IMG_9115Rada Dzielnicy Łabędy, już po raz dziesiąty, 221zaprosiła dzieci do wspólnej zabawy. 25–osobowe grupy dzieci z siedmiu przedszkoli uczestniczyły w sportowej rywalizacji, w której liczyły się różne umiejętności.
21 listopada Centrum Sportowo–Kulturalne „Łabędź” zostało opanowane przez prawie 170 małych zawodników.
W X Turnieju Przedszkoli rywalizowały z sobą : Przedszkole Miejskie nr 5 z dzielnicy Wojska Polskiego, PM nr 17 z dzielnicy Kopernika, PM nr 27 z dzielnicy Stare Gliwice, PM nr 43 z dzielnicy Brzezinka oraz trzy przedszkola łabędzkie – PM nr 34, PM nr 37, PM nr 38.
Reprezentanci poszczególnych placówek wystąpili w jednolitych, wyróżniających ich strojach, jak na prawdziwych zawodników przystało.
Konkurencje sprawnościowe przygotowali i przeprowadzili nauczyciele z ZSO 2 i SP 38. Wspomagała ich ponad 30 wolontariuszy. Pomagali też nauczyciele, którzy cały czas byli przy swoich wychowankach.
Zawodom towarzyszyły ogromne emocje. Ulegli im wszyscy, dzieci, wychowawcy, dyrektorzy przedszkoli, kibicujący swoim zespołom, wolontariusze, organizatorzy.
Wszystkie dzieci uczestniczące w turnieju otrzymały medale, a także coś do zjedzenia, wypicia, no i …niespodziankę. Wszystkie zespoły otrzymały puchary, dyplomy i nagrody. Szczególnie dużo radości sprawiły dzieciom medale.
Pierwszy raz w historii turnieju na najwyższym stopniu podium stanęło łabędzkie przedszkole.
X Turniej Przedszkoli wygrało Przedszkole Miejskie nr 37, II miejsce zajęło PM nr 5 z Wojska Polskiego, a III PM nr 17 z Kopernika. Kolejne miejsca zajęli: PM nr 38 z Łabęd, PM nr 27 ze Starych Gliwic, PM nr 34 z Łabęd i PM nr 43 z Brzezinki.
Wszystkim, którzy wzięli udział w turnieju i którzy pomogli nam w jego organizacji serdecznie dziękujemy. Szczególne podziękowania dla:
* nauczycielek wf-u, które przeprowadziły Turniej,
* zarządcy i pracowników „Łabędzia”,
* wontariuszek za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu turnieju,
* wolontariuszy odpowiedzialnych za nagłośnienie imprezy,
* dla opiekunów grup za przygotowanie dzieci do Turnieju.


Zdjęcia z Turnieju do zobaczenia tutaj: https://photos.app.goo.gl/bzFVgQHopWx8xv2N8


 

Już po raz piąty Rada Dzielnicy Łabędy we współpracy z innymi Radami, w tym roku z RD Śródmieście i RD Wojska Polskiego oraz dużą grupą współorganizatorów, przygotowała V Gliwickie Święto Rodziny. 
Odbędzie się ono 2 czerwca w parku Chopina.
Warto skorzystać z atrakcyjnej oferty kulturalnej. 
Wszystkich serdecznie zapraszamy.
Szczegóły na plakacie.


PLAKAT


 

IMG_6661WYGRALI WSZYSCY, bo turniej przedszkoli to świetna zabawa.
Ma ona także charakter rywalizacji.
Drużyny reprezentujące poszczególne placówki starają się o zajęcie jak najwyższego miejsca.
Dzielnie i z pełnym poświęceniem wykonują różne konkurencje sprawnościowe.
Bardzo żałujemy, że rodzice nie oglądają tych wspaniałych zmagać, pełnych emocji i zabawy jednocześnie.
To wspaniały widok.
W turnieju wzięły udział: PM 5 z os. Wojska Polskiego PM 17 z os. Kopernika, PM 27 ze Starych Gliwic, PM 43 z Brzezinki i PM 34, PM 37, PM 38 z Łabęd.
Wygrało PM nr 43, II miejsce zajęło PM 38, a III PM 5.
Wszystkim dzieciom dziękujemy za udział w imprezie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.


Zobacz zdjęcia


IMG_6627(1)Międzyosiedlowy Turniej Przedszkoli, organizowany przez Radę Osiedl Łabędy od roku 2010 to już tradycja.
Dziś odbyła się jego dziewiąta edycja.
Na hali sportowej „Łabędzia” stawiły się drużyny z 7 placówek, działających na terenie 5 gliwickich osiedli.
W sportowej rywalizacji wzięli udział wychowankowie PM 5 z os. Wojska Polskiego PM 17 z os. Kopernika, PM 27 ze Starych Gliwic, PM 43 z Brzezinki i trzy przedszkola łabędzkie – PM 34, PM 37 i PM 38.
W turnieju uczestniczyło prawie 175 dzieci.
Poszczególne konkurencje przygotowały i przeprowadziły nauczycielki z ZSO 2 przy ul. Partyzantów – Grażyna Rozwadowska i Beata Suchecka .
Bezcennej pomocy udzieliło nam ponad 30 wolontariuszy. Bez ich wsparcia zrealizowanie tego trudnego zadania byłoby niemożliwe.
Turniej był imprezą ponadosiedlową, sfinansowaną z budżetu Miasta Gliwice.
Koszt transportu dzieci, zakupu medali i pucharów dla wszystkich uczestników, poczęstunku i upominków dla dzieci wyniósł ponad 3.845,52zł.
Środki pozyskała Rada Osiedla Łabędy w drodze konkursu.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji IX Międzyosiedlowego Turnieju Przedszkoli.


Zobacz zdjęcia


Moja RodzinaW poniedziałek 11 czerwca w Przedszkolu Miejskim nr 38 w ZSO nr 2 odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom i uczestnikom Osiedlowego Konkursu Plastycznego „Moja Rodzina”, którego współorganizatorem była Rada Osiedla Łabędy.

W konkursie wzięło udział 18 przedszkolaków: 4 z PM nr 34, 5 z PM nr 37 i 9 z PM nr 38.

I miejsce w konkursie zajął Adaś z PM nr 34, II Maja z PM 38, a III Nina z PM 37.

Dodatkowo wyróżniono prace: Marty, Leny i Milenki.

Wszystkie dzieci, biorące udział w konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki.


 

przedszkolaJuż po raz ósmy Rada Osiedla Łabędy zorganizowała Międzyosiedlowy Turniej Przedszkoli.

111 pięciolatków z pięciu gliwickich przedszkoli na hali „Łabędzia” zmierzyło się z sobą uczestnicząc w sześciu konkurencjach sprawnościowych.

W VIII Międzyosiedlowym Turnieju Przedszkoli wzięli udział wychowankowie placówek z 3 osiedli – Wojska Polskiego – PM 5, Kopernika – PM 17 i Łabęd – PM 34,37,38. Niestety, w tym roku z turnieju nie wzięły udziału przedszkola ze Starych Gliwic i Brzezinki.

Rada Osiedla Łabędy pozyskała środki na przygotowanie imprezy w ramach konkursu dla rad osiedli na organizację imprez ponadosiedlowych. W tym roku była to kwota 2.751,38 zł.

W przeprowadzeniu turnieju nieocenionej pomocy udzieliły nam Panie Beata i Grażyna  nauczycielki ZSO 2, które przygotowały poszczególne konkurencje i przeprowadziły zawody. Nad sprawnym przebiegiem konkurencji czuwali niezmiernie opiekuńczy i troskliwi wolontariusze, było ich aż 29 – 16 uczniów Gimnazjum nr 8 i 13 uczniów SP 38.

VIII Międzyosiedlowy Turniej Przedszkoli wygrali wychowankowie Przedszkola Miejskiego nr 17 z osiedla Kopernika. II miejsce zajęło PM nr 38 z Łabęd, a III PM nr 5 z osiedla Wojska Polskiego.

Zabawa była wspaniała. Emocje udzieliły się wszystkim, dzieciom, opiekunom, obecnym na turnieju dyrektorom, no i kibicom – zawodników z PM 34 dopingowały dzieci z tego samego przedszkola, które wcześniej uczestniczyły w zajęciach przygotowanych przez pracownice biblioteki miejskiej.

Dziękujemy wszystkim, dzięki którym tegoroczny turniej mógł się odbyć, był przeprowadzony sprawnie i bezpiecznie, a jego uczestnikom dostarczył wiele radości.


imprezyPrezydent Miasta corocznie ogłasza zamknięty konkurs dla rad osiedli na organizację przedsięwzięć ponadosiedlowych.

W jego ramach 21 rad osiedli może na podstawie podjętych przez siebie uchwał złożyć wnioski, opisują imprezę, którą chciałyby przygotować dla mieszkańców więcej niż jednego osiedla.

Na ten cel w budżecie miasta Gliwice na rok 2017 zabezpieczono 30 tys. zł.

W wyznaczonym terminie złożono 12 wniosków, 4 z nich opracowała Rada Osiedla Łabędy, przy wsparciu rad z innych osiedli.

Ubiegamy się o środki na organizację następujących imprez ponadosiedlowych:

  1. VIII Turniej Przedszkoli – wspólnie z RO Kopernika i RO Wojska Polskiego, adresowany do 7 przedszkoli z 5 osiedli,
  2. III Gliwickie Święto Rodziny – wspólnie z RO Bojków, RO Czechowice, RO Wojska Polskiego, adresowane do mieszkańców wszystkich gliwickich osiedli,
  3. III Międzyosiedlowy Turniej Futsalu – wspólnie z RO Wojska Polskiego, adresowany do wszystkich gliwickich osiedli,
  4. II Międzyosiedlowy Turniej Tenisa Stołowego – wspólnie z RO Wojska Polskiego, adresowany do wszystkich gliwickich osiedli.

Możliwość organizowania imprez ponadosiedlowych jest dla rad dużym wyzwaniem. Podejmują je dobrowolnie. Od początku działań muszą współpracować z innymi radami. Wymaga to od nich dodatkowej pracy, wykonywanej już nie tylko na rzecz mieszkańców swojej dzielnicy, ale także dla innych.

Rada Osiedla Łabędy od kilku lat przyjmuje na siebie te dodatkowe obowiązki, bo dzięki nim wzbogaca się oferta, kierowana do gliwiczan.

Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. Nastąpi to po 15 marca.


 

tenisDo bogatej listy imprez międzyosiedlowych, na których organizację Rada Osiedla Łabędy pozyskuje dodatkowe środki w drodze konkursu, który corocznie ogłasza Prezydent Miasta Gliwice, w tym roku dodaliśmy turniej tenisa stołowego.
W roku 2016 Rada Osiedla Łabędy zorganizowała aż 4 imprezy ponadosiedlowe. W maju i październiku odbyły się: VII Turniej Przedszkoli, III Międzyosiedlowy Turniej Futsalu i II Gliwickie Święto Rodziny.
29 października w Centrum Sportowo – Kulturalnym „Łabędź” odbył się I Międzyosiedlowy Turniej Tenisa Stołowego.
Wzięło w nim udział 40 zawodników z 8 osiedli – Łabęd, Szobiszowic, Wojska Polskiego, Wójtowej Wsi, Trynku, Gwardii Ludowej, Sikornika, Kopernika.
Uczestnicy turnieju walczyli o wygrane indywidualne w kilku kategoriach. Zwycięzcy otrzymali puchary, medale i upominki. Wszyscy zawodnicy otrzymali poczęstunek i upominek, którym był kalendarz na rok 2017.
Wyniki czterech najlepszych zawodników z poszczególnych osiedlach zostały zsumowane, aby ustalić ranking osiedli.

Wyniki wyglądały następująco:
kategoria szkoły podstawowe (chłopcy):
1. WAWRZESTA MICHAŁ
2. SOKOŁOWSKI OSKAR
3. SOKOŁOWSKI OLIWER

kategoria do 20lat (chłopcy):
1. STEFANIAK MICHAŁ
2. PARTYKA KAMIL
3. KAPICA MARCIN

kategoria powyżej 20lat:
1. SASYKÓW PIOTR
2. DOMERADZKI ZDZISŁAW
3. STEFANIAK SŁAWOMIR

kategoria kobiety:
1. KULA ANETA
2. KROCZEK WIKTORIA
3. KROCZEK MARTA

Na podstawie wyników zawodników ustalona została klasyfikacja osiedli:
1. ŁABĘDY 87 pkt
2. GWARDII LUDOWEJ 83 pkt
3. SIKORNIK 59 pkt
4. TRYNEK 45 pkt
5. SZOBISZOWICE 25 pkt
6. KOPERNIK 23 pkt
7. WÓJTOWA WIEŚ 18 pkt
8. WOJSKA POLSKIEGO 17 pkt

Bezcennej pomocy w przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów udzielili Panowie: Dariusz Steuer i Jarosław Tomicki z Akademii Tenisa Stołowego.

Wszystkim uczestnikom jeszcze raz dziękujemy za udział w Turnieju.


turniej-przedszkoliRada Osiedla Łabędy zorganizowała VII Turniej Przedszkoli. To wspaniała i ceniona przez uczestników impreza, która odbywa się nieprzerwanie od 2010 r.

W Łabędach spotkały się dzieci z 7 przedszkoli. Reprezentowały one 5 gliwickich osiedli : Przedszkole Miejskie nr 5 – os. Wojska Polskiego, PM 17 –  os.  Kopernika, PM 27 – os. Stare Gliwice, PM 43 – os.  Brzezinka i PM 34, PM 37 i PM 38 – Łabędy.

Każde przedszkole wystawiało 25 os. drużynę. Tak więc, hala „Łabędzia” wypełniła się ogromną rzeszą wspaniałych, rozradowanych i gotowych do zabawy maluchów. Było ich 175.

Uczestników turnieju poddano próbom sprawnościowym, w wyniku których wyłoniono zwycięzców turnieju.

VII Turnieju Przedszkoli wygrali wychowankowie Przedszkola Miejskiego nr 38 z Łabęd, II miejsce zajęło PM nr 37, również z Łabęd, a III miejsce zajęło Przedszkole Miejskie nr 27 z osiedla Stare Gliwice.

Drużyny otrzymały puchary i dyplomy, a uczestnicy medale, które są dla nich niezmiernie ważnym potwierdzeniem odniesionych sukcesów.

Organizatorzy turnieju wręczyli też dzieciom upominki i zapewnili poczęstunek i transport w obie strony.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji tej cieszącej się dużą popularnością imprezy:

  • ponad 20 wolontariuszom z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 / Szkoła Podstawowa nr 38, Gimnazjum nr 8 i VI LO /,
  • nauczycielom ZSO 2, Paniom – Grażynie Rozwadowskiej i Beacie Sucheckiej, które zmagania sportowe przedszkolaków zaplanowały i przeprowadziły perfekcyjnie, z ogromną empatią i znajomością potrzeb małych dzieci,
  • dyrektorom i wychowawcom PM 5, 17, 27, 43, 34, 37, i 38 za przyjęcie naszego zaproszenia i bezcenną pomoc,
  • Pani Basi, kierownikowi „Łabędzia” oraz pracownikom Centrum Sportowo – Kulturalnego za ciepłe i życzliwe przyjęcie.

Wdzięczni jesteśmy Pani Krysi Błasiak – zastępcy naczelnika Wydziału Edukacji, która uczestniczyła w uroczystej dekoracji zwycięzców.

Szczególnie serdecznie dziękujemy rodzicom dzieci, którzy dziś kibicowali swoim pociechom.


 

futsalRada Osiedla Łabędy już po raz trzeci zorganizowana Międzyosiedlowy Turniej Futsalu.

Wzięły w nim udział reprezentacje 6 gliwickich osiedli : Czechowic, Kopernika, Ligoty Zabrskiej, Łabęd, Obrońców Pokoju i Starych Gliwic.

O kolejności meczy zdecydowało losowanie. Zawody prowadził sędzia Mariusz Linek.

Zwycięzcą turnieju została drużyna z Czechowic, II miejsce zajęli reprezentanci Starych Gliwic, a III zawodnicy z Ligoty Zabrskiej. Nagrodę Fair Play otrzymała drużyna z osiedla Obrońców Pokoju.

Drużyny, które zajęły trzy pierwsze miejsca otrzymały puchary i medale, wszystkim organizatorzy wręczyli dyplomu, upominki i zapewnili poczęstunek.

Wsparcia Organizacyjnego udzielili Radzie : Gliwickie Stowarzyszenia Sympatyków Piłki Nożnej Pięcioosobowej „Piątka”, zarządca „Łabędzia” i wolontariusze z ZSO 2

Z ramienia Rady Osiedla Łabędy Turniej zorganizowała: Sabina Gorczyca – Kamaj.

Podobnie, jak wcześniej, zyskaliśmy cenne doświadczenia, które wykorzystamy, jeśli będziemy mieli możliwość zorganizowania w roku 2017 IV Międzyosiedlowego Turnieju Futsalu.

Dziękujemy za wszelkie uwagi i sugestie dotyczące regulaminu zawodów, które zgłosiła nam część uczestników rozgrywek.