Konkurs Kolędy NiemieckiejŁabędy mają się czym pochwalić. Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców woj. śląskiego Koło Łabędy już po raz dziewiaty było organizatorem Miejskiego Konkursu Kolędy Niemieckiej.

Patronat nad nim od roku 2009 r. sprawuje Prezydent Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz, który funduje nagrody dla uczestników zmagań konkursowych.

Biorą w nich udział uczniowie ze szkół, w których uczy się języka niemieckiego. Są to placówki nie tylko z terenu Gliwic, ale także z powiatu gliwickiego i innych śląskich miast.

Zmagania konkursowe odbyły się 19 grudnia 2012 r. w Bojkowie, w filii Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach, który wraz z naszą SP 32 byli współorganizatorami imprezy.

Aktywność członków Mniejszości Niemieckiej sprawia, że w Łabędach rodzą się i realizują wspaniałe inicjatywy, rozsławiające naszą dzielnicę.

Szczególne podziekowania należą się w tym względzie głównym organizatorom konkursu: Alfredowi Malcherkowi, Piotrowi Basanowi i Teresie Staniczek.


Łabędz coraz bardziej konkretnyTrwają prace na budowie „Łabędzia”. W miarę jak obiekt wnosi się w górę, coraz częściej pojawiają się pytania o szczegóły i detale, dotyczące jego wykorzystywania.

Już wcześniej, dzięki czujności Wojtka Kotylaka, pracującego na co dzień z osobami niepełnosprawnymi, stwierdziliśmy, że na sali koncertowej nie przewidziano montażu urządzenia, dzięki któremu osoby na wózkach mogłyby dostać się na scenę. Brak został uzupełniony. Koszt montażu specjalnego wyciągu wyniesie ponad 30 tys. zł.

W ostatnim czasie swe pytania dotyczące hali sportowej skierował do nas prezes Gliwickiego Towarzystwa Koszykówki, wiążącego z nowym obiektem ogromne nadzieje – warunki, jakie zostaną stworzone koszykarzom będą w CKiS wyjątkowo korzystne.

W celu postawienia tych pytań osobom odpowiedzialnym za inwestycję Przewodnicząca Rady Osiedlowej Łabędy Krystyna Sowa zorganizowała w dniu 20 grudnia 2012 r. spotkanie w Wydziale Inwestycji i Remontów, w którym wzięli udział: Naczelnik Wydziału, przedstawiciele GTK, Inżynier Kontraktu, projektant.

Wszystkie wątpliwości zostały omówione, uzgodniono też dalszy sposób postępowania.

M.in. rozmawiano o : liczbie osób, mogących brać udział w imprezach, wzmocnieniu parkietu w miejscu przemieszczania koszy, sposobie montażu tablicy z wynikami, zróżnicowaniu grubości linii, wyznaczających poszczególne pola do gry, lokalizacji kanału ciepłowniczego, zadaszeniu siłowni planowanej na wolnym powietrzu.


Wychowankowie Przedszkola Miejskiego nr 37 przy ul. Poli Gojawiczyńskiej przygotowali dla łabędzkich Seniorów wspaniały prezent świąteczny – zaprezentowały przepiękne jasełka.

Występ w wykonaniu dzieci był źródłem wielu ciepłych przeżyć i sprawił Seniorom ogromną radość. Został nagrodzony brawami na stojąco.

Mali aktorzy otrzymali od Rady Osiedlowej Łabędy kosz ze słodyczami. Bardzo gorąco dziękujemy Pani dyrektor Teresie Lis, wychowawczyniom, które przygotowały dzieci do występu, a przede wszystkim występującym przedszkolakom za zaprezentowanie w ramach świątecznego spotkania z Seniorami pięknego przedstawienia, które nadało naszemu spotkaniu niepowtarzalny charakter i nastrój.


2012_12_17

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom Łabęd i pracownikom firm i instytucji działających na terenie naszej dzielnicy życzymy wielu wspaniałych przeżyć i niezapomnianych chwil spędzonych z najbliższymi.

Niech Święta i Wigilijny wieczór upłyną Wam w radości i prawdziwym szczęściu. Niech każdy dzień nadchodzącego roku będzie tak piękny, jak ten jeden wigilijny.

Radni Rady Osiedlowej Łabędy


clip_image002W Łabędach przy ul. Gojawiczyńskiej 9a, w budynku Filii nr 2 Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach 7 grudnia 2012 r. odbyła się zabawa  mikołajkowa zorganizowana dla części najmłodszych mieszkańców naszej dzielnicy.

„Kreatywne Mikołajki”, bo taką nazwę nosiło spotkanie, było zorganizowane w ramach projektu „Czas na zmiany”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Zabawa połączona była z zajęciami plastycznymi, w ramach których dzieci malowały bombki, robiły łańcuchy i kartki świąteczne.

Mikołaj przyniósł z sobą worki pełne prezentów.

Kierownik Filii nr 2 Agnieszka Klim oraz jej pracownicy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za liczne przybycie i wspaniałą zabawę, a darczyńcom, p. Andrzejowi Kobzikowi oraz p. Piotrowi Szymczykowi / Antyki Dworzec PKP / za pyszne smakołyki, które umiliły spotkanie, Nadleśnictwu Rudziniec za piękną, pachnącą choinkę.

Organizatorzy mają nadzieję, że spotkanie to będzie dobrym początkiem dla kolejnych działań środowiskowych
w naszej dzielnicy, finansowanych ze środków unijnych.


2012_12_20_219 grudniu Rada Osiedlowa Łabędy zorganizowała kolejne spotkanie dla Seniorów. Miało ono szczególnie uroczysty przebieg, bo było związane ze Świętami Bożego Narodzenia.

Dla osób, które odwiedziły w tym dniu siedzibę rady przygotowano wiele niespodzianek.

Na pięknie przystrojonym stole znalazły się świąteczne ozdoby wykonane przez uczniów łabędzkich szkół, a także ciasta ufundowane przez cukiernię panów Kobzików, ciepłe napoje, słodycze.

Wyjątkową atrakcją spotkania był występ wychowanków Przedszkola Miejskiego nr 37 przy ul. P. Gojawiczyńskiej. Zaprezentowali oni piękne jasełka, które zachwyciły wszystkich. Dzieci wystąpiły w bardzo ciekawych strojach, a swe role grały z dużym zaangażowaniem. Na zakończenie spotkania jego uczestnicy otrzymali drobne prezenty i złożyli sobie świąteczne życzenia. To kolejne udane – i jak się okazuje – bardzo potrzebne działanie adresowa do łabędzkich Seniorów.


Świąteczne Spotkanie Seniorów

19 grudnia 2012 r.


Występ dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 37 dla Seniorów

19 grudnia 2012 r.


Zabiegi o uporządkowanie terenu zielonego, położonego wzdłuż ul. Wolności mają kilkuletnia historię.

Radzie poprzedniej kadencji udało się spowodować usunięcie kilku opuszczonych i nielegalnie działających kiosków. Obecna Rada dąży do zakończenia rozpoczętych działań.

clip_image002

W większości spraw, aby doprowadzić do likwidacji kiosków, Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego musiał wejść na drogę sądową.

Teraz pozostały jeszcze do usunięcia podstawy, na których kiedyś stały dwa z istniejących wcześniej kiosków. Niestety ich właściciele nie wywiązują się z obowiązku uprzątnięcia resztek.

Aby doprowadzić do ostatecznego uporządkowania terenu Wydział GN musiał skorzystać z pomocy komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach, pisma w tej sprawie skierował do sądu 21 lutego 2012 r. i 8 listopada 2012 r.

Czekamy na działania komornika.


clip_image002Niezależnie od pory roku i podmiotów, które zarządzają poszczególnymi terenami, stale zabiegamy o ich czystość.

Przyjmujemy interwencje mieszkańców bądź sami znajdujemy miejsca, które wymagają wysprzątania. Kontaktujemy się z tymi, którzy odpowiadają za stan chodnika, pasa przydrożnego, trawnika…

Mogą to być np. ZBM II TBS, Zarząd Dróg Miejskich, Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ale także zarządcy wspólnot i właściciele prywatnych nieruchomości. Prosimy ich o pilne wykonanie prac porządkowych i kontrolujemy sprawę tak długo, aż stwierdzimy, że problem przestał istnieć.


13 grudnia 2012 r. Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVIII/513/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice. To dokument, który dotyczy wszystkich mieszkańców miasta. Określa wymagania w zakresie:

  • utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,
  • rodzajów i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także:
  • wymagań dotyczących warunków ich rozmieszczenia i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
  • częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
  • obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwościami dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,
  • utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
  • wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i jej przeprowadzania.

Warto zapoznać się z uchwałą http://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/11260.pdf