1ZDROWE GLIWICE to projekt realizowany przez Miasto Gliwice, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

Jego celem jest edukacja zdrowotna mieszkańców. W ramach projektu organizowane są spotkania tematyczne poświęcone różnym zagadnieniom zdrowotnym.

Dotychczas odbyły się prelekcje m.in. z zakresu profilaktyki osteoporozy, czerniaka, chorób serca, zdrowego odżywiania, depresji, cukrzycy, choroby Alzheimera. Planowane są jeszcze spotkanie z endokrynologiem i onkologiem.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w Centrum Sportowo  – Kulturalnym „Łabędź” 5 października o godz. 17.00.

Mieszkańcy Łabęd będą mogli skorzystać z wiedzy i doświadczenia kardiologa, który powie, jak zapobiegać chorobom serca.


 

BumarWracamy do sprawy pozyskania od Zakładów Mechanicznych Bumar – Łabędy działki nr 74/1 obręb Łabędy, na której zlokalizowany jest przystanek końcowy komunikacji miejskiej.

Wreszcie!!!! Po wielu latach bezskutecznych zabiegów, dojdzie do spotkania przedstawicieli Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i ZM Bumar – Łabędy.

Odbędzie się ono 20 września, początek o godz. 13.00.

Po zakończeniu spotkania dopytamy o jego rezultaty.

Mamy nadzieję, że dojdzie do uzgodnień, dzięki którym możliwe stanie się przejęcie działki. Jesteśmy świadomi, że tego typu zmiany realizowane są długo, ale jeśli się zaczną to każdy dzień będzie nas przybliżał do oczekiwanego finału.

Przypominamy, że pozyskanie działki nr 74/1 do zasobów Miasta Gliwice pozwoli na wykonanie remontu przystanku, którego obecny stan odbiega od normy.


2W takie dni, jak dzisiejszy, kłopot z brudzeniem jezdni ul. Staromiejskiej w rejonie wiaduktu kolejowego jest większy i poważniejszy niż kiedy indziej. Gdy pada deszcz, samochody wyjeżdżające z polnej drogi, biegnącej pomiędzy Kanałem Gliwickim i nasypem kolejowym pozostawiają na chodniku i na jezdni ślad po zabłoconych oponach.

Brudno jest aż za skrętem na ul. Portową.

Obowiązkiem brudzącego jest posprzątanie tego, co nawlókł na jezdnię. Niestety, trzeba go złapać na gorącym uczynku. Wtedy kierowcę można ukarać stosownym mandatem.

Z samego rana zgłosili problem pracownikowi Zarządu Dróg Miejskich. To ta jednostka odpowiada za czystość ulic i chodników. Prosiliśmy o wykonanie dokumentacji fotograficznej i po raz kolejny zajęcie się sprawą.

Wiemy, że rozwiązanie tego problemu nie jest łatwe, ale nie chcemy też, aby było tak, jak jest teraz.


 

plac zabawNa wniosek mieszkańca zwróciliśmy się do zarządcy palcu zabaw przy ul. Tuwima z prośbą o uwzględnienie w przyszłorocznym planie zadań realizowanych przez Miejski Zarząd usług Komunalnych renowacji placu zabaw przy ul. Tuwima.

Przypomnieliśmy, że plac powstał w roku 2008. Ponieważ jest bardzo intensywnie użytkowany, zamontowane na nim urządzenia częściowo się zużyły i wymagają napraw. Wyraziliśmy też opinię, że ich zestaw mógłby być bogatszy.

Pismem z 1 września 2017 r. MZUK poinformował nas, że:

„stan techniczny urządzeń zabawowych nie zagraża bezpieczeństwu użytkowników i nie kwalifikuje ich do wymiany.

Niemniej jednak w okresie wiosennym 2018 r. zostanie przeprowadzona szczegółowa kontrola urządzeń i wyposażenia placu.

W sytuacji stwierdzenia przez komisję kontrolującą nadmiernego zużycia urządzeń zabawowych, podejmowane będą decyzje co do zakresu ich naprawy czy te z ewentualnej wymiany na nowe.

Ponadto informujemy, że przed okresem zimowym do 30 września br. na wyżej wymienionym placu zostaną przeprowadzone niezbędne prace renowacyjno – naprawcze.”

Taka odpowiedź nas satysfakcjonuje. Oznacza, że na placu zabaw przy ul. Tuwima nastąpią zmiany.


 

zso2Po długich staraniach o jak najefektywniejsze zagospodarowanie terenów położonych wokół budynków szkolnych przy ul. Partyzantów, inicjowanych przez Radę Osiedla spotkaniach, uwagach na piśmie, kierowanych do Wydziału Inwestycji i Remontów, naradach inwestora z projektantem doszło do przyjęcia uzgodnień w sprawie zmian w obowiązującej koncepcji. Informacje w ich sprawie otrzymaliśmy 14 września.

Są to zmiany, o które zabiegaliśmy.

Całość zadania zostanie podzielona na dwie części. Jedna z nich obejmie budowę boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni, budowę miejsc parkingowych dla autobusów / tył „Łabędzia”/ i samochodów osobowych, remont ciągów komunikacyjnych i terenu śmietnika. Ta część zostanie zrealizowana na zlecenie Wydziału Inwestycji i Remontów.

Druga część obejmie te tereny, które będą miały charakter rekreacyjno – zabawowy – tereny od strony ul. Partyzantów i w sąsiedztwie istniejącego placu zabaw. Prace zostaną wykonane pod nadzorem Wydziału Edukacji.


14.09. IR ZSO 2(1)


MurarskaW Starych Łabędach trwa budowa nowej drogi. Przebiega ona równolegle do istniejącej ul. Murarskiej. Wjeżdżać będzie się na nią z ul. Wyczółkowskiego.

Stanowić będzie dojazd do terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Gliwice.

Inwestycję prowadzi Zarząd Dróg Miejskich. Realizuje ją Fil – Bud Sp. z o.o.

Zakończenie prac planowane jest na koniec października br. Całkowity koszt inwestycji to prawie 1.400 tys. zł.

W przypadku tej budowy zastosowano montaż finansowy. Koszty zbiornika retencyjnego podzielone są następująco : Miasto Gliwice – 11,89%, KSSE – 88,11% . Koszt drogi podzielony jest w stosunku 50% : 50%.


wczasyNasi Seniorzy zorganizowali w tym roku aż dwa wyjazdy na wczasy.

W czerwcu byli w Wysowej, gdzie wypoczywają od wielu lat. Jakiś czas temu sprawdzili też inne miejsce. Była to Brenna.

Tak się im tam spodobało, że w tym roku również postanowili spędzić pierwszy tydzień września poza Łabędami.

Bawili się dobrze. Korzystali z uroków Brennej i gościnności gospodarzy. Wrócili zadowoleni.

Aktywność naszych Seniorów, ich radość życia, pozytywne nastawienie do życia są godne podziwu i naśladowania.

Przy okazji przypominamy, że prowadzony przez Radę Osiedla Łabędy Klub Seniora liczy 249 członków. Z upoważnienia Rady kieruje nim Stefan Kurczab. To dzięki Jego zaangażowaniu nasi Seniorzy mogą korzystać z wczasów w Wysowej i Brennej.


boiskoNowe przyszkolne obiekty sportowe przy ul. Wrzosowej buduje Skanska S.A. na zlecenie Wydziału Inwestycji i Remontów.

Po okresie przerwy, związanej z koniecznością usunięcia dodatkowych 25 drzew i uzyskania na to zezwolenia Urzędu Marszałkowskiego, prace wznowiono 16 lipca.

Wydział nadzorujący realizację zadania określa stopień zawansowania prac na 50 %. Inwestycja zostanie zakończona 16 października.

Przypominamy, że roczne opóźnienie terminu wykonania nowych boisk jest skutkiem konieczności wycinki drzew. W pierwszym etapie usunięto ich 12, a drugim 25. Niestety, z terenu należącego do szkoły zniknęło 37, w większości zdrowych drzew.

Koszt inwestycji to 1. 029. 955,44 zł brutto.


samoobrona5 września rozpoczął się kurs samoobronny dla kobiet. Z oferty przygotowanej przez Centrum Ratownictwa Gliwice może skorzystać 150 pań.

Na pierwszych zajęciach obecni byli przedstawiciele Straży Miejskiej, CRG oraz instruktorzy prowadzący szkolenie.

Hala „Łabędzia” była pełna ćwiczących. Widok był przepiękny.

Przypominamy, że kurs samoobrony jest zadaniem realizowanym w ramach budżetu obywatelskiego dla Łabęd, a o jego realizacji zdecydowali mieszkańcy, którzy ponad rok temu wzięli udział w głosowaniu. Wniosek w tej sprawie złożyła Rada Osiedla Łabędy.

Cieszymy się, że nasz pomysł znalazł poparcie, a przede wszystkim, że łabędzianki mogą wziąć udział w kursie zorganizowanym na terenie naszej dzielnicy.


przedszkoleW przeddzień otwarcia oddziału przedszkolnego w SP 38 przy ul. Partyzantów, zajrzeliśmy do szkoły, żeby sprawdzić, jak wyglądają pomieszczenia, w których grupa przedszkolna zacznie swoje zajęcia.

Na miejscu zastaliśmy dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 38 Czesławę Świentek i dwie Panie wychowawczynie. Trwały ostatnie prace – układanie zabawek i innych elementów wyposażenia, uzgadniano szczegóły dotyczące organizacji pracy, spożywania posiłków, korzystania z toalet.

Pani dyrektor zapowiedziała, że będzie czekać na swoje dzieci już od godz. 6.00.

Jesteśmy ciekawi, jak dzieciom minie pierwszy dzień w nowym miejscu. Życzymy, żeby wypełniły go wyłącznie miłe chwile.

Nadal będziemy blisko sprawy organizacji opieki nad najmłodszymi mieszkańcami Łabęd.