a

15 września 2009 r., zgodnie z obowiązująca procedurą, Rada Osiedlowa Łabędy złożyła wnioski do budżetu na rok 2010.

Znalazły się wśród nich przedsięwzięcia, które zdaniem rady winny zostać podjęte przez miasto w przyszłym roku. Większość jest wynikiem zgłaszania wniosków przez mieszkańców uczestniczących w spotkaniach organizowanych co roku przez radę, bądź też przez jej członków, reprezentujących różne części dzielnicy. Niektóre są powtórzeniem wniosków złożonych w ubiegłym roku, a które nie znalazły się w budżecie na 2009 r.

 

Wnioski zgłoszone przez Radę Osiedlową na rok 2010 :

 1.  Budowa parkingu przy ul. Staromiejskiej / w rejonie kapliczki /,
 2. Budowa parkingu przy ul. Piaskowej / pisemny wniosek skierowany do RO przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Łabędy”/,
 3. Przebudowa boiska sportowego przy ul. Klasztornej / wniosek SP 29 /,
 4. Budowa zatoki autobusowej przy ul. Portowej, / wniosek mieszkańców /,
 5. Remont budynków gminnych na ul. Staromiejskiej i budynku IV Komisariatu Policji przy ul. Strzelców Bytomskich,
 6. Wykonanie chodników dla pieszych, np. przy ul. Batorego, Metalowców, Strzelców Bytomskich, Klasztornej, Waryńskiego. Tuwima / wnioski mieszkańców / i innych w miarę możliwości,
 7. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Portowej – przedłużenie istniejącej ścieżki do Łabęd,
 8. Utwardzenie ul. Pszennej / wniosek mieszkańców /,
 9. Budowa ciągów pieszo – jezdnych na ulicach : Murarskiej, Pokoju, Sojki, Wiosennej, Wspólnej / wnioski mieszkańców /,
 10. Budowa placu zabaw na osiedlu Kosmonautów / pisemny wniosek skierowany do RO przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Łabędy”/,
 11. Remont mostów na Kłodnicy i Kanale Gliwickim / wniosek mieszkańców /,
 12. Pozyskanie terenu i wykonanie boiska sportowego przy ul. Miłej w rejonie Gimnazjum nr 19 / wniosek G 19 /,
 13. Remont ul. Kosmonautów – II etap,
 14. Remont ul. 22 Lipca,
 15. Remont ul. Gorkiego,
 16. Wykonanie na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrzosowej : alejek z kostki chodnikowej, oświetlenia, kolumbarium.

 

Składanie wniosków do budżetu miasta na następny rok to niezmiernie ważne zadanie Rady Osiedlowej Łabędy. Dzięki nim osoby decydujące o tym, co w danym roku będzie realizowane na terenie dzielnicy wiedzą, co dla nas jest ważne. Formułując wnioski kierujemy się sugestiami mieszkańców, starając się spełniać ich oczekiwania.

Na dalszym etapie prac nad budżetem zgłoszone wnioski podlegają analizie finansowej i merytorycznej, oceniana jest także zasadność ich wykonania. Czynności te wykonują jednostki miejskie. Opinie kierowane są do prezydenta miasta.

Wnioski nr 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15 – będzie analizował Zarząd Dróg Miejskich, wniosek nr 5 – Zarząd Budynków Miejskich II TBS, wnioski nr 3, 7, 12 – Wydział Inwestycji i Remontów, wnioski nr 10, 16 – Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Rada nie zgłasza spraw, które : znajdują się w fazie realizacji, są przygotowywane do wykonania, ujęte zostały w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.