clip_image002Członkowie Klubu Seniora przy Radzie Osiedlowej Łabędy spotkali się na zabawie andrzejkowej. Bawili się w lokalu „Pod Strzechą” przy ul. Partyzantów.

Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji – koncert melodii operetkowych, występ Wiktorii Jaros, uczennicy łabędzkiego Gimnazjum nr 19, występującej w duecie z kolegą z zespołu, uczniem VII LO, konkursy z nagrodami, wróżby cyganki, w którą wcieliła się Renata Jaros, zastępczyni przewodniczącej Zarządu Osiedla.

Zabawa trwała do późnych godzin nocnych.


Andrzejki dla Seniorów – 28 listopada 2013 r.


parkingW związku z brakiem miejsc parkingowych w rejonie cmentarza komunalnego przy ul. Wrzosowej i kończącymi się na nim pracami modernizacyjnymi zwróciliśmy się do Zastępcy Prezydenta Miasta Adama Neumanna o podjęcie działań w celu pozyskania na rzecz miasta Gliwice części drogi /długość odcinka od strony ul. Wrzosowej do określenia/, znajdującej się pomiędzy ogrodzeniem cmentarza i ogrodzeniem terenu należącego do Szkoły Podstawową nr 32 w celu uzyskania możliwości wykonania tam parkingu.

Zarówno w rejonie cmentarza jak i szkoły brakuje miejsc parkingowy, co powoduje blokowanie ulic lub pozostawianie pojazdów w niedozwolonych miejscach.

kolejny słup ogłoszeniowyW ostatnim czasie w Łabędach ustawione zostały słupy ogłoszeniowe. Pozazdrościliśmy sąsiedniemu osiedlu, gdzie takie słupy zostały ustawione w ramach remontu ulicy Perseusza i Rozpoczęliśmy starania o to, aby znalazły się także w Łabędach.

Po kilku miesiącach oczekiwania, wiosna 2012 roku zamontowane zostały słupy przy Placu Niepodległości, przy ul. Zygmuntowskiej i w rejonie dworca kolejowego.

O kolejny słup proszą mieszkańcy ul. Rzeczyckiej, którzy chcieliby, aby stanął on
w pobliżu budynków o numerach 19/21.

Rada Osiedlowa zwróciła się ze stosownym wnioskiem do Zarządu Dróg Miejskich. Otrzymaliśmy informację, że montaż słupa może zostać wykonany z kolejnego budżetu, wiosną 2014 roku.


clip_image002Prezydent Miasta zdecydował, że podobnie, jak w przypadku pozostałych trzech nowych hal sportowych, „Łabędź” zostanie wydzierżawiony na 3 lata w drodze przetargu. Dzięki takiemu rozwiązaniu miasto odzyska podatek VAT, który w przypadku „Łabędzia” wynosi 3 mln zł.

Pierwszy przetarg, który miał się odbyć 22 listopada niestety nie doszedł do skutku ze względu na brak ofert. Przygotowywany jest następny. Miejmy nadzieję, że będzie on skuteczny.


Bez tytułu

 Korzystając z poczty internetowej napisaliśmy prośbę do władz Biedronki o wykonanie chodnika dla pieszych, o wykonanie którego upominają się liczni klienci sklepu :


Krystyna Sowa <s-ola@wp.pl>
Do: bok@biedronka.eu <bok@biedronka.eu>
Dw: Sabina Gorczyca-Kamaj <sabina.gorczyca-kamaj@wp.eu>, RO Renata Jaros1 <renata.j@opoczta.pl>, Tadeusz Barcik <tbarcik@poczta.onet.pl>
Data: Niedziela, 17 Listopada 2013 22:56
Załączniki:    5 załączników
Temat: Budowa chodnika

 

Szanowni Państwo,

w Gliwicach – Łabędach przy ul. Przyszowskiej otworzyliście Państwo nowy sklep. Jego użytkowanie wskazało, którą trasą dochodzą do obiektu klienci, którzy korzystają z przejścia dla pieszych przy ul. Przyszowskiej, a potem najkrótszą drogą przechodzą do wejścia do sklepu. Niestety, w tym miejscy Państwo nie wykonaliście chodnika. Klienci chodzą po nierównym terenie, a są to często osoby starsze.

W związku z tym, w imieniu osób korzystających z łabędzkiej Biedronki, proszę o wykonanie krótkiego i zapewne niedrogiego chodnika, łaczącego ul. Przyszowską z placem przy sklepie. Jeśli teren nie należy do Państwa to na pewno potraficie problem rozwiązać w porozumieniu z właścicielem gruntu.

 W imieniu Rady Osiedlowej Łabędy proszę o odpowiedź.

                      

                                                           Z poważaniem

                                 Krystyna Sowa – radna Rady Miejskiej w Gliwicach,

                                     przewodnicząca Rady Osiedlowej Łabędy


clip_image002Od kilku lat zabiegamy o modernizację placu zabaw przy ul. Zawadzkiego. Jest on zdewastowany i nie może służyć najmłodszym.

Jednocześnie staramy się o remont lub przebudowę istniejącego boiska sportowego. Jest ono przystosowane do gry w koszykówkę, jednak znacznie częściej było i jest używane przez amatorów piłki nożnej.

W rejonie Placu Niepodległości bardzo brakuje obiektu sportowego, jednak boiska nie ma gdzie ulokować. Miasto Gliwice nie ma w tym miejscu własnych gruntów.

Wykonanie obiektu w obrębie skweru przy ul. Zawadzkiego jest jedyną możliwą lokalizacją.

Zdajemy sobie sprawę z ograniczonych możliwości terenowych, ale jesteśmy przekonani, że nawet na małej powierzchni da się wybudować użyteczny obiekt sportowy.

Na jego powstanie oczekuje wielu aktywnych i uprawiających sport mieszkańców.


clip_image002Pojęcie „niska emisja” wzięło się od wysokości kominów, z których emitowane są szkodliwe substancje. Przemysłowe kominy są dużo wyższe od tych domowych. Umownie przyjmuje się, że kominy tworzące niską emisję mają wysokość do 40 metrów. Z reguły jednak nie mierzą one więcej niż 10 metrów. Niski komin powoduje, że wypuszczane zanieczyszczenia rozprzestrzeniają się po najbliższej okolicy.

Zjawisko niskiej emisji związane jest z niebezpiecznymi dla zdrowia pyłami i gazami pochodzącymi z domowych pieców.

Kilka czynników znacznie zwiększa szkodliwość niskiej emisji:

  • palenie śmieci – palenie plastiku, gumy czy innych odpadów produkuje bardzo duże ilości szkodliwych związków chemicznych,
  • stosowanie niskiej  jakości węgla – węgiel o znacz-nym stopniu zawartości siarki, popiołu czy mułu węglowego przy spalaniu uwalnia trujące substancje,
  • nisko sprawne, przestarzałe urządzenia grzewcze, które nie gwarantują optymalnych warunków spalania.       

                                           

Źródło : www.pec.gliwice.pl

clip_image002Rada Osiedlowa uczestniczyła w wypracowaniu koncepcji projektu placu zabaw przy ul. Zawadzkiego.

Na jej podstawie biuro projektowe opracowało projekt budowlany, w którym uwzględniono wcześniejsze ustalenia.

4 listopada w siedzibie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, z udziałem przedstawicieli RO Łabędy, zatwierdzono projekt, w oparciu o który zostaną zlecone prace budowlane.

Nowy plac zabaw będzie zrealizowany w roku 2014.