1Rada Osiedlowa Łabędy od początku realizacji inwestycji pod nazwą : Centrum Kultury i Sportu „Łabędź” aktywnie uczestniczy we wszystkich decyzjach, mających wpływ na przyszłe funkcje obiektu i sposób jego wykorzystania.

W ostatnim czasie zastanawialiśmy się nad wyborem najlepszego zarządcy, który już niebawem będzie kierował codzienną pracą centrum. Na prośbę Zastępcy Prezydenta Miasta Krystiana Tomali zasugerowaliśmy konkretne rozwiązanie. Przyjęliśmy  stanowisko, zgodnie z którym za firmę najlepiej przygotowaną do zarządzania „Łabędziem” uznaliśmy Miejski Zarząd Usług Komunalnych. To miejska jednostka, która kieruje już podobnymi obiektami – m.in. stadionem przy ul. Fiołkowej, Piaskową Doliną, halą w Sośnicy, basenami, ośrodkiem w Czechowicach, Kąpieliskiem Miejskim.

Mamy nadzieję, że nasza propozycja będzie możliwa do realizacji.

aŁabędzcy Seniorzy uroczyście obchodzili Dzień Kobiet. Jak zwykle Rada Osiedlowa przygotowała wiele atrakcji.

Spotkanie otworzył występ uczniów z koła teatralnego, działającego w Szkole Podstawowej nr 38.

Potem organizatorzy i Panowie złożyli życzenia Paniom i wręczyli im kwiaty. Wśród uczestników spotkania rozlosowano nagrody ufundowane przez firmy działające na terenie Łabęd.

Prezenty dla Seniorów ufundowali: Restauracja Siedlisko Hurtownia Re–Ba, Lodziarnia Glorioza, Restauracja Sakwa, Zakład Optyczny M. Kilnar, Fryzjerstwo J. Paszko, Zakład Krawiecki K. Dudek, Drogeria A. Wejner, Kwiaciarnia Sasanka.


Dzień Kobiet dla Seniorów

13 marca 2013 r.


1

 

Uchwałą nr 10/2013 z 4 marca 2013 r. Rada Osiedlowa przyjęła plan pracy na rok 2013.

Znalazło się w nim 31 zadań, podzielonych na 6 obszarów aktywności:

  • działania organizacyjne – posiedzenia rady, Zarządu Osiedla, udział w spotkaniach z Prezydentem Miasta, prowadzenie dokumentacji,
  • działania informacyjne i promocyjne – prowadzenie strony internetowej, wydawanie gazetki „Nasze Łabędy, opracowywanie materiałów do prasy lokalnej, utworzenie punktów informacyjnych na terenie dzielnicy,
  • działania merytoryczne – złożenie wniosków do budżetu na rok 2014, opracowywanie stanowisk w sprawach ważnych dla mieszkańców, udział w pracach Rady Miejskiej,
  • utrzymywanie kontaktów z mieszkańcami – przyjmowanie wniosków i skarg i nadawanie im biegu, prowadzenie poczty internetowej, organizacja spotkań z mieszkańcami,
  • współpraca z różnymi podmiotami działającymi na rzecz dzielnicy – współdziałanie z jednostkami gminy i innymi podmiotami, organizacja przeglądów dzielnicy, nadzór nad pracami inwestycyjnymi i remontowymi,
  • organizacja imprez i przedsięwzięć cyklicznych – organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży, sprzątania łabędzkiego lasu, Mikołaja, Turnieju Piłki Nożnej, IV Turnieju Przedszkoli i wielu innych.

trwa budowa ŁabędziaBudowa Centrum Kultury i Sportu „Łabędź” przy ul. Partyzantów trwa od 1 lipca 2012 r. Zakończy się 31 sierpnia roku 2013. Prace trwają nieprzerwanie, niezależnie od aury. Postępy prac regularnie dokumentuje dyrektor ZSO 2, który raz w miesiącu wykonuje dla nas zdjęcia obiektu.

Równolegle z pracami na budowie toczą się prace, mające na celu wybór modelu zarządzania obiektem.

RO zaproponowała władzom miasta, aby Centrum zarządzał Miejski Zarząd Usług Komunalnych, który wykonuje już podobne zadania. Kieruje m.in. halą sportową w Sośnicy, basenami miejskimi, ośrodkiem w Czechowicach.

Są już podmioty chętne do prowadzenia działalności w CKiS. Z uruchomieniem nowego obiektu wiele osób wiąże też nadzieję na znalezienie pracy.