posiedzenie
Rada Dzielnicy Łabędy kadencji 2019 – 2024 rozpoczęła swą działalność.
I posiedzenie plenarne zwołał na 15 maja 2019 r. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli w Gliwicach – Andrzej Karasiński / Sekretarz Miasta Gliwice / i prowadził je aż do momentu wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Łabędy.
Prezentujemy Państwu członków Rady, wybranych na poszczególne funkcje:
1. Przewodnicząca Rady Dzielnicy Łabędy – Krystyna Sowa
2. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Łabędy – Bogusław Pietrzak
3. Przewodniczącą Zarządu Dzielnicy Łabędy – Sabina Gorczyca – Kamaj
4. Wiceprzewodniczący Zarządu Dzielnicy Łabędy – Renata Jaros, Jerzy Paweł Tyrakowski
Wybory przeprowadzono w formie głosowania tajnego. Wszyscy kandydaci zostali wybrani jednogłośnie,
Przypominamy też Państwu pełny skład Rady Dzielnicy Łabędy:
1.  Barcik Tadeusz
2. Fic Bernard 
3. Gorczyca-Kamaj Sabina
4. Grzechca Stefania
5. Grzybowska Joanna
6. Jaros Renata 
7. Kończak Barbara
8. Kosowicz Dariusz
9. Majer Piotr 
10. Maszniew Grażyna
11. Michalski Roman
12. Mizera Ewa 
13. Pietrzak Bogusław
14. Sowa Krystyna
15. Tyrakowski Jerzy Paweł