pojemnikWcześniej informowaliśmy Państwa o staraniach w sprawie utworzenia na terenie Łabęd kolejnego punktu, w którym można oddać przeterminowane leki.
Podejmował je Wydział Zdrowia i Rada Dzielnicy Łabędy. 
Jednak najważniejsze było zaangażowanie się w sprawę właścicieli apteki, w której w ostatnich dniach został ustawiony specjalny pojemnik, zakupiony przez Wydział  Zdrowia.
Pojemnik stoi przy wejściu do apteki Zdrowit przy ul. J. Popiełuszki 6. 
Można wrzucić do niego te leki, których termin ważności minął, których nie wykorzystaliśmy do końca…
To ważne ułatwienie pozwoli mieszkańcom Łabęd na zgodne z prawem, wiedzą i zdrowym rozsądkiem pozbywanie się odpadów, których nie wolno wyrzucać do ogólnodostępnych pojemników na odpady!


StrzechaZadanie pod nazwą „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po lokalu gastronomicznym przy ul. Partyzantów 30 na Dzienny Dom Senior+ wraz z zagospodarowaniem terenu” realizuje w imieniu Miasta Gliwice Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. 
Wykonawca został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego, który został rozstrzygnięty 9 kwietnia.
Przebudowę wykona firma Rowibau.
Wartość prac objętych umową to 873.956,44 zł.
Termin zakończenia przebudowy to 15 października.
Wykonawcy są już na terenie obiektu.


 

łabędźNasz kwietnik w kształcie łabędzia został już obsadzony kwiatami. 
Od kilku lat, kwiaty i rośliny ozdobne sadzone są też dokoła kwietnika, tak, aby budzić skojarzenie ze stawkiem.
Pracownicy Działu Zieleni Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w tym roku wymyślili i wykonali kolejną ciekawą i atrakcyjną koncepcję obsadzenia kwietnika. 
Gatunków roślin jest dużo i są urozmaicone.
Dziś są jeszcze małe, ale jak podrosną, zagwarantują, że łabędź będzie wyglądał pięknie.
Łabędź to jeden z pierwszych figuratywnych kwietników, które zostały ustawione na terenie miasta. Jest ich łącznie – 17, m.in. pszczoła, sowa, miś, harfa, biedronka, samolot, samochód, ślimak, lokomotywa, szyb kopalniany.
Przypominamy, że na terenie Łabęd jest jeszcze jeden figuratywny kwietnik – lew, ustawiony na placu Niepodległości.


 
posiedzenieRada Dzielnicy Łabędy kadencji 2019 – 2024 rozpoczęła swą działalność.
I posiedzenie plenarne zwołał na 15 maja 2019 r. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli w Gliwicach – Andrzej Karasiński / Sekretarz Miasta Gliwice / i prowadził je aż do momentu wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Łabędy.
 
Prezentujemy Państwu członków Rady, wybranych na poszczególne funkcje:
1. Przewodnicząca Rady Dzielnicy Łabędy – Krystyna Sowa
2. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Łabędy – Bogusław Pietrzak
3. Przewodniczącą Zarządu Dzielnicy Łabędy – Sabina Gorczyca – Kamaj
4. Wiceprzewodniczący Zarządu Dzielnicy Łabędy – Renata Jaros, Jerzy Paweł Tyrakowski
Wybory przeprowadzono w formie głosowania tajnego. Wszyscy kandydaci zostali wybrani jednogłośnie, 
 
Przypominamy też Państwu pełny skład Rady Dzielnicy Łabędy:
1.  Barcik Tadeusz
2. Fic Bernard 
3. Gorczyca-Kamaj Sabina
4. Grzechca Stefania
5. Grzybowska Joanna
6. Jaros Renata 
7. Kończak Barbara
8. Kosowicz Dariusz
9. Majer Piotr 
10. Maszniew Grażyna
11. Michalski Roman
12. Mizera Ewa 
13. Pietrzak Bogusław
14. Sowa Krystyna
15. Tyrakowski Jerzy Paweł

mieszkaniaOd 15 maja można składać wnioski o przydział jednego z 33 mieszkań, znajdujących się w budynku przy ul. A. Jagiellonki 1.
Wzór wniosku wraz z załącznikami zamieszczony jest na stronie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
Przyjmowania wniosków zakończy się 30 czerwca.
W procesie wyłanianiu najemców zostanie zastosowana taka sama procedura, jak ta, której używa się przy ustalaniu listy osób uprawnionych do otrzymania mieszkania gminnego w danym roku.
Prawo najmu lokali mieszkalnych na nowych zasadach przysługuje tym, którzy:
– nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
– są członkami wspólnoty samorządowej Miasta Gliwice,
– uiszczają w Gliwicach podatek dochodowy od osób fizycznych.
Ważny jest też uzyskiwany dochód. 
Dochód na osobę, uprawniający do ubiegania się o najem mieszkań komunalnych oddawanych do użytkowania po 30 czerwca br.
►dla gospodarstwa jednoosobowego – od 250% do 350% najniższej emerytury, czyli od 2 750,01 zł do 3 850 zł

►dla gospodarstwa dwuosobowego – od 175% do 300% najniższej emerytury, czyli od 1 925,01 zł do 3 300 zł

►dla gospodarstwa trzyosobowego – od 150% do 250% najniższej emerytury, czyli od 1 650,01 zł do 2 750 zł

►dla gospodarstwa czteroosobowego i większego – od 125% do 200% najniższej emerytury, czyli od 1 375,01 zł do 2 200 zł

Najpierw sprawdzeniu podlegnie spełnienie wymogów formalnych.
Potem Zespół ds. Mieszkaniowych, w skład którego wchodzi 7 radnych Rady Miasta Gliwice, 1 pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej i 1 pracownik Centrum Pieczy zastępczej i Wspierania Rodziny ustali, jaką liczbę punktów otrzymają poszczególni wnioskodawcy.
Punkty uzyskuje się m.in. za : okres zamieszkiwania w Gliwicach, przegęszczenie w miejscu zamieszkania, liczbę dzieci do lat 18, niepełnosprawność wnioskodawcy i osób ujętych we wniosku.
W wyniku kilkuetapowego postępowania, 30 sierpnia opublikowana zostanie lista osób uprawnionych do otrzymania mieszkania w budynku przy ul. A. Jagiellonki 1. 
Co będzie dalej napiszemy w kolejnym materiale.


 

staromiejskaW materiale filmowym, wykonanym w związku z jubileuszem 15 lecia działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, kilkakrotnie pojawiły się Łabędy.
Pokazano efekty inwestycji, realizowanych na terenie naszej dzielnicy:
– nowy budynek mieszkalny przy ul. Rzeczyckiej 2 – 3.125 tys. zł,
– zmodernizowany i przekształcony na mieszkania budynek przy ul. Staromiejskiej 16 – 2.738 tys. zł,
– powstający właśnie budynek przy ul. A. Jagiellonki – 6.568.692 zł,
– podłączenie do sieci ciepłowniczej mieszkań gminnych – 1.180 tys. zł,
– koszt planowanych prac, związanych z wymianą źródeł ciepła – 2.115 tys. zł.
ZGM to ważna dla rozwoju Łabęd jednostka miejska.
Jesteśmy wdzięczni za zmiany, jakie dzięki niej zachodzą w naszej dzielnicy.


dronJuż nie po raz pierwszy, mamy okazję i przyjemność zaprezentować Państwu przepiękne zdjęcia Łabęd, wykonane z użyciem drona.
Ich autorem jest Robert Neumann.
Bardzo Mu dziękujemy i za możliwość publikowania wspaniałych fotografii naszej dzielnicy, i za od dawna okazywaną nam życzliwość.


 

FerrostalPracownicy Ferrostalu obchodzili dziś uroczyście Dzień Hutnika.
Do braci hutniczej, z zachowaniem specjalnego ceremoniału, przyjęto nowych adeptów trudnej sztuki 
Była biesiada, wspólne śpiewanie, żarty, dobre jedzenie.
Gwiazdą wieczoru był znany polski piosenkarz.
Kierownictwu firmy gratulujemy wspaniałej imprezy i dziękujemy za możliwość wzięcia w niej udziału.


 

koncertDziś w Teatrze Miejskim odbył się wspaniały koncert. 
Wystąpili w nim uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, którzy zgodnie z ideą koncertu, ofiarowali swe umiejętności i talenty gliwiczanom.
Zagrali i zaśpiewali – zespół perkusyjny, zespół rytmiczny, zespół jazzowy, orkiestra smyczkowa, młodzieżowa orkiestra dęta, orkiestra symfoniczna, chór mieszany i soliści.
Wszystkie występy były wspaniałe – porywające, perfekcyjne i gromko oklaskiwane. 
Z serca gratulujemy sukcesu – uczniom, nauczycielom i kierownictwu szkoły. 
Szczególne słowa uznania kierujemy do dyrektora PSM I i II stopnia – łabędzianina, członka Rady Dzielnicy Łabędy – Bogusława Pietrzaka.

łabędzieDziś Zakład Gospodarki Mieszkaniowej obchodzi 15 lecie działalności. 
To bardzo ważna dla gospodarowania mieniem miejskim jednostka.
ZGM realizuje zadania, dzięki którym zmienia się nasza, także łabędzka rzeczywistość.
Najbardziej spektakularne przedsięwzięcia, realizowane przez ZGM na terenie naszej dzielnicy to:
1. budowa domu wielorodzinnego przy ul. Rzeczyckiej 2,
2. przebudowa budynku przy ul. Staromiejskiej 16 /tzw. Fregata/,
3. budowa budynku wielorodzinnego przy ul. A. Jagiellonki 1,
4. przebudowa systemu grzewczego:
– w latach 2016, 2017 i 2018 do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączono 150 mieszkań – na ul. 15 Grudnia, Gałczyńskiego, Majakowskiego, Partyzantów, Popiełuszki /K. Marksa/, R. Luksemburg, Tuwima, Wolności, we wszystkich tych mieszkaniach wykonano wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania, a w części z nich także instalację ciepłej wody użytkowej, koszt wykonanych prac to 922. 968,23 zł, 
– aktualnie prowadzone są prace instalacyjne w kolejnych mieszkaniach, ich wartość to 257.689,15 zł,
– na rok 2020 zaplanowane jest podłączenie do sieci i termomodernizacja budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 30 za 171.000 zł,
– zmiany nastąpią także w 113 mieszkaniach, w których nie ma możliwości podłączenia do sieci PEC, 
– w latach 2019, 2020, 2021 zostanie w nich zainstalowane ogrzewanie gazowe etażowe,
– koszt tych prac wyniesie 2.115.000 zł.
Z okazji jubileuszu kierujemy do kierownictwa i pracowników Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej serdeczne podziękowania za codzienna pracę, dzięki której Łabędy zmieniają swój wygląd i rozwijają się, za życzliwość i troskę o nasze wspólne sprawy.
Życzymy wszystkim dalszych sukcesów, powodzenia, dużo zdrowia, a przede wszystkim wdzięczności tych, którym służycie. 
Dyrektorowi ZGM, Pani Bożenie Kus, przekazaliśmy na pamiątkę dzisiejszego święta – dwa łabędzie, symbol naszej dzielnicy.