samochódKonsekwencja i determinacja w działaniu sprawiają, że nawet tak trudna proceduralnie sprawa, jak usuniecie samochodu, który długo parkuje w jednym miejscu, często jest zniszczony lub częściowo uszkodzony.

Całość działań prowadzi Straż Miejska. Często wspomagają ją policjanci.

Jakiś czas temu udało się usunąć samochody stające przy ul. Różanej i Wolności. Na początku bieżącego roku pojazd bez kół został przez właściciela zabrany spod Biedronki i przestawiony na ul. Wolności, skąd zholowała go Straż.

Po długich zabiegach, doszło do usunięcia pojazdu, który bardzo długo parkował przy ul. Wolności w sąsiedztwie przystanku autobusowego.

Robienie porządków z porzuconymi samochodami to trudna sprawa, ale nie niemożliwa do załatwienia.


SAMOCHÓDOd dawna, w rejonie przystanku autobusowego przy ul. Wolności stoi czerwony samochód osobowy marki Peugeot 206.

Przeszkadza od dawna, ale ostatnio, jego rola zawalidrogi urosła do granic absurdu.

Pojazd znalazł się w obrębie placu budowy. Samochody ciężarowe, koparki i inny sprzęt budowlany, poruszające się pomiędzy budynkami na ul. Wolności, omijały go z obu stron. A on konsekwentnie tkwił w środku rozjeżdżonego terenu,. Aż dziw, że został cały pomimo dużego frontu robót, związanych z układaniem nowej sieci ciepłowniczej.

Choć nie do końca. Dziś zauważyliśmy ślady skakania po dachu.

Ciekawe, co myśli sobie właściciel pojazdu, czy wie, co dzieje się w sąsiedztwie samochodu? Prosimy o pomoc.

Chcielibyśmy doprowadzić do jego usunięcia, ponieważ sterczy na środku, nie jest używany od dawna, skarżą się na tę sytuację mieszkańcy. Jak długo ona trwa? Nie pamiętamy. Długo!


słupPrzy ul. Zawadzkiego, po nieparzystej stronie drogi, w sąsiedztwie wjazdu w ul. Chrobrego stoi słup oświetleniowy, który u podstawy jest podkopywany.

Świeża ziemia wskazuje na to, że wykop powstał w ostatnim czasie.

Oby stabilność słupa nie została zachwiana.

Problem został nam zgłoszony w piątek. Bardzo za to dziękujemy. O podjęcie stosownych działań poprosimy stosowne służby miejskie.

Jeśli zniszczenia są dziełem psa to warto, aby jego właściciel zadbał o właściwy nadzór nad swoim zwierzęciem.


StarogliwickaNiszczenie pasów zieleni przydrożnej przez wjeżdżające na nie samochody niestety nie należy do rzadkości. Są takie miejsca na terenie Łabęd, gdzie zdarza się to nagminnie.

Jednym z takich miejsc jest pas oddzielający chodnik od jezdni ul. Starogliwickiej.

Już raz prosiliśmy Zarząd Dróg Miejskich o odtworzenie zieleni w tym miejscu.

Nowa trawa została nasiana dwa lata temu, w maju 2016 r.

Teren opasano taśmą Straży Miejskiej na czas wzrostu trawy.

Niestety, niektórzy kierowcy nie przejęli się zmianą i nadal rozjeżdżali pas drogowy. Znów trzeba wrócić do sprawy.

Ponieważ nie dostrzegamy powodu, dla którego ktoś miałby być zwolniony z obowiązku nieniszczenia pasa zieleni, zwróciliśmy się do ZDM z wnioskiem o:

wykonanie niezbędnych napraw i wprowadzenie zabezpieczeń przed kolejnymi zniszczeniami.


śmieciTeren położony w rejonie skrzyżowania ul. Przyszowskiej z ul. 15 Grudnia nie należy do najczyściejszych. Zalegają na nim różnego rodzaju odpady.

Ponieważ miejsce to nie jest własnością Miasta Gliwice, pozostaje nam jedynie – za pośrednictwem dzielnicowych Straży Miejskiej – prosić właścicieli o posprzątanie śmieci.

Jakiś czas temu to miejsce też było bardzo brudne, podjęliśmy stosowne działania. Teren posprzątano.

Teraz sytuacja się powtórzyła. Znów konieczne było podjęcie interwencji. Zrobiliśmy to natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia od jednej z mieszkanek Łabęd.

Nasz dzielnicowy Straży Miejskiej poinformował nas, że śmieci zostaną usunięte. Oby tak się stało. Będziemy sprawdzać, czy jest czysto.


ZygmuntowskaW związku z regularnie powtarzającymi się na łuku ul. Zygmuntowskiej zdarzeniami drogowymi i małą skutecznością dotychczas wprowadzanych rozwiązań, skierowaliśmy do Zastępcy Prezydenta Miasta Piotra Wieczorka prośbę o rozważenie możliwości wykonania korekty tego fragmentu jezdni w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Mamy świadomość, iż przyczyną części zaistniałych wypadków i kolizji była nadmierna prędkość.

Jednak ze względu na kumulację zdarzeń drogowych, do których dochodzi na łuku ul. Zygmuntowskiej, uznaliśmy, że należy podjąć w tej sprawie konkretne działanie.

Uważamy, że wskazane jest, aby Zarząd Dróg Miejskich, dzięki podjętym działaniom ograniczył zagrożenie dla osób, które w sposób niezawiniony mogą stać się ofiarami nieprawidłowych zachowań ze strony innych uczestników ruchu drogowego.


HERBW trakcie remontu murka okalającego park im. Powstańców Śląskich, znajdującego się w sąsiedztwie Kanału Gliwickiego, zdemontowane zostały dwa herby Łabęd, wykonane w roku 1960.

Wykonano wierne kopie herbu i umieszczono je w tych samych miejscach, gdzie znajdowały się oryginały.

Jeden ze zdemontowanych herbów dało się uratować.

Ponieważ jest wartą zachowania pamiątką, chcielibyśmy znaleźć mu jakieś godne miejsce.

Prosimy Państwa o propozycje. Jak sądzicie, gdzie powinno się umieścić herb?

Czekamy.


DOTACJEOsoby dokonujące wymiany źródła ciepła lub przyłączające się do miejskiej sieci ciepłowniczej mogą liczyć na dotację z budżetu Miasta Gliwice.

Zasady jej uzyskiwania oraz wysokość wypłacanych środków określa regulamin zawarty w uchwale Rady Miasta Gliwice nr XX/497/2016.

Wszyscy zainteresowani uzyskaniem dotacji, a szczególnie członkowie wspólnot mieszkaniowych powinni się zapoznać z jego zapisami.

Mieszkańcy mogą korzystać też z dotacji w ramach Programu Obniżania Niskiej Emisji – PONE.

W związku z zakończeniem I i II etapu inwestycji PEC – Gliwice skierowaliśmy do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Adama Neumanna kilka pytań w sprawie dotacji:

  1. czy podmioty uprawnione do uzyskania dofinansowania z tytułu zmiany źródła ciepła, których mieszkania znajdują się na terenie objętym miejską siecią ciepłowniczą, a które z tej sieci nie zamierzają korzystać, powinny zostać pozbawione możliwości ubiegania się o dotację na wymianę pieca węglowego na piec gazowy lub elektryczny,
  2. ile dotacji i na jaką łączną kwotę przyznano mieszkańcom Łabęd w roku 2016, 2017 i 2018 na podstawie uchwały Rady Miasta Gliwice nr XX/497/2016 i w ramach programu PONE, w okresie jego obowiązywania,
  3. ile środków ma jeszcze do dyspozycji Miasto Gliwice w ramach programu PONE?

13 listopada złożyliśmy w sekretariacie Zarządu PSS Społem w Gliwicach pismo, w którym prosiliśmy o informację w sprawie planów wykorzystania obiektu handlowego, zlokalizowanego przy ul. Strzelców Bytomskich.

Niestety, pomimo tego, że minęło od tego dnia 2,5 miesiąca, odpowiedzi nie otrzymaliśmy.

Z tego powodu, a także a także w związku ze stałym pogarszaniem się stanu działek nr 429 i 434 obręb Łabędy, należących do PSS Społem / dawna Biedronka, tzw., Relaks i pawilon handlowy / zwróciliśmy się do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Piotra Wieczorka z prośbą o pomoc i wystąpienie w imieniu Miasta Gliwice do właściciela nieruchomości z wnioskiem o właściwe jej utrzymanie.

Napisaliśmy:

„Działki położone są pomiędzy ul. Strzelców Bytomskich i Wolności, w centralnym miejscu Łabęd. Stają na nich w części nieużytkowane, w części wynajmowane, zaniedbane, nieestetyczne obiekty budowlane.

Teren wokół nich jest zabrudzony, zalegają na nim śmieci i liście. Jego wygląd i stan pozostawiają wiele do życzenia i źle świadczą o właścicielu.

Niestety, większość mieszkańców uznaje a priori, że teren jest własnością miasta i że to ono odpowiada za panujący na nim bałagan. Wzbudza to wiele negatywnych emocji i negatywnie wpływa na wizerunek miasta.

Stan, o którym piszemy utrzymuje się od bardzo dawna i stanowi poważny problem naszej dzielnicy.”


SMWynikiem każdego objazdu Łabęd z udziałem dzielnicowych Straży Miejskiej są podejmowane konkretne działania. Część z nich prowadzi Straż, część Rada Osiedla.

Jedną z nich jest stan ul. Radosnej, której końcowy fragment, znajdujący się przed niestrzeżonym przejazdem kolejowym wymaga oczyszczenia.

Pobocze przykrywa gruba warstwa błota. Zbierająca się w tym miejscu woda nie ma odpływu, a powstające rozlewisko utrudnia przejście w kierunku placu Niepodległości.

Jest to droga dojścia do kościoła św. Jerzego i cmentarza przy ul. Wrzosowej.

Pismo w tej sprawie skierowaliśmy do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Piotra Wieczorka. Poprosiliśmy też o zapewnienie odprowadzenia wód deszczowych z opisanej wyżej części ul. Radosnej.