Z radością informujemy, że 30 marca br. został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź” w Gliwicach przy ul. Partyzantów 25.

Podajemy kilka ważnych informacji, pochodzących z materiałów przetargowych:
1. Zamawiający : Miasto Gliwice, Wydział Inwestycji i Remontów
2. Termin wykonania zamówienia : do 31.07.2013 r.
3. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest budowa Centrum Sportowo-Kulturalnego wraz z niezbędną  infrastrukturą techniczną w Gliwicach Łabędach przy ul. Partyzantów 25. Inwestycja obejmuje również zagospodarowanie terenu, w tym: ukształtowanie stref  komunikacji kołowej, pieszej, drogi pożarowej, miejsc parkingowych, elementów małej architektury, zieleni zagospodarowanej, oświetlenia zewnętrznego oraz  wszelkich niezbędnych instalacji zewnętrznych i przyłączy.  Projektowany obiekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego kompleksu szkolnego – Szkoła Podstawowa nr 38 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2. Przedmiotem zamówienia jest również wykonanie prac związanych z dostosowaniem hali do standardów I Ligi koszykówki mężczyzn.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert : do dnia 19-04-2012 r. do godz. 10:00 w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19-04-2012 r. o godz. 11:00 w sali 147 (1 piętro) w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21.

5. Szczegóły dotyczące przetargi i projektu można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=23471/1.

Zainteresowani mogą tam m.in. obejrzeć projekt i zapoznać się wszystkimi aspektami planowanej inwestycji.
Znajdą tam m.in. taki tekst :

Projektowany obiekt to budynek dwukondygnacyjny, zadaszony dachem płaskim i częściowo tarasem użytkowym, założony na planie prostokąta o maksymalnych wymiarach 39,1167 m x 74,2410 m i maksymalnej wysokości do 12 m., który będzie mieścił:

centrum kulturalne, arenę sportową 48 x 28m z trybuną dla około 288 osób wraz z zapleczem, dostępną z zewnątrz i połączona komunikacyjnie i funkcjonalnie z budynkiem szkolnym.

Główne wejście do projektowanego obiektu będzie znajdować się po stronie południowej kompleksu.

Obiekt jest w pełni dostępy dla osób niepełnosprawnych. Posiada przystosowane do tego celu: windę łazienki, szatnie, przebieralnie, itp. Obiekt dostosowany jest skalą do obiektu istniejącej szkoły. W kolejnych materiałach zamieścimy inne, interesujące informacje na temat „Łabędzia”. Przypominamy, że nazwa centrum została przyjęta w drodze konkursu, ogłoszonego i rozstrzygniętego przez Wydział Kultury i Promocji Miasta w grudniu 2009 r.