zajęcia teatralneMłodzieżowy Dom Kultury rozpoczął zapisy do grupy teatralnej, która będzie działać w Centrum Sportowo – Kulturalnym „Łabędź”.

Oferta skierowana jest do dzieci od czwartej klasy szkoły podstawowej. Zajęcia będą się odbywać na salce koncertowej, wyposażonej w scenę, widownię ze 103 miejscami, garderoby i zaplecze sanitarne. Poprowadzi je Wojciech Kotylak, pracownik MDK, doświadczony instruktor i pasjonat sztuki teatralnej.

  Zachęcamy do skorzystania z oferty.


Zobacz plakat


clip_image002

XXXIV posiedzenie plenarne Rady Osiedlowej Łabędy w całości poświęcone było przyszłej działalności „Łabędzia”.

Przypominamy, że jeszcze przed rozpoczęciem budowy centrum zabiegaliśmy o to, aby na terenie Łabęd działały jednostki miejskie, zajmujące się kulturą.

Teraz, gdy kończy się budowa ”Łabędzia” naszą największą troską jest zapewnienie mieszkańcom jak najciekawszej oferty kulturalnej. Dlatego tuż przed otwarciem centrum rady spotkała się z osobami, mającymi wpływ na to, co będzie się działo w naszym nowym, wymarzonym obiekcie.

Informacje o przygotowywanej ofercie przekazali radzie :

 • Katarzyna Łosicka – naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta,
 • Mariusz Kucharz – naczelnik Wydziału Edukacji,
 • Andrzej Gilner – dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych,
 • Jolanta Stąpór – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2.

 

Szczegóły znajdziecie Państwo w załączonym poniżej protokole.

aPosiadanie psa to nie tylko przyjemność, ale także odpowiedzialność. Psie odchody to nieestetyczny element miejskiego krajobrazu, ale również poważne zagrożenie epidemiologiczne, zwłaszcza teraz, gdy robi się coraz cieplej.

Uchwała nr XXVIII/513/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z 13 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice reguluje m.in. sprawę obowiązków, jakie mają właściciele zwierząt domowych. Należą do nich:

 • dbanie, by zwierzęta nie stanowiły zagrożenia lub uciążliwości dla otoczenia,
 • przestrzeganie regulaminu porządku domowego ,
 • bezzwłoczne usuwanie z miejsc publicznych, np. chodników, ulic, terenów zielonych, odchodów i innych zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe,
 • wyprowadzanie psów na smyczy, a w przypadku psów rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażający otoczeniu w nałożonym kagańcu,
 • oznakowanie psów przebywających w miejscach publicznych – identyfikator trwale przymocowany do obroży, umożliwiający ustalenie jego właściciela.

Zabrania się wprowadzania psów do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności /z wyjątkiem psów będących przewodnikami inwalidów/, na place zabaw dla dzieci, boiska, kwietniki, fontanny, do piaskownic itp.

Zezwala się zwolnienie psa ze smyczy jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w przypadku, gdy właściciel psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Nie dotyczy to ras psów uznawanych za agresywne.

Właściciele i administratorzy budynków wielorodzinnych, w których trzymane sa psy, zobowiązani są do postawienia na swoim terenie odpowiednio oznakowanych pojemników na psie odchody oraz regularnego ich opróżniania i dezynfekowania.

Właściciel psa może zostać ukarany mandatem nawet do 500 złotych.

aObowiązkiem każdego właściciela psa jest sprzątanie po pupilu. Jeśli zwierzę pozostawi nieczystości w miejscu publicznym to właśnie właściciel powinien po psie posprzątać. Promowanie nawyku sprzątania po psie, ma się przyczynić do zmniejszenia ilości psich nieczystości na terenie miasta.

Jeśli sprzątam – jestem świadomy, odpowiedzialny, daję wzór innym, dobrze się z tym czuję.

Jeśli nie sprzątam – jestem nieodpowiedzialny, pozostawiam nieczystości, narażam się na nieprzychylną opinię sąsiadów i przechodniów, źle się z tym czuję, otoczenie nie akceptuje mnie i mojego psa.

Odchody po psie należy włożyć do foliowej bądź papierowej torebki i wrzucić do specjalnie przygotowanego pojemnika. Jeśli jednak takiego pojemnika nie ma w pobliżu, nieczystości należy wrzucić do pojemnika przeznaczonego na śmieci nienadające się segregacji.

Za pozostawienie w miejscu publicznym nieczystości po pupilu grozi kara.

 http://www.pies.jastrzebie.pl

aWłaściciele czworonogów nie zdają sobie sprawy, że zwierzęce odchody są niebezpieczne dla zdrowia a czasami nawet życia. Dolegliwości układu pokarmowego, które mogą pojawić się po niewinnej zabawie na skażonym placu zabaw, mają bardzo poważne konsekwencje.

Twój pies załatwia się w piaskownicy. Potem do piaskownicy wchodzi dziecko. Dotyka odchodów, potem swoich ust. I zarażenie toksokarozą, odzwierzęcą chorobą pasożytniczą, gotowe.

Toksokaroza jest groźną odzwierzęcą chorobą pasożytniczą, wywoływaną przez inwazję larw psich lub kocich glist (toksokar). Dojrzałe glisty psie i kocie wytwarzają jaja, które wraz ze zwierzęcymi odchodami są wydalane do środowiska. Liczba wydalanych jaj jest ogromna. Jedna samica toksokary potrafi wytworzyć w ciągu doby około 20 tysięcy jaj. W jednym gramie kału szczeniaków można znaleźć ponad 15 tysięcy jaj glist. Źródłem zakażenia toksokarozą jest skażona gleba, spożyty skażony pokarm, kontakty z zakażonymi zwierzętami oraz ich odchodami. Najczęściej chorują dzieci. Zarażają się one podczas zabaw z zakażonymi zwierzętami oraz w piaskownicach.

Objawami tej choroby mogą być bóle brzucha, zmęczenie, wzdęcia, utrata apetytu, a także pogorszenie wzroku. Toksokaroza atakuje bowiem często narządy wewnętrzne, np. narząd wzroku. Choć w większości przypadków choroba ta przebiega w sposób bezobjawowy. Leczenie jest długotrwałe.

Wysychające kupy pylą też salmonellą, i to szczególnie zjadliwą jej odmianą. W powietrzu fruwają też inni mieszkańcy psich odchodów – jaja tasiemca, które hodują w swoich psach lekceważący regularne odrobaczanie właściciele.

www.pies.jastrzebie.pl

 

clip_image002Rada Osiedlowa Łabędy angażuje się w sprawę dzierżawy Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź”, mając świadomość, że przyszły gospodarz obiektu będzie miał istotny wpływ na jego funkcjonowanie.

Cieszy nas finał inwestycji, ale traktujemy tę sprawę jako zamkniętą. Teraz chcielibyśmy, aby powiódł się przetarg na dzierżawę centrum i wiadomym stało się kto będzie zarządzać „Łabędziem”.

A to nie jest łatwe. Świadczą o tym dwa dotychczas przeprowadzone przetargi, które nie doprowadziły do wyłonienia dzierżawcy, ponieważ nikt w postępowaniu nie wziął udziału.

Aktualnie opracowywana jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia do trzeciego przetargu. Rada włącza się w prace prowadzone w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, zgłaszając konkretne uwagi i sugestie, dotyczące sposobu przyszłego funkcjonowania centrum.

Powyższe problemy były jednym z tematów dyskusji podczas  XXXIII plenarnego posiedzenia Rady Osiedlowej Łabędy, przeprowadzonego 3 lutego br.

clip_image002Do uroczystego otwarcia Centrum Sportowo -Kulturalnego „Łabędź” pozostał tylko miesiąc.

Kończą się długie procedury odbiorów końcowych. Inwestor, czyli Miasto Gliwice, reprezentowane przez Wydział Inwestycji i Remontów, przegląda każde pomieszczenie, sprawdza instalacje i zamontowane urządzenia, aby wszystko było tak, jak przewidziano w projekcie. Przedstawiciele Rady Osiedlowej / S. Gorczyca-Kamaj, T. Barcik, K. Sowa / aktywnie uczestniczą w tych pracach.

Rada angażuje się także w przygotowania do otwarcia obiektu, które będzie miało formę dnia otwartego i jest przygotowywane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.

Udział Rady w organizacji otwarcia centrum był przedmiotem dyskusji podczas  XXXIII plenarnego posiedzenia Rady Osiedlowej Łabędy, przeprowadzonego 3 lutego br. Ustalono, że udział ten obejmie:

 • przygotowanie programu artystycznego,
 • wydanie specjalnego numeru gazetki osiedlowej „Nasze Łabędy”, poświęconej w całości „Łabędziowi” i rozprowadzenie jej wśród uczestników uroczystości,
 • pomoc organizacyjną – oprowadzanie gości, udzielanie informacji,
 • wykonanie dokumentacji fotograficznej.