RO 14.02.2019Dziś odbyło się 54. plenarne posiedzenie Rady Osiedla Łabędy kadencji 2015 – 2019.

Wzięło w nim udział 12 spośród 15 członków Rady – T. Barcik, B. Fic, S. Gorczyca – Kamaj, S. Grzechca, R. Jaros, B. Kończak, D. Kosowicz, G. Maszniew, R. Michalski, E. Mizera, K. Sowa, P. Tyrakowski.

Nieobecni to: P. Caban, B. Pietrzak, J. Szubert.

W posiedzeniu uczestniczyli goście: Andrzej Karasiński – Sekretarz Miasta Gliwice, ks. Bogdan Peć – Dyrektor Fundacji „Dom Nadziei”, nadkomisarz Adam Szczepanowski – dotychczasowy Komendant IV Komisariatu, podinspektor Adam Gondek – p.o. Komendanta IV Komisariatu.

Rada podziękowała Komendantowi A. Szczepanowskiemu za współpracę na rzecz mieszkańców Łabęd. Nowemu szefowi komisariatu życzono sukcesów na nowym stanowisku.

Rada zapoznała się z:
– planami inwestycyjnymi PLK S.A. w obrębie peronów w kierunku Opola i Kędzierzyna, przejazdu kolejowego i dwóch wiaduktów,
– stanem prac prowadzonych w dawnej szkole przy ul. Głównej 30,
– aktualnym etapem procedury wyborczej do rad osiedli.

Rada podjęła dwie uchwały :
– w sprawie organizacji imprez ponadosiedlowych,
– w sprawie zmian rejonów SP 32 i 38.


 

posiedzeniePrzewodnicząca Krystyna Sowa zwołała posiedzenie Rady Osiedla na dzień 14 lutego godz. 18.00 w Centrum Sportowo – Kulturalnym „Łabędź” z następującym porządkiem:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RO Łabędy z 10 stycznia 2019 r.
 3. Informacja na temat zmian w kierownictwie Komisariatu Policji IV w Gliwicach.
 4. Informacja na temat planów inwestycyjnych PLK S. A., dotyczących Łabęd.
 5. Projekt uchwały nr 39/2019 Rady Osiedla Łabędy z 14 lutego 2019 r. w sprawie udziału Rady Osiedla Łabędy w konkursie na organizację   imprez ponadosiedlowych.
 6. Projekt uchwały nr 40/2019 Rady Osiedla Łabędy z 14 lutego 2019 r. w sprawie opinii w sprawie proponowanych zmian rejonów gliwickich szkół podstawowych.
 7. Wybory do Rad Osiedli – aktualny stan realizacji Uchwały nr II/27/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia w sprawie wyznaczenia daty wyborów do Rad Osiedli.
 8. Informacja o bieżącej pracy Zarządu Osiedla Łabędy.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przedstawiciele Rady Osiedla Łabędy regularnie spotykają się ze strażnikami miejskimi, pełniącymi obowiązki naszych dzielnicowych. Omawiamy z nimi sprawy ważne dla funkcjonowania dzielnicy.

Część z nich wymaga wiele czasu i wiele determinacji. Część da się załatwić „od ręki”. Strażnicy przyjmują nasze sugestie działań. My jesteśmy informowani o sprawach, prowadzonych przez strażników.

W czasie spotkania, które miało miejsce 18 stycznia, omówiliśmy następujące tematy:

 1. usunięcie śmieci z wielu miejsc w Łabędach, m. in. brzegów Kłodnicy i Kanału Gliwickiego, ze skarpy wzdłuż bocznicy kolejowej, zza garaży przy ul. Waryńskiego od strony ul. Przyszowskiej, na terenie pomiędzy ul. Wolności, Partyzantów i Narutowicza,
 2. ubytki w nawierzchni jezdni,
 3. stan ul. Piaskowej,
 4. działania Rady na rzecz wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na niektórych ulicach,
 5. stan niektórych śmietników,
 6. zanieczyszczanie miejsc publicznych przez psy – partole Straży,
 7. niszczenie zieleni, szczególnie skwerów przy ul. Wolności, Narutowicza i A. Jagiellonki / Zawadzkiego.

Dzielnicowymi są:

młodszy inspektor Agata Łabuszewska -Turlej /numer służbowy 017/

inspektor Dariusz Gutowski / numer służbowy 012/ tel. 793-112-279


 

posiedzeniePodczas posiedzenia Rady Osiedla Łabędy, które odbyło się 10 stycznia członkowie Rady zapoznali się z aktualnymi wynikami ankiety w sprawie zmiany organizacji ruchu drogowego na niektórych ulicach i uzgodnili dalsze działania w tym zakresie.

Podjęli 3 uchwały :

–  nr 36/2019 Rady Osiedla Łabędy z 10 stycznia 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej usunięcia altanki ze skweru przy ul. Narutowicza,

– nr 37/2019 Rady Osiedla Łabędy z 10 stycznia 2019 r. w sprawie planu pracy Rady Osiedla Łabędy w I kwartale 2019 r.,

– nr 38/2019 Rady Osiedla Łabędy z 10 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Osiedla do dysponowania środkami finansowymi.

Kolejne posiedzenie zaplanowano na 14 lutego. Jego tematykę podamy po potwierdzeniu udziału w nim zaproszonych gości.

Przypominamy, że posiedzenia Rady są otwarte i może w nich wziąć udział każdy mieszkaniec zainteresowany omawianą tematyką.


 

festynW Parafii św. Anny odbył się dziś 15. festyn parafialny, zorganizowany z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki przez Radę Parafialną, Caritas Parafii św. Anny oraz Radę Osiedla Łabędy.

Dopisała pogoda. Liczni uczestnicy imprezy obejrzeli ciekawy program artystyczny i skorzystali z licznych atrakcji, przygotowanych przez organizatorów.

Impreza została dofinansowana z budżetu Miasta Gliwice.

Przedstawicielka Rady Osiedla Łabędy podziękowała ks. Prałatowi Piotrowi Kansemu za wieloletnią współpracę i otwartość na potrzeby lokalnego środowiska.

Rada również otrzymała podziękowania za wspomaganie Parafii w jej działaniach na rzecz mieszkańców.

Festyn w Parafii św. Anny to kolejny przykład dobrej i efektywnej współpracy wielu podmiotów,  które podejmują się wspólnej pracy na rzecz naszej dzielnicy. Wśród nich  istotną rolę odgrywa nasza rada.


sprzątanieCzłonkowie Rady Osiedla oraz wspierający ją Seniorzy uczestniczyli dziś w akcji Sprzątania Świata.

Dziś, podobnie, jak w roku ubiegłym, zbieraliśmy  śmieci na zaniedbanej, prywatnej działce, położonej przy ul. Kosmonautów.

Nie zawiedliśmy się na śmiecących.

Najpierw zebraliśmy to, co dało się posegregować – papier, szkło, plastik, odpady mieszane. Jeszcze w trakcie naszej pracy śmieci zabrał samochód Remondisu.

A my sprzątaliśmy dalej. Wywlekliśmy z krzaków tzw. wielkie gabaryty.

Możne je obejrzeć na naszym facebooku i – „na żywo” – na ul. Kosmonautów, gdzie czekają na zabranie specjalnym transportem.

Warto to, co zebraliśmy zobaczyć – dywany, wykładziny, koce, kołdry, narzuty, ubrania…

Tam, skąd je wyciągnęliśmy leżały kilka lat. To był bardzo smutny widok.

W sprzątaniu wzięło udział 14 osób. Szczególnie dziękujemy małemu, dzielnemu chłopcu, który będąc na spacerze w towarzystwie Dziadka, tak zafascynował się tym, co robimy, że złapał worek i razem z nami, z ogromną pasję i radością zbierał śmieci. Bardzo Mu za to dziękujemy. Także Jego dziadkowi, że pozwolił wnukowi na nietypową aktywność.

Rada Osiedla Łabędy uczestniczyła w akcji „Sprzątania Świata” już po raz dziewiąty !!!


 

POSIEDZENIE26 kwietnia Rada Osiedla odbyła 43. posiedzenie plenarne Rady Osiedla.

Uczestniczyło w nim 9 spośród 15 jej członków.

Obecni : T. Barcik, S. Gorczyca – Kamaj, S. Grzechca, R. Jaros, B. Kończak, G. Maszniew, R. Mizera, K. Sowa, P. Tyrakowski.

Nieobecni: P. Caban, B. Fic, D. Kosowicz, R. Michalski, B. Pietrzak, J. Szubert.

Rada podjęła uchwałę  w sprawie poparcia zażaleń w sprawie:

 1. wniosku nr 318 Budowa placu zabaw przy ul. Klasztornej.
 2. wniosku nr 322 Budowa siłownia na wolnym powietrzu wraz z oświetleniem solarnym.

W pierwszym przypadku zażalenie dotyczy wniosku zaopiniowanego pozytywnie, jednak wycena kosztów realizacji zadania  – 400 tys. jest naszym zdaniem zawyżona.

W drugim przypadku mamy do czynienia z wnioskiem zaopiniowanym negatywnie i tego właśnie dotyczy zażalenia. Wskazano w nim szereg argumentów przemawiających za zmianą opinii na pozytywną.

Zażalenia zostaną złożone w dniu jutrzejszym. Wyniki poznamy do 28 maja.

4 czerwca zacznie się głosowanie.


posiedzenie26 kwietnia o godzinie 18.00 w Centrum Sportowo – Kulturalnym „Łabędź” przy ul. Partyzantów 25 odbędzie się 43. plenarne posiedzenie Rady Osiedla Łabędy.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 41 z posiedzenia RO Łabędy z 5 kwietnia 2018 r. i protokołu nr 42 z 19 kwietnia 2018 r.
 3. Projekt uchwały nr 30/2018 Rady Osiedla Łabędy z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie poparcia zażaleń na wyniki weryfikacji wniosków, złożonych w ramach procedury budżetu obywatelskiego.
 4. Bieżące informacje o działaniach Zarządu Osiedla Łabędy i przewodniczącej Rady Osiedla Łabędy.
 5. Sprawy różne.

Na najbliższe posiedzenie Rada nie zaprosiła gości. Przypominamy, że posiedzenia Rady są otwarte.


 

rada19 kwietnia odbyło się 42. plenarne posiedzenie Rady Osiedla Łabędy.

Wzięło w nim udział 10 z 15 jej członków.

Obecni: T. Barcik, S. Gorczyca – Kamaj, S. Grzechca, R. Jaros, B. Kończak, D. Kosowicz, G. Maszniew, E. Mizera, K. Sowa, J. Szubert.

Nieobecni: P. Caban, B. Fic, R. Michalski, B. Pietrzak, P. Tyrakowski.

W posiedzeniu uczestniczyli goście : Stefan Kurczab – przewodniczący Kluby Seniora, Jolanta Stąpór – dyrektor ZSO 2, Kamil Suś – kierownik Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź”, Łukasz Gacek – właściciel firmy Vesper, dzielnicowi Straży Miejskiej – Agata Turlej i Dariusz Gutowski.

Członkowie Rady zapoznali się z wykorzystaniem „Łabędzia”. Dyrektor ZSO 2 zaprezentowała szczegółowe informacje, dotyczące podmiotów korzystających z pomieszczeń centrum, ze szczególnym uwzględnieniem Rady Osiedla Łabędy i współpracującymi z nią organizacjami pozarządowymi.

Rada podkreśliła, że sposób funkcjonowania „Łabędzia” jest w pełni zgodny z założonymi przed jego powstaniem celami społecznymi. Podziękowała zarządcy za aktywność na rzecz środowiska lokalnego.

Inne tematy, które bliżej zaprezentujemy w odrębnych materiałach to: adaptacja pomieszczeń szkoły na cele przedszkolne, zagospodarowanie terenów przyszkolnych, budowa boisk.


SAMOCHODY6  kwietnia 2018 r. odbyliśmy okresowy przegląd Łabęd z udziałem dzielnicowych Straży Miejskiej.

Tym razem skupiliśmy się na dwóch problemach – zaśmieconych miejscach i samochodach, które w jednym miejscu parkują bardzo długo albo zaparkowane są tak, że przeszkadzają innym.

Wszystkie odwiedzone miejsca zostały zgłoszone przez mieszkańców. Obejrzeliśmy parkujące samochody przy ul. Kosmonautów i przy ul. Planetarnej.

We wszystkich tych przypadkach działania podejmuje Straż Miejska w porozumieniu z właścicielami i zarządcami terenów, na których stoją pojazdy.