clip_image002Od dłuższego czasu na ul. 22 Lipca powstają zapadliska w jezdni. Znajdują się one w sąsiedztwie studzienek kanalizacji.

Po otrzymaniu zgłoszenia przepro-wadzono wizję w terenie, sprawdzono stan techniczny studni oraz wpustów kanalizacji deszczowej i zlecono wykonanie napraw. Zadanie zrealizował Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

Niestety nie wszystko zostało napra-wione. Wystąpiliśmy już o dokończenie prac, przesyłając też dokumentację fotograficzną, wykonaną przez członka Rady Osiedlowej Ryszarda Deca.


Dzieci posadziły cyprysy23 października wychowankowie wszystkich łabędzkich przedszkoli uczestniczyli w ciekawych zajęciach.

Pod czujnym okiem swych opiekunów uczyły się, jak zasadzić małą sadzonkę cyprysu, aby w przyszłości wyrosło z niej piękne i duże drzewo. Robiły to z wielką troską i przejęciem. Teraz będą mogły obserwować jak cyprysy zmieniają swój wygląd.

Sadzonki przekazał przedszkolom bezpłatnie – na wniosek Rady Osiedlowej Łabędy – Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Zakupiono je w związku z prowadzoną przez cały rok akcją zbierania elektrośmieci, dzięki której pozbyliśmy się z naszych mieszkań aż 50 ton groźnych odpadów.

Dzieci, sadząc cyprysy, mogły nauczyć się, że istnieje związek pomiędzy zbieraniem odpadów, a stanem środowiska naturalnego. Na ten aspekt wychowawczy wykonywanej pracy opiekunowie zwracali szczególną uwagę.

Tereny zielone należące do PM 34, 37 i 38, gdzie dzieci chętnie się bawią i odpoczywają, wzbogaciły się o 35 pięknych drzew, na razie małych, ale już niebawem pięknych i dostojnych.


JubileuszOd dłuższego czasu w Nowinach Gliwickich można znaleźć artykuły dotyczące Łabęd.

Rada Osiedlowa stara się o regularne przekazywanie Redakcji gazety informacji o tym, co ciekawego dzieje się w naszej dzielnicy, co wpływa na jakość życia mieszkańców, co warto wiedzieć.

Efekty naszych działań są widoczne – Nowiny piszą o Łabędach bardzo często. W numerze z 17 października ukazały się aż dwa artykuły o tym, co wydarzyło się na terenie naszej dzielnicy.

Pierwszy z nich poświęcony był jubileuszowi 50-lecia Przedszkola Miejskiego nr 34. Drugi opisywał festyn integracyjny dla dzieci zorganizowany przez świetlicę opiekuńczo – wychowawczą Parafii św. Jerzego.


Zobacz artykuł


Rozpoczął się czas ogrzewania mieszkań. Na terenie Łabęd mamy dużo posesji, wykorzystujących własne źródła ciepła. Zdarza się, że w domowych piecach centralnego ogrzewania spala się nie tylko to, co jest bezpieczne dla ludzi.

W związku z tym chcemy dla dobra nas wszystkich przekazać kilka ważnych informacji na temat szkodliwości dymu powstającego podczas spalania śmieci. Znaleźliśmy je na stronie www.um.gliwice.pl Warto się z nimi zapoznać i wziąć je sobie do serca.

„Co roku na skutek chorób wywołanych złym stanem powietrza umiera 28 tys. Polaków. Wiele z tych chorób powodują zanieczyszczenia, które wydobywają się z domowych kominów. Szczególnie groźnie są związki powstające podczas spalania śmieci.

W domowych piecach często ze zbyt małą sprawnością spala się paliwo energetyczne niskiej jakości, co pociąga za sobą zwiększoną emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Jest to szczególnie uciążliwe na obszarach o zwartej zabudowie mieszkaniowej, gdzie zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstania. Liczne kominy o niewielkiej wysokości wprowadzają do powietrza zanieczyszczenia. Zjawisko to (określane jako emisja niska) jest najbardziej nasilone i dokuczliwe w sezonie grzewczym, przy dużej wilgotności względnej powietrza i niskiej temperaturze.

Niezwykle groźny jest dym emitowany do powietrza atmosferycznego przy spalaniu śmieci. Z domowych pieców oraz lokalnych kotłowni węglowych wraz ze spalinami z butelek, kawałków mebli, plastikowych opakowań, butów, ubrań, worków, kolorowych gazet czy starych opon wydostają się toksyczne opary. Do powietrza dostają się m.in. tlenki węgla, azotu i siarki, związki chloru, fluoru oraz metali ciężkich. Ze spalania tworzyw sztucznych, powstają rakotwórcze związki: furany i dioksyny – jedne z najbardziej toksycznych znanych substancji. Pyły i szkodliwe gazy zawarte w dymie opadają, zatruwając glebę i wodę, niszcząc roślinność i zewnętrzne powierzchnie budynków, a także niekorzystnie wpływając na organizmy ludzi – zmniejszając ich odporność, zwiększając ryzyko uszkodzeń płodów oraz wystąpienia astmy, alergii, czy nowotworów. Palenie odpadów powoduje również osadzanie się w przewodach kominowych tzw. mokrej sadzy, która może być przyczyną usterek wymagających kosztownych remontów, a nawet pożarów.

Bardzo ważne jest uświadomienie sobie, że spalanie śmieci w urządzeniach, które ze względu na zbyt niską temperaturę nie są do tego przystosowane /czyli w domowych piecach i kotłowniach/ jest wysoce szkodliwe.

Nie trujmy siebie, swoich rodzin i naszego otoczenia substancjami pochodzącymi ze spalania śmieci.”

W Przedszkolu Miejskim nr 37 przy ul. P. Gojawiczyńskiej w Łabędach zakończono realizację projektu „Razem bawić się weselej”.

Partnerami tego ważnego dla wychowania dzieci przedsięwzięcia byli: Prezydent Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz, Huta Łabędy S.A. i Rada Osiedlowa Łabędy.

W Przedszkolu Miejskim nr 37 uczą tolerancji

Jego celem było uświadomienie dzieciom, jak różni ludzie żyją obok nich. Najmłodsi uczyli się, czym jest odmienność religijna, kulturowa, etniczna.

Dla wzmocnienia głównego celu działań podejmowanych w ramach projektu, jakim było kształtowanie tolerancji i szacunku do innych ludzi, PM 37 współpracowało z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 z ul. Gierymskiego, do którego uczęszczają dzieci specjalnej troski.

Spotkanie zamykające projekt miało atrakcyjną formę i znaczące walory wychowawcze.

Najpierw przedszkolaki uczestniczyły we wspólnej zabawie z uczniami ZSO nr 7, potem na specjalnej tablicy umieściły wizerunki swych rówieśników, należących do mniejszości narodowych i etnicznych. Zabawę na świeżym powietrzu zakończyły odśpiewując piosenkę  „Wszystkie dzieci nasze są”.

Najciekawsza była ostatnia część podsumowania projektu – dzieci przeszły ulicami dzielnicy, rozdając napotkanym osobom własnoręcznie wykonane ulotki. Towarzyszyli im wychowawcy, dyrektor placówki, rodzice i zaproszeni goście.

Przed budynkiem dyrekcji Huty Łabędy czekali na dzieci pracownicy firmy, wypróbowani przyjaciele placówki i partnerzy projektu. Obejrzeli okolicznościowy występ i przyjęli od przedszkolaków wykonane przez nich rysunki. Z ogromną  sympatią i wzruszeniem podziwiali maluchy z łabędzkiego przedszkola.


a

Rada Osiedlowa Łabędy i radna Rady Miejskiej Krystyna Sowa, korzystając z posiadanych uprawnień, złożyli wspólnie 27 wniosków do budżetu miasta na rok następny :

 1. Przebudowa ul. Głównej II etap.
 2. Przebudowa ul. Zamkowej II etap.
 3. Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ul.Fiołkowej.
 4. Budowa boiska sportowego w rejonie ul. Rzeczyckiej.
 5. Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 32.
 6. Opracowanie koncepcji i modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 38 i ZSO 2.
 7. Remont boiska sportowego przy ul Klasztornej.
 8. Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Strzelców Bytomskich.
 9. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul Portowej – II etap.
 10. Opracowanie koncepcji organizacji ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Staromiejskiej i Portowej.
 11. Przebudowa skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich i Nałkowskiej.
 12. Wykonanie ciągu pieszo–jezdnego – ul. Pokoju, Wiosenna.
 13. Utwardzenie ul. Wspólnej i Pszennej.
 14. Remonty ulic wraz z chodnikami przy ul.: Zawadzkiego, Gojawiczyńskiej, 22 Lipca, Marksa, Waryńskiego, Gorkiego, Luksemburg, Batorego, Tuwima, Wieniawskiego, Gałczyńskiego, Rodzinnej, Spokojnej.
 15. Remont chodników przy ul.: pomiędzy ul. Batorego a Przyszowską, Chrobrego, Klasztornej, Kraszewskiego.
 16. Remont tzw. pobumarowskiej kanalizacji sanitarnej.
 17. Remont kanalizacji deszczowej w ul. 22 Lipca.
 18. Wykonanie monitoringu dzielnicy Łabędy.
 19. Renowacja terenów zielonych wzdłuż ul.Wolności.
 20. Renowacja terenów wokół tzw. Szuwarka przy ul. Makuszyńskiego.
 21. Utwardzenie i oświetlenie ul.Wazów.
 22. Modernizacja placu zabaw przy ul. Zawadzkiego.
 23. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 37 przy ul. P. Gojawiczyńskiej.
 24. Remont kapliczki przy Placu Niepodległości.
 25. Remont budynków gminnych : Staromiejska 10,12.
 26. Wykonanie parkingów w Łabędach – ul. Staromiejska – rejon nieużytkowanego mostu na Kłodnicy, ul. Pszenna.
 27. Wykonanie oświetlenia w części ul. Pułaskiego.
 28. Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Strzelców Bytomskich – wniosek złożony wspólnie z Radą Osiedlową Czechowice.

 

Wnioskodawcy otrzymają pisemne stanowisko w sprawie każdego z wniosków do 15 listopada 2012 r. Część odpowiedzi już otrzymaliśmy. O ich treści powiadomimy mieszkańców Łabęd po uzyskaniu kompletu dokumentów.


budowa osiedla domków przy ZamkoweOd kilku lat w Łabędach realizowane są inwestycje mieszkaniowe. Tego typu przedsięwzięcia są dla dzielnicy niezmiernie istotne, bo mają wpływ na jej rozwój.

Zyskujemy nowych mieszkańców, a to oznacza pozytywne zmiany.

Warto więc wiedzieć co i gdzie zostało wybudowane i jakie inwestycje mieszkaniowe są planowane.

 • „Radan” Sp. z o. o. w Gliwicach wybudował kompleks domków jednorodzinnych przy zbiegu ul. Pułaskiego i Żeleńskiego – Boya o nazwie „Osiedle Leśne”, obejmuje ono 27 domów w 3 typach – 5 wolnostojących, 15 bliźniaczych i 7 szeregowych. Inwestycję zakończono w roku 2008.
 • „Miły Dom” Sp. z o.o. w Gliwicach wybudował przy ul. Rzeczyckiej blok mieszkalny wielorodzinny, trzyklatkowy, w pełni podpiwniczony, na działce o powierzchni 3036 m2 przy ul. Rzeczyckiej. Znajdują się w nim 32 mieszkania : 8 – 1 pokojowych, 8 – 2 pokojowych i 16 – 3 pokojowych. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdzie się plac zabaw dla dzieci. Mieszkańcom zapewniono 32 miejsca parkingowe, a także wykonano dojście do budunku. Obiekt ukończono w roku 2008.
 • ZBM II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach w roku 2011 oddał do użytku budynek mieszkalny przy ul. Strzelców Bytomskich, w którym znajduje się 25 mieszkań / 3 –1 pokojowe, 14 -2 pokojowych i 8 – 3 pokojowych.
 • ZBM II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach w roku 2012 rozpocznie budowę budynku mieszkalnego w rejonie ul. Staromiejskiej i ul. Rzeczyckiej. Umowę z wykonawcą podpisano 24 września. Koszt remontu starego budynku i budowy nowego wyniesie 5.539.438 zł. Budowa nowego budynku potrwa 14 miesięcy. Będzie on miał 3 kondygnacje, znajdzie się w nim 18 mieszkań, najmniejsze będzie miało 35, 98 m2, największe – 66,51 m2, 4 będą 1-pokojowe, 10 będzie miało 2 pokoje, 4 będą 3-pokojowe. Przy budynku znajdą się : drogi dojazdowe, plac zabaw, parking, trawniki.
 • „Miły Dom” Sp. z o.o. w Gliwicach planuje budowę domów jednorodzinnych na działce przy ul. Zamkowej.

Przedszkole Miejskie nr 34 w Łabędach, jedno z 28 gliwickich przedszkoli publicznych, 10 października obchodziło złoty jubileusz swej działalności.

Wybudowane zostało w roku 1962 dla dzieci pracowników miejscowych zakładów pracy.

Do roku 1986 uczęszczało do niego około 120 dzieci. Jednak stale rosnące potrzeby wymusiły na ówczesnych władzach miejskich przeprowadzenie prac modernizacyjnych i zwiększenie liczby oddziałów. Obecnie przedszkole zapewnia wychowanie i opiekę 175 dzieciom.

a

Jubileusz 50–lecia istnienia placówki obchodzony był w obecności wielu gości zaproszonych przez dyrektora przedszkola – Zuzannę Antosik. Nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych, dyrektorów placówek oświatowych, byłych dyrektorów przedszkola i emerytowanych pracowników.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. odprawiona w kościele św. Jerzego w  Łabędach przez Proboszcza Ks. Antoniego Pleśniaka i Ks. Adriana Kaszowskiego – wikariusza z Parafii św. Gararda, który jest absolwentem przedszkola.

Dyrektor, podsumowywała pięćdziesiąt lat istnienia przedszkola z wyraźnym wzruszeniem. Poza krótką historią, opisem współczesności i podziękowaniami dla wszystkich przyjaciół przedszkola, podała kilka ciekawych informacji.

Wyliczyła, że od 1962 r. „dzieci nauczyły się tysiąca piosenek i wierszyków, wykorzystały w czasie zajęć 100 tysięcy kartek i 3 tony farb plakatowych, zużyły 500 kilometrów papieru toaletowego, wypiły hektolitry mleka, zjadły 300 ton ziemniaków i zgubiły tysiące mleczaków.” Do przedszkola uczęszczało ponad 7 tysięcy wychowanków.

Sens pracy osób zatrudnionych w PM 34, dyrektor Zuzanna Antosik opisała słowami: „Człowiek nie musi robić wielkich rzeczy, budować pałaców, osiągać ambitnych celów, aby być szczęśliwym. Z codziennych radości małego człowieka budzi się nasza siła.”

Goście zabierający głos podkreślali, że placówka wzorowo służy dzieciom, aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, skutecznie buduje dobre relacje z otoczeniem i pozyskuje coraz liczniejsze grono sojuszników, a także – co podkreślano szczególnie – pozytywnie wpływa na wizerunek Łabęd.

Nie zabrakło też występów dzieci, które odważnie zaprezentowały swoje różnorakie umiejętności i talenty, wywołując aplauz widowni.

Rada Osiedlowa Łabędy, dziękując wszystkim pracownikom placówki za ich dotychczasową ofiarną i zaangażowaną pracę, w okolicznościowym liście m.in. napisała :

„Niech to, co piękne, co składa się na Wasz pozytywny wizerunek, to, co sprawia, że rodzice tak chętnie powierzają Waszej opiece swoje dzieci będzie dla Was stałym źródłem radości i satysfakcji.”


aW łabędzkiej filii Klubu Abstynentów „Krokus” działają osoby, które swą działalność opierają na społecznej aktywności.

Hołdują zasadzie: „W dwa miesiące możesz zdobyć więcej przyjaciół, interesując się innymi ludźmi, niż w ciągu dwóch lat, usiłując zainteresować sobą innych.”
/
Dale Carnegie/.

Zgodnie z tą zasadą, starając się coś od siebie ofiarować mieszkańcom Łabęd, od sześciu lat organizują dla nich festyny rodzinne.

Działania abstynentów z „Krokusa” od początku wspiera Rada Osiedlowa Łabędy, przyjmując na siebie obowiązki współorganizatora corocznych imprez. Pomaga w sprawach organizacyjnych, funduje nagrody dla uczestników gier i zabaw, zapewnia pomoc nauczycieli, prowadzących konkursy dla najmłodszych.

W sobotę 6 października Klub Abstynentów „Krokus” po raz kolejny udowodnił, że potrafi przygotować dla mieszkańców Łabęd atrakcyjną imprezę.

Na sukces złożyło się kilka elementów: słoneczna pogoda, wspaniały kompleks sportowy „Piaskowa Dolina”, ciekawa oferta, praca wolontariuszy, a przede wszystkim radość i pasja, z jaką członkowie „Krokusa” pracowali dla innych.

Organizatorzy festynu zaoferowali jego uczestnikom wiele ciekawych form aktywności.

Najmłodsi malowali na betonie i na dużych arkuszach papieru, skakali na skakance, kręcili hula-hopem, mogli przyozdobić twarz. Uczestniczyli w konkursie plastycznym „Moje Łabędy”. Innym zaproponowano bieg w workach, żonglerkę piłką, rozgrywki w piłce nożnej, koszykówce i ping-pongu.

Uczestnicy gier, zabaw i konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Osiedlową Łabędy i sponsorów.

„Krokus” i Rada Osiedlowa Łabędy już dziś zapraszają mieszkańców dzielnicy na przyszłoroczny festyn.


a
Trzy ostatnie lata to czas znaczących sukcesów łabędzkich uczniów w … hokeju na trawie. Odnosili je obecni już absolwenci Szkoły Podstawowej nr 32, uczęszczający do klasy sportowej. Zwyciężali w wielu ważnych zawodach na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Ich największym osiągnięciem było zdobycie tytułu Mistrza Śląska w roku 2011.
Gdy dzisiejsi uczniowie Gimnazjum nr 19 kończyli kl. V i zbliżał się termin zmiany szkoły, rodzice zaczęli poszukiwać dla swych utalentowanych dzieci możliwości kontynuowania tak dobrze rozpoczętego szkolenia sportowego.
Przygotowali konkretne rozwiązanie i pozyskali sojuszników.
W sprawę zaangażowała się Rada Osiedlowa Łabędy, uznając, że zamysł powołania klasy sportowej hokeja na trawie w gimnazjum jest wart poparcia ze względu na potrzeby uczniów, ale i dobro całej dzielnicy.
Rada uważała, że kontynuacja szkolenia podjętego w SP 32 jest niezmiernie ważna, bo nie tylko zapewni dalszy rozwój umiejętności sportowych uczniów, ale przede wszystkim – i to dla rady było szczególnie istotne – da dużej grupie młodych ludzi możliwość uczęszczania do szkoły na terenie dzielnicy.
Rada chciała, aby uczniowie, którzy zdobyli już wysoką pozycję w rozgrywkach sportowych w hokeju na trawie i odnosili znaczące sukcesy w tej dziedzinie sportu pozostali w jednej z łabędzkich szkól.
Podobnie pomyślała Grażyna Rosławska – dyrektor Gimnazjum nr 19. Propozycję uruchomienia klasy sportowej przyjęła jako cenną i ciekawą edukacyjnie.  Zamysł zrealizowała. I klasa sportowa o profilu - hokej na trawie działa od 1 września 2012 r. Jej uczniowie należą do klubu KKS Kolejarz. 
Minął zaledwie miesiąc nauki i treningów, a klasa może się już poszczycić dużymi sukcesami.

15 września na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Siemianowicach Śląskich drużyna dziewcząt wygrała wszystkie swoje mecze i dzięki temu zdobyła tytuł Mistrzyń Śląska.
Łabędzkie gimnazjum reprezentowały uczennice klasy Ib: Daria Ebisz, Sabina Ksoll, Magda Fudalewska, Wiktoria Jaros, Ewelina Roesner, Ola Wilkoń. 
Sukcesami mogą się pochwalić również chłopcy. Rozegrali turniej w Tarnowskich Górach i zdobyli III miejsce. Szkołę reprezentowali uczniowie Ib: Marcin Kożusznik, Marcin Liszka, Bartek Protaś, Piotr Zaremba, Mateusz Pudlo, Mirosław Kowalczyk, Mateusz Wojciechowski. Trenerem dziewczyn jest Janusz Micał, a chłopców Andrzej Micał.

Obecnie trwają rozgrywki eliminacyjne hokeja na trawie kobiet  do „Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2013”. Drużyna dziewcząt startuje w grupie B i po dotychczas rozegranych meczach zajmuje I miejsce.

Jesteśmy bardzo dumni z naszych sportowców. Trzymamy za nich kciuki i czekamy na dalsze sukcesy.

Rada Osiedlowa Łabędy dziękuje wszystkim, dzięki którym udało się zapewnić uzdolnionym sportowo uczniom naszej dzielnicy właściwe warunki rozwoju ich talentów.