Młodzieżowy Dom Kultury zainaugurował swą działalność w „Łabędziu” na początku marca.

Już 24 lutego rozpoczął przyjmowanie zapisów na różnorodne zajęcia artystyczne i sportowe.

mdk

Zaoferował:

 • zajęcia teatralne – poniedziałki godz. 16.15 – 18.30,
 • szachy – środy godz. 15.00 – 18.00,
 • naukę gry na gitarze – wtorki godz. 16.00 – 20.45,
 • naukę gry na keyboardzie – poniedziałki godz. 17.00 – 21.00,
 • zajęcia umuzykalniające dla uczniów SP – czwartki  godz. 14.30 – 16.00,
 • zespół wokalno – taneczny „Gwar” – środy godz. 15.00 – 18.00,
 • szermierkę japońską i karate dla dzieci, młodzieży i dorosłych – wtorki godz. 19.00 – 22.00, czwartki godz. 17.00 – 20.00,

Kontakt dla chętnych : 232 69 54, mdk@mdk.gliwice.pl

 

Ulotkę informującą o ofercie MDK wręczaliśmy osobom odwiedzającym Centrum Sportowo – Kulturalne „Łabędź” 2 marca, w dniu uroczystego otwarcia obiektu. Trafiła też do wszystkich łabędzkich placówek oświatowych. Radni Rady Osiedlowej nadal angażują się w propagowanie zajęć organizowanych przez MDK.

 Zachęcamy do skorzystania z oferty!

drzewa

W ostatnich tygodniach często można było zobaczyć ekipy wykonujące tzw. „pielęgnację drzew”. Podczas tych prac często dochodziło do drastycznych cięć koron drzew, polegających na ich ogłowieniu i usuwaniu grubych konarów.

Oprócz zniszczenia walorów estetycznych drzewa często prowadzi to do powstania zaburzeń w statyce ze względu na przeniesienie lub przesunięcie ich środka ciężkości.

Usuwając od 50 do 100 % ulistnionej korony drzewa doprowadza się do stopniowego jego obumierania.

Wobec poważnych, powstających co roku zniszczeń, nieuzasadnionego, a jednocześnie znaczącego i mającego charakter plagi niszczenia przyrody warto o kilku aspektach tej sprawy wiedzieć :

 1. Przycinanie drzew reguluje Ustawa ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 2. Proces pielęgnowania i kształtowania drzew jest nie tylko czynnością niełatwą, ale także wymaga sporej wiedzy z zakresu biologii, botaniki, dendrologii, chirurgii i pielęgnacji drzew.
 3. Przycięcia koron drzew i krzewów można wykonywać przez cały rok, w okresie bezlistnym, jak i w pełnym ulistnieniu. Wskazane jest zaniechanie wykonywania zabiegów na drzewach w okresie wczesnowiosennym. Okres ten związany jest z początkiem wegetacji, pękaniem pąków i rozwijaniem liści. Większość drzew w tym okresie reaguje na skaleczenia (przycięcia) obfitym wydzielaniem soków potocznie zwanym „płaczem”. Prowadzenie cięć w tym czasie powoduje utratę przez drzewo zgromadzonych związków odżywczych, a tym samym osłabienie rozwoju i kondycji zdrowotnej.
 4. Niedopuszczalnym jest, aby ciecia pielęgnacyjne drzew wykonywane były przez osoby niekompetentne i niewykwalifikowane. Ludzie podejmujący się pielęgnacji drzew często nie zwracają uwagi lub zwyczajnie nie wiedzą, jak powinna wyglądać prawidłowa pielęgnacja. To sprawia, że drzewa są przycinane mocniej niż wynikałoby to z zasad sztuki ogrodniczej.
 5. Do nieprawidłowości wykonywanych prac pielęgnacyjnych należą m.in.: wycinanie żywych gałęzi, których usuwanie nie jest uzasadnione, ani z punktu widzenia biologicznego ani technicznego, zbyt duża redukcja korony poprzez grube cięcia.
 6. Niewłaściwie wykonane cięcie drzew traktowane jest jako ich zniszczenie. Prezydent Miasta ma obowiązek wszcząć postępowanie administracyjne przeciwko posiadaczowi nieruchomości, na której rosną drzewa, zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej za zniszczenie drzew spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych określonych w art. 82 ust.1 a wyżej przywołanej ustawy.
 7. art. 82 ust.1 a brzmi : „Zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie:
  • usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi;
  • kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat;
  • utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.

8. Na podstawie art. 52 ustawy o ochronie przyrody w terminie od 1 marca do 15 października zakazuje się usuwania gniazd ptasich z        obiektów budowlanych i terenów zieleni. Nieprzestrzeganie bądź naruszenie któregokolwiek z zakazów lub ograniczeń obowiązujących w stosunku do ptaków objętych ochroną gatunkową ,w tym niszczenie ich gniazd w okresie lęgowym, skutkuje – w myśl art. 127 ustawy o ochronie przyrody karą grzywny lub aresztu.

 

W „Łabędziu”, na zaproszenie zawodników i trenerów pierwszego zespołu Nbitu, rozgrywającego swe mecze w ramach I ligi futsalu, pojawili się chłopcy w wieku od  11 do 14 lat. Zorganizowano dla nich trening otwarty.

futsal

Organizatorzy tego ciekawego przedsięwzięcia napisali na swojej stronie internetowej : „Zainteresowanie przeszło najśmielsze oczekiwania […] przybyło blisko 80 dzieci. Na pierwszym treningu trener Łukasz Jagiełło i zawodnicy pierwszego zespołu Nbit Gliwice zademonstrowali kilka podstawowych zagrywek futsalowych, po czym zaprosili do zabawy z piłkami […]. A na zakończenie dzieci rozegrały kilka meczów.

Trener przyszłej drużyny już teraz serdecznie zaprasza na cykliczne treningi, które odbywać się będą w każdą środę o godzinie 17.00 w Centrum Widowiskowo – Sportowym „Łabędź” w Gliwicach „Łabędach”.

 Takie inicjatywy bardzo nas cieszą, bo zależy nam na tym, aby obiekt  przy ul. Partyzantów przyciągał jak najwięcej osób poszukujących ciekawych form spędzania wolnego czasu.


a14 kwietnia 2014 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 146 rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego wraz z przeniesieniem własności zabudowy, przysługującego Gminie Gliwice do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gliwicach w obrębie Kuźnica, zapisanej w księdze wieczystej GL1G/00039974/7 obejmującej zabudowaną działkę nr 286 o pow. 0,3870 ha, przy ul. Metalowców 15, 15a oraz niezabudowaną działkę nr 287 o pow. 0,2555 ha, na zachód od ul. Głównej.

 • Cena wywoławcza nieruchomości: 1. 190. 620,00 zł
 • Wadium: 120. 000,00 zł
 • Minimalne postąpienie: 12. 000,00 zł

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż powyższej nieruchomości odbył się 19 listopada 2013 r. za cenę wywoławczą 2. 538 000,00 zł, jednak z uwagi na brak zainteresowanych zakończył się wynikiem negatywnym.

Ze względu na cenę nieruchomości, przekraczającą kwotę 1 mln zł, stosowną uchwałę, zezwalającą na jej zbycie, podjęła Rada Miejska.


1Od dłuższego czasu trwają starania o znalezienie nowego właściciela dla gminnej nieruchomości przy ul. Staromiejskiej 12. W tych działaniach aktywnie uczestniczy Rada Osiedlowa, od lat starając się rozwiązać problem zaniedbanych budynków, znajdujących się w tym rejonie dzielnicy.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami trzykrotnie ogłaszał  przetarg na sprzedaż obiektu wraz z gruntem. W pierwszym z przetargów wystawiono obiekt na sprzedaż za 148 tys. zł, w drugim obniżono jego cenę o 30 % – do 99 tys. zł, w trzeciej próbie zbycia nieruchomości cena wynosiła 50 % jej wartości, czyli 74 tys. zł. Do żadnego z przetargów nikt się nie zgłosił.

Pomimo braku rozstrzygnięć konsekwentnie zabiegamy o zastosowanie takiej procedury, która pozwoliłaby zbyć nieruchomość. Mamy w tej sprawie dobre wiadomości – przygotowywane jest kolejne postępowanie, tym razem będą to rokowania, w których cena będzie mogła być obniżona do 40 % wartości.

Oby się powiodło! Nowy właściciel zapewniłby zmianę obecnego, niezbyt eleganckiego wyglądu i stanu budynku. Byłby to kolejny obiekt przy ul. Staromiejskiej, który został poddany remontowi.


Wykaz elektroodpadów przewidzianych do zbierania – grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego wg załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005 Nr 180, poz. 1495),

 

 

I. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące
2. Chłodziarki
3. Zamrażarki
4. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do chłodzenia,
konserwowania i przechowywania żywności
5. Pralki
6. Suszarki do ubrań
7. Zmywarki
8. Urządzenia kuchenne, w tym kuchenki
9. Piece elektryczne
10. Elektryczne płyty grzejne
11. Mikrofalówki
12. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania i innego
typu przetwarzania żywności
13. Elektryczne urządzenia grzejne
14. Grzejniki elektryczne
15. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do ogrzewania
pomieszczeń, łóżek, mebli wypoczynkowych
16. Wentylatory elektryczne
17. Urządzenia klimatyzacyjne
18. Pozostały sprzęt wentylujący, wyciągi wentylacyjne i sprzęt konfekcjonujący

II. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
1. Odkurzacze
2. Zamiatacze do dywanów
3. Pozostałe urządzenia czyszczące
4. Urządzenia używane do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania
wyrobów włókienniczych
5. Żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania i pozostałe
urządzenia służące do pielęgnacji ubrań
6. Tostery
7. Frytownice
8. Rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania
pojemników i opakowań
9. Noże elektryczne
10. Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów,
golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała
11. Zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub
rejestrowania czasu
12. Wagi
13. Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

III. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
A. Scentralizowane przetwarzanie danych:
1. Komputery duże
2. Stacje robocze
3. Jednostki drukujące
B. Komputery osobiste:
1. Komputery osobiste stacjonarne, w tym procesor, mysz, monitor i
klawiatura
2. Laptopy, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura
3. Notebooki
4. Notepady
5. Drukarki
6. Sprzęt kopiujący
7. Elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania
8. Kalkulatory kieszonkowe i biurowe
9. Pozostały sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania,
prezentowania lub przekazywania informacji drogą elektroniczną
10. Terminale i systemy użytkownika
11. Faksy
12. Teleksy
13. Telefony
14. Automaty telefoniczne
15. Telefony bezprzewodowe
16. Telefony komórkowe
17. Systemy zgłoszeniowe/sekretarki automatyczne
18. Pozostałe produkty lub sprzęt służący do transmisji głosu, obrazu lub
innych informacji za pomocą technologii telekomunikacyjnej

IV. Sprzęt audiowizualny
1. Odbiorniki radiowe
2. Odbiorniki telewizyjne
3. Kamery video
4. Sprzęt video
5. Sprzęt hi-fi
6. Wzmacniacze dźwięku
7. Instrumenty muzyczne
8. Pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub odtwarzania
dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów lub innych technologii, dystrybucji
dźwięku i obrazu za pomocą technologii telekomunikacyjnych

V. Sprzęt oświetleniowy
1. Oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, z wyjątkiem opraw oświetleniowych stosowanych w gospodarstwach domowych
2. Liniowe lampy fluorescencyjne
3. Kompaktowe lampy fluorescencyjne
4. Wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe oraz lampy metalohalogenkowe
5. Niskoprężne lampy sodowe
6. Pozostałe urządzenia oświetleniowe służące do celów rozpraszania i
kontroli światła, z wyjątkiem żarówek

VI. Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych
1. Wiertarki
2. Piły
3. Maszyny do szycia
4. Urządzenia do skręcania, mielenia, piaskowania, przemiału, piłowania, cięcia, nawiercania, robienia otworów, nabijania, składania, gięcia lub podobnych metod przetwarzania drewna, metalu i innych materiałów
5. Narzędzia do nitowania, przybijania lub przyśrubowania lub usuwania
nitów, gwoździ, śrub lub podobnych zastosowań
6. Narzędzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań
7. Urządzenia do rozpylania, rozprowadzania, rozpraszania lub innego typu nanoszenia cieczy lub substancji gazowych innymi metodami
8. Narzędzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych
9. Pozostałe narzędzia elektryczne i elektroniczne

VII. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
1. Kolejki elektryczne lub tory wyścigowe
2. Kieszonkowe konsole do gier video
3. Gry video
4. Komputerowo sterowane urządzenia do uprawiania sportów rowerowych,
nurkowania, biegania, wiosłowania
5. Sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi
6. Automaty uruchamiane monetą, banknotem (pieniądzem papierowym),
żetonem lub innym podobnym artykułem
7. Pozostałe zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy

VIII. Przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów
1. Sprzęt do radioterapii
2. Sprzęt do badań kardiologicznych
3. Sprzęt do dializoterapii
4. Sprzęt do wentylacji płuc
5. Urządzenia medyczne wykorzystujące technikę nuklearną
6. Sprzęt laboratoryjny do diagnozowania in-vitro
7. Analizatory
8. Zamrażarki laboratoryjne
9. Testy płodności
10. Pozostałe urządzenia do wykrywania, zapobiegania, monitorowania,
leczenia, łagodzenia choroby, urazów lub niepełnosprawności

IX. Przyrządy do nadzoru i kontroli
1. Czujniki dymu
2. Regulatory ciepła
3. Termostaty
4. Urządzenia pomiarowe ważące lub do nastawu używane w gospodarstwie
domowym lub jako sprzęt laboratoryjny
5. Pozostałe przyrządy nadzoru i kontroli używane w obiektach i instalacjach
przemysłowych (np. w panelach sterowniczych)

X. Automaty do wydawania
1. Automaty do wydawania napojów gorących
2. Automaty do wydawania butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi
napojami
3. Automaty do wydawania produktów stałych
4. Automaty do wydawania pieniędzy – bankomaty
5. Inne wydające wszelkiego rodzaju produkty

 

 Źródło : www.auraeko.pl

elektrośmieciW Gliwicach trwa akcja zbierania elektrośmieci. Organizuje ją Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego.

Zużytych i niedziałających urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać do pojemników na śmieci, które stoją przy naszych domach. Są szkodliwe i niebezpieczne.

Każdy kto chce pozbyć się z domu uciążliwych elektrośmieci może oddać je w punktach zbiórek, organizowanych w różnych dzielnicach miasta.

Pełny harmonogram zbiórek znajduje się na stronie www.gliwice.eu w zakładce Ekologia.

 

W roku 2014 w Łabędach odbędą się jeszcze 3 zbiórki elektrośmieci  :

 • 28 czerwca – ul. Staromiejska parking przy szkole,
 • 30 sierpnia – ul. Literatów przy placu zabaw,
 • 30 sierpnia – parking ul. Radosna.

Wcześniej  – 22 marca – punkty odbioru elektrośmieci zorganizowano przy ul. Literatów oraz na placu parkingowym przy ul. Radosnej. Zbiórki odbywają się w soboty,  w godzinach od 10.00 do 14.00.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym wykazem urządzeń i przedmiotów, których nie wolno wrzucać do ogólnodostępnych śmietników (wykaz w zakładce Warto Wiedzieć). Na pewno warto wiedzieć, co nam szkodzi!

„Łabędź” tętni życiem. Światła na hali sportowej świecą się do późnych godzin wieczornych.  Chętnych do korzystania z nowego obiektu nie brakuje. Szczególnie cieszy to, że z Sośnicy do Łabęd  przeniósł swoje rozgrywki  I ligowy Nbit.futsal

W sobotę 29 marca rozegrał w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź” kolejny swój mecz – z Wisłą Krakbet II Kraków. Spotkanie zakończyło się wynikiem 10:5 dla gliwiczan.

Gratulujemy!

 Najbliższy mecz Nbitu będzie można obejrzeć w „Łabędziu” 19 kwietnia o godz. 18.00.

Nasza drużyna w tabeli wyników plasuje się na trzeciej pozycji.


Znaki i instrukcje Top Design znak Uwaga Odpady niebezpieczne OA094

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. w Art. 3) definiuje odpady niebezpieczne jako „każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany”, a których cechy, właściwości oraz ewentualny skład zostały przedstawione, w załącznikach nr 2A, 2B, 3 i 4 do w/w ustawy. Załączniki te są integralną częścią art. 3 ust. 2 ustawy o odpadach.

 Załącznik nr 2 zatytułowany „Kategorie lub rodzaje odpadów niebezpiecznych”. Przedstawia on kategorie lub rodzaje odpadów niebezpiecznych według ich charakteru lub działalności, na skutek której powstały. Został on rozdzielony na dwie części. Załącznik 2A stanowi listę odpadów, które posiadają którąkolwiek właściwość z załącznika nr 4 do ustawy o odpadach oraz w skład których wchodzą:

 • odpady medyczne i weterynaryjne
 • środki farmaceutyczne, leki i związki stosowane w medycynie lub w weterynarii
 • środki do impregnacji lub konserwacji drewna
 • biocydy i środki fito farmaceutyczne
 • pozostałości substancji stosowanych jako rozpuszczalniki
 • halogenowane substancje organiczne nie stosowane jako rozpuszczalniki z wyjątkiem obojętnych materiałów spolimeryzowanych
 • sole hartownicze zawierające cyjanki
 • oleje mineralne i substancje oleiste (np. z obróbki metali),
 • emulsje, mieszaniny: olej-woda, węglowodór-woda
 • substancje zawierające PCB (np. dielektryki itp.)
 • materiały smoliste powstające wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pirolitycznej (np. pozostałości podestylacyjne itp.)
 • tusze, barwniki, pigmenty, farby, lakiery lub pokosty
 • żywice, lateks, plastyfikatory, kleje lub spoiwa
 • substancje powstające w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na człowieka lub środowisko jest nieznane (np. pozostałości laboratoryjne itp.)
 • środki pirotechniczne i inne materiały wybuchowe,
 • chemikalia stosowane w przemyśle fotograficznym lub do obróbki zdjęć (np. do wywoływania)
 • wszelkie substancje lub przedmioty zanieczyszczone dowolną pochodną polichlorowanego dibenzofuranu
 • wszelkie substancje lub przedmioty zanieczyszczone dowolną pochodną polichlorowanej dibenzo-p-dioksyny.

clip_image002Starania o budowę parkingu przy ul. Piaskowej mają długą historię. Sięgają roku 2009, kiedy to stosowny wniosek do budżetu miasta Gliwice na rok 2010 złożyła Rada Osiedlowa i radna Rady Miejskiej Krystyna Sowa. Analogiczny wniosek powtórzono rok później.

Niestety, obydwa zostały rozpatrzone negatywnie ze względu na to, że grunty, na których miałby powstać parking należały do Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy”.

O problemie z własnością gruntu informowaliśmy Państwa wpisem z 7 stycznia 2014 r. / Zabiegamy o…/.

Budowa parkingu przy ul. Piaskowej została zaplanowana na rok 2014 jako zadanie budżetu obywatelskiego.

Ponieważ sprawa gruntów, od której zależy wykonanie inwestycji, jest nadal nieuregulowana, poprosiliśmy Panią Prezes SM „Łabędy” o umówienie przedstawicieli Rady Osiedlowej z Radą Nadzorczą. Chcielibyśmy przedstawić jej członkom propozycje rozwiązania sytuacji.