działka przy BiedronceW czasie budowy nowej sieci ciepłowniczej firma wykonująca prace budowlane korzystała w terenu miejskiego, sąsiadującego z dawną Biedronką.

Prace zlecone przez PEC dawno się skończyły, a teren nadal jest przez kogoś użytkowany.

Składowane są na nim elementy betonowe, jeżdżą samochody o dużym tonażu, powodując widoczne zniszczenia.

Jest to działka nr 428/2 Obręb Łabędy. O sprawdzenie kto i na jakiej podstawie ją użytkuje poprosiliśmy Wydział Gospodarki Nieruchomościami.


 

tabliceZdarza się, że przy drodze ustawiane są większe i mniejsze tablice reklamowe.
Niektóre z nich zasłaniają widoczność i mogą stanowić zagrożenie w ruchu drogowym.

Warto wiedzieć, że jakiekolwiek wykorzystywanie terenu przez kogoś, do kogo on nie należy, musi być uzgodnione z właścicielem.

Każdy z nas, kto chciałby sprawdzić czy konkretna tablica reklamowa została postawiona legalnie może wejść na portal Miejski Serwis Informacji Przestrzennej, sprawdzić, kto jest właścicielem lub zarządcą działki i skierować do niego stosowne zapytanie.

Tak zrobiliśmy i my, zajmując się ostatnim zgłoszeniem, dotyczącym tablic stających przy wiadukcie kolejowym, skierowaliśmy do PKP PLK S.A. emaila następującej treści:

„Szanowni Państwo,
na terenie działki nr 543/3 obręb Łabędy ustawiono w ostatnim czasie dwie tablice reklamowe, które ograniczają widoczność od strony wyjazdu spod wiaduktu kolejowego, położonego pomiędzy ul. Strzelców Bytomskich i Główną w Gliwicach – Łabędach.
W związku z tym, w imieniu zwracających się do Rady Osiedla Łabędy z tą sprawą mieszkańców, proszę o informację, czy tablice zostały ustawione za Państwa wiedzą i zgodą.
Ze względu na istniejące – naszym zdaniem – zagrożenie w ruchu drogowym, prosimy o pilną odpowiedź.”


 

parkingPrzypominamy, że tereny stanowiące własność Miasta Gliwice są ogólnodostępne.

To ważne, bo w ostatnim czasie właściciele samochodów, parkujących wzdłuż budynku stającego przy ul. Poezji 2 – 8 znajdują na szybach swoich pojazdów kartki o treści:

„Proszę auto stawiać przy swoim bloku. Parking należy do mieszkańców bloku Poezji 2 – 8.”

Informujemy, że działki nr 1243, 1244, 1246 … obręb Przyszówka to teren gminny !!!

Gdzie przebiega granica działki nr 1294, na której stoi budynek mieszkalny przy ul. Poezji 2 – 8 można bez trudu sprawdzić w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej. Powinien to zrobić autor kartek wzywających do zmiany miejsca parkowania samochodów.

Mamy nadzieję, że sprawa w najbliższym czasie się wyjaśni. O zajęcie się problemem poprosimy odpowiednie podmioty.


 

PszennaW ostatnich dniach skierowaliśmy do Zarządu Dróg Miejskich wniosek o wykonanie napraw nawierzchni ul. Piaskowej. To nie jedyna taka sprawa, którą się zajmujemy.

Kolejna ulica, której stan wymaga poprawy to ul. Pszenna.  

Głównym jej problemem jest wypłukiwanie nawierzchni przez wody ściekające z górnych fragmentów drogi.

Ponieważ jest ona ulicą gminną niepubliczną, z wnioskiem o jej naprawę wystąpiliśmy do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

W piśmie podkreśliliśmy bezskuteczność dotychczas prowadzonych prac, a także brak jakichkolwiek efektów działań, mających na celu odwodnienie drogi.

Napisaliśmy też: „Problemy ze stanem nawierzchni ul. Pszennej mają tak długą historię i były tak wiele razy zgłaszane przez mieszkańców i Radę Osiedla Łabędy, że z tych powodów ich rozwiązanie powinno być kwestią najbliższego czasu.”


 

słupyW wielu punktach Łabęd stoją nieużywane słupy, najczęściej drewniane. Swoje wcześniejsze funkcje przestały już pełnić, ale nie zostały usunięte. Są też drewniane słupy używane, ale dość poważnie zniszczone.

Będziemy sukcesywnie prosić o ich usunięcie lub wymianę.

Jeśli znacie Państwo takie przypadki to prosimy o ich zgłoszenie.  Bardzo przydatne będą zdjęcia, a przynajmniej dokładny opis miejsc, w którym stoją.

Prosimy o pomoc.

Część starych i „pustych” słupów już zniknęło, ale wiele jeszcze zostało.


oświetlenieAby mieć pełną i rzetelną wiedzę o zakresie potrzeb w zakresie oświetlenia ulicznego poprosiliśmy Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych o poinformowanie nas :

  1. które drogi gminne publiczne i niepubliczne, zlokalizowane na terenie Łabęd, nie mają oświetlenia,
  2. czy mieszkańcy ulic, na których nie ma oświetlenia, kierowali do Wydziału wnioski w sprawie jego wykonania,
  3. jakie zadania inwestycyjne i remontowe z zakresu oświetlenia dróg na terenie Łabęd zaplanowano do realizacji w roku 2019.

chodnikW grudniu 2017 r. na skwerku w rejonie tzw. „Relaksu” przy ul. Wolności ułożone zostały nowe alejki dla pieszych.

Starania o wykonanie tych prac trwały dość długo. Przez kilka lat przeszkodą był fakt, że teren nie należał do miasta Gliwice. Był własnością Skarbu Państwa i pozostawał w zarządzie Zakładów Mechanicznych Bumar – Łabędy.

Natychmiast po zmianie sytuacji prawnej skweru, Miejski Zarząd Usług Komunalnych przystąpił do prac porządkowych. W roku 2017 udało się wyremontować alejki. Bardzo poprawiło to warunki przemieszczania się pieszych.

Do dokończenia został mały fragment chodnika na wysokości budynku przy ul. Wolności. W tym miejscu prowadzone były prace ziemne, związane z budową nowej sieci ciepłowniczej. 

Inwestycja zakończyła się dość późno. Dlatego ułożenie nowych płytek nie zostało zrealizowane w roku 2018. Zmiana nastąpi tak szybko, jak to będzie możliwe. O terminie zdecyduje pogoda.

Utrzymujemy w tej sprawie stały kontakt z Miejskim Zarządem Usług Komunalnych.


 

zabrudzeniaOd kilku lat zabiegamy o rozwiązanie problemu zanieczyszczania jezdni mi chodników ul. Staromiejskiej w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego.

Wyjeżdżające z bocznej drogi samochody transportujące wyładowywanie z barki materiały sypkie brudzą i niszczą. Niedawno została dosłownie rozjechana studzienka telekomunikacyjna.

Ponieważ uciążliwość jest spora, regularnie występujemy do różnych podmiotów z wnioskami o wprowadzenie takich zmian, które położą kres obecnym kłopotom.

Piszemy do Straży Miejskiej, Zarządu Dróg Miejskich, a nawet do Śląskiej Sieci Metropolitalnej z prośbą o montaż mobilnego monitoringu.

Za pośrednictwem Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Piotra Wieczorka zabiegaliśmy o to, aby zarządca drogi utwardził wyjazd. Ułożono kilka płyt, ale to nie rozwiązało problemu.

ŚSM założyła monitoring. O wykorzystanie nagrań i ukaranie kierowców za brudzenie jezdni wystąpiliśmy już po raz drugi do Straży Miejskiej.


chodnikZnów, nie wiadomo który już raz, Rada Osiedla musiała wrócić do sprawy chodnika przy ul. Kosmonautów, który zarastają krzaki, znajdujące się na zaniedbanej działce nr 155.

Jak zapewne Państwo pamiętają, właściciele działki, mieszkający poza Polską, od lat nie wywiązują się z ciążącego na nich obowiązku utrzymania terenu w odpowiednim stanie.

Od trzech lat Rada Osiedla porządkuje działkę w ramach akcji Sprzątania Świata. Tak było i w tym roku. Są to jednak działania doraźne i nie dają trwałego efektu.

Miasto nie może finansować prac prowadzonych na działce prywatnej. Krzaki zarastające miejski chodnik zostaną usunięte w najbliższych dniach na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich.


zalewanie2 czerwca, nie po raz pierwszy, doszło do bardzo poważnych zalań i podtopień terenów położonych w rejonie ulic : Klasztornej, Staromiejskiej, Pokoju, Wspólnej, Zamkowej, Rzeczyckiej, w bezpośrednim sąsiedztwie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Gliwice.

Rozmiar zjawiska w sposób drastyczny przekraczał skutki ulewy, jakie mogłyby wystąpić w sytuacji, gdyby nie spływanie wód z terenów zabudowanych przez firmy, znajdujące się w KSSE.

Ogrom żywiołu oraz jego siłę niszczącą obrazuje dokumentacja przesłana przez mieszkańców.

Woda płynęła całą szerokością ulic i dróg dojazdowych, zalała pola uprawne, dostała się na teren posesji i do ich wnętrza, zalała podwórza i piwnice, zniszczyła uprawy na terenie ogrodów przydomowych. Płynąc rowem, biegnącym wzdłuż ul. Klasztornej, zalała niżej położone domy, zlokalizowane przy ul. Staromiejskiej.

W związku z treścią wcześniejszego pisma skierowaliśmy do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Piotra Wieczorka wniosek o :

  1. maksymalne przyspieszenie terminu wykonania zapowiedzianej w piśmie szczegółowej analizy hydrologicznej przedmiotowego terenu wraz z koncepcją i założeniami działań naprawczych w za-kresie gospodarki wodnej dla obszaru KSSE oraz istniejącej zabudowy,
  2. wykonanie koniecznych prac z podziałem na dwa etapy:

pierwszy – obejmujący działania doraźne, natychmiastowe,

drugi – obejmujący realizację rozwiązań docelowych.

Złożenie pisma poprzedzone zostało rozmową z Naczelnikiem Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

Wraz z pismem przekazaliśmy zdjęcia obrazujące problem, którego rozwiązanie uważamy za konieczne i bardzo pilne.