clip_image002Na skutek działań podjętych przez Radę Osiedlową Łabędy uporządkowany został teren przy ul. Zamkowej, na którym stał nieużytkowany garaż, zniszczony, bez drzwi, wypełniony odpadami.

Dzięki staraniom o usuniecie garażu udało się też doprowadzić do uprzątnięcia sąsiedniej działki gminnej i likwidacji starego, mocno zniszczonego ogrodzenia.


 

Członkowie Klubu Seniora w „Łabędziu”Na początku stycznia członkowie Klubu Seniora zostali zaproszeni do „Łabędzia”, aby jeszcze przed oficjalnym otwarciem centrum dać Im możliwość obejrzenia nowego obiektu.

Poza pojedynczymi osobami, które wchodziły wcześniej na teren budowy w towarzystwie członków Rady Osiedlowej, seniorzy byli pierwszymi mieszkańcami Łabęd, którzy mieli okazję sprawdzić, co mieści się wewnątrz obiektu i jaka działalność może być w nim prowadzona.

Goście oglądali każdy zakamarek obiektu. Podziwiali jego rozmach, dobre wykonanie i funkcjonalność. Zapewne w przyszłości nie raz będą z niego korzystać, szczególnie z salki koncertowej, gdzie Rada Osiedlowa planuje organizację imprez artystycznych.

aBudżet miasta Gliwice na rok 2014 został przyjęty Uchwałą XXXIX/815/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z 19 grudnia 2013 roku. Są w nim zapisane tylko największe zadania inwestycyjne. Pośród nich są inwestycje, które zostaną wykonane w Łabędach:

 1. termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 34 przy ul. Chatka Puchatka,
 2. modernizacja budynków i obiektów Przedszkola Miejskiego nr 37 przy ul. P.Gojawi-czyńskiej,
 3. modernizacja budynków i obiektów w Szkole Podstawowej nr 38 przy ul. Partyzantów,
 4. modernizacja boisk szkolnych w Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Wrzosowej,
 5. modernizacja cmentarza przy ul. Wrzosowej – kolejny etap prac,
 6. budowa miejsc postojowych przy ul. Piaskowej – zadanie wymaga zaangażowania Rady Osiedlowej, ponieważ grunt potrzebny do budowy parkingu nie jest własnością gminy Gliwice, jesteśmy w tej sprawie inicjatywni i podejmujemy konkretne działania.

balkonTegoroczna Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała dla dzieci i dla seniorów.

Organizatorzy gliwickiego finału zaprosili Radę Osiedlową Łabędy, aby zaprezentowała działalność Klubu Seniora, który działa w naszej dzielnicy od lipca 2012 r.

Sabina Gorczyca-Kamaj i Krystyna Sowa, osobom zebranym przed sceną, ustawioną na skwerze Dessau, nieopodal katedry, opowiadały o tym, co rada oferuje łabędzkim seniorom. Zachęcały wszystkich do podejmowania wysiłków na rzecz ludzi starszych. Podkreślały głęboki sens takiej działalności.

posiedzenie113 stycznia Rada Osiedlowa odbyła swe plenarne posiedzenie na terenie Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź”.

Prace budowlane zostały zakończone w grudniu. Aktualnie trwa odbiór obiektu.

Członkowie rady, jeszcze przed oficjalnym oddaniem centrum do użytku, obejrzeli wszystkie pomieszczenia, w których w przyszłości będzie prowadzona działalność sportowa i kulturalna.

Już niedługo łabędzianie zyskają piękną halę sportową, salkę koncertową, bibliotekę i wiele innych sal, w których organizowane będą zajęcia przez Młodzieżowy Dom Kultury i Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Do czasu wyłonienia dzierżawcy obiektem będzie zarządzać dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 Jolanta Stąpór, która wraz z Wydziałem Inwestycji i Remontów dokonuje odbioru centrum.

2012_12_02Rada Osiedlowa Łabędy przyjęła harmonogram posiedzeń plenarnych na rok 2014. Będą się one odbywały w regularnych odstępach czasowych, w poniedziałki o godz. 18:00 w siedzibie rady przy ul. Fiołkowej 26:

 1. Posiedzenie XXXII – 13 stycznia (posiedzenie w Łabędziu)
 2. Posiedzenie XXXIII – 3 lutego
 3. Posiedzenie XXXIV – 24 lutego
 4. Posiedzenie XXXV – 17 marca
 5. Posiedzenie XXXVI – 7 kwietnia
 6. Posiedzenie XXXVII – 14 kwietnia
 7. Posiedzenie XXXVIII – 5 maja
 8. Posiedzenie XXXIX – 2 czerwca
 9. Posiedzenie XL – 23 czerwca
 10. lipiec, sierpień – przerwa  wakacyjna
 11. Posiedzenie XL – 15 września
 12. Posiedzenie XLI – 29 września
 13. październik – spotkania z mieszkańcami
 14. Posiedzenie XLII – 10 listopada
 15. Posiedzenie XLIII – 24 listopada
 16. Posiedzenie XLIV – 15 grudnia

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w pracach plenarnych Rady Osiedlowej Łabędy, zaprezentowania problemów do rozwiązania, propozycji działań, wymiany informacji o dzielnicy, serdecznie zapraszamy.

clip_image002Budowa parkingu przy ul. Piaskowej została wskazana do realizacji w roku 2014 w ramach budżetu obywatelskiego.

Aby zadanie zostało zrealizowane konieczne jest rozwiązanie poważnego problemu formalno – prawnego.

Miasto nie może inwestować na terenach, które nie są jego własnością. Działka nr 1074 i część działki nr 146 /mapka powyżej/, na których miałby zostać wybudowany długo oczekiwany parking należą do Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy”.

Przypominamy, że problem z brakiem prawa do terenu był sygnalizowany przez gminę w związku ze składanymi przez Radę Osiedlową Łabędy i radną Rady Miejskiej Krystynę Sowę wnioskami do budżetu miasta na rok 2009 i 2010 /dokumenty w załączeniu/.

W związku z tym, w kolejnych latach, zabiegaliśmy o takie uregulowanie sytuacji, które umożliwiłoby budowę parkingu. Współdziałaliśmy w tej sprawie z władzami spółdzielni.

Ponieważ pewne działania podjęliśmy wcześniej mamy nadzieję, że uda nam się szybko i skutecznie doprowadzić do rozwiązanie problemu. Będziemy Państwa na bieżąco informować o postępach w sprawie.


 Załączniki:

Budowa parkingu – wniosek na 2010

2009 ZDM odpowiedź na wniosek na rok 2010

Budowa parkingu – wniosek na 2011

2010 ZDM Odpowiedź na wniosek