posiedzenie11 stycznia Rada Osiedla Łabędy odbyła XXXVII posiedzenie plenarne.

Na 15 jej członków obecnych było 10: T. Barcik, S. Gorczyca-Kamaj, S. Grzechca, B. Kończak, D. Kosowicz, G. Maszniew, R. Michalski, E. Mizera, K. Sowa, P. Tyrakowski. Nieobecni to: P. Caban, B. Fic, R, Jaros, B. Pietrzak, J. Szubert.

Członkowie rady dyskutowali nad propozycjami zadań, które zgłosi w ramach tegorocznej procedury budżetu obywatelskiego.

Przyjęto wstępny wykaz przedsięwzięć, nad którymi przedstawiciele rady będą pracować do 25 stycznia. W tym dniu nastąpi ich ostateczne zatwierdzenie przygotowanych wniosków i ich podpisanie.

Wykaz obejmuje 35 zadań i jest otwarty.

23 zadania to tzw. projekty „twarde”. Są to m.in. remonty ulic, budowa parkingów, siłowni, street workoutów, placów zabaw, aktywnej sygnalizacji ostrzegawczej na przejściach dla pieszych, monitoringu, wybiegu dla psów, mini tężni.

Planujemy opracować aż 12 wniosków na tzw. projekty „miękkie”, są to oferty różnego rodzaju zajęć dla dzieci, osób w średnim wieku i Seniorów.

Ostateczną listę wniosków zaprezentujemy Państwu po 25 stycznia.


wieszakZbieranie ciepłych ubrań poszło tak wspaniale, że nie 15 stycznia, już JUTRO wieszak z ciepłymi ubraniami zostanie wystawiony w rejonie wejścia do Łabędzia od strony ul Przyszowskiej.

Wszystkich, którzy zechcą skorzystać z ofiarowanych płaszczy, kurtek, swetrów, przyniesionych do biblioteki, które wystawione zostaną w miejscu, gdzie każdy z zainteresowany będzie mógł przyjść i zabrać sobie potrzebnych rzeczy, zapraszamy przed „Łabędzia”, od strony ul. Przyszowskiej od godz.8.00 do 18.00.

Zapraszamy.

Raz jeszcze potwierdziliśmy, że serca łabędzian są wielkie i ciepłe.


posiedzeniePrzewodnicząca Rady Osiedla Łabędy zwołała 37. posiedzenie plenarne na 11 stycznia godz. 18.00 w Łabędziu.

W porządku obrad zaproponowane zostały następujące punkty:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RO Łabędy z 7 grudnia 2017 r.
 3. Realizacja zadań miasta Gliwice na terenie Łabęd w roku 2017.
 4. Zadania inwestycyjne i remontowe planowane do realizacji w roku 2018.
 5. Zadania budżetu obywatelskiego.
 6. Budżet obywatelski 2018. Propozycje zadań.
 7. Podsumowanie pracy Rady Osiedla Łabędy w roku 2017.
 8. Projekt uchwały nr 24/2018 Rady Osiedla Łabędy z 11 stycznia 2018 r. w sprawie planu pracy Rady Osiedla Łabędy na rok 2018.
 9. Projekt uchwały nr 25/2018 Rady Osiedla Łabędy z 11 stycznia 2018 r. w sprawie dzierżawy działki nr 690 obręb Przyszówka.
 • Dystrybucja nr 31. „Naszych Łabęd” – uwagi i wnioski.
 • Bieżące informacje o bieżących działaniach Zarządu Osiedla Łabędy i przewodniczącej Rady Osiedla Łabędy.
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przypominamy, że posiedzenia Rady są otwarte. Może w nich wziąć udział każdy mieszkaniec, który chce przysłuchiwać się obradom lub zabrać głos i punkcie – Sprawy różne i wolne wnioski.


MikołajNasz pracowity Mikołaj, po całym dniu wędrówki po Łabędach, zatrzymał się na ponad dwie godziny w Łabędziu.
Czekały tam na Niego dzieci.
Mikołaj bardzo się ucieszył, bo było ich bardzo dużo.
Zasiadł na scenie i rozpoczęło się…
Były śpiewy, tańce, recytacje, występ dzieci z Teatru DoiDo, rozmowy w cztery oczy, zdjęcia, sprawdzanie, czy Mikołaj jest prawdziwy.
Dzieci otrzymały prezenty. Śnieżynka prowadziła zabawy dla dzieci, a Mikołajka rozdawała słodycze.
Rada po raz pierwszy zorganizowała stacjonarne spotkanie z Mikołajem w Łabędziu, aby umożliwić wzięcie w nim udziału wszystkim chętnym dzieciom i ich rodzicom.
Było wesoło i mikołajowo.Organizatorem spotkania w Łabędziu była Rada Osiedla Łabędy oraz Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 30.
Dziękujemy wszystkim za skorzystanie z naszej oferty.
Składamy serdeczne podziękowanie Pani Ani Staniendzie z Biblioteki za przygotowanie mikołajkowej sceny, wolontariuszom z ZSO nr 2 za nagłaśnianie imprezy, a także Teatrowi DoiDo za odstąpienie salki widowiskowej.


MikołajJuż od 5 lat Rada Osiedla Łabędy organizuje spotkanie Mikołaja z mieszkańcami.

Nasz Mikołaj jest wyjątkowy – jak mówią dzieci – prawdziwy. Ma siwą brodę, siwe długie włosy, odpowiedni wiek i posturę. Warto też zwrócić uwagę na oryginalny strój, przypominający o tym, że św. Mikołaj był biskupem.

Dzień Mikołaja był niezmiernie pracowity. Zaczął się przed godz.8. rano. To wtedy Mikołaj wyruszył ze swojej siedziby pięknym – jak przystało na Mikołaja – czerwonym samochodem terenowym. Towarzyszyła Mu Śnieżynka i dwa elfy.

Swoją wędrówkę po Łabędach rozpoczął od odwiedzin u przedszkolaków.

Najpierw zajrzał do PM 38, potem do szkoły przy ul. Partyzantów, gdzie czekały na Niego Krasnoludki. Nie zapomniał też o dzieciach z PM 37 i 34.

Potem odwiedzał różne miejsca, wchodził do sklepów, apteki, poradni, cukierni Glorioza, znalazł czas, aby spotkać się z niepełnosprawnym chłopcem. Rozdawał słodycze i uśmiechy.

Pracę skończył przed godz. 20. To był długi dzień.

 Dziękujemy Mikołajowi, Śnieżynce, Elfom, Gwiazdkom i Mikołajce za przygotowanie dla mieszkańców Łabęd atrakcji, jakiej inne dzielnice nie mają.

Niech nam zazdroszczą takiego wspaniałego Mikołaja.

 


Tusz do rzęs The ONE Lash ResistanceNajbliższe posiedzenie Rady Osiedla Łabędy, które odbędzie się 16 listopada o godz. 18.00 w Łabędziu będzie poświęcone budowie nowej sieci Ciepłowniczej.

Do udziału w posiedzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele PEC – Gliwice i przedstawiciele mieszkańców – zarządy i zarządcy tych wspólnot mieszkaniowych, które zostały objęte II, obecnie realizowanym etapem inwestycji.

Celem spotkania będzie zapoznanie się z aktualnym stanem realizacji prac budowlanych i instalacyjnych oraz udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników spotkania.

Rada poprosiła także PEC – Gliwice o przygotowanie informacji na temat przygotowań do prac, zaplanowanych na rok 2018.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


spotkanieRada Osiedla Łabędy, na swym XXXIV posiedzeniu plenarnym, odbytym w dniu 2 listopada, podjęła decyzję o zorganizowaniu w najbliższym czasie dwóch spotkań z mieszkańcami.

Na pierwsze z nich zostaną zaproszeni mieszkańcy ul. Strzelców Bytomskich w związku z koniecznością omówienia sprawy remontu drogi wewnętrznej.

Konkretna data spotkania zostanie podana w najbliższym czasie. Zależy ona od terminu podjęcia przez przedstawicieli miasta istotnych decyzji w sprawie zakresu, kosztów i innych ważnych okoliczności wykonania zadania.

Drugie spotkanie będzie dotyczyło różnych aspektów realizacji II etapu inwestycji PEC – Gliwice.

Pierwsze ze spotkań przygotowywane jest z inicjatywy Rady, drugie, na wspólny wniosek mieszkańców i Rady.


 

kwestasDziś już po raz 20. na cmentarzu parafialnym w Łabędach przy ul. Klasztornej, 1 listopada przeprowadzona została kwesta.

Przygotował ją i przeprowadził  Komitet Organizacyjny „Pomagamy Parafii WNMP”.

Wśród bardzo licznej, bo aż kilkunastoosobowej grupy wolontariuszy były tez przedstawicielki Rady Osiedla Łabędy – Sabina Gorczyca – Kamaj i Krystyna Sowa.

Parafię, która jest właścicielem cmentarza, wsparli też wolontariusze z Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców woj. śląskiego Koła Łabędy.

Udział w kweście to jeden z przykładów różnorodnej w swym charakterze aktywności rady oraz jej bogatej współpracy z różnymi podmiotami, działającymi na terenie naszej dzielnicy i na jej rzecz.


 

łabędźRada Osiedla Łabędy na swe ostatnie posiedzenie planarne, które miało miejsce 28 września br. zaprosiła dyrektora Muzeum w Gliwicach Grzegorza Krawczyka, aby podziękować Mu za poświęcenie XV Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego Łabędom.

W ciągu trzech dni – 15, 16 i 17 września mieszkańcy Gliwic mieli okazję poznać historię i najciekawsze miejsca na terenie naszej dzielnicy. Uczestniczyli w spacerach po Łabędach, rejsach po Kanale Gliwickim, wykładach, wystawach i pokazach, grach plenerowych.

Muzeum w Gliwicach przygotowało bardzo ciekawe materiały informacyjne, wręczane uczestnikom XV GDDK.

Rada Osiedla skierowała do dyrektora Grzegorza Krawczyka i podległych Mu pracowników szczere słowa wdzięczności za przygotowanie i przeprowadzenie na terenie Łabęd jednego z najważniejszych przedsięwzięć, organizowanych corocznie przez Muzeum w Gliwicach.

Symbolem naszego uznania był szklany łabędź, ręcznie wykonany w Hucie Szkła w Krośnie i wręczony dyrektorowi przez Zarząd Osiedla Łabędy.

Mamy nadzieję, że na co dzień będzie pracownikom Muzeum przypominała tegoroczne dni dziedzictwa.


SMDziś przeprowadziliśmy wspólnie z dzielnicowymi Straży Miejskiej drugą część objazdu Łabęd. Od poprzedniej, którą miała miejsce 6 lipca, różniła się tym, że prawie wszystkie  odwiedzone przez nas miejsca i sprawdzone problemy zostały wskazane przez mieszkańców. Bardzo za to dziękujemy.

W przyszłości też będziemy informować Państwa o terminie wizji w terenie i prosić o zgłaszania problemów.

Zapoznaliśmy się z następującymi sprawami:

 1. stan ul. Planetarnej, dojazdu do parkingu, zajęcie terenu zielonego pod parking,
 2. uskok i dziura w jezdni ul. Literatów,
 3. dziura w jezdni ul. Rodzinnej,
 4. legalność ustawienia worków na odpady wzdłuż ul. Zielińskiego,
 5. zanieczyszczanie chodnika dla pieszych przez wykonawcę remontu mieszkania przy ul. Zielińskiego,
 6. zanieczyszczenia terenów w rejonie ul. Żeleńskiego – Boya,
 7. poważna nierówność jezdni ul. Radosnej w miejscu wjazdu na teren warsztatów szkolnych,
 8. zanieczyszczenie terenu zielonego wzdłuż ul. P. Gojawiczyńskiej / w rejonie zakładu pogrzebowego /,
 9. zanieczyszczenie ul. Miłej w rejonie niestrzeżonego przejazdu kolejowego / worki porzucone pod drzewem /,
 • stan dawnego boiska szkolnego przy ul. Klasztornej,
 • wyjazd z terenu KSSE na ul. Klasztorną, poruszanie się pojazdów z nadmierna prędkością,
 • wykoszenie traw na działce wzdłuż ul. Narutowicza,
 • zanieczyszczanie jezdni i chodnika w rejonie wiaduktu kolejowego – wyjazd samochodów ciężarowych,
 • parkowanie samochodów w miejscach niedozwolonych,
 1. miejsca ustawienia znaków B-16 przy ul. Portowej.

W przypadku każdej ze spraw uzgodniliśmy dalszy tryb postępowania.

Dzielnicowi przekazali także informacje i ustalenia dotyczące spraw przyjętych do realizacji po objeździe z 6 lipca.

Dziękujemy Im za poświęcony czas i duże zaangażowanie w sprawy Łabęd.