wyjazd koło wiaduktuW związku z notorycznym zanieczyszczaniem jezdni przez samochody wyjeżdżające na ul. Staromiejską z nieutwardzonej drogi, położonej pomiędzy nasypem kolejowym a Kanałek Gliwickim zwróciliśmy się do Straży Miejskiej z wnioskiem o rozwiązanie problemu.

Brudzenie jezdni jest wykroczeniem, za które można nałożyć mandat.

Przypomnieliśmy, że :

  1. problem istnieje od wielu lat, wymaga ciągłych interwencji, także funkcjonariuszy Straży Miejskiej.
  2. generuje poważne zagrożenie dla pieszych i pojazdów, ponieważ sposób, w jaki samochody włączają się do ruchu urąga wszelkim zasadom,
  3. wyjeżdżające samochody powodują zniszczenia – w ostatnim czasie konieczne było przebudowanie studzienki telekomunikacyjnej, chodnik jest w coraz gorszym stanie,
  4. prośby o utwardzenie gruntu były przez wiele lat ignorowane, ostatnio ktoś ułożył na wyjeździe sześć płyt betonowych i uznał, że problem został rozwiązany, nie został, jezdnia brudzona jest nadal.

            Pomoc w tej sprawie Straży Miejskiej uznaliśmy za nieodzowną.


światłaW związku z dużym, okresowym nasileniem ruchu na ul. Staromiejskiej, wystąpiliśmy dziś do Zarządu Dróg Miejskich z wnioskiem o wprowadzenie w okresie wczesnopopołudniowym zmiany w działaniu sygnalizacji świetlnej w rejonie wiaduktu kolejowego poprzez wydłużenie czasu włączenia sygnału żółtego pulsującego.

Zaproponowaliśmy zmianę z godz. 13.30 na 13.00.

Uważamy, że takie rozwiązanie, wnioskowane także przez mieszkańców, pozwoli choć na częściowe złagodzenie problemów z płynnością ruchu na ul. Staromiejskiej.


zatoczkaJeden z mieszkańców zasugerował Radzie, że powinna podjąć starania o budowę zatoki autobusowej przy ul. Zygmuntowskiej.

Podjęliśmy ten tematy.

Pismem z 11 listopada zwróciliśmy się do Zarządu Dróg Miejskich z wnioskiem o wykonanie w roku 2018 zatoki dla autobusów, korzystających z przystanku – Przyszówka Osiedle Literatów.

Podkreśliliśmy w nim, że:

  1. w miejscu, gdzie zatrzymują się autobusy istnieje możliwość zajęcia dodatkowego terenu,
  2. autobusy zatrzymujące się na przystanku blokują pas ruchu, powodując utrudnienia,
  3. powstanie zatoki poprawiłoby bezpieczeństwo pasażerów komunikacji miejskiej, pieszych i kierowców.

ZAŚMIECONA DZIAŁKAW sprawie zaśmiecania terenu położonego w rejonie ul. P. Gojawiczyńskiej interweniowaliśmy już wielokrotnie, ale uzyskanych rezultatów nie sposób uzna ć za zadowalające.

Po raz ostatni odwiedziliśmy to miejsce w obecności Straży Miejskiej, podczas jednego z objazdów dzielnicy. Było to w marcu tego roku. Uzgodniliśmy, że dzielnicowi ustalą właściciela terenu.

Zajrzeliśmy tam także w ostatnią sobotę. Po tym, co zobaczyliśmy, 8 listopada skierowaliśmy do jednego z zastępców prezydenta pismo następującej treści:

„W związku z aktualnym stanem działek nr 56 i 59 obręb Kuźnica, położonych przy ul. P. Gojawiczyńskiej, uprzejmie prosimy o podjęcie działań, w wyniku których zostaną one posprzątane i zabezpieczone przed dalszym zaśmiecaniem.

Teren jest od dość dawna traktowany jak miejsce do wyrzucania śmieci. Zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej i budynków mieszkalnych.

Mieszkańcy oczekują zmiany istniejącej sytuacji.”


śmioeciW rejonie skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich i Zakątek Leśny ktoś zgubił śmieci.

Problem zgłosił mieszkaniec Łabęd. Bardzo Mu za to dziękujemy.

Interwencje podjęliśmy natychmiast. Dziś pracownik Zarządu Dróg Miejskich sprawdził, komu się to przydarzyło. Skontaktował się z osobami odpowiedzialnymi za istniejący bałagan.

Teraz czekamy na uporządkowanie zabrudzonego miejsca.

To kolejna w wielu spraw, które Rada podejmuje dzięki zaangażowaniu łabędzian. Warto podkreślić, ze ich liczba rośnie.


KosmonautówBrak kontaktu z właścicielem działki nr 155 obręb Przyszówka, położonej przy ul. Kosmonautów jest przyczyną trwających od wielu lat kłopotów.

Teren jest zaśmiecony, zarośnięty, odwiedzają go osoby szukające ustronnego miejsca, urządzające spotkania przy alkoholu, brudzące, zakłócające spokój i porządek.

Od trzech lat Rada Osiedla, w ramach akcji Sprzątania Świata, zbiera śmieci, zalegające na działce. Jest to jednak działanie doraźne, bo po zakończeniu akcji śmiecenie zaczyna się od nowa.

Problemem są też krzaki, które stopniowo zarastają chodnik. Kłopot polega na tym, że przycięcie gałęzi należy do obowiązków właściciela… tylko, że z właścicielem nie ma kontaktu.

Dziś z prośbą o zlikwidowanie problemu zwrócił się do nas mieszkaniec Łabęd. Bardzo Mu za to dziękujemy.

Podjęliśmy stosowne działania.


KlasztornaPrzy ul. Klasztornej dzieje się coś bardzo niepokojącego.

Na terenie, który w normalnej sytuacji jest polem ornym zebrała się woda.

Zaalarmował nas zaniepokojony mieszkaniec. Przesłał zdjęcia.

Zalana działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie domów jednorodzinnych, zlokalizowanych przy ul. Klasztornej i Wspólnej. Woda pojawiła się już w ich piwnicach.

Natychmiast po odebraniu zgłoszenia skierowaliśmy do Zastępcy Prezydenta Miasta Adama Neumanna pisemny wniosek o podjęcie interwencji w sprawie zakłócenia stosunków wodnych w rejonie ul. Klasztornej.

Po obejrzeniu zdjęć przesłanych przez zgłaszającego uznaliśmy, że potrzebne są pilne działania zabezpieczające interesy mieszkańców.  I o to poprosiliśmy Naczelnika Wydziału Środowiska.

W opinii mieszkańców, zalanie terenu ma związek z prowadzonymi w KSSE inwestycjami, podczas których najprawdopodobniej zniszczony został istniejący drenaż.

Był tam od zawsze. Czy jest nadal? Będziemy sprawą zajmować się aż do jej wyjaśnienia i znalezienia rozwiązania.


 

naprawyW związku z naszą interwencją podjętą w sprawie zniszczeń w obrębie niektórych ulic, a będących skutkiem prac budowlanych, wykonywanych na zlecenie PEC, Zarząd Dróg Miejskich, po przeprowadzeniu wizji i rozmowie z kierownikiem robót, wystąpił do PEC z pismem, w którym napisał m.in.:

„Naprawa powstałych zniszczeń będzie warunkowała odbiór końcowy pasa drogowego po zakończeniu budowy sieci ciepłowniczej.

Dokładny zakres prac musi zostać uzgodniony z ZDM w Gliwicach.”

Ponieważ inwestycja PEC powoli zbliża się do końca, będziemy teraz intensywnie zajmować się wszystkim tym, co uległo uszkodzeniu, zostało zdemontowane, rozkopane, aby wróciło do stanu pierwotnego. A jest tego sporo. O kolejnych etapach tych prac będziemy Państwa informować.

Już zwróciliśmy się o z wnioskiem o szczególny nadzór nad tymi pracami do Zarządu Dróg Miejskich.


DOŚWIETLENIEDoświetlenie przejść dla pieszych to temat podjęty przez Radę z związku z sugestią mieszkańca, który zwrócił się do nas z wnioskiem o zajęcie się sprawą.

Ponieważ zgłoszenie było w pełni zasadne, o wykonanie niezbędnych prac w roku 2018 poprosiliśmy Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

Wydział poinformował nas,  że „w najbliższym czasie zostanie wykonany przegląd oświetlenia w rejonie przejść dla pieszych na terenie Łabęd. O wynikach i wszelkich ustaleniach poinformujemy odrębną korespondencją.”

Mieszkańcowi, który zgłosił nam swoje uwagi serdecznie dziękujemy.

Problem małej widoczności osób przechodzących przez jezdnię jest szczególnie mocno odczuwalny w okresie jesiennym, gdy dość wcześnie zapada zmrok, a piesi często mają na sobie ciemne okrycia.


 

śmieciKilka dni temu ktoś – najprawdopodobniej jadąc ul. Portową w kierunku Łabęd – wyrzucił śmieci na pobocze drogi. Odpady rozrzucone są na dość dużej powierzchni. Worek pełen odpadów leży na brzegu jezdni.

To kolejny przykład kompletnego ignorowania podstawowych zasad przyzwoitego zachowania.

W takich sytuacjach pozostaje wstydzić się za tych, którzy źle postępują, bo oni chyba wstydu nie mają.

Problem zgłosiliśmy dziś pracownikowi Zarządu Dróg Miejskich. Znów na nasze wspólne pieniądze będziemy sprzątać cudze śmieci.