R.LuksembursZarząd Dróg Miejskich zakończył prace nad ustaleniem listy zadań remontowych na rok 2018. JEST NA NIEJ ULICA R. LUKSEMBURG!!!

Starania o jej remont trwały długo. Podejmowała je Rada Osiedla Łabędy i mieszkańcy, którzy stale przypominali nam, jak bardzo zły jest stan jezdni, stale naprawianej i chodników dla pieszych.

Podejmowane działania były różnorodne i długotrwałe. Składały się na nie pisemne wnioski, rozmowy z Zastępcą Prezydenta Miasta Piotra Wieczorka, wizje w terenie, regularne wskazywanie ubytków do naprawy, wykonywanie dokumentacji fotograficznej…

Ostatnie pismo, w którym podkreślaliśmy, że w roku 2018 ul. R. Luksemburg powinna być potraktowana priorytetowo, skierowaliśmy do Zarządu Dróg Miejskich pod koniec ubiegłego roku, gdy uchwalony był już nowy budżet miasta, a wykaz ulic do remontu nie był jeszcze określony. Chcieliśmy w ten sposób raz jeszcze przypomnieć o naszych potrzebach.

To ważna dla mieszkańców informacja. Przeprowadzony Remont w sposób zdecydowany polepszy warunki  życia wielu łabedzian.

Do sprawy będziemy wielokrotnie wracać.

Dzięki ujęciu ul. R. Luksemburg w planie tegorocznych remontów, „kolejka” ulic wymagających zmian skraca się. Teraz na podobne decyzje czekają ul. Batorego, Tuwima, Gałczyńskiego i inne.

Do remontu dwóch „tańszych” ulic – Majakowskiego i Waryńskiego próbujemy doprowadzić w ramach budżetu obywatelskiego.


studzienkiZnajdujące się w wielu punktach naszych ulic wloty kanalizacji deszczowej wymagają okresowego czyszczenia.

Prace te wykonywane są przez właściciela sieci, czyli Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji i Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

Dziś specjalistyczny samochód wykorzystywany był przez pracowników PWiK na ul. Przyszowskiej.

Wydział zapytany przez nas o czyszczenie deszczówki odpisał, że usługa będzie wykonywana od początku kwietnia.

Zostaliśmy też poinformowani, że w roku 2018 w ul. Kosmonautów oraz R. Luksemburg wyczyszczone zostały kanały deszczowe, które następnie zostały poddane teleinspekcji.


DPDInformowaliśmy już Państwa o naszych działaniach na rzecz utworzenia w Łabędach, w budynku przy ul. Partyzantów 30, domu pobytu dziennego.

Zajmujemy się tą sprawą już od kilku miesięcy.

W tym czasie władze miasta zaakceptowały pomysł utworzenia nowej placówki opieki społecznej w naszej dzielnicy, a następnie złożyły w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wniosek o przyznanie dotacji z budżetu państwa w wysokości 300 tys. zł. na realizację zadania p.n. Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+.

Zostaliśmy poinformowani, że dotacja została przyznana, a miasto potwierdziło jej przyjęcie.

Na realizację zadania przewidziano łącznie kwotę 948.855,65 zł, w tym środki własne gminy w kwocie 648.855.65 zł.

Przewidywany termin uruchomienia placówki to koniec 2018 r.

Kierowanie oraz ustalanie odpłatności za korzystanie z jej usług będzie się odbywało za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

chodnikOstatniego lata, na wniosek mieszkańców, wykonany został w ramach budżetu obywatelskiego chodnik dla pieszych, który połączył ul. Wieniawskiego z ul. Batorego. Dzięki temu nowemu fragmentowi można wygodnie dojść aż do ul. Przyszowskiej.

Niestety, nie wszyscy rozumieją dla kogo zbudowano chodnik, że nie powstał on samochodów.

Problemy istnieją od początku istnienia nowego przejścia.

Już kilka miesięcy temu otrzymywaliśmy zgłoszenia od mieszkańców, informujących, że po chodniku poruszają się samochody. Zgłoszenia takie miały miejsce także ostatnio.

Przy okazji odbiorów końcowych prac odtworzeniowych na terenach, gdzie prowadzona była inwestycja PEC, zwróciliśmy uwagę na wyraźne ślady opon, potwierdzające wcześniejsze zgłoszenia.

Widać, że nie jest to nieznaczne, zewnętrzne przejechanie chodnika, ale pełne przekraczanie go w poprzek.

Wiemy jedno, nie po to był budowany chodnik, żeby jeździły po nim samochody.

Chyba jest potrzebny, skoro wniosek w sprawie jego budowy złożyła w poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego i Rada Osiedla Łabędy, i oddzielnie jeden z mieszkańców z poparciem co najmniej 15 osób.

W głosowaniu poparło go 367 osób!!!


psie odchodyPo raz kolejny wracamy do problemu, który zamiast maleć to rośnie.

PSIE ODCHODY straszą w wielu miejscach Łabęd.  

Jedno z takich miejsc zostało przez nas „odkryte”, choć, nie wymagało to wielkiego wysiłku, przy samym chodniku na ulicy Batorego. Zalega tam mnóstwo pamiątek po psie lub psach.

Zastanawiające. Wygląda na to, że ktoś zrobił sobie w tym miejscu stały punkt psich wizyt.

Zastanawiać może, czy osobie, która dzierżawi to miejsce nie przeszkadza jego wygląd. Zdziwi się, gdy będzie musiała te piękne ozdoby posprzątać.

Warto wiedzieć, że odchody psie to nie tylko coś nieestetycznego, ale przede wszystkim coś bardzo groźnego dla naszego zdrowia.

Takich miejsc, jak to ze zdjęcia jest w Łabędach dużo. Wystarczy się rozejrzeć. Niewłaściwe zachowania właścicieli psów denerwuje coraz większą liczbę mieszkańców naszej dzielnicy. Domagają się przestrzegania zasad, a przede wszystkim szacunku dla tych, którzy korzystają z miejsc publicznych. 

Rada Osiedla nadal będzie zabiegać o zmianę w tym zakresie.

GDZIE WRZUCAĆ ODCHODY ZWIERZĘCE ?

Rada Osiedla Łabędy została poproszona o rozpowszechnienie komunikatu, podpisanego przez Mariolę Pendziałek – Naczelnika Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych w sprawie wyrzucania psich odchodów:

„W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi wyrzucania odchodów zwierzęcych do koszy ulicznych Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych na podstawie uzyskanej opinii prawnej wyjaśnia, że należą one do grupy odpadów komunalnych.

Związane jest to z faktem, iż przy klasyfikacji odpadów uwzględnia się źródła ich powstawania.

W związku powyższym informujemy, że odchody zwierzęce można wyrzucać zarówno do dedykowanych dla nich pojemników jak i do koszy ulicznych czy kontenerów znajdujących się w boksach śmietnikowych.”


odbioryZakończyły się prace budowlane związane z II etapem inwestycji PEC. Teraz przyszedł czas na sprawdzenie, czy tereny udostępnione wykonawcy zostały doprowadzone do stanu pierwotnego.

W imieniu miasta jakość przeprowadzonych prac sprawdza:

  1. Zarząd Dróg Miejskich – jezdnie, chodniki, wjazdy, pasy drogowe, w tym zieleń, na ul. Wolności, Majakowskiego, Batorego, Tuwima, Partyzantów, Wieniawskiego,
  2. Miejski Zarząd Usług Komunalnych – skwerek przy ul. Tuwima,
  3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami – chodnik łączący ul. Batorego z ul. Przyszowską.

5 marca przeprowadzono 2,5 godzinną wizję w terenie z udziałem przedstawicieli PEC – Gliwice, wykonawców prac, ZDM, Rady Osiedla Łabędy.

Dokładnie obejrzano zniszczone podczas budowy tereny. W wyniku przeglądu wskazane zostały miejsca, w których konieczne jest wykonanie poprawek. Protokoły końcowe zostaną podpisane dopiero po zakończeniu usuwania usterek.

CZĘŚĆ NAPRAW ODBIORĄ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE.

Wiele miejsc, których stan ucierpiał w związku z prowadzoną inwestycją PEC, jest własnością wspólnot mieszkaniowych. To one powinny dopilnować, aby powstałe zniszczenia zostały naprawione przed podpisaniem przez zarządców i zarządy protokołów odbioru końcowego wykonanych prac.


PECZakończyły się prace budowlane związane z II etapem inwestycji PEC.
Teraz przyszedł czas na sprawdzenie, czy tereny udostępnione wykonawcy zostały doprowadzone do stanu pierwotnego.

W imieniu miasta jakość przeprowadzonych prac sprawdza:
1. Zarząd Dróg Miejskich – jezdnie, chodniki, wjazdy, pasy drogowe, w tym zieleń,  na ul. Wolności, Majakowskiego, Batorego, Tuwima, Partyzantów, Wieniawskiego,
2. Miejski Zarząd Usług Komunalnych – skwerek przy ul. Tuwima,
3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami – chodnik łączący ul. Batorego z ul. Przyszowską.

Dziś przeprowadzono wizje w terenie z udziałem przedstawiciele PEC -Gliwice, wykonawców prac, ZDM, Rady Osiedla Łabędy.
Dokładnie obejrzano zniszczone podczas budowy tereny. W wyniku przeglądu wskazane zostały miejsca, w których konieczne jest wykonanie poprawek.

Zastrzeżenia odnosiły się do jakości prac odtworzeniowych, uszkodzeń chodników, zniszczeń zieleni.

Protokoły końcowe zostaną podpisane dopiero po zakończeniu usuwania usterek.


PortowaW związku z wcześniejszymi zapowiedziami budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Portowej w roku 2018 i częściowo wykonanym już przygotowaniem pasa drogowego pod potrzeby tej inwestycji, zapytaliśmy Zarząd Dróg Miejskich o stan przygotowań do realizacji zadania.

1 marca otrzymaliśmy na ten temat informacje.

ZDM poinformował nas, że w związku z koniecznością wykonania kanalizacji deszczowej, której na odcinku od magazynów Silsa do skrzyżowania z ul. Staromiejską nie ma, realizacja ścieżki zostaje przesunięta na rok 2019 lub lata następne.

Zadanie związane z budową kanalizacji deszczowej – projekt i wykonanie – realizuje Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

Ponieważ o budowę ścieżki zabiegamy z dużą intensywnością, będziemy „pilnować sprawy” i informować Państwa o kolejnych jej etapach.

W pierwszej kolejności zapytamy o termin wykonania projektu odwodnienia.


ZygmnuntowskaDziś otrzymaliśmy stanowisko Zarządu Dróg Miejskich w sprawie naszej prośby o rozważenie możliwości wykonania korekty łuku ul. Zygmuntowskiej w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

ZDM napisał:

[…] w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na wskazanym odcinku ul. Zygmuntowskiej, wprowadzono szereg rozwiązań, m.in. takich, jak: ograniczenie prędkości do 40 km/h, aktywne oznakowanie prowadzące U-3a oraz oznakowanie A-30 z tablicą T-15, ostrzegające o miejscu, w którym występują zdarzenia drogowe i mające na celu ich eliminację.

Ponadto, tut. Jednostka przeprowadzi w najbliższym czasie wizję w terenie i analizę parametrów technicznych stanu istniejącego […], na podstawie której zostaną podjęte dalsze kroki związane z ewentualną korektą jezdni na łuku.”

Cieszy nas ta informacja. Oznacza, że sprawa jest otwarta. Podjęliśmy starania o możliwość uczestniczenia w planowanej wizji.