boisko

Rada Osiedlowa Łabędy, w przejęciu przez jednostkę miejską „TUR Gliwickie Centrum Sportu i Wypoczynku” stadionu sportowego przy ul. Fiołkowej, dostrzegła szansę na wybudowanie w jego obrębie długo oczekiwanego boiska sportowego.

Historia starań o jego powstanie jest długa. Rada dysponuje wieloma dokumentami, potwierdzającymi aktywność różnych podmiotów, zabiegających o budowę przy ul. Fiołkowej 26 wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią. Stały się one podstawą sformułowania i złożenia przez Radę Osiedlową Łabędy wniosków budżetowych.

15 kwietnia 2010 roku złożyliśmy wniosek do budżetu Miasta Gliwice na rok 2011 w brzmieniu: Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej i futsalu ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Fiołkowej.

Wniosek został rozpatrzony negatywnie, jednak w uzasadnieniu znalazła się optymistyczna zapowiedź, że zostanie on uwzględniony w ramach kompleksowego programu modernizacji i rozwoju obiektów sportowych w Gliwicach.

Nawiązując do tej zapowiedzi, 15 kwietnia 2011 r. złożyliśmy kolejny wniosek do budżetu miasta Gliwice w brzmieniu: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Fiołkowej.


clip_image002Co roku, do 15 kwietnia składamy propozycje konkretnych zadań, których realizacja może pozytywnie wpłynąć na warunki życia mieszkańców Łabęd.

Wcześniej też składaliśmy wnioski do budżetów na kolejne lata: 2008, 2009, 2010 i 2011, łącznie 60.

Część z wniosków powtarzała się, bo w przypadku braku akceptacji powracamy do danego zadania w kolejnym roku. I tak do skutku. Czasem trwa to długo, trudności są różne, ale zawsze warto być konsekwentnym. Coś, co w danym momencie nie ma szans na powodzenie z czasem może stać się możliwe.

 

Wnioski Rady Osiedlowej i radnej Rady Miejskiej Krystyny Sowy na rok 2012:

 • remonty ulic : Głównej II etap, Kosmonautów II etap, Literatów, Zamkowej II etap, Waryńskiego, Gorkiego, 22 Lipca, Zawadzkiego, Gojawiczyńskiej,
 • remont mostów na Kłodnicy i Kanale Gliwickim,
 • przebudowa skrzyżowania: Czołgowa – Oświęcimska
 • budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Staromiejskiej i Portowej,
 • wykonanie nawierzchni i oświetlenia na ul. Wazów,
 • wykonanie oświetlenia na części ulicy Pułaskiego,
 • remonty chodników,
 • remont budynków przy ul. Staromiejskiej 12, 16 wraz z rozbudową obiektu i przeznaczeniem lokalu użytkowego na mieszkania,
 • budowa parkingu przy ul. Staromiejskiej / rejon kapliczki /,
 • remont kanalizacji deszczowej w ul. 22 Lipca,
 • wykonanie ciągów pieszo – jezdnych w Starych Łabędach,
 • utwardzenie parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Pszennej,
 • remonty boisk szkolnych SP 29, 32, ZSO 2, SP 38, G 19,
 • budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 37,
 • dokończenie prac na skwerze przy ul. Narutowicza,
 • wykonanie alejek i oświetlenia na cmentarzu przy ul. Wrzosowej,
 • renowacja terenu zielonego wzdłuż ul. Wolności,
 • budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Portowej II etap,
 • budowa boiska wielofunkcyjnego na stadionie przy ul. Fiołkowej,
 • budowa kompleksu sportowego przy ulicy Rzeczyckiej,
 • renowacja kapliczki przy Placu Niepodległości,
 • komunalizacja terenów Skarbu Państwa,
 • utworzenie żłobka miejskiego w budynku przy ulicy Metalowców 15,
 • zagospodarowanie Szuwarka,
 • przykrycie cieku wodnego w ciągu ul. Kosmonautów/ przy działkach/.

herbOstatnie lata pokazały, że rozumiemy związek miedzy aktywnością lokalnego środowiska a tempem zachodzących zmian.

Pokazały to m.in. poprzednie wybory do Rady Osiedlowej Łabędy. W roku 2007
na jeden mandat przypadało aż trzech kandydatów. Większość z nich uzyskała bardzo dobre wyniki. Radny z pierwszym wynikiem otrzymał 399 głosów.

Mamy nadzieję, że kolejna rada osiedlowa, którą wybierzemy jesienią, będzie równie zaangażowana w pracę na rzecz dzielnicy, jak obecna.

O terminie wyborów zdecyduje Rada Miejska. Od momentu, gdy podejmie taką uchwałę do dnia wyborów musi minąć 60 dni.

Po zakończeniu kadencji 2007 – 2011, czyli po 22 kwietnia przestanie działać Rada Osiedlowa w swym pełnym, 15 osobowym składzie. Nie oznacza to jednak przerwy w działalności samorządowej. Swe obowiązki nadal będzie wykonywał Zarząd Osiedla w składzie: Sabina Gorczyca, Renata Jaros i Tadeusz Barcik, wspierany przez Przewodniczącą Rady Osiedlowej, która już w innej roli, jako radna Rady Miejskiej może włączać się we wszystkie ważne dla dzielnicy sprawy.

Zarząd Osiedla może też być wspierany przez radnych z okręgu nr 1, do którego należą Łabędy.


100px-POL_Łabędy_COA.svgPoza sukcesami w zakresie inwestycji, remontów oraz poza widoczną poprawą jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców w takich zakresach, jak odśnieżanie, zamiatanie ulic i chodników, sprzątanie przystanków, dbałość o zieleń, Rada wskazała te cechy swej działalności, które miały pozytywny wpływ na osiągnięte efekty, należały do nich:

 1.  Pełne wykorzystanie różnych możliwości działania.
 2. Zdecydowane poszerzenie zakresu aktywności i podejmowanych spraw.
 3. Znacząca liczba podmiotów, z którymi Rada Osiedlowa podjęła współpracę. Szeroki zakres wspólnie podejmowanych działań.
 4. Inspirowanie rozwoju dzielnicy. Aktywne wspieranie firm i osób, chcących prowadzić działalność na terenie dzielnicy.
 5. Stworzenie systemu informowania mieszkańców o sprawach ważnych
  dla dzielnicy i miasta.
 6. Zdecydowany wzrost zainteresowania mieszkańców Łabęd sprawami dzielnicy
  i najbliższego otoczenia. Rozwój świadomości społecznej. Wzrost wiary
  w sens i skuteczność społecznej aktywności.
 7. Wzmocnienie pozycji Rady Osiedlowej Łabędy w dzielnicy, a także sposobu jej postrzegania przez władze miasta, kierowników jednostek, prezesów spółek, sąsiednie osiedla.
 8. Zaangażowanie, pracowitość, inicjatywność członków Rady Osiedlowej Łabędy. Wykorzystanie indywidualnych możliwości i zainteresowań radnych. Synergiczność działań.
 9. Podjęcie i rozwiązanie wielu życiowych problemów konkretnych rodzin i osób.

spotkanie podsumowująceRada Osiedlowa Łabędy, w związku z zakończeniem kadencji 2007 – 2011, zorganizowała spotkanie podsumowujące działania, które podejmowała na rzecz mieszkańców dzielnicy.

W jego trakcie Przewodnicząca Rady Krystyna Sowa, w obecności zaproszonych gości zaprezentowała najważniejsze zmiany, jakie zaszły w Łabędach w czasie ostatnich czterech latach.

Bardzo zależało nam na obecności wszystkich zaproszonych, bo chcieliśmy podziękować im za pomoc, życzliwość i owocną współpracę. Zaprosiliśmy tych, którzy wykonując swoje obowiązki mieli okazję zrobienia czegoś dobrego dla naszej dzielnicy.

W spotkaniu wzięli udział : mieszkańcy Łabęd, a także liczni goście, m.in.: Zygmunt Frankiewicz – Prezydent Miasta, Piotr Wieczorek – Zastępca Prezydenta, Henryk Błażusiak – Prezes PWiK, Bożena Orłowska – Prezes ZBM II TBS, Krystian Tomala – dyrektor MZUK, Maurycy Drobny – dyrektor TUR, Krzysztof Skowron – komendant IV Komisariatu, Jan Eichhof – Prezes Zarządu Walcowni Metali Nieżelaznych Łabędy S.A., Lidia Garula – Gola – dyrektor ds. Administracyjnych WMN Łabędy S.A., Dyrekorzy placówek oświatowych – Teresa Lis – PM 37, Czesława Świentek – PM 38, Dorota Meryk – SP 29, Anna Barbachen – SP 38, Grażyna Rosławska – G 19, Piotr i Jakub Lubina, Ireneusz Gielata – Towarzystwo Kulturalne Fuga, lokalni przedsiębiorcy – Leszek Krowicki, Piotr Lubina, Krzysztof Klapec, Wojciech Kowalski, Jacek Krzystanek.


mieszkaniaŁabędy wzbogaciły się o kolejne mieszkania.

ZBM II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach oddał do użytku budynek mieszkalny przy ul. Strzelców Bytomskich, w którym znajduje się 25 mieszkań / 3 –1 pokojowe, 14 -2 pokojowych i 8 – 3 pokojowych/, mają one od 35 m2 do ok. 70 m2.

Klucze do mieszkań wręczył najemcom nowych lokali Prezydent Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz.

Koszt budowy wyniósł ponad 4 mln zł.