Tusz do rzęs The ONE Lash ResistanceNajbliższe posiedzenie Rady Osiedla Łabędy, które odbędzie się 16 listopada o godz. 18.00 w Łabędziu będzie poświęcone budowie nowej sieci Ciepłowniczej.

Do udziału w posiedzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele PEC – Gliwice i przedstawiciele mieszkańców – zarządy i zarządcy tych wspólnot mieszkaniowych, które zostały objęte II, obecnie realizowanym etapem inwestycji.

Celem spotkania będzie zapoznanie się z aktualnym stanem realizacji prac budowlanych i instalacyjnych oraz udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników spotkania.

Rada poprosiła także PEC – Gliwice o przygotowanie informacji na temat przygotowań do prac, zaplanowanych na rok 2018.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


spotkanieRada Osiedla Łabędy, na swym XXXIV posiedzeniu plenarnym, odbytym w dniu 2 listopada, podjęła decyzję o zorganizowaniu w najbliższym czasie dwóch spotkań z mieszkańcami.

Na pierwsze z nich zostaną zaproszeni mieszkańcy ul. Strzelców Bytomskich w związku z koniecznością omówienia sprawy remontu drogi wewnętrznej.

Konkretna data spotkania zostanie podana w najbliższym czasie. Zależy ona od terminu podjęcia przez przedstawicieli miasta istotnych decyzji w sprawie zakresu, kosztów i innych ważnych okoliczności wykonania zadania.

Drugie spotkanie będzie dotyczyło różnych aspektów realizacji II etapu inwestycji PEC – Gliwice.

Pierwsze ze spotkań przygotowywane jest z inicjatywy Rady, drugie, na wspólny wniosek mieszkańców i Rady.


 

kwestasDziś już po raz 20. na cmentarzu parafialnym w Łabędach przy ul. Klasztornej, 1 listopada przeprowadzona została kwesta.

Przygotował ją i przeprowadził  Komitet Organizacyjny „Pomagamy Parafii WNMP”.

Wśród bardzo licznej, bo aż kilkunastoosobowej grupy wolontariuszy były tez przedstawicielki Rady Osiedla Łabędy – Sabina Gorczyca – Kamaj i Krystyna Sowa.

Parafię, która jest właścicielem cmentarza, wsparli też wolontariusze z Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców woj. śląskiego Koła Łabędy.

Udział w kweście to jeden z przykładów różnorodnej w swym charakterze aktywności rady oraz jej bogatej współpracy z różnymi podmiotami, działającymi na terenie naszej dzielnicy i na jej rzecz.


 

łabędźRada Osiedla Łabędy na swe ostatnie posiedzenie planarne, które miało miejsce 28 września br. zaprosiła dyrektora Muzeum w Gliwicach Grzegorza Krawczyka, aby podziękować Mu za poświęcenie XV Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego Łabędom.

W ciągu trzech dni – 15, 16 i 17 września mieszkańcy Gliwic mieli okazję poznać historię i najciekawsze miejsca na terenie naszej dzielnicy. Uczestniczyli w spacerach po Łabędach, rejsach po Kanale Gliwickim, wykładach, wystawach i pokazach, grach plenerowych.

Muzeum w Gliwicach przygotowało bardzo ciekawe materiały informacyjne, wręczane uczestnikom XV GDDK.

Rada Osiedla skierowała do dyrektora Grzegorza Krawczyka i podległych Mu pracowników szczere słowa wdzięczności za przygotowanie i przeprowadzenie na terenie Łabęd jednego z najważniejszych przedsięwzięć, organizowanych corocznie przez Muzeum w Gliwicach.

Symbolem naszego uznania był szklany łabędź, ręcznie wykonany w Hucie Szkła w Krośnie i wręczony dyrektorowi przez Zarząd Osiedla Łabędy.

Mamy nadzieję, że na co dzień będzie pracownikom Muzeum przypominała tegoroczne dni dziedzictwa.


SMDziś przeprowadziliśmy wspólnie z dzielnicowymi Straży Miejskiej drugą część objazdu Łabęd. Od poprzedniej, którą miała miejsce 6 lipca, różniła się tym, że prawie wszystkie  odwiedzone przez nas miejsca i sprawdzone problemy zostały wskazane przez mieszkańców. Bardzo za to dziękujemy.

W przyszłości też będziemy informować Państwa o terminie wizji w terenie i prosić o zgłaszania problemów.

Zapoznaliśmy się z następującymi sprawami:

 1. stan ul. Planetarnej, dojazdu do parkingu, zajęcie terenu zielonego pod parking,
 2. uskok i dziura w jezdni ul. Literatów,
 3. dziura w jezdni ul. Rodzinnej,
 4. legalność ustawienia worków na odpady wzdłuż ul. Zielińskiego,
 5. zanieczyszczanie chodnika dla pieszych przez wykonawcę remontu mieszkania przy ul. Zielińskiego,
 6. zanieczyszczenia terenów w rejonie ul. Żeleńskiego – Boya,
 7. poważna nierówność jezdni ul. Radosnej w miejscu wjazdu na teren warsztatów szkolnych,
 8. zanieczyszczenie terenu zielonego wzdłuż ul. P. Gojawiczyńskiej / w rejonie zakładu pogrzebowego /,
 9. zanieczyszczenie ul. Miłej w rejonie niestrzeżonego przejazdu kolejowego / worki porzucone pod drzewem /,
 • stan dawnego boiska szkolnego przy ul. Klasztornej,
 • wyjazd z terenu KSSE na ul. Klasztorną, poruszanie się pojazdów z nadmierna prędkością,
 • wykoszenie traw na działce wzdłuż ul. Narutowicza,
 • zanieczyszczanie jezdni i chodnika w rejonie wiaduktu kolejowego – wyjazd samochodów ciężarowych,
 • parkowanie samochodów w miejscach niedozwolonych,
 1. miejsca ustawienia znaków B-16 przy ul. Portowej.

W przypadku każdej ze spraw uzgodniliśmy dalszy tryb postępowania.

Dzielnicowi przekazali także informacje i ustalenia dotyczące spraw przyjętych do realizacji po objeździe z 6 lipca.

Dziękujemy Im za poświęcony czas i duże zaangażowanie w sprawy Łabęd.


Straż MiejskaDziś odbyliśmy okresowe spotkanie z dzielnicowymi Straży Miejskiej.

Na terenie Łabęd spędziliśmy kilka godzin. Rozmawialiśmy z mieszkańcami, słuchaliśmy ich uwag i propozycji, oglądaliśmy miejsca wymagające zmiany – zanieczyszczone, zarośnięte, zniszczone… Niestety, przeglądu nie skończyliśmy. Trzeba go kontynuować.

Strażnicy przyjęli do dalszego prowadzenia wiele ważnych dla Łabęd spraw, dotyczących m. in. ładu i porządku, bezpieczeństwa, oznakowania dróg, wywiązywania się dzierżawców z zawartych umów.

Spotkania z dzielnicowymi Straży Miejskiej to stała i bardzo cenna forma współpracy. Dzięki nim skuteczność podejmowanych przez nas wspólnych działań jest wysoka.

Podczas objazdu omówiliśmy m.in. następujące sprawy:

 1. usuniecie nieużytkowanych bramek na danym boisku miedzy ul. Partyzantów i Kosmonautów,
 2. charakter ścieżki łączącej ul. Partyzantów z ul. Kosmonautów,
 3. zły stan chodnika przy ul. Narutowicza / zgłoszenie mieszkańca /,
 4. zniszczenie zieleni wzdłuż jezdni przy ul. Zielińskiego,
 5. zanieczyszczenie chodnika przy ul. Zielińskiego,
 6. wykoszenie trawy wzdłuż ul. K. Marksa, na odcinku do ul. Narutowicza,
 7. nadmierne nachylenie drzew w kierunku ul. K. Marksa,
 8. parkowanie samochodu na łuku ul. Wieniawskiego i w pobliżu skrzyżowania ul K. Marksa i Tuwima,
 9. zasadność ustawienia znaku Strefa zamieszkania na wjeździe w ul. Literatów,
 10. czystość otoczenia Szuwarka,
 11. czystość jezdni ul. Poezji – skutki wyjeżdżania z terenu budowy,
 12. blokowanie ulic przez parkujące samochody, utrudniające comiesięczne zamiatanie ulic,
 13. zniszczona ławka parkowa – ul. Tuwima w rejonie placu zabaw,
 14. zniknięcie kosza na śmieci w rejonie skrzyżowania ul. Przyszowskiej i Partyzantów, brudny teren po wykoszeniu traw,
 15. dzikie wysypisko na działce nr 9 obręb Przyszówka – teren pomiędzy ul. Wolności i Narutowicza,
 16. stan czystości terenu w sąsiedztwie ul. Radosnej,
 17. ubytek w jezdni ul. Kwiatowej,
 18. nadmierna prędkość pojazdów na ul. Rejtana.

Ponieważ konieczne jest dokończenie rozpoczętego przeglądu poprosiliśmy Komendanta Straży Miejskiej o możliwość kontynuowania naszej pracy w najbliższą środę – 12 lipca. Zaczynamy o godz. 10.00.


posiedzenie29 czerwca Rada Osiedla Łabędy odbyła swe kolejne w kadencji 2015 – 2019 posiedzenie plenarne. Wzięło w nim udział 10 z 15 członków Rady – T. Barcik, Sabina Gorczyca – Kamaj, B. Kończak, R. Michalski, E. Mizera, B. Pietrzak, K. Sowa, J. Szubert, P. Tyrakowski.

Rada podjęła dwie uchwały:

 1. Uchwałę nr 20/ 2017 Rady Osiedla Łabędy z 29 czerwca 2017 r. w sprawie opinii w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy obejmującej część działki nr 690, obręb Przyszówka / staw Szuwarek/.
 2. Uchwałę nr 21/ 2017 Rady Osiedla Łabędy z 29 czerwca 2017 r. w sprawie opinii w sprawie zagospodarowania terenów przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Partyzantów 25.

Rada zapoznała się także z aktualnym stanem realizacji II etapu inwestycji PEC – Gliwice. Szczegółowo przedstawiono sytuacją Wspólnoty Mieszkaniowej K. Marksa 8 – 12 i Wolności 1B – 25. P. Tyrakowski i K. Sowa przedstawili działania podejmowane w imieniu Rady, których celem jest doprowadzenie do pozytywnego zakończenia sprawy przyłączenia się wspólnoty do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Zaplanowała także dalsze działania, mające na celu wspieranie mieszkańców, których mieszkania będą mogły być objęte III etapem budowy. Spotkanie informacyjne Rada zorganizuje we wrześniu. Już dziś zachęcamy do udziału.

Członkowie Rady omówili także wyniki działań w ramach budżetu obywatelskiego. Dokonali wstępnej analiza wyników.


roW ramach XXVIII posiedzenia plenarnego Rady Osiedla Łabędy, które odbyło się 11 maja, rozmawiano o budżecie obywatelskim.

Członkowie rady dyskutowali o strategii postępowania. Podobnie, jak w latach poprzednich, poszukiwali rozwiązań organizacyjnych, dzięki którym możliwe będzie uzyskanie najbardziej korzystnego wyniku.

4 maja została ogłoszona lista zadań, na które będzie można oddać swój głos.

Teraz, najważniejsze jest pozyskanie do udziału w głosowaniu jak największej liczby mieszkańców, którzy zechcą wziąć udział w głosowaniu.

Przypominamy, że:

 1. głosowanie potrwa od 15 maja do 12 czerwca,
 2. zagłosować można będzie wypełniając specjalną kartę do głosowania i wrzucając ją do urny, która będzie stała w filii biblioteki w Łabędziu, wysyłając ją pocztą lub za pośrednictwem Internetu,
 3. każdy, kto mieszka w Gliwicach może oddać głos na jedno dowolne zadanie,
 4. do podziału mamy w Łabędach 322. 849 zł.
 5. jeśli będziemy aktywni i w głosowaniu weźmie udział co najmniej 1.058 osób to uzyskamy dodatkowe środki finansowe.

Po raz kolejny Rada Osiedla Łabędy spotyka się 15 maja, w pierwszym dniu głosowania, aby podjąć kolejne decyzje organizacyjne.

JUŻ DZIŚ ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W GŁOSOWANIU!


 

Wolności1Od trzech kadencji Rada Osiedla Łabędy angażuje się w powstanie sieci ciepłowniczej na terenie naszej dzielnicy.

Znaczną część działań mamy już za sobą.

Najpierw zbieraliśmy wstępne deklaracje od tych, którzy mogli być zainteresowani korzystaniem z ciepła miejskiego. Potem zabiegaliśmy, żeby PEC uznało, że warto w Łabędach planować inwestycję.

Gdy decyzja w tej sprawie zapadła i zaczęło się projektowanie, uczestniczyliśmy we wszystkich spotkaniach PEC z mieszkańcami, aby zachęcać ich do podjęcia decyzji o przyłączaniu się do planowanej sieci.

Aktywnie włączaliśmy się w przygotowania do I etapu. Od niego zależało powodzenie całego przedsięwzięcia.

Po zakończeniu prac obejmujących ul. R. Luksemburg, Gałczyńskiego i Partyzantów, zaangażowaliśmy w przygotowania do II etapu.

Właśnie kończą się te przygotowania. Możemy poinformować, że odegraliśmy w nich znaczącą rolę.

Co robiła Rada Osiedla, żeby wesprzeć inwestycję PEC i pozytywne zmiany w Łabędach?

Rada uczestniczyła w spotkaniach informacyjnych przygotowywanych przez PEC, sama również byłą organizatorem wielu spotkań z mieszkańcami, organizowała posiedzenia plenarne poświęcone łabędzkiej sieci ciepłowniczej, dbała o promocję przedsięwzięcia w lokalnej prasie, rozprowadzała materiały informacyjne opracowywane przez PEC, zamieszczała materiały o inwestycji w gazetce „Nasze Łabędy”, na stronie rady i facebooku.


 

sprzątanieCzłonkowie Rady Osiedla i łabędzkiego Klubu Seniora w ramach akcji Sprzątania Świata zbierali śmieci, zalegające na prywatnej działce przy ul. Kosmonautów.

Czego tam nie można znaleźć? Butelki, puszki, worki pełne odpadów, szmaty, opakowania zastępcze, gruz…

Pomimo zorganizowanego systemu odbioru odpadów wciąż są tacy, którym chce się swoje śmieci wynosić w krzaki.

Działka nr 155 jest dość rozległa. Nawet spora liczba osób nie jest w stanie za jednym razem zrobić na niej porządku. Dlatego wesprą nas uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 z ul. Partyzantów, którzy jutro, w ramach tej samej akcji będzie kontynuować naszą dzisiejszą pracę.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy dziś porządkowali zaniedbany teren przy ul. Kosmonautów.