13 listopada złożyliśmy w sekretariacie Zarządu PSS Społem w Gliwicach pismo, w którym prosiliśmy o informację w sprawie planów wykorzystania obiektu handlowego, zlokalizowanego przy ul. Strzelców Bytomskich.

Niestety, pomimo tego, że minęło od tego dnia 2,5 miesiąca, odpowiedzi nie otrzymaliśmy.

Z tego powodu, a także a także w związku ze stałym pogarszaniem się stanu działek nr 429 i 434 obręb Łabędy, należących do PSS Społem / dawna Biedronka, tzw., Relaks i pawilon handlowy / zwróciliśmy się do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Piotra Wieczorka z prośbą o pomoc i wystąpienie w imieniu Miasta Gliwice do właściciela nieruchomości z wnioskiem o właściwe jej utrzymanie.

Napisaliśmy:

„Działki położone są pomiędzy ul. Strzelców Bytomskich i Wolności, w centralnym miejscu Łabęd. Stają na nich w części nieużytkowane, w części wynajmowane, zaniedbane, nieestetyczne obiekty budowlane.

Teren wokół nich jest zabrudzony, zalegają na nim śmieci i liście. Jego wygląd i stan pozostawiają wiele do życzenia i źle świadczą o właścicielu.

Niestety, większość mieszkańców uznaje a priori, że teren jest własnością miasta i że to ono odpowiada za panujący na nim bałagan. Wzbudza to wiele negatywnych emocji i negatywnie wpływa na wizerunek miasta.

Stan, o którym piszemy utrzymuje się od bardzo dawna i stanowi poważny problem naszej dzielnicy.”


SMWynikiem każdego objazdu Łabęd z udziałem dzielnicowych Straży Miejskiej są podejmowane konkretne działania. Część z nich prowadzi Straż, część Rada Osiedla.

Jedną z nich jest stan ul. Radosnej, której końcowy fragment, znajdujący się przed niestrzeżonym przejazdem kolejowym wymaga oczyszczenia.

Pobocze przykrywa gruba warstwa błota. Zbierająca się w tym miejscu woda nie ma odpływu, a powstające rozlewisko utrudnia przejście w kierunku placu Niepodległości.

Jest to droga dojścia do kościoła św. Jerzego i cmentarza przy ul. Wrzosowej.

Pismo w tej sprawie skierowaliśmy do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Piotra Wieczorka. Poprosiliśmy też o zapewnienie odprowadzenia wód deszczowych z opisanej wyżej części ul. Radosnej.


autobusyW komentarzach do tekstu zamieszczonego na facebooku Rady Osiedla Łabędy, dotyczącego opłaty za przewoź rowerów w autobusach komunikacji miejskiej, pojawiło się pytanie o odpowiedzialność za ewentualne szkody czy zniszczenia, które mogą być przez nie wyrządzone.

Ponieważ Rada nie ma kompetencji, aby takie sprawy wyjaśniać, skierowaliśmy to pytanie do Naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, który sprawuje nadzór nad miejskimi spółkami. Jest wśród nich PKM Sp. z o.o., które realizuje zadania przewoźnika na terenie Gliwic.

Dodaliśmy też kilka własnych pytań.

  1. Kto ponosi odpowiedzialność za skutki różnych, mogących zaistnieć zdarzeń, w których przewożony autobusem rower będzie przyczyną np. zniszczenia mienia przewoźnika lub pasażerów, zniszczenia lub uszkodzenia roweru, uszkodzenia ciała pasażera itd.
  2. Ile autobusów, wykorzystywanych na liniach gliwickich ma specjalne stanowiska dla rowerów?
  3. Jakie zasady przewożenia rowerów obowiązują w pojazdach, w których nie ma wydzielonych dla nich miejsc?
  4. W ilu autobusach PKM Sp. z o. o., obsługujących linie na terenie Gliwic, znajduje się monitoring, w ilu z nich jest on czynny, jak długo trwają przerwy w działaniu monitoringu w przypadku jego awarii.
  5. Z jakiego powodu na pokładzie autobusów nie ma monitorów, na których byłyby wyświetlane ważne dla pasażerów informacje.
  6. Czy kierowcy autobusów miejskich mogą sprawdzać bilety i, jeśli tak, to czy to robią.
  7. Czy nagranie z monitoringu znajdującego się w autobusie może być podstawą do ukarania osoby jadącej bez skasowanego biletu?
  8. Czy kierowcy przechodzą szkolenia lub są instruowani przez pracodawcę w zakresie właściwego, tzn. życzliwego dla pasażerów, sposobu kierowania autobusami wyposażonymi w automatyczną skrzynię biegów?

 O treści odpowiedzi poinformujemy natychmiast po jej otrzymaniu.


PszennaNa skutek zgłoszenia mieszkańców, 16 stycznia, w ramach objazdu dzielnicy ze strażnikami miejskimi, obejrzeliśmy ul. Pszenną, gdzie problemem jest zły stan nawierzchni, związany z niekontrolowanym spływem wód.

Po przeanalizowaniu zaistniałej sytuacji, zwróciliśmy się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z wnioskiem o :

  1. zlikwidowanie przyczyny stałego wypłukiwania materiału, z którego wykonana jest droga, przez wodę, wypływającą z nieruchomości położonej w górnej jej części,
  2. wykonanie niezbędnych napraw drogi.

W uzasadnieniu napisaliśmy:

„Na ul. Pszennej prace naprawcze wykonywane są regularnie przez miasto lub samych mieszkańców, którzy mają poważne kłopoty z przejazdem w kierunku ul. Klasztornej.

Materiał spłukiwany przez wodę zanieczyszcza poniższe tereny i w części trafia
do kanalizacji deszczowej. […].

Odcinek ul. Pszennej, znajdujący się powyżej numeru […], jest w zdecydowanie lepszym stanie, co potwierdza podawaną przez mieszkańców przyczynę zniszczenia drogi.”


inwestycja PECZakończyły się prace budowlane, związane z inwestycja ciepłowniczą, prowadzoną na terenie Łabęd przez PEC – Gliwice. Pozostały po niej dość uciążliwe jej skutki uboczne.

Wykonawca ma obowiązek przywrócenia każdego zniszczonego miejsca do stanu pierwotnego.

O jakość przeprowadzanych napraw MUSI ZADBAĆ właściciel lub zarządca terenu.

To od nich zależy, czy nasze chodniki, drogi dojazdowe, działki, na których składowa na była ziemia z wykopów, zieleńce, podwórka będą takie, jak wcześniej.

Członkowie wspólnot powinni liczyć na swoje Zarządy i zarządców.

Rada Osiedla będzie zabiegać o to, aby jednostki i spółki miejskie wymogły na wykonawcy odpowiednią jakość prac naprawczych. W tej sprawie podjęliśmy już pierwsze działania.

Do Wydziału Nadzoru Właścicielskiego skierowaliśmy wniosek o przekazanie nam wykazu działek miejskich i jednostek miejskich, które za nie odpowiadają. Poinformowaliśmy,  że chcemy uczestniczyć  w odbiorach końcowych prac naprawczych.


roletyCentrum Sportowo – Kulturalne „Łabędź” zostało oddane do użytku w marcu 2014 r.

Trzyletni okres użytkowania pozwolił na zauważenie różnych mankamentów obiektu. Jednym z nich jest brak osłon na oknach hali sportowej. Jej nasłonecznienie jest tak duże, że w sposób istotny utrudnia przeprowadzanie zawodów.

Sportowcy korzystający z hali kilkakrotnie zwracali nam uwagę na konieczność rozwiązania problemu.

Ponieważ czujemy się mocno związani z obiektem, jako inicjatorzy jego budowy, nadal zabiegamy o jego udoskonalanie. Właśnie dlatego skierowaliśmy do jednego z zastępców prezydenta miasta wniosek o zakup i montaż rolet na oknach hali Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź”.

Wcześniej  wystąpiliśmy o wykonanie prac, w wyniku których podniesiona zostanie wydolność wentylacji.


KLAPADziś rozpoczęliśmy przegląd miejsc, w których prowadzona była inwestycja PEC i które w najbliższym czasie będą musiały zostać naprawione.

W sąsiedztwie rozebranego chodnika, łączącego ul Batorego i Przyszowską, zauważyliśmy niewystarczająco – naszym zdaniem – zabezpieczony wlot do kanału.

Ponieważ miejsce to jest licznie uczęszczane przez pieszych, w tym dzieci, podjęliśmy interwencję w tej sprawie.


lampa hybrydowaPrzypominamy, że przy przejściu dla pieszych na ul. Strzelców Bytomskich działa, ustawiona w maju br., lampa hybrydowa. Zasilana jest przez wiatr i słońce. Gromadzi wystarczająco dużo energii, aby sprawnie działać.

W ostatnich dniach otrzymaliśmy zgłoszenie mieszkańców, informujących Radę, że lampa nie świeci.

Natychmiast wniosek o sprawdzenie lampy skierowaliśmy do Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

Otrzymaliśmy następująca odpowiedź:

W nawiązaniu do maila w sprawie lampy hybrydowej na ul. Strzelców Bytomskich w Gliwicach, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych informuje, że zlecono firmie Obi Complex kontrolę jej stanu technicznego. Po ustaleniu przyczyny usterki zlecimy naprawę lub, jeśli usterka będzie objęta gwarancją, naprawę w ramach gwarancji przez Wykonawcę tego oświetlenia.  Będziemy na bieżąco informować o poczynionych ustaleniach w przedmiotowej sprawie.”


TERENZapewne zbliżające się święta spowodowały, że do Rady skierowana została interwencja mieszkanki, w sprawie śmieci zalegających w sąsiedztwie sklepów przy ul. Przyszowskiej.

Poprosiliśmy o pomoc naszą dzielnicową Straży Miejskiej. Efekt był natychmiastowy. Po południu zostaliśmy poinformowani o uprzątnięciu terenu.

Serdecznie dziękujemy naszej dzielnicowej Agacie Łabuszewskiej–Turlej za duże tempo wysoką skuteczność działania.

Dziękujemy też za przesłane zdjęcia, dokumentujące obecny stan terenu.


StrzechaNa początku listopada, powróciliśmy do podjętej w połowie roku 2013 inicjatywy utworzenia w Łabędach domu pobytu dziennego.

Wcześniejsza idea odżyła z trzech powodów.

Po pierwsze – często o możliwość powstania takiej placówkę pytali nasi Seniorzy.

Po drugie – uznaliśmy, że na ten cel świetnie nadaje się nieruchomość przy ul. Partyzantów 30, tzw. „Strzecha”, należąca do Miasta Gliwice i dwukrotnie, bezskutecznie wystawiana na sprzedaż.

Po trzecie – sąsiedzi „Strzechy” obawiali się, że kupi ją ktoś, kto będzie prowadził w niej działalność równie uciążliwą jak poprzednia.

Trzeci z kolei przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczałby najprawdopodobniej kolejne obniżenie ceny, a więc, uszczuplenie możliwych przychodów Miasta Gliwice.

Biorąc to wszystko pod uwagę, najpierw wystąpiliśmy do zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Krystiana Tomali z prośbą o utworzenie w Łabędach domu dziennego pobytu.