plakatZ inicjatywy Rady Osiedla Łabędy 23 lutego odbyła się w Łabędziu prelekcja na temat praw konsumenckich.

Z mieszkańcami spotkała się Anna Nidzińska – główny specjalista ds. ochrony praw i interesów konsumentów w Urzędzie Miejskim w Gliwicach.

Prowadząca przekazała uczestnikom prelekcji wiele ciekawych i cennych informacji i materiałów.

Rada Osiedla bardzo dziękuje Pani Ani za przygotowanie i przeprowadzenie bardzo cennego spotkania.

Ponieważ tematyka prelekcji jest bardzo ważna dla każdego z nas, zastanawiamy się, czy poprosić urząd o jej powtórzenie.


posiedzenieKolejne posiedzenie plenarne Rady Osiedla Łabędy odbędzie się 15 lutego o godz. 18.00 w Łabędziu.

Głównym punktem obrad będzie podsumowanie pracy w roku 2017. Członkowie Rady omówią podjęte przez siebie działania i ich efekty.

Po przyjęciu informacji na ten temat będziemy zaprezentujemy ją Państwu w szczegółach.

Członkowie Rady omówią także aktualny etap procedury budżetu obywatelskiego. 12 lutego będziemy znać pełny wykaz wniosków złożonych przez upoważnione podmioty.

Rada zapozna się z propozycjami zadań dotyczących Łabęd oraz ich wnioskodawcami.

Tych, którzy zainteresowani są zaplanowaną tematyką posiedzenia zapraszamy do udziału.


posiedzenie11 stycznia Rada Osiedla Łabędy odbyła XXXVII posiedzenie plenarne.

Na 15 jej członków obecnych było 10: T. Barcik, S. Gorczyca-Kamaj, S. Grzechca, B. Kończak, D. Kosowicz, G. Maszniew, R. Michalski, E. Mizera, K. Sowa, P. Tyrakowski. Nieobecni to: P. Caban, B. Fic, R, Jaros, B. Pietrzak, J. Szubert.

Członkowie rady dyskutowali nad propozycjami zadań, które zgłosi w ramach tegorocznej procedury budżetu obywatelskiego.

Przyjęto wstępny wykaz przedsięwzięć, nad którymi przedstawiciele rady będą pracować do 25 stycznia. W tym dniu nastąpi ich ostateczne zatwierdzenie przygotowanych wniosków i ich podpisanie.

Wykaz obejmuje 35 zadań i jest otwarty.

23 zadania to tzw. projekty „twarde”. Są to m.in. remonty ulic, budowa parkingów, siłowni, street workoutów, placów zabaw, aktywnej sygnalizacji ostrzegawczej na przejściach dla pieszych, monitoringu, wybiegu dla psów, mini tężni.

Planujemy opracować aż 12 wniosków na tzw. projekty „miękkie”, są to oferty różnego rodzaju zajęć dla dzieci, osób w średnim wieku i Seniorów.

Ostateczną listę wniosków zaprezentujemy Państwu po 25 stycznia.


wieszakZbieranie ciepłych ubrań poszło tak wspaniale, że nie 15 stycznia, już JUTRO wieszak z ciepłymi ubraniami zostanie wystawiony w rejonie wejścia do Łabędzia od strony ul Przyszowskiej.

Wszystkich, którzy zechcą skorzystać z ofiarowanych płaszczy, kurtek, swetrów, przyniesionych do biblioteki, które wystawione zostaną w miejscu, gdzie każdy z zainteresowany będzie mógł przyjść i zabrać sobie potrzebnych rzeczy, zapraszamy przed „Łabędzia”, od strony ul. Przyszowskiej od godz.8.00 do 18.00.

Zapraszamy.

Raz jeszcze potwierdziliśmy, że serca łabędzian są wielkie i ciepłe.


posiedzeniePrzewodnicząca Rady Osiedla Łabędy zwołała 37. posiedzenie plenarne na 11 stycznia godz. 18.00 w Łabędziu.

W porządku obrad zaproponowane zostały następujące punkty:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RO Łabędy z 7 grudnia 2017 r.
 3. Realizacja zadań miasta Gliwice na terenie Łabęd w roku 2017.
 4. Zadania inwestycyjne i remontowe planowane do realizacji w roku 2018.
 5. Zadania budżetu obywatelskiego.
 6. Budżet obywatelski 2018. Propozycje zadań.
 7. Podsumowanie pracy Rady Osiedla Łabędy w roku 2017.
 8. Projekt uchwały nr 24/2018 Rady Osiedla Łabędy z 11 stycznia 2018 r. w sprawie planu pracy Rady Osiedla Łabędy na rok 2018.
 9. Projekt uchwały nr 25/2018 Rady Osiedla Łabędy z 11 stycznia 2018 r. w sprawie dzierżawy działki nr 690 obręb Przyszówka.
 • Dystrybucja nr 31. „Naszych Łabęd” – uwagi i wnioski.
 • Bieżące informacje o bieżących działaniach Zarządu Osiedla Łabędy i przewodniczącej Rady Osiedla Łabędy.
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przypominamy, że posiedzenia Rady są otwarte. Może w nich wziąć udział każdy mieszkaniec, który chce przysłuchiwać się obradom lub zabrać głos i punkcie – Sprawy różne i wolne wnioski.


MikołajNasz pracowity Mikołaj, po całym dniu wędrówki po Łabędach, zatrzymał się na ponad dwie godziny w Łabędziu.
Czekały tam na Niego dzieci.
Mikołaj bardzo się ucieszył, bo było ich bardzo dużo.
Zasiadł na scenie i rozpoczęło się…
Były śpiewy, tańce, recytacje, występ dzieci z Teatru DoiDo, rozmowy w cztery oczy, zdjęcia, sprawdzanie, czy Mikołaj jest prawdziwy.
Dzieci otrzymały prezenty. Śnieżynka prowadziła zabawy dla dzieci, a Mikołajka rozdawała słodycze.
Rada po raz pierwszy zorganizowała stacjonarne spotkanie z Mikołajem w Łabędziu, aby umożliwić wzięcie w nim udziału wszystkim chętnym dzieciom i ich rodzicom.
Było wesoło i mikołajowo.Organizatorem spotkania w Łabędziu była Rada Osiedla Łabędy oraz Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 30.
Dziękujemy wszystkim za skorzystanie z naszej oferty.
Składamy serdeczne podziękowanie Pani Ani Staniendzie z Biblioteki za przygotowanie mikołajkowej sceny, wolontariuszom z ZSO nr 2 za nagłaśnianie imprezy, a także Teatrowi DoiDo za odstąpienie salki widowiskowej.


MikołajJuż od 5 lat Rada Osiedla Łabędy organizuje spotkanie Mikołaja z mieszkańcami.

Nasz Mikołaj jest wyjątkowy – jak mówią dzieci – prawdziwy. Ma siwą brodę, siwe długie włosy, odpowiedni wiek i posturę. Warto też zwrócić uwagę na oryginalny strój, przypominający o tym, że św. Mikołaj był biskupem.

Dzień Mikołaja był niezmiernie pracowity. Zaczął się przed godz.8. rano. To wtedy Mikołaj wyruszył ze swojej siedziby pięknym – jak przystało na Mikołaja – czerwonym samochodem terenowym. Towarzyszyła Mu Śnieżynka i dwa elfy.

Swoją wędrówkę po Łabędach rozpoczął od odwiedzin u przedszkolaków.

Najpierw zajrzał do PM 38, potem do szkoły przy ul. Partyzantów, gdzie czekały na Niego Krasnoludki. Nie zapomniał też o dzieciach z PM 37 i 34.

Potem odwiedzał różne miejsca, wchodził do sklepów, apteki, poradni, cukierni Glorioza, znalazł czas, aby spotkać się z niepełnosprawnym chłopcem. Rozdawał słodycze i uśmiechy.

Pracę skończył przed godz. 20. To był długi dzień.

 Dziękujemy Mikołajowi, Śnieżynce, Elfom, Gwiazdkom i Mikołajce za przygotowanie dla mieszkańców Łabęd atrakcji, jakiej inne dzielnice nie mają.

Niech nam zazdroszczą takiego wspaniałego Mikołaja.

 


Tusz do rzęs The ONE Lash ResistanceNajbliższe posiedzenie Rady Osiedla Łabędy, które odbędzie się 16 listopada o godz. 18.00 w Łabędziu będzie poświęcone budowie nowej sieci Ciepłowniczej.

Do udziału w posiedzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele PEC – Gliwice i przedstawiciele mieszkańców – zarządy i zarządcy tych wspólnot mieszkaniowych, które zostały objęte II, obecnie realizowanym etapem inwestycji.

Celem spotkania będzie zapoznanie się z aktualnym stanem realizacji prac budowlanych i instalacyjnych oraz udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników spotkania.

Rada poprosiła także PEC – Gliwice o przygotowanie informacji na temat przygotowań do prac, zaplanowanych na rok 2018.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


spotkanieRada Osiedla Łabędy, na swym XXXIV posiedzeniu plenarnym, odbytym w dniu 2 listopada, podjęła decyzję o zorganizowaniu w najbliższym czasie dwóch spotkań z mieszkańcami.

Na pierwsze z nich zostaną zaproszeni mieszkańcy ul. Strzelców Bytomskich w związku z koniecznością omówienia sprawy remontu drogi wewnętrznej.

Konkretna data spotkania zostanie podana w najbliższym czasie. Zależy ona od terminu podjęcia przez przedstawicieli miasta istotnych decyzji w sprawie zakresu, kosztów i innych ważnych okoliczności wykonania zadania.

Drugie spotkanie będzie dotyczyło różnych aspektów realizacji II etapu inwestycji PEC – Gliwice.

Pierwsze ze spotkań przygotowywane jest z inicjatywy Rady, drugie, na wspólny wniosek mieszkańców i Rady.


 

kwestasDziś już po raz 20. na cmentarzu parafialnym w Łabędach przy ul. Klasztornej, 1 listopada przeprowadzona została kwesta.

Przygotował ją i przeprowadził  Komitet Organizacyjny „Pomagamy Parafii WNMP”.

Wśród bardzo licznej, bo aż kilkunastoosobowej grupy wolontariuszy były tez przedstawicielki Rady Osiedla Łabędy – Sabina Gorczyca – Kamaj i Krystyna Sowa.

Parafię, która jest właścicielem cmentarza, wsparli też wolontariusze z Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców woj. śląskiego Koła Łabędy.

Udział w kweście to jeden z przykładów różnorodnej w swym charakterze aktywności rady oraz jej bogatej współpracy z różnymi podmiotami, działającymi na terenie naszej dzielnicy i na jej rzecz.