budowa sieci światłowodowejTrwa inwestycja, która w przyszłości umożliwi wykonanie monitoringu Łabęd.

Spółka miejska – Śląska Sieć Metropolitalna wykonuje infrastrukturę teletechniczną dla sieci światłowodowej, która zostanie uruchomiona w połowie roku 2014.

Sieć biegnie od osiedla Kopernika, ulicami: Zygmuntowską, Przyszowską, Strzelców Bytomskich do Czechowic. W naszym rejonie powstaną też dwa maszty telekomunikacyjne – jeden na terenie Śląskiego Centrum Logistyki przy ul. Portowej, drugi na terenie SP 32, w punkcie najbardziej zbliżonym do lasu.

W przypadku drugiego z masztów, pozytywną opinię w sprawie jego budowy wyrazili przedstawiciele placówki i Rada Osiedlowa Łabędy.

W kolejnym etapie możliwe będzie montowanie kamer w miejscach wcześniej uzgodnionych z Policją, Strażą Miejską i radą.

Przy okazji informujemy, że na terenie Łabęd zostały już zamontowane kamery w ramach funkcjonowania Centrum Sterowania Ruchem, monitorują one ruch samochodowy na dwóch skrzyżowaniach – w ciągu ul. Przyszowskiej i w rejonie wiaduktu kolejowego. Podgląd na obraz z kamer ma nie tylko Zarząd Dróg Miejskich, ale także Policja.


Spotkania z mieszkańcami - 2013Rada Osiedlowa Łabędy odbyła coroczne spotkania z mieszkańcami. Zorganizowano je w trzech miejscach:

 • 14 października w SP 38,
 • 21 października w Gimnazjum nr 19,
 • 28 października w SP 29,

W trakcie spotkań pokazano prezentację multimedialną, zawierającą wiele ważnych informacji dotyczących zmian zachodzących w dzielnicy oraz przeprowadzono dyskusję na temat działań na rzecz poprawy warunków życia, które winny zostać podjęte w najbliższej przyszłości.

Zgłoszono następujące wnioski :

 1. odtworzyć wlot deszczówki do Szuwarka,
 2. chodnik łączący ul. Przyszowską z Placem Morcinka odśnieżać na koszt miasta,
 3. przeciwdziałać uporczywemu wypaleniu liści,
 4. wykonać chodnik pomiędzy ul. Batorego i ul. Przyszowską,
 5. wybudować obiekt sportowy – Orlik,
 6. zagospodarować działkę u zbiegu ul. Wrzosowej i Różanej,
 7. pomóc w zmianie stanu drogi wewnętrznej przy ul. Strzelców Bytomskich 13,
 8. zagospodarować budynek po Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii przy ul. Fiołkowej,
 9. zmienić przeznaczenie budynku przy ul. P. Gojawiczyńskiej / dawne przedszkole /,
 10. wykorzystać działkę przy ul. Zawadzkiego – teren po wyburzonym budynku,
 11. boisko przy ul. Klasztornej zmienić na plac zabaw,
 12. oznakować plac manewrowy na terenie KSSE, aby uniemożliwić samochodom ciężarowym wjazd w ul. Klasztorną.
 13. wyeliminować przejazd samochodów ciężarowych ul. Klasztorną,
 14. ograniczyć ruch samochodów wzdłuż działek przy ul. Klasztornej,
 15. utwardzić ul. Pokoju,
 16. zlikwidować płotki wzdłuż ul. Wolności,
 17. poprawić stan nawierzchni ul. Pszennnej, zamontować próg spowalniający,
 18. usunąć nieczynny kiosk koło przejazdu kolejowego,
 19. usunąć kontener na odzież, stający obok kapliczki przy ul. Rzeczyckiej,
 20. wykosić trawę wzdłuż płotu budynku mieszkalnego przy ul. Pszennnej, w sąsiedztwie placu parkingowego,
 21. usunąć zarośla przy ul. Zacisze,
 22. oczyścić stary most na Kłodnicy.

Kuba LubinaPrezydent Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz przyznaje corocznie nagrody w dziedzinie kultury. Otrzymują je twórcy, zespoły, organizacje pozarządowe, których działania są ponadprzeciętne.

Jednym z nagrodzonych za osiągnięcia w roku 2012 był łabędzianin Jakub Lubina, prezes Towarzystwa Kulturalnego FUGA, pomysłodawca i organizator Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej Improwizowanej „ALL’ IMPROVVISO” – niepowtarzalnej imprezy, w ramach której występują artyści światowego formatu.

Wraz z kolejnymi edycjami zdobywa on coraz większą popularność i wysokie oceny widzów, krytyków, mediów i wykonawców. Przedsięwzięcie nazwane zostało przez prasę „małym festiwalem wielkich wydarzeń”.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Ruinach Teatru „Viktoria” podczas jednego z koncertów Festiwalu All Improvviso. Bardzo cieszy nas sukces mieszkańca Łabęd. Serdecznie Mu gratulujemy artystycznych osiągnięć!

Warto przypomnieć, że nagrodę Prezydenta otrzymało też w roku 2011 Towarzystwo Kulturalne „Fuga”.


Sportowe potyczki przedszkolaków z różnych osiedli to już w Łabędach tradycja. 23 października odbył się IV Turniej Przedszkoli, zorganizowany przez Radę Osiedlową. Wychowankowie sześciu placówek spotkali się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Partyzantów 25. Walczyli o puchary, dyplomy i atrakcyjne nagrody.

IV Turniej Przedszkoli

W tegorocznym turnieju udział wzięły 25 osobowe grupy sześciolatków z :

 • Przedszkola Miejskiego nr 5 z os. Wojska Polskiego,
 • Przedszkola Miejskiego nr 17 z os. Kopernika,
 • Przedszkola Miejskiego nr 27 ze Starych Gliwic,
 • Przedszkola Miejskiego nr 34, PM nr 37, PM nr 38 z Łabęd.

 Dzieci bawiły się wspaniale, panowała atmosfera zdrowej rywalizacji. Po raz kolejny turniej wyzwolił dużo pozytywnej energii, a jego sukces jest wynikiem zaangażowania i zgodnej  współpracy wielu osób.

 RO Łabędy szczególnie dziękuje za pomoc w organizacji turnieju dyrektorowi PM 37 Teresie Lis i PM 38 Czesławie Świentek, dyrektorowi ZSO 2 Jolancie Stąpór i SP 38 Annie Barbachen, a przede wszystkim nauczycielom i wolontariuszom z obu szkół, którzy przeprowadzili zawody dla 150 rozemocjonowanych przedszkolaków.

 Na nagrody dla dzieci, dyplomy, puchary, poczęstunek i przewóz wydano 3.606 zł ze środków ponadosiedlowych, które Rada zdobyła w drodze konkursu.     


IV Turniej Przedszkoli

23 października 2013 r.


bezpłatne sadzonkiDwukrotnie w ciągu roku, w wyniku dobrej współpracy z Wydziałem Środowiska, pozyskaliśmy znaczące liczby sadzonek drzew i krzewów, było ich aż 385. Wszystkie zostały zasadzone na terenie dzielnicy.                          

Otrzymały je bezpłatnie wszystkie placówki oświatowe. Najwięcej przekazaliśmy Gimnazjum nr 19 przy ul. Głównej – szkoła zyskała wiele różnorodnych i atrakcyjnych roślin, o które zabiegała.

Za ogromną życzliwość i owocną współpracę dziękujemy pracownikowi Wydziału Środowiska, Panu Darkowi Stankowi.


clip_image002W biuletynie skierowanym do mieszkańców Łabęd PEC – Gliwice napisało:

„PEC – Gliwice Sp. z o. o. zaopatruje w ciepło systemowe odbiorców na terenie Gliwic, jednocześnie dotrzymując standardów emisyjnych w zakresie ochrony środowiska oraz wykorzystując najlepsze dostępne techniki.

Ciepło systemowe to produkt ekologiczny, dostarczany w postaci gorącej wody. Posiada wiele zalet, w tym:

 

 • brak kłopotów z zakupem i magazynowaniem paliw,
 • brak zagrożenia wybuchem, zaczadzeniem czy porażeniem prądem,
 • brak kominów dymowych,
 • niewielka powierzchnia zajmowana przez urządzenia węzła cieplnego,
 • pełna kontrola nad regulacją temperatury.

Dla odbiorcy oznacza to, że wystarczy odkręcić kran lub zawór przy kaloryferze, by korzystać z komfortu, jaki daje ciepło systemowe z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Ciepło dostarczane przez PEC – Gliwice jest przy tym, co ważne, konkurencyjne cenowo w porównaniu z innymi sposobami ogrzewania i dostarczania ciepłej wody.


 Źródło : Biuletyn Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.


clip_image002Rada Osiedlowa Stare Gliwice wspólnie z RO Łabędy zorganizowała I Miejski Rajd Nordic Walking. Patronat nad nim przyjął Prezydent Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz. Łabędy były reprezentowane przez kilka drużyn.

Wszyscy uczestnicy rajdu bez trudu pokonali całą trasę, która przebiegała: od placyku przy Gloriozie, ulicami : Staromiejską, Starogliwicką, Żabińskiego, Kozielską, Łabędzką aż do mety w Parku Szwajcaria.

Reprezentacja Łabęd była najliczniejsza. Liczyła aż 19 osób. Jak na pierwszy raz to dużo. W następnym roku na pewno będzie nas więcej.


aTereny zielone są nagminnie zanieczyszczane i niszczone przez zwierzęta, które  w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych wyprowadzane są tam przez swoich właścicieli.

Tymczasem, warto wiedzieć, że pozostawione odchody to nie tylko sprawa estetyki, ale przede wszystkim poważny problem zdrowotny. Ludzie, stykający się z odchodami psów, kotów,  a także ptaków narażeni są na wiele groźnych chorób.

Apelując o sprzątanie po swoich pupilach, zwracamy uwagę, iż to nie wstyd tylko obowiązek właściciela. Więcej szacunku wzbudza człowiek, który posprząta po swoim zwierzaczku niż ten, który ze stoickim spokojem obserwuje jak zwierzak się załatwia i odchodzi udając, że nic nie zostawiono na trawniku, czy chodniku.

Tereny wspólne to nie psia toaleta. Jesteś właścicielem zwierzęcia, a nie całego miasta.    

 http://www.mzuk.gliwice.pl

Sprzątaj po swoim psie!

Prosimy o to wszystkich, którzy dotychczas nie dostrzegali nic złego w tym , że ich zwierzęta załatwiają się w miejscach publicznych – na trawnikach, chodnikach, placach zabaw. Czasem warto byłoby posłuchać, co o tym myślą inni.