herb7 grudnia odbyło się I Posiedzenie plenarne Rady Osiedla Łabędy, zwołane przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Andrzeja Karasińskiego.

Członkowie Rady, w głosowaniach tajnym wybrali na funkcję:

 1. Przewodniczącej Rady Osiedla Łabędy KRYSTYNĘ SOWĘ,
 2. Zastępcę Przewodniczącej Rady Osiedla Łabędy BOGDANA PIETRZAKA,
 3. Przewodniczącą Zarządu Osiedla Łabędy SABINĘ GORCZYCĘ – KAMAJ,
 4. Zastępcę Przewodniczącej Zarządu Osiedla Łabędy RENATĘ JAROS,
 5. Zastępcę Przewodniczącej Zarządu Osiedla Łabędy PAWŁA TYRAKOWSKIEGO.

Większość osób pełniących funkcje w organach statutowych rady będzie pełnić swe obowiązki po raz trzeci. Taka sytuacja pozwala na kontynuowania pozytywnych zmian, jakie m.in. dzięki działalności Rady Osiedla Łabędy zachodzą w naszej dzielnicy od 8 lat.

Radę Osiedla Łabędy kadencji 2015 – 2019 zaprezentujemy Państwu w oddzielnym materiale.


Zaświadczenia24 listopada 2015 r. w kinie Bajka odbyła się uroczystość wręczenia zaświadczeń o wyborze nowo wybranym członkom Rad Osiedli.

Pierwsze plenarne posiedzenie Rady Osiedla Łabędy odbędzie się 7 grudnia o godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim przy ul. Zwycięstwa 21. Zwołał je Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Andrzej Karasiński, który przeprowadzi wybory przewodniczącego rady.

W dalszej części posiedzenia nowo wybrany przewodniczący przeprowadzi wybory pozostałych członków władz statutowych – zastępcy przewodniczącego rady osiedla, przewodniczącego Zarządu Osiedla i jego dwóch zastępców.


frekwencjaJakie zainteresowanie wyborami do Rady Osiedla Łabędy, które odbyły się 15 listopada, wykazali mieszkańcy naszej dzielnicy?

W Łabędach zorganizowano 6 punktów wyborczych : w SP 29, 32, 38, ZSO 2, Gimnazjum 19, PM 38.

Łącznie w głosowaniu wzięło udział 835 osób na 12.933 uprawnionych, co stanowi 6,46 %.

Jak przedstawiała się frekwencja w poszczególnych obwodach głosowania – od najwyższej do najniższej :

 1. Obwód głosowania nr 10 w SP 29 przy ul. Staromiejskiej 24 – 12,59 %,
 2. Obwód głosowania nr 12 w SP 32 przy ul. Wrzosowej 24 – 7,54 %,
 3. Obwód głosowania nr 13 w ZSO 2 przy ul. Partyzantów 25 – 7,41 %,
 4. Obwód głosowania nr 11 w G 19 przy ul. Głównej 30 – 6,47 %,
 5. Obwód głosowania nr 14 w SP 38 przy ul. Partyzantów 25 – 5,66 %,
 6. Obwód głosowania nr 15 w PM 38 przy ul. Literatów 41 – 2,94 %.

Wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach serdecznie dziękujemy.

Szczególne słowa uznania kierujemy do mieszkańców Starych Łabęd, których frekwencja była zdecydowanie wyższa od tej, jaką odnotowano w innych częściach Łabęd.


Szczegółowe informacje w załączniku


ŁabędyNa portalu informacyjnym 24Gliwice.pl zamieszczono artykuł prezentujący wyniki niedzielnych wyborów do rad osiedli w Gliwicach. Podobny tekst znalazł się w Gazecie Miejskiej z 17.11.2015r. (str. 8).

Autor tekstu napisał :

„Indywidualnie wyniki kandydatów w znacznym stopniu uzależnione były od liczby mieszkańców danej dzielnicy. Najwięcej głosów zdobyła radna Rady Miasta, od wielu lat związana z łabędzką radą dzielnicy – Krystyna Sowa / 581 głosów/. Kolejne miejsce przypadły Sabinie Gorczycy – Kamaj /432/ i Ewie Mizerze /397/.

Kandydaci z największą liczbą zdobytych głosów:

 1. Krystyna Sowa 581
 2. Sabina Gorczyca – Kamaj 432
 3. Ewa Mizera 397
 4. Renata Jaros 345
 5. Bernard Fic 305
 6. Grażyna Walter-Łukowicz 298
 7. Ryszard Malec 287
 8. Tadeusz Barcik 286
 9. Marcin Ziach 284
 10. Paweł Jerzy Tyrakowski 277

Z dumą podkreślamy, że na 10 osób z największą liczbą głosów w mieście, aż 7 to kandydaci do Rady Osiedla Łabędy. Pierwsze trzy miejsca też należą do Łabęd.


Zobacz: Gazeta Miejska – wydanie nr 748 z 17.11.2015r.


herbBardzo Państwu dziękujemy za udział we wczorajszych wyborach do Rady Osiedla Łabędy, za Waszą obywatelską postawę i odwiedzenie lokali wyborczych pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Spośród 30 kandydatów mandat zaufania społecznego uzyskało 15 osób. To one będą przez najbliższe cztery lata służyły mieszkańcom Łabęd.

W grupie wybranych jest dziesięciu członków rady, która wczoraj zakończyła swoje funkcjonowanie.

Są to / w kolejności uzyskanych wyników /: Krystyna Sowa, Sabina Gorczyca-Kamaj, Ewa Mizera, Renata Jaros, Bernard Fic, Tadeusz Barcik, Paweł Tyrakowski, Joanna Szubert, Roman Michalski, Piotr Caban.

Poza jednym przypadkiem, wszyscy kandydaci, będący członkami Rady Osiedla kadencji 2011 – 2015, którzy ubiegali się o reelekcję, otrzymali większą liczbę głosów niż cztery lata wcześniej.

Do Rady następnej kadencji weszli także nowi członkowie : Bogusław Pietrzak, Barbara Kończak, Grażyna Maszniew, Mikołaj Tyrakowski i Darek Kosowicz.

Decyzja Wyborców to dla nas wielki dowód zaufania, ale przede wszystkim ogromne zobowiązanie do tego, aby nadal aktywnie pracować na rzecz Łabęd.

Jesteśmy przekonani, że nasze decyzje o kandydowaniu do Rady Osiedla Łabędy i Wasz wybór konkretnych 15 osób, którym powierzyliście sprawy naszej dzielnicy były dobre i zaowocują wieloma pożytecznymi zmianami.


Zobacz: wyniki wyborów do RO Łabędy 15.11.2015r.


herb

15 listopada mieszkańcy Łabęd będą mogli wybrać 15 – osobową Radę Osiedla Łabędy.

O mandaty ubiega się 30 osób,  z czego 10 to członkowie rady kończącej się kadencji.

Głosować można w 6 lokalach wyborczych, które znajdują się w:

 • SP 29 przy ul. Staromiejskiej,
 • SP 32 przy ul. Wrzosowej,
 • SP 38 przy ul. Partyzantów,
 • ZSO nr 2 przy ul. Partyzantów,
 • Przedszkolu Miejskim nr 38 przy ul. Literatów,
 • Gimnazjum nr 19 przy ul. Głównej.

Głosowanie trwa od godz. 8.00 do 20.00.

Warto pamiętać, ze każdy wyborca może wskazać od 1 do 15 kandydatów, stawiając znak x przy ich nazwiskach.

Tak więc, wyborca w Łabędach otrzyma kartę do głosowania, na której będzie figurowało 30 nazwisk. Spośród nich wybierze 15 członków Rady Osiedla, przy czym, nie musi wskazywać 15 osób, może wskazać mniej, ile uzna za stosowne.

Wszystkich zachęcamy do udziału w wyborach!!!


Zobacz: lista kandydatów do RO Łabędy

wykaz miejsc do głosowania w Łabędach