a

Jak co roku przygotowaliśmy wnioski do budżetu miasta na rok następny. Wykaz tych zadań Rada Osiedlowa ustaliła w drodze uchwały, biorąc pod uwagę wnioski mieszkańców i własną wiedzę o potrzebach dzielnicy.

Zostały one złożone wspólnie z radną Rady Miejskiej Krystyną Sową, pełniącą jednocześnie funkcję Przewodniczącej Rady Osiedlowej Łabędy.

 

Prezentujemy wykaz zgłoszonych zadań:

 1.  Przebudowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2.
 2. Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 32.
 3. Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej i futsalu ze sztuczną nawierzchnią.
 4. Pozyskanie terenu i wykonanie boiska sportowego w rejonie Gimnazjum nr 19 przy ul. Miłej.
 5. Przebudowa boiska sportowego przy ul. Klasztornej.
 6. Budowa kompleksu boisk przy ul. Rzeczyckiej.
 7. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 37.
 8. Remont ul. Gorkiego.
 9. Remont ul. Literatów.
 10. Remont ul. 22 Lipca.
 11. Remont ul. Zamkowej.
 12. Przebudowa ul. Głównej – II etap.
 13. Wykonanie chodników dla pieszych.
 14. Budowa ciągów pieszo – jezdnych na ul. Murarskiej, Pokoju, Sojki, Wiosennej, Wspólnej.
 15. Opracowanie koncepcji organizacji ruchu drogowego w rejonie ulic: Portowej, Staromiejskiej, Głównej, Strzelców Bytomskich.
 16. Przykrycie cieku wodnego na odcinku od ul. Partyzantów do Kosmonautów.
 17. Wykonanie na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Wrzosowej alejek z kostki chodnikowej, oświetlenia, kolumbarium.
 18. Remont budynków gminnych – ul. Strzelców Bytomskich 22 / komisariat/, ul. Staromiejskiej nr 4, 12, 16.
 19. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Portowej.
 20. Budowa parkingu przy ul. Staromiejskiej.