grillPiękna pogoda sprzyja spędzaniu czasu na wolnym powietrzu. Zaprosiliśmy więc członków Klubu Seniora na piknik.

Na terenie położonym obok naszej siedziby przy ul. Fiołkowej wybraliśmy wygodne  miejsce na spotkanie w plenerze.  Przygotowaliśmy kiełbaski na grilla, napoje, słodycze i dużo dobrego humoru. Rozłożyliśmy stoły i ławki, no i oczywiście, jak zawsze, przyszykowaliśmy niespodziankę. Tym razem każda z Pań otrzymała w prezencie elegancki szaliczek, a Panowie czapeczki.

Z zapałem i poświęceniem piekł dla nas kiełbaski Pan Stasio Machnik. Bardzo mu dziękujemy za poświęcony czas, umiejętności i użyczenie sprzętu.

Wspólnie spędzony czas na pewno należał do tych, które z przyjemnością się wspomina.


Piknik dla Seniorów – 24 kwietnia 2013 r.


clip_image002Kończy się budowa magazynów Silsa Gliwice przy ul. Portowej.

„Towarzyszyliśmy” tej inwestycji doglądając czystości drogi i pilnując, aby zniszczeniu nie uległa niedawno wykonana ścieżka rowerowa.

Na ostatnim etapie prac, wspólnie z pracownikami Zarządu Dróg Miejskich, członkowie Rady Osiedlowej Łabędy – Renata Jaros, Tadeusz Barcik, Krystyna Sowa oglądnęli rejon wjazdu do firmy i uzgodnili zakres koniecznych poprawek.

Pozytywnym elementem jest wykonanie przez firmę fragmentu chodnika i zjazdu do firmy. Fragment drogi zyskał nowy, lepszy wygląd.

Przy okazji obejrzano dokładnie stan poboczy jezdni i uznano za konieczne ich odczyszczenie.

Rada Osiedlowa Łabędy, jak co roku, wykorzystała możliwość złożenia wniosków do budżetu Miasta Gliwice na rok 2014.

Wskazała następujące zadania remontowe i inwestycyjne jako konieczne do podjęcia : a

 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Fiokowej 26.
 2. Budowa parkingu przy ul. Pszennej.
 3. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 37.
 4. Modernizacja boisk sportowych przy szkole Podstawowej nr 32.
 5. Przebudowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 i Szkole Podstawowej nr 38.
 6. Remont boiska przy ul. Klasztornej.
 7. Modernizacja placu zabaw przy ul. Zawadzkiego.
 8. Modernizacja terenu wokół Szuwarka.
 9. Przebudowa skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich i Nałkowskiej.
 10. Przebudowa ul. Zamkowej – II etap.
 11. Przebudowa ulicy Głównej – II etap.
 12. Remont budynków gminnych.
 13. Utwardzenie i oświetlenie ul. Wazów.
 14. Remont chodników.
 15. remont nawierzchni ulic wraz z chodnikami.
 16. Remont tzw. „pobumarowskiej” sieci kanalizacji sanitarnej.
 17. Renowacja kapliczki przy Placu Niepodległości i przy ul. Rzeczyckiej.
 18. Renowacja terenów wzdłuż ulicy Wolności.
 19. Utwardzenie ulicy Wspólnej i Pszennej.
 20. Wykonanie ciągów pieszo – jezdnych na ul. Pokoju i Wiosennej.
 21. Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Strzelców Bytomskich.

 

easter

Z okazji Świąt Wielkanocnych mieszkańcom Łabęd  życzymy wielu radosnych chwil z bliskimi, wiosennego nastroju, i miłych niespodzianek. Niech świąteczne dni odrodzą nadzieję i przyniosą radość oraz wzajemną życzliwość.

Rada Osiedlowa Łabędy


clip_image002W związku z wprowadzeniem w życie od 1 lipca 2013 r. znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Osiedlowa Łabędy zaprasza na spotkania informacyjne, które odbędą się :

 • 17 kwietnia /środa/ o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej nr 29 przy ul. Staromiejskiej 24,
 • 18 kwietnia /czwartek/ o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej nr 38 przy ul. Partyzantów 25.

Uczestnicy spotkania uzyskają podstawowe dokumenty i informacje na temat gromadzenia i odbioru śmieci oraz kosztów tej usługi.

W najbliższym czasie zorganizowane zostanie spotkanie na ten sam temat z zarządcami nieruchomości.


aW okresie przedświątecznym, z udziałem Straży Miejskiej, przeglądnęliśmy całą dzielnicę, aby wyszukać miejsca, które winny zostać pilnie uprzątnięte.

Niestety miejsc takich jest dużo. Psują one estetykę otoczenia i denerwują przechodniów.

Każdy z takich zaśmieconych terenów musi zostać uprzatnięty przez jego właściciela. I tu zaczynają się problemy, bo część z nich nie zależy od gminy lecz do innych podmiotów – firm, spółek, stowarzyszeń i osób prywatnych. Są to np. : PKP, Polskie Koleje Liniowe, Kompania Węglowa, Zakłady Mechaniczne „Bumar Łabędy”, osoby prywatne, często mieszkające daleko od Gliwic. Wpływanie na ich zachowania jest bardzo trudne.

Nie oznacza to, że śmieci zostaną tam, gdzie są teraz. Zaraz po zejściu śniegu wszystkie prace porządkowe zostaną wykonane.