clip_image002Od kilku lat, konsekwentnie zabiegamy o stopniowe zwiększanie liczby ulic objętych zamiataniem, a także o jakość świadczonej usługi.

W niektórych przypadkach wykonanie zadania jest kłopotliwe, bo krawężniki pokryte są grubą warstwą ziemi i brudu, często porasta je trawa i chwasty. W takiej sytuacji poważnie utrudnione jest dokładne oczyszczenie pobocza, bo nie ma do niego dostępu. Dodatkowym problemem jest stopniowe zwężanie się drogi.

Po dokonaniu przeglądu ulic wybraliśmy dwie, których stan jest najgorszy. Są to ulice : Oświęcimska i Portowa.

Ponieważ koszt wykonania zadania jest spory zabiegamy o zapewnienie środków na odczyszczenie poboczy niektórych ulic w Łabędach w budżecie Zarządu Dróg Miejskich na rok 2014.