aDzięki staraniom Rady Osiedlowej poprzedniej kadencji, na całej długości ul. Staromiejskiej obowiązuje zakaz wjazdu dla samochodów ciężarowych o nośności powyżej 7 ton.

Niestety część kierowców lekceważy obowiązujące znaki drogowe i skraca sobie drogę łamiąc zakaz.

Nie pozostajemy obojętni wobec tego uciążliwego zachowania, choć wymaga to wysiłku. Co robimy?

Jeśli tylko to jest możliwe wykonujemy zdjęcia samochodu przejeżdżającego ul. Staromiejską /załączona fotografia została wykonana 21 listopada 2012 r./ i zgłaszamy złamanie prawa Policji.

Wszystkich, którzy mogą w tej sprawie pomóc Radzie Osiedlowej i mieszkańcom prosimy o zaangażowanie.

Obecnie zabiegamy o wprowadzenie zakazu wjazdu dla samochodów ciężarowych na ul. Starogliwickiej. Mamy nadzieję, że wpłynie to na rozwiązanie opisanego problemu.


boisko1Miejski Zarząd Usług Komunalnych odpowiedział Radzie Osiedlowej Łabędy na jej wniosek budżetowy z 15 kwietnia 2012 r.:

„W odpowiedzi na wniosek do budżetu miasta na realizację zadania jednorocznego w 2013 roku w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Fiołkowej26 informuję, że wniosek nie zostanie zrealizowany ze względu na istniejący w odległości 1,5 km kompleks boisk tzw. „Piaskowa Dolina”.”

Oznacza to konieczność podejmowania dalszych działań.

2012_11_30_1Na miejskiej stronie internetowej www.um.gliwice.eu codziennie ukazuje się Ekspres MSI.

W materiale z 28 listopada, który poświęcony był spotkaniu Prezydenta Miasta Gliwice z przedstawicielami rad osiedlowych znalazła się wypowiedź Zastępcy Przewodniczącej Zarządu Osiedla Łabędy Renaty Jaros.

Był to udany medialny debiut naszej radnej.

2012_11_30_227 listopada odbyło się kolejne spotkanie Prezydenta Miasta Zygmunta Frankiewicza z przewodniczącymi Zarządów Osiedli.

Łabędy reprezentowali zastępcy przewodniczącej : Renata Jaros i Tadeusz Barcik. Uczestniczyła w nim także Krystyna Sowa jako radna Rady Miejskiej.

Spotkanie było ciekawe i bogate w ważne informacje.

Przedstawiciele osiedli, jako jedni z pierwszych, uzyskali szczegółowe wyjaśnienia dotyczące planowanych przez Prezydenta konsultacji społecznych w sprawie budowy Hali „Podium”. Stawiali wiele pytań i uzyskiwali odpowiedzi.

W drugiej części spotkania Sekretarz Miasta Andrzej Karasiński przybliżył sprawę budowy dwóch ostatnich odcinków Drogowej Trasy Średnicowej.

Zarządy Osiedli otrzymały informacje na temat terminów realizacji poszczególnych fragmentów inwestycji, kosztów planowanych prac, utrudnień komunikacyjnych, które będą udziałem mieszkańców.

Dzięki Radom informacje o zmianach w organizacji ruchu szybciej i skuteczniej dotrą do użytkowników dróg.

załączeniu dokument dotyczący konsultacji.

Stopniowo podejmujemy i rozwiązujemy problemy zgłaszane podczas corocznych spotkań z mieszkańcami, organizowanych przez Radę Osiedlową Łabędy.

Jednym z takich problemów było powstawanie w okresie opadów deszczu dużego rozlewiska przy ul. Starogliwickiej.

Wnioskowane prace zostały wykonane w listopadzie na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich.clip_image002


Od kilku lat Rada Osiedlowa stara się o zmianę stanu technicznego i wyglądu budynku gminnego przy ul. Strzelców Bytomskich 22, w którym mieści się IV Komisariat Policji.

Starania te są skuteczne, bo w ciągu ostatnich dwóch lat ZBM II TBS wykonał poważne prace modernizacyjne. Najpierw wymieniono stolarkę okienną i ocieplono frontową elewację obiektu, w kolejnym etapie wykonano prace na pozostałych ścianach.

clip_image002

W maju 2012 r. wystąpiliśmy do właściciela z wnioskiem o wykonanie prac modernizacyjnych wewnątrz budynku, które objęłyby remont klatki schodowej i wymianę stolarki drzwiowej.

ZBM II TBS poinformował nas, że remont klatki schodowej będzie możliwy po wcześniejszej wymianie instalacji elektrycznej. Zdeklarował również, że w przypadku posiadania wystarczających środków finansowych na remonty oba zadania zostaną ujęte w planie na rok 2013.


świąteczne akcentyW najbliższym czasie na terenie Łabęd pojawią się ozdoby świąteczne.

Swój wygląd zmienił łabędź, stający u zbiegu ulicy Staromiejskiej i Portowej. Został przybrany gałązkami świerku.

Podobnie, jak w latach poprzednich, Łabędy przyozdobią dwie choinki. Jedna z nich stanie przy ul. Wolności, druga przy Placu Niepodległości. Szczególnie ta ostatnia nas cieszy, bo ma za sobą długą i burzliwą historię. Do czasu przebudowy placu nie była oświetlona. Teraz jest już tak, jak życzyli sobie mieszkańcy. Obie choinki ustawia i dekoruje Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Będziemy też mieli w Łabędach ozdoby świetlne mocowane na słupach. Wcześniej były one wieszane wzdłuż ul. Wolności. W tym roku będzie ich więcej. Pojawią się także na ul. Głównej.

Obecny stan to efekt systematycznych, rozłożonych w czasie zabiegów o świąteczny wygląd dzielnicy. Dawniej ozdób świątecznych nie było w ogóle, potem pojawiła się choinka przy ul. Wolności. Dziś Łabędy są dzielnicą, w której bożonarodzeniowych akcentów jest sporo i stale ich przybywa.

Pozostaje tylko mieć nadzieję, że nie będzie chętnych do niszczenia dekoracji. Niestety wcześniej ich nie brakowało.


Przebudowa mostu na Kanale Gliwickim zakończyła się na wysokości wjazdu w ul. Kanałową. Pozostał dość długi odcinek chodnika pomiędzy wejściem do parku a miejscem, w którym stoi kwietnik w kształcie łabędzia.

Jego stan był zły, bo w czasie remontu funkcjonowało tam zaplecze dla pojazdów, maszyn i urządzeń firmy prowadzącej prace. Zniszczony fragment chodnika musiał zostać naprawiony.

Od poczty do wiaduktu kolejowego można teraz przejść wygodnie i bezpiecznie.


clip_image002O każdy chodnik ktoś powinien dbać. Szczególnie jest to ważne jesienią, gdy spadają liście i zimą, gdy należy regularnie odśnieżać i usuwać lód, aby nikt z przechodniów nie poniósł szwanku.

Aktualnie wiele chodników wymaga pilnego sprzątania. Wiedzą o tym radni Rady Osiedlowej i wiedzą mieszkańcy, którzy niejednokrotnie zwracają się do nas z prośbą o interwencję w tej sprawie. Ostatnio zgłoszono nam problem zabrudzeń na chodniku przy ul. Rejtana. Zabiegamy o oczyszczenie tego konkretnego miejsca, ale i wielu innych.

Ponieważ pora jest taka, że pilnie należy posprzątać wszędzie, wystąpiliśmy do Zarządu Dróg Miejskich z wnioskiem o uprzątnięcie tych chodników, które są pod jego opieką.

Pamiętać jednak należy, że podmiotów, także osób prywatnych, które są zobowiązane do utrzymania czystości na chodnikach jest na terenie Łabęd wiele.


Każdorazowe zniszczenie czy uszkodzenie barierek jest przez Zarząd Osiedla natychmiast zgłaszane do Zarządu Dróg Miejskich z wnioskiem o naprawę.

Reakcja zarządcy drogi jest błyskawiczna. Zleca wykonanie prac w trybie awaryjnym. Oznacza to, że naprawienie lub wymiana barierek to kwestia kilku dni. Tak było i tym razem.

Wcześniej, bezpośrednio przed rozpoczęciem przebudowy mostu na Kanale Gliwickim, uszkodzone zostały barierki pod wiaduktem kolejowym. Nie naprawiano ich – pomimo naszego wniosku – ze względu na wzmożony ruch podczas remontu. Teraz musimy do sprawy wrócić.

clip_image002