Modernizacja Stacji Uzdatniania WodyPrawie 23 miliony złotych pochłonie przebudowa stacji uzdatniania wody w Łabędach.

Dzięki  nowoczesnej technologii, polegającej na dwustopniowym systemie filtracji z ozonowaniem pośrednim, z kranów ma polecieć  woda o wiele lepszej jakości.

Kontrakt obejmuje modernizację stacji uzdatniania wody w Łabędach z zastosowaniem technologii ozonowania. Czas realizacji wynosi 22 miesiące od daty podpisania umowy.

Wykonawcą robót będzie konsorcjum firm z Instalem Kraków na czele. Obok modernizacji stacji, wykonano odwierty nowych studni do ujęć z bardziej miękką wodą, niż ta, z której obecnie korzystają Gliwice. Jej skład chemiczny właściwie się nie zmieni, jednak powinna mieć ona mniejszą twardość.

Smaku i zawartości życiodajnych minerałów zawartych w wodzie od lat zazdroszczą Gliwicom mieszkańcy innych miast regionu. Podawana bezpośrednio z podziemnych ujęć głębinowych, średniozmineralizowana i nie dezynfekowana, niczym nie ustępuje wodom sprzedawanym w butelkach. Jej jakość każdego dnia jest stale monitorowana przez nowoczesne laboratorium.

 Stacja w Łabędach będzie ostatnim punktem programu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap”.

Wcześniej, w ramach I etapu modernizacji gospodarki ściekowej, powstało 109 km kanalizacji sanitarnej, 52 km kanalizacji deszczowej, 7,4 km kanalizacji ogólnospławnej oraz 7 przepompowni ścieków w 9 dzielnicach Gliwic. Inwestycję w 53% sfinansowano z unijnych środków.