Wchodzimy w kolejny etap przygotowań do wykonania przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice nowej sieci ciepłowniczej w Łabędach. Wstępna koncepcja przewiduje, że inwestycja będzie dotyczyć znacznej części dzielnicy.

Koncepcja uciepłownienia obejmuje obiekty w rejonie ulic: Kosmonautów, 15 Grudnia, R. Luksemburg, Gałczyńskiego, Partyzantów, Wolności, Majakowskiego, Tuwima, Wieniawskiego, Waryńskiego, Marksa, Gorkiego, Batorego, Strzelców Bytomskich, Nałkowskiej, Olimpijskiej, Wrzosowej, Fiołkowej.

Rada Osiedlowa Łabędy będzie nadal aktywnie wspierać plany PEC. Na obecnym etapie przygotowań skupimy się na współpracy z zarządcami wspólnot mieszkaniowych. To od ich działań w znacznym stopniu zależy powodzenie całego przedsięwzięcia.

Jeśli dojdzie do jej realizacji istotnie zmienią się warunki życia mieszkańców i stan środowiska naturalnego.


Ważna dla dzielnicy, a także dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 38 inwestycja – budowa  centrum sportowo – kulturalnego przy ul. Partyzantów 25 – zbliża się do etapu, którego efektem będzie wykonanie :

  • projektów koncepcyjnych, budowlanych, wykonawczych,
  • przedmiarów robót,
  • kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
  • kompletnego wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę,
  • uzyskanie pozwolenia na budowę.

W przetargu na wykonanie projektu wzięło udział 30 firm z całej Polski. Część ofert została odrzucona. Ocenie poddano 7. Wybrano Spółkę Jawną TRANS – GAZ Jerzy Hnat, Robert Hnat, Danuta Niemiec z siedzibą w Sanoku. Projekt ma wykonać pracownia mieszcząca się w Gliwicach przy ul. Kościelnej 1/7.

Zaoferowana cena to : 139.690 zł.

Termin wykonania projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – 9 miesięcy od daty podpisania umowy.