clip_image002Rada Osiedlowa Łabędy w roku 2013 współuczestniczyła w przygotowaniu aż 51 imprez kulturalnych i sportowych, adresowanych do uczniów placówek oświatowych.

Wiele z nich organizowana jest corocznie, co pozytywnie wpływa na ich poziom.

Na zakup nagród, pucharów, medali i upominków dla uczestników RO Łabędy wydała 11.873 zł.

Rada uczestniczyła też w organizacji dużych imprez osiedlowych, były to festyny integracyjne, przygotowane dla mieszkańców Łabęd wspólnie z placówkami oświatowymi, Parafią WNMP, Parafią św. Anny, Wydziałem Środowiska i Klubem Abstynenta „Krokus”.

clip_image002Mikołaj miał zamiar jeździć po Łabędach bryczką zaprzężoną w konie, lecz w ostatniej chwili musiał zmienić plany.

Niezmiernie mocny i porywczy wiatr, utrudniający poruszanie się, zmusił Mikołaja do skorzystania z pojazdu mechanicznego. Zmieniając środek transportu zadbał o szczegóły – wybrał czerwony samochód terenowy.

Mikołajowi, podobnie jak w roku ubiegłym, pomagały dwie Śnieżynki.

Prezenty otrzymały dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 34, 37 i 38. Przed odebraniem upominków zaprezentowały Mikołajowi swe umiejętności – śpiewały, tańczyły, recytowały.

Prezenty od Mikołaja otrzymali również uczniowie Gimnazjum nr 19, pracownice Cukierni p. Kobzika, funkcjonariusze IV Komisariatu, dzieci w poradni przy ul. Batorego, goście baru „Pod Strzechą”, pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Stare Łabędy’”, przechodnie, kierowcy zatrzymanych samochodów.

Rada Osiedlowa serdecznie dziękuję za wszelka pomoc w zorganizowaniu tegorocznego przejazdu Mikołaja po Łabędach, szczególnie Piotrowi Lubinie, który wcielił się w postać świętego i rozdawał prezenty przez prawie 8 godzin,  Teresie Lis – dyrektorowi PM 37 za pomoc w przygotowaniu upominków, Maćkowi Lubinie za przewożenie mikołajowej ekipy i transport prezentów oraz Renacie Jaros za wypełnianie obowiązków Śnieżynki.

parking2Wydział Gospodarki Nieruchomościami odpowiedział na nasz wniosek o pozyskanie przez miasto terenu pomiędzy cmentarzem a szkołą przy ul. Wrzosowej, na którym mógłby zostać urządzony parking.

Pismo w tej sprawie brzmi:

„W odpowiedzi na wniosek z 20.11.2013 r. dotyczący pozyskania przez miasta Gliwice terenu znajdującego się pomiędzy ogrodzeniem cmentarza przy ul. Wrzosowej i ogrodzeniem terenu należącym do Szkoły Podstawowej nr 32 w celu wykonania parkingu Wydział Gospodarki Nieruchomościami informuje, że teren ten stanowi fragment działki nr 11/1 obręb Łabędy Las. Działka ta jest własnością Skarbu Państwa – Lasów Państwowych. Wydział GN od dłuższego czasu prowadzi postępowanie mające na celu nabycie ww. nieruchomości do zasobu Miasta, na poszerzenie cmentarza komunalnego. Do dnia dzisiejszego postępowanie to nie zostało zakończone.”

Z powyższej odpowiedzi wynika, że konieczne będzie dalsze doglądanie sprawy i dopytywanie wydziału o efekty prowadzonego postępowania.

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Gliwicach zakończył ważną inwestycję, która będzie miała wpływ na wizerunek Starych Łabęd, a 32 rodzinom pozwoli istotnie poprawić swą dotychczasową sytuację mieszkaniową.
Nowe budynki zlokalizowane są przy ul. Rzeczyckiej 2A i 2B oraz Staromiejskiej 16. Lokale mieszkalne mają wysoki standard, zbliżonym do lokali powstających w systemie TBS – są wyposażone w łazienki z glazurą, panele podłogowe, instalację wodno – kanalizacyjne oraz centralne ogrzewanie.

Obiekty zostały uroczyście oddane do użytku 4 grudnia. Klucze do mieszkań wręczył najemcom Prezydent Miasta Zygmunt Frankiewicz.

1

Nowi lokatorzy mieszkań komunalnych  to mieszkańcy Gliwic, którzy znaleźli się na tzw. liście rocznej, której projekt przygotowuje Zespół Do Spraw Mieszkaniowych, w którego skład wchodzą radni i pracownice Ośrodka Opieki Społecznej. Kryteria, które musi spełnić osoba ubiegająca się o mieszkanie gminne określa uchwała Rady Miejskiej, której tekst jednolity jest załącznikiem do uchwały nr XXXVII /767/2013 z 12 września 2013 r.

Modernizacja budynku przy ul. Staromiejskiej 16 kosztowała 2.738 tys. zł, a na budowę nowego obiektu przy ul. Rzeczyckiej 2A i 2B wydano 3. 125 tys. zł.

W uroczystości wręczenia kluczy nowym mieszkańcom Starych Łabęd wzięli udział przedstawiciele lokalnej społeczności – ks. Proboszcz Parafii WNMP Zdzisław Śliż, przewodnicząca Zarządu Osiedla Sabina Gorczycy–Kamaj, a także Krystyna Sowa – przewodnicząca Rady Osiedlowej Łabędy i zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej.


komendantMiejski Komendant Policji zdecydował, że od 1 grudnia komisarz Krzysztof Skowron nie pełni już funkcji komendanta IV Komisariatu Policji.

Służył w łabędzkiej jednostce od 1 listopada 2010 r. Wcześniej pracował w Knurowie. Teraz będzie komendantem Policji w Pyskowicach.

Sposób, w jaki komisarz Krzysztof Skowron wypełniał obowiązki szefa komisariatu sprzyjały pozytywnym zmianom i dobrym relacjom ze środowiskiem lokalnym.

Jego działania cechowały: otwartość na problemy i gotowość do ich rozwiązywania, umiejętność współdziałanie z wszystkimi, którzy mogli wspomóc działania policji, ogromna życzliwość i wysoka kultura osobista.

Naszego komendanta można było zobaczyć na posiedzeniach Rady Osiedlowej, w placówkach oświatowych, na spotkaniach Klubu Seniora, festynach dzielnicowych. Był wszędzie tam, gdzie działo się coś ważnego dla Łabęd.

Dzięki wysiłkom komisarza K. Skowrona w ostatnich latach znaczącej poprawie uległ poziom bezpieczeństwa w Łabędach – zarówno ten, który pokazują statystyki, jak i ten odczuwany przez mieszkańców.

Pozytywne zmiany zaszły także w sferze zatrudnienia i wyposażenia jednostki.

Dobra współpraca z Radą Osiedlową i władzami policji zaowocowała przeprowadzeniem poważnych prac remontowych w budynku komisariatu.

Za trzyletnią owocną i bogatą w pozytywne zmiany pracę na rzecz Łabęd należą się komisarzowi Krzysztofowi Skowronowi serdeczne podziękowania.