką, zabawy z piłką i z wykorzystaniem specjalnych plansz, malowaniu twarzy, bańki wodne, a wszystko przy akompaniamencie muzyki.

Zajęcia z dziećmi prowadziło kilkanaście osób.

Kolejne takie zajęcia odbędą się 9 sierpnia o godz. 17.00 na placu zabaw przy ul. Poezji. Zachęcamy do udziału. Warto. Potwierdzają to trzy dotychczasowe spotkania.

„Roześmiane podwórka” organizowane są od roku 2015. Początkowo na dwóch gliwickich osiedlach – Baildona i w Łabędach. Pomysł spodobał się przedstawicielom sąsiednich osiedli i w 2016 r. do projektu zostały dołączone osiedla Zatorze i Szobiszowice. W tym roku bawią się z nami także dzieci z Sośnicy.

Serdecznie dziękujemy GCOP za wspaniałą inicjatywę i możliwość uczestniczenia w jej realizacji dzieciom z Łabęd.


FiołkowaW budynku przy ul. Fiołkowej kończą się prace adaptacyjne, przystosowujące obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Już od września zagoszczą w nim uczestnicy zajęć organizowanych przez Fundację „Różyczka”, która prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej „Tęcza”.

Nieruchomość jest własnością Miasta Gliwice. Została wydzierżawiona fundacji na okres 10 lat. Miasto pomogło także przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowych, przeznaczając na nie 80 tys. zł.

Powoli kończą się zaplanowane prace. Wnętrze zyskało nowy charakter i nowy wygląd. W poszczególnych pomieszczeniach pracują członkowie ekipy remontowej i instruktorzy, pracujący w warsztatach. Ci ostatni malują, odnawiają sprzęty, przygotowują obiekt do przyjęcia osób niepełnosprawnych.

Sami podopieczni fundacji „Różyczka” też wykonywali część prac, ciesząc się, że zyskują tak piękne miejsce.

Cieszymy się, że Łabędy wzbogacą się o nową, cenną placówkę, z której będą korzystać także mieszkańcy naszej dzielnicy.


przystanekAktualny stan końcowego przystanku autobusowego komunikacji miejskiej wymaga natychmiastowej zmiany.

Piszemy o nim, ponieważ jest ważny i sygnalizowany przez mieszkańców.

Rada Osiedla zna problem i o jego rozwiązanie zabiega od kilku lat.

Polega on na tym, że działka nr 74/1 obręb Łabędy, na której położony jest przystanek nie jest własnością Miasta Gliwice. Należy ona do Skarbu Państwa i jest w zarządzie Zakładów Mechanicznych Bumar Łabędy S.A.

Rozwiązaniem jest przejęcie terenu przez Miasto Gliwice. Problem można rozwiązać szybko. Wystarczy, że zarządzający wykaże minimum aktywności, podejmując niezbędne działania. Niestety, działań nie ma. Miasto koresponduje z ZM Bumar Łabędy S.A., ale nic z tego nie wynika.

Dziś wystąpiliśmy do Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych z prośbą o informację na temat aktualnego stanu sprawy. Odpowiedź otrzymamy najpóźniej po 14 dniach.

Historia naszych zabiegów o przejęcie przez Miasto Gliwice działki nr 74/1 obręb Łabędy, na której usytuowany jest przystanek, znajdziecie Państwo we wcześniejszych materiałach.


policjaZ okazji obchodzonego dziś Święta Policji życzymy kierownictwu i funkcjonariuszom Komisariatu Policji IV wiele radości i satysfakcji z wykonywanych obowiązków.

Niech Wasza praca będzie bezpieczna, niech spotyka się ze zrozumieniem i wdzięcznością.

Dziękujemy za codzienną, owocną współpracę. Jesteśmy wdzięczni za wspieranie działań podejmowanych przez Radę na rzecz mieszkańców Łabęd.

Funkcjonariuszom awansowanym na wyższy stopień służbowy gratulujemy zawodowego sukcesu.

Jednemu z naszych dzielnicowych – Grzegorzowi Tomankowi, który otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Gliwice, życzymy kolejnych wyróżnień.


słupkiMontaż słupków eliminujących nieprawidłowe parkowanie na chodnikach w pobliżu skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich z ul. Olimpijską to kolejny przykład skutecznej współpracy mieszkańców Łabęd z Radą Osiedla.

Problem z brakiem widoczności przy wjeździe na drogę podporządkowaną zgłaszali kierowcy, często rodzice dzieci szkoły z ul. Wrzosowej, którym bezpieczne włączenie się do ruchu utrudniały samochody zaparkowane na chodnikach.

Prosiliśmy o pomoc Policję. Interweniowała, ale trudno upilnować każdego, kto łamie przepisy.

Chcieliśmy, żeby Zarząd Dróg Miejskich ustawił znak zakazu zatrzymywania się, ale okazało się to niemożliwe, bo zakaz wynika z przepisów i nie trzeba go montować.

ZDM zdecydował, że ustawi w tym miejscu słupki ograniczające wjazd na chodnik. Teraz będzie bezpieczniej.


przyłączePo zakończeniu zajęć w Przedszkolu Miejskim nr 38 przy ul. Literatów rozpoczęła się przebudowa istniejącego przyłącza ciepłowniczego.

O podjęciu inwestycji zdecydował stan rur, których skorodowanie było na tyle poważne, że ich wymiana została uznana za konieczną.

Prace wykonywane są na zlecenie Wydziału Inwestycji i Remontów. Realizuje je gliwicka firma Preinstal s.j.

Koszt inwestycji to 167.280 zł.

Przebudowa przyłącza ciepłowniczego zapewni dzieciom uczęszczającym do przedszkola przy ul. Literatów odpowiednie warunki przebywania w palcówce.


drzewaW godzinach popołudniowych 19 lipca rozpoczęła się wycinka 25 drzew różnych gatunków, rosnących na terenie szkolnym przy ul. Wrzosowej.

To smutny, ale konieczny proces. Usuwanie dorodnych drzew liściastych okazało się konieczne ze względu na kolizję z nowo powstającymi obiektami sportowymi.

Pozostawienie drzew w ich dotychczasowej lokalizacji mogłoby w przyszłości stanowić źródło zniszczeń nawierzchni boisk i innych obiektów sportowych.

Na usunięcie drzew wydał zezwolenie Urząd Marszałkowski w Katowicach.

Nasadzenia zastępcze zostaną wykonane na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Wrzosowej.

Wycinka drzew – jak wynika z informacji przekazanej nam dziś przez właściciela firny wykonującej usługę – zostanie zakończona jutro.

Prace postępują niezmiernie sprawnie. Dzięki ich wykonaniu możliwe będzie rozpoczęcie zasadniczych prac budowlanych. Mają one być zakończone do 16 października 2017 r.


policja19 lipca na terenie Nowych Gliwic odbyły się uroczyste obchody Święta Policji.

Wśród 89 funkcjonariuszy, którzy z rąk komendanta wojewódzkiego odebrali akty mianowania na wyższe stopnie służbowe było aż 9 mundurowych z Komisariatu IV w Łabędach.

Jeden z naszych dzielnicowych – Grzegorz Tomanek – otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Gliwice

Na co dzień opiekuje się  rejonem, obejmującym ul. Chrobrego, Nad Kanałam, Fabryczną, Wasilewskiej, Kraszewskiego, Jagiełły, Piękną, Zawadzkiego, Jaracza, Mechaników, Spokojną, Jagodową, Oświęcimską, Grzybową, Nad Łąkami, Kolejową, Jagodową, Borówkową, Ziemięcicką.

Kierownictwu, funkcjonariuszom i pracownikom IV Komisariatu, z okazji Święta Policji życzymy sukcesów i satysfakcji z wykonywanych obowiązków. Niech Wasza służba innym spotyka się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony mieszkańców.

Rada Osiedla Łabędy dziękuje za dotychczasową owocną współpracę i przekazuje gratulacje dla awansowanych i nagrodzonego dzielnicowego.