wyniki wyborówNa portalu InfoGliwice 21 listopada 2011 r. zamieszczony został następujący tekst :

„W niedzielę odbyły się w Gliwicach wybory rad 10 osiedli.

Jest już pewne, że rady powstaną w osiedlach:

Czechowice, Kopernika, Ligota Zabrska, Łabędy, Obrońców Pokoju, Politechnika, Sikornik, Stare Gliwice, Wojska Polskiego i Zatorze.

Do urn poszło 5,6 % osób spośród 80 364 uprawnionych. W sumie wydano 4524 karty do głosowania.

Najwięcej mieszkańców poszło do urn w Czechowicach – ponad 20%, a najmniej – na osiedlu Wojska Polskiego – 1,19%.

We wszystkich osiedlach wybrano po 15 radnych.

Przypomnijmy, że rady osiedlowe to najniższy szczebel samorządu. Odgrywają przede wszystkim rolę opiniotwórczą, społeczną i kulturalną. Ich przedstawiciele są od tego, by w pierwszej kolejności reagować na codzienne problemy mieszkańców danego osiedla.

Mogą zatem przedstawiać władzom samorządowym swoje stanowisko w sprawach dotyczących m.in. organizacji ruchu na osiedlu, lokalizacji obiektów usługowych, placów zabaw czy miejsc parkingowych, projektu planu zagospodarowania przestrzennego, planowanych i realizowanych przez miasto inwestycji, remontów dróg, usytuowania przystanków, zmian w sieci szkół i przedszkoli. Poza tym rady osiedlowe organizują okolicznościowe festyny i starają się integrować mieszkańców.

Do rad osiedlowych dostali się m.in. radni – Krystyna Sowa i Jarosław Wieczorek, a także Artur Czok – były dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach oraz Natalia Wójcik – dziennikarka ITV Gliwice.”


Tabela z wynikami


Indywidualne wyniki wyborówPoprzednia kadencja Rady Osiedlowej Łabędy należała do wyjątkowych. Była pracowita i skuteczna. Wszyscy członkowie rady chętnie i aktywnie włączali się w codzienną pracę. Uzyskiwane efekty zachęcały do kolejnych działań.

Na spotkaniu, podczas którego podsumowywaliśmy wyniki pracy rady w kadencji 2007 – 2011, Przewodnicząca Krystyna Sowa powiedziała :

„Jesteśmy jedną z najbardziej aktywnych rad, odbyliśmy 70 posiedzeń w ciągu 4 lat, 15 spotkań z mieszkańcami, wydaliśmy 56 tysięcy egzemplarzy gazetki “Nasze Łabędy”. Mieszkańcy widzą, że istniejemy, zwracają się do nas ze swoimi problemami, a my staramy się je rozwiązać”.

Podobnego zdania był Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz, uczestniczący w spotkaniu. Podkreślał, że „Rada Osiedlowa w Łabędach działała niezwykle prężnie”.

Taka sytuacja zachęcała do dalszej aktywności. Spośród 15 członków rady aż 10 osób postanowiło zgłosić swe kandydatury i ubiegać się o mandat na następną kadencję. 9 z nich zachowało mandaty i – co najważniejsze – poprawiło swój wynik z roku 2007.

Radni kolejnej kadencji to : Tadeusz Barcik, Ryszard Dec, Bernard Fic, Sabina Gorczyca–Kamaj, Renata Jaros, Stefan Kurczab, Ewa Mizera, Krystyna Sowa, Joanna Szubert.

Nowo wybrani radni : Piotr Caban, Wiesław Cieśla, Paweł Pietrzak, Jerzy Tyrakowski, Marta Wojsław.

Mieszkańcy Łabęd 20 listopada 2011 r. wybrali 15 – osobową Radę Osiedlową kolejnej kadencji.

Dziękujemy za okazane zaufanie. Na pewno będziemy rzetelnie pracować i dbać o to, aby trwające aktualnie pozytywne zmiany w Łabędach miały swój ciąg dalszy.


 W załączeniu – Tabela z wynikami