SMDziś przeprowadziliśmy wspólnie z dzielnicowymi Straży Miejskiej drugą część objazdu Łabęd. Od poprzedniej, którą miała miejsce 6 lipca, różniła się tym, że prawie wszystkie  odwiedzone przez nas miejsca i sprawdzone problemy zostały wskazane przez mieszkańców. Bardzo za to dziękujemy.

W przyszłości też będziemy informować Państwa o terminie wizji w terenie i prosić o zgłaszania problemów.

Zapoznaliśmy się z następującymi sprawami:

 1. stan ul. Planetarnej, dojazdu do parkingu, zajęcie terenu zielonego pod parking,
 2. uskok i dziura w jezdni ul. Literatów,
 3. dziura w jezdni ul. Rodzinnej,
 4. legalność ustawienia worków na odpady wzdłuż ul. Zielińskiego,
 5. zanieczyszczanie chodnika dla pieszych przez wykonawcę remontu mieszkania przy ul. Zielińskiego,
 6. zanieczyszczenia terenów w rejonie ul. Żeleńskiego – Boya,
 7. poważna nierówność jezdni ul. Radosnej w miejscu wjazdu na teren warsztatów szkolnych,
 8. zanieczyszczenie terenu zielonego wzdłuż ul. P. Gojawiczyńskiej / w rejonie zakładu pogrzebowego /,
 9. zanieczyszczenie ul. Miłej w rejonie niestrzeżonego przejazdu kolejowego / worki porzucone pod drzewem /,
 • stan dawnego boiska szkolnego przy ul. Klasztornej,
 • wyjazd z terenu KSSE na ul. Klasztorną, poruszanie się pojazdów z nadmierna prędkością,
 • wykoszenie traw na działce wzdłuż ul. Narutowicza,
 • zanieczyszczanie jezdni i chodnika w rejonie wiaduktu kolejowego – wyjazd samochodów ciężarowych,
 • parkowanie samochodów w miejscach niedozwolonych,
 1. miejsca ustawienia znaków B-16 przy ul. Portowej.

W przypadku każdej ze spraw uzgodniliśmy dalszy tryb postępowania.

Dzielnicowi przekazali także informacje i ustalenia dotyczące spraw przyjętych do realizacji po objeździe z 6 lipca.

Dziękujemy Im za poświęcony czas i duże zaangażowanie w sprawy Łabęd.


Straż MiejskaDziś odbyliśmy okresowe spotkanie z dzielnicowymi Straży Miejskiej.

Na terenie Łabęd spędziliśmy kilka godzin. Rozmawialiśmy z mieszkańcami, słuchaliśmy ich uwag i propozycji, oglądaliśmy miejsca wymagające zmiany – zanieczyszczone, zarośnięte, zniszczone… Niestety, przeglądu nie skończyliśmy. Trzeba go kontynuować.

Strażnicy przyjęli do dalszego prowadzenia wiele ważnych dla Łabęd spraw, dotyczących m. in. ładu i porządku, bezpieczeństwa, oznakowania dróg, wywiązywania się dzierżawców z zawartych umów.

Spotkania z dzielnicowymi Straży Miejskiej to stała i bardzo cenna forma współpracy. Dzięki nim skuteczność podejmowanych przez nas wspólnych działań jest wysoka.

Podczas objazdu omówiliśmy m.in. następujące sprawy:

 1. usuniecie nieużytkowanych bramek na danym boisku miedzy ul. Partyzantów i Kosmonautów,
 2. charakter ścieżki łączącej ul. Partyzantów z ul. Kosmonautów,
 3. zły stan chodnika przy ul. Narutowicza / zgłoszenie mieszkańca /,
 4. zniszczenie zieleni wzdłuż jezdni przy ul. Zielińskiego,
 5. zanieczyszczenie chodnika przy ul. Zielińskiego,
 6. wykoszenie trawy wzdłuż ul. K. Marksa, na odcinku do ul. Narutowicza,
 7. nadmierne nachylenie drzew w kierunku ul. K. Marksa,
 8. parkowanie samochodu na łuku ul. Wieniawskiego i w pobliżu skrzyżowania ul K. Marksa i Tuwima,
 9. zasadność ustawienia znaku Strefa zamieszkania na wjeździe w ul. Literatów,
 10. czystość otoczenia Szuwarka,
 11. czystość jezdni ul. Poezji – skutki wyjeżdżania z terenu budowy,
 12. blokowanie ulic przez parkujące samochody, utrudniające comiesięczne zamiatanie ulic,
 13. zniszczona ławka parkowa – ul. Tuwima w rejonie placu zabaw,
 14. zniknięcie kosza na śmieci w rejonie skrzyżowania ul. Przyszowskiej i Partyzantów, brudny teren po wykoszeniu traw,
 15. dzikie wysypisko na działce nr 9 obręb Przyszówka – teren pomiędzy ul. Wolności i Narutowicza,
 16. stan czystości terenu w sąsiedztwie ul. Radosnej,
 17. ubytek w jezdni ul. Kwiatowej,
 18. nadmierna prędkość pojazdów na ul. Rejtana.

Ponieważ konieczne jest dokończenie rozpoczętego przeglądu poprosiliśmy Komendanta Straży Miejskiej o możliwość kontynuowania naszej pracy w najbliższą środę – 12 lipca. Zaczynamy o godz. 10.00.


posiedzenie29 czerwca Rada Osiedla Łabędy odbyła swe kolejne w kadencji 2015 – 2019 posiedzenie plenarne. Wzięło w nim udział 10 z 15 członków Rady – T. Barcik, Sabina Gorczyca – Kamaj, B. Kończak, R. Michalski, E. Mizera, B. Pietrzak, K. Sowa, J. Szubert, P. Tyrakowski.

Rada podjęła dwie uchwały:

 1. Uchwałę nr 20/ 2017 Rady Osiedla Łabędy z 29 czerwca 2017 r. w sprawie opinii w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy obejmującej część działki nr 690, obręb Przyszówka / staw Szuwarek/.
 2. Uchwałę nr 21/ 2017 Rady Osiedla Łabędy z 29 czerwca 2017 r. w sprawie opinii w sprawie zagospodarowania terenów przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Partyzantów 25.

Rada zapoznała się także z aktualnym stanem realizacji II etapu inwestycji PEC – Gliwice. Szczegółowo przedstawiono sytuacją Wspólnoty Mieszkaniowej K. Marksa 8 – 12 i Wolności 1B – 25. P. Tyrakowski i K. Sowa przedstawili działania podejmowane w imieniu Rady, których celem jest doprowadzenie do pozytywnego zakończenia sprawy przyłączenia się wspólnoty do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Zaplanowała także dalsze działania, mające na celu wspieranie mieszkańców, których mieszkania będą mogły być objęte III etapem budowy. Spotkanie informacyjne Rada zorganizuje we wrześniu. Już dziś zachęcamy do udziału.

Członkowie Rady omówili także wyniki działań w ramach budżetu obywatelskiego. Dokonali wstępnej analiza wyników.


roW ramach XXVIII posiedzenia plenarnego Rady Osiedla Łabędy, które odbyło się 11 maja, rozmawiano o budżecie obywatelskim.

Członkowie rady dyskutowali o strategii postępowania. Podobnie, jak w latach poprzednich, poszukiwali rozwiązań organizacyjnych, dzięki którym możliwe będzie uzyskanie najbardziej korzystnego wyniku.

4 maja została ogłoszona lista zadań, na które będzie można oddać swój głos.

Teraz, najważniejsze jest pozyskanie do udziału w głosowaniu jak największej liczby mieszkańców, którzy zechcą wziąć udział w głosowaniu.

Przypominamy, że:

 1. głosowanie potrwa od 15 maja do 12 czerwca,
 2. zagłosować można będzie wypełniając specjalną kartę do głosowania i wrzucając ją do urny, która będzie stała w filii biblioteki w Łabędziu, wysyłając ją pocztą lub za pośrednictwem Internetu,
 3. każdy, kto mieszka w Gliwicach może oddać głos na jedno dowolne zadanie,
 4. do podziału mamy w Łabędach 322. 849 zł.
 5. jeśli będziemy aktywni i w głosowaniu weźmie udział co najmniej 1.058 osób to uzyskamy dodatkowe środki finansowe.

Po raz kolejny Rada Osiedla Łabędy spotyka się 15 maja, w pierwszym dniu głosowania, aby podjąć kolejne decyzje organizacyjne.

JUŻ DZIŚ ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W GŁOSOWANIU!


 

Wolności1Od trzech kadencji Rada Osiedla Łabędy angażuje się w powstanie sieci ciepłowniczej na terenie naszej dzielnicy.

Znaczną część działań mamy już za sobą.

Najpierw zbieraliśmy wstępne deklaracje od tych, którzy mogli być zainteresowani korzystaniem z ciepła miejskiego. Potem zabiegaliśmy, żeby PEC uznało, że warto w Łabędach planować inwestycję.

Gdy decyzja w tej sprawie zapadła i zaczęło się projektowanie, uczestniczyliśmy we wszystkich spotkaniach PEC z mieszkańcami, aby zachęcać ich do podjęcia decyzji o przyłączaniu się do planowanej sieci.

Aktywnie włączaliśmy się w przygotowania do I etapu. Od niego zależało powodzenie całego przedsięwzięcia.

Po zakończeniu prac obejmujących ul. R. Luksemburg, Gałczyńskiego i Partyzantów, zaangażowaliśmy w przygotowania do II etapu.

Właśnie kończą się te przygotowania. Możemy poinformować, że odegraliśmy w nich znaczącą rolę.

Co robiła Rada Osiedla, żeby wesprzeć inwestycję PEC i pozytywne zmiany w Łabędach?

Rada uczestniczyła w spotkaniach informacyjnych przygotowywanych przez PEC, sama również byłą organizatorem wielu spotkań z mieszkańcami, organizowała posiedzenia plenarne poświęcone łabędzkiej sieci ciepłowniczej, dbała o promocję przedsięwzięcia w lokalnej prasie, rozprowadzała materiały informacyjne opracowywane przez PEC, zamieszczała materiały o inwestycji w gazetce „Nasze Łabędy”, na stronie rady i facebooku.


 

sprzątanieCzłonkowie Rady Osiedla i łabędzkiego Klubu Seniora w ramach akcji Sprzątania Świata zbierali śmieci, zalegające na prywatnej działce przy ul. Kosmonautów.

Czego tam nie można znaleźć? Butelki, puszki, worki pełne odpadów, szmaty, opakowania zastępcze, gruz…

Pomimo zorganizowanego systemu odbioru odpadów wciąż są tacy, którym chce się swoje śmieci wynosić w krzaki.

Działka nr 155 jest dość rozległa. Nawet spora liczba osób nie jest w stanie za jednym razem zrobić na niej porządku. Dlatego wesprą nas uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 z ul. Partyzantów, którzy jutro, w ramach tej samej akcji będzie kontynuować naszą dzisiejszą pracę.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy dziś porządkowali zaniedbany teren przy ul. Kosmonautów.


 

ROOd czasu wyborów nie informowaliśmy Państwa o ważnych aspektach prowadzonej przez nas działalności.

Ponieważ wiedza o Radzie Osiedla jest ważna dla wszystkich, na rzecz których działa, przypominamy kilka podstawowych informacji:

 1. Od początku obecnej kadencji minął ponad rok. Wybory odbyły się 15 listopada 2015 r. Swą działalność rozpoczęliśmy posiedzeniem plenarnym, które odbyło się 7 grudnia 2015 r.
 2. Działa w oparciu o Statut Osiedla Łabędy, nadany przez Radę Miasta Gliwice.
 3. Liczy 15 członków, wybranych przez mieszkańców osiedla spośród 30 kandydatów, ubiegających się o miejsce w Radzie w obecnej kadencji 2015 – 2019.
 4. Członkami Rady są: Tadeusz Barcik, Piotr Caban, Bernard Fic, Sabina Gorczyca – Kamaj, Renata Jaros, Barbara Kończak, Dariusz Kosowicz, Grażyna Maszniew, Roman Michalski, Ewa Mizera, Bogusław Pietrzak, Krystyna Sowa, Joanna Szubert. Mikołaj Tyrakowski, Paweł Tyrakowski.
 5. Członkowie Rady mieszkają w różnych częściach Łabęd, reprezentują swoich wyborców i działają dla ich dobra.
 6. Rozliczyć ich, ocenić mogą tylko wyborcy, szczególnie po zakończeniu kadencji, gdy chcą ponownie uczestniczyć w wyborach.
 7. Każdy członek Rady może zrezygnować z wypełniania obowiązków w trakcie trwania kadencji, w skład rady wchodzi wtedy osoba, która w wyborach uzyskała kolejny wynik.
 8. Członkowie Rady za swą pracę nie otrzymują diet.
 9. Pracą Rady kieruje jej Przewodnicząca Krystyna Sowa.
 10. Bieżące zadania Rady oraz reprezentowanie jej na zewnątrz należy do obowiązków Przewodniczącej Zarządu Osiedla Sabiny Gorczycy – Kamaj.
 11. Rada dysponuje środkami pochodzącymi z budżetu Miasta Gliwice, kwotą 20.663,23 na działalność promocyjną – imprezy sportowe i kulturalne, wydawanie biuletynu, kwotą 1.903,96 na funkcjonowanie Klubu Seniora
  i 600 zł – m.in. na zakup artykułów biurowych.
 12. W  budżecie miasta znajdują się też środki na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczenia na siedzibę Rady, prowadzenia strony internetowej, korzystanie z telefonu komórkowego.

SPRZĄTANIE24 kwietnia od godziny 17.00 członkowie Rady i inne chętne osoby będą w ramach akcji Sprzątanie Świata zbierać śmieci, zalegające na prywatnej działce nr 155 przy ul. Kosmonautów, pomiędzy blokami i ul. Zygmuntowską.

Sprzątaliśmy tam w poprzednim roku, ale nowych śmieci jest tyle, że znów trzeba się za nie zabrać.

Wzdłuż tego zaniedbanego terenu, których właściciele mieszkają poza granicami kraju i którzy nie dbają o swoją własność, przechodzi codziennie wielu mieszkańców Łabęd. Będziemy sprzątać, żeby było ładniej.

Ponieważ pracy jest dużo zapraszamy do wspólnego sprzątania wszystkich, którzy zechcą nam pomóc.

Będziemy dysponować workami na śmieci i jednorazowymi rękawiczkami.

Czekamy na Was!!!


 

osiedzenieDzisiejsze, XXVII posiedzenie plenarne Rady Osiedla Łabędy poświęcone było sprawie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Tę ważna tematykę przybliżyła uczestnikom spotkania Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Aleksandra Wysocka.

Omówiła tematy, które zawarła w swym zaproszeniu na posiedzenie przewodnicząca Rady:

 1. zarządzanie terenami Skarbu Państwa,
 2. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
 3. wnioski Miasta Gliwice o komunalizację nieruchomości Skarbu Państwa i stan ich realizacji,
 4. wysokość dotacji na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, rodzaje wydatków i stopień zaspokajania potrzeb,
 5. wysokość wpływów do budżetu Miasta Gliwice z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarby Państwa.

Zakres omawianych spraw był bardzo szeroki. Ich charakter jest poważny i skomplikowany, ale każdy z nich odnosi się do codziennego funkcjonowania naszego osiedla. Dlatego właśnie członkowie Rady zajęli się nimi, aby uzyskać wiedzę p[przydatna w bieżącej pracy.

Każdy z powyższych punktów zaprezentowany został przez Panią Naczelnik w sposób szczegółowy i zapewniający członkom Rady dostęp do niezmiernie przydatnej wiedzy. Poszczególne tematy będziemy Państwu prezentować w oddzielnych materiałach.

Pani Naczelnik Aleksandrze Wysockiej bardzo dziękujemy za udział w posiedzeniu Rady i niezmiernie rzetelne zaprezentowanie interesujących nas tematów.

Dziękujemy też za sformułowaną podczas posiedzenia wysoką ocenę naszej pracy.


 

ROWERYKiedy okazało się, że w Łabędach nie będzie stacji wypożyczania rowerów, Rada Osiedla Łabędy wystąpiła do Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych z wnioskiem o zlokalizowanie jednej z dodatkowych stacji na terenie naszej dzielnicy.

Zapytaliśmy mieszkańców o propozycje. Po ich przeanalizowaniu Rada na swym posiedzeniu 6 kwietnia podjęła uchwałę, w której wskazała dwa możliwe punkty ulokowania rowerów: 

 1. teren przed Centrum Sportowo – Kulturalnym Łabędź od strony ul. Przyszowskiej,
 2. działkę nr 436 obręb Łabędy, położona przy ul. Wolności, naprzeciw tzw. Relaksu.

Uchwała została przekazana naczelnikowi Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, który oceni, czy wskazane przez nas miejsca spełniają niezbędne wymagania. Jeśli nie, będziemy szukać kolejnych.

Przypominamy, że stacja powinna być ulokowana w miejscu, gdzie rowery mogą cieszyć się odpowiednim zainteresowaniem, bo liczba wypożyczeń będzie na bieżąco analizowana. Ponadto teren, na którym miałaby się znaleźć musi należeć do miasta lub być w zarządzie prezydenta. Stacja wymaga podłoża o wymiarach 2,5 m x 14 m.