MajakowskiegoNa ul. Majkowskiego zadomowiły się już ekipy remontowe.
Naprawiana jest kanalizacja deszczowa, rozebrano już chodnik dla pieszych, przywieziono kostkę chodnikową. 
W najbliższym czasie nastąpi demontaż następnych elementów. 
Zachowane zostaną granitowe krawężniki. O to zawsze zabiegamy, bo są bardzo odporne na zniszczenia. Część z nich wymaga podmiany. Na szczęście jest ich wystarczająco dużo, żeby wystarczyło na obrzeże całego chodnika biegnącego wzdłuż domów. 
Po drugiej stronie przygotowane zostaną miejsca parkingowe. Ich nawierzchnia zostanie wykonana z kostki chodnikowej, znajdzie się tam także niski krawężnik najazdowy.
Kolejna ulica w Łabędach zmieni swój stan techniczny i zyska nowy wygląd.
Przypominamy, że prace remontowe realizowane są na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich.


 

Łabędy herbRada Osiedla Łabędy kadencji 2015 – 2019 w liczbach:

– 56 posiedzeń plenarnych,
– 41 podjętych uchwał,
– 89 wniosków do budżetu obywatelskiego,
– 19 zadań zrealizowanych i przewidzianych na rok 2019 w ramach budżetu obywatelskiego za łączną kwotę ponad 2,5 mln zł,
– 18 imprez ponadosiedlowych, pozyskanie na ten cel 83.556 zł,
– 270 imprez osiedlowych,
– 84 imprezy dla Seniorów,
– 3 spotkania Mikołaja z mieszkańcami,
– 3 edycje Kina Letniego,
– 3 edycje zabaw dla dzieci „Roześmiane podwórka”,
– 3 edycje badań mammograficznych,
– 10 festynów osiedlowych,
– ponad 50 podmiotów, z którymi Rada na co dzień współpracuje,
– coraz więcej spraw podejmowanych na wniosek mieszkańców.
Warto podkreślić, że powyższe rezultaty Rada uzyskała pomimo krótszego niż zwykle czasu trwania kadencji.
Poprzednie wybory miały miejsce 15 listopada 2015 r., pierwsze posiedzenie RO odbyło się 7 grudnia 2015 r., a koniec kadencji to 7 kwietnia 2019 r.
Praktycznie, mieliśmy do dyspozycji 3 lata.


 

kaplicaW budynku przy ul. Głównej 30, poza licznymi i różnymi w swym charakterze pomieszczeniami, służącymi potrzebom poradni i ośrodka terapii uzależnień, znajdzie się także Kaplica Matki Bożej Saletyńskiej, patronki Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, do którego należy Dyrektor Fundacji „Dom Nadziei” ks. Bogdan Peć.

Znajdzie się ona na parterze, od strony podwórka. Będzie ogólnodostępna.

Ks. Bogdan Peć po raz pierwszy pokazał wizualizację kaplicy podczas posiedzenia Rady Osiedla Łabędy, które odbyło się 14 lutego.
Uzyskaliśmy prawo do opublikowania zaprezentowanych podczas posiedzenia Rady materiałów. Możecie je Państwo obejrzeć na facebooku Rady.


 

gazetkaKończy się dystrybucja 34. numeru gazetki osiedlowej „Nasze Łabędy”. Ma 12 stron i zawiera najważniejsze informacje dotyczące Łabęd.

Cały nakład biuletynu – 5.000 egzemplarzy – dociera do mieszkańców za pośrednictwem członków Rady, współpracujących z nami mieszkańców i zarządców wspólnot. Bardzo Im za pomoc dziękujemy.

Wciąż poszukujemy sposobu na skuteczną dystrybucję. Mamy świadomość, że nadal są miejsca, do których nie docieramy. Wszystkich, którzy nie otrzymali gazetki zapraszamy do „Łabędzia”.  Około 100 egzemplarzy zostawiliśmy w holu przy wejściu.

Prosimy też o zgłoszenia, gdzie gazetki nie było. Spróbujemy temu zaradzić. W przyszłości pomyślimy o zostawianiu gazetki np. w wybranych sklepach, zlokalizowanych w różnych punktach Łabęd, żeby ci, którzy nie dostaną gazetki do domu wiedzieli, gdzie można ją znaleźć.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia w dostępie do „Naszych Łabęd”. Mamy nadzieję, że zamieszczenie na naszej stronie gazetki w wersji elektronicznej, części Państwa ułatwi do niej dostęp.

Życzymy ciekawej lektury.


 

Rada Osiedla Łabędy wraz z firmą Edumed serdecznie zapraszają w czasie trwania Ferii Zimowych dzieci oraz młodzież do udziału w warsztatach z Pierwszej Pomocy. Środa 07.02.2018.
Szkolenie sfinansowane zostało przez Radę Osiedla Łabędy.
Zapraszamy do udziału. Ilość miejsc ograniczona. Szczegóły na plakacie.


26910314_2117621068470766_5044808960752388803_o


SZANOWNI PAŃSTWO,
NAZYWAM SIĘ HELENA SZEWIOLA I JESTEM MIESZKANKĄ ŁABĘD. STUDIUJĘ ARCHITEKTURĘ I URBANISTYKĘ NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH I W TYM ROKU PISZĘ PRACĘ MAGISTERSKĄ. PO DŁUGICH POSZUKIWANIACH ZDECYDOWAŁAM SIĘ NA TEMAT „PRZESTRZENIE PUBLICZNE W ŁABĘDACH”.
PONIŻSZA ANKIETA MA MI POMÓC W ZDETERMINOWANIU PROBLEMÓW, JAKIE DOSTRZEGAJĄ MIESZKAŃCY ORAZ USTALENIU POTRZEB POSZCZEGÓLNYCH GRUP SPOŁECZNYCH I WIEKOWYCH. NA TEJ PODSTAWIE BĘDĘ SIĘ STARAŁA ZAPROPONOWAĆ PEWNE ROZWIĄZANIA, KTÓRE MOGŁYBY NIE TYLKO POLEPSZYĆ STATUS ŁABĘD, ALE TAKŻE UMILIĆ I UŁATWIĆ ŻYCIE MIESZKAŃCOM.
ANKIETA JEST CAŁKOWICIE ANONIMOWA, A JEJ WYNIKI BĘDĘ WYKORZYSTANE WYŁĄCZNIE PRZY PISANIU PRACY MAGISTERSKIEJ.