klub senioraPrzypominamy Państwu, że łabędzki Klub Seniora działa od lipca 2012 r. Aktualnie liczy prawie 300 członków.

Rada Osiedla oferuje Seniorom wiele różnorodnych i atrakcyjnych form aktywności.

Są to regularnie organizowane koncerty, pikniki wycieczki, spotkania okolicznościowe, zabawy taneczne, szkolenia, zajęcia rekreacyjne, projekty edukacyjne.

W roku 2018 zorganizowaliśmy m.in.:  

2 zabawy taneczne,

2 wyjazdy na wczasy,

6 wycieczek, w tym 5 w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego,

15 koncertów, w tym 5 w ramach GBO,

3 spotkania okolicznościowe,

3 spotkania tematyczne,

majówkę przy grillu.

Na rzecz łabędzkich Seniorów wydatkowano część środków, będących w dyspozycji Rady Osiedla Łabędy oraz kwotę 18.100 zł. w ramach budżetu obywatelskiego.

Organizacja działalności łabędzkiego Klubu Seniora wymaga czasu i poświęcenia. Osobą, szczególnie zaangażowaną w przygotowanie i realizację licznych imprez, adresowanych do Seniorów jest Przewodniczący Klubu Stefan Kurczab. Bardzo Mu za to dziękujemy.


 

ksiązkaDziś w Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej, mieszczącej się w „Łabędziu”, odbyła się uroczysta prezentacja książki „Moje Gliwice – ocalić od zapomnienia”.

Jest ona efektem udziału grupy Seniorów w programie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Aktywizacja Społeczna Osób Starszych.

Książka zawiera bardzo osobiste wspomnienia z przeszłości, zapisane przez trzydzieści osób, których życie związane jest z Łabędami.

Redaktorem publikacji jest Magdalena Malik, a jej recenzentem prof. Bogdan Mazur.

Autorzy tekstów otrzymali autorskie egzemplarze ksiązki od realizatora projektu, czyli Caritas Diecezji Gliwickiej. 10 egzemplarzy przekazano Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Gratulujemy wszystkim osobom związanym z programem – uczestnikom zajęć – współautorom książki, prowadzącym zajęcia, pracownikom Caritas, pracownikom „Łabędzia” odniesionego sukcesu.

Szczególne podziękowania kierujemy do Małgosi Węglarskiej – menadżera Caritas, za zaoferowanie Radzie Osiedla, a właściwie członkom naszego Klubu Seniora, udziału w programie ASOS.

To była dla nas wszystkich wspaniała przygoda.