boisko2Rada Osiedlowa Łabędy konsekwentnie zabiega o budowę boiska sportowego w obrębie stadionu przy ul. Fiołkowej. Prowadzi w tej sprawie rozmowy z Miejskim Zarządem Usług Komunalnych, który jako zarządca obiektu może prowadzić na nim inwestycje.

Konieczne jest też dopełnienie procedury uchwalania budżetu miasta, w ramach której przewidziane jest składanie wniosków inwestycyjnych w wyznaczonym terminie i w wymaganej formie.

15 kwietnia 2012 r., złożyliśmy wniosek: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Fiołkowej 26”. To już trzeci wniosek w tej samej sprawie.