Bez tytułuRada Osiedlowa Łabędy corocznie uczestniczy w otwartym konkursie na organizację imprez ponadosiedlowch.

W bieżącym roku w konkursie wzięło udział jedenaście Rad Osiedlowych, które złożyły łącznie dziewięć ofert. Tegoroczna pula środków na imprezy ponadosiedlowe wynosi 25.555 zł, natomiast wnioski opiewały łącznie na kwotę 81.559 zł.

Oferty analizowała komisja powołana przez Prezydenta Miasta Gliwice. Wyniki jej pracy zatwierdził Sekretarz Miasta Andrzej Karasiński.

Rada Osiedlowa będzie organizatorem:

 • V Turnieju Przedszkoli – za kwotę 2.845,43 zł,
 • I Międzyosiedlowego Turnieju Futsalu – za kwotę 2.379,54 zł.

Niestety w przypadku obu imprez przyznane kwoty są znacznie niższe od wnioskowanych, ale cieszymy się z tego co mamy. Łącznie otrzymaliśmy  5.224,97 zł.

Obie imprezy zostaną przeprowadzone na hali sportowej w Centrum Sportowo – Kulturalnym „Łabędź”.

Szczegóły dotyczące organizacji imprez przekażemy w kolejnych materiałach.

clip_image002Prawie sześć godzin trwała wędrówka sporej grupy członków łabędzkiego Klubu Seniora po Gliwicach.

Najpierw zaznajomili się z działalnością rozbudowanej i unowocześnionej Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Obejrzeli reaktory biologiczne, osadniki wtórne, komory fermentacyjne i hale magazynowe osadów. Odwiedzili Muzeum Techniki Sanitarnej.

Podkreślali, że zaskoczyły ich rozmiary i technologiczne zaawansowanie procesów, które odbywają się w Oczyszczalni.

Kolejną atrakcją był pawilon akwarystyczny w Palmiarni Miejskiej, gdzie Seniorzy podziwiali 4 akwaria, z których największe mieści 6 tys. litrów wody i jest ekspozycją ryb Amazonii /na zdjęciu/. Obejrzeli też ryby z jeziora Tanganika, ryby azjatyckie i polskie.

Na koniec organizatorzy zabrali uczestników wycieczki do Zarządu Dróg Miejskich, gdzie pokazano Im unikalne w skali kraju Centrum Sterowania Ruchem. Weszli do pomieszczeń niedostępnych dla osób postronnych, w których zamontowany jest sprzęt elektroniczny, używany do organizowania ruchu w mieście.

clip_image00a2

Pracownicy Centrum zaprezentowali możliwości urządzeń, na których pracują. Seniorzy mogli obserwować – na żywo – ruch samochodów na łabędzkich skrzyżowaniach, a także obejrzeli nagrania, na których utrwalone zostały wypadki drogowe.

Uczestnicy wycieczki, odwiedzając różne jednostki miejskie / PWiK, MZUK – Palmiarnia Miejska, ZDM / mieli okazję stwierdzić, że w naszym mieście nie brakuje ciekawych i budzących dumę miejsc.

Seniorom w ich wędrówkach po mieście towarzyszyli organizatorzy wyjazdu, członkowie rady : Sabina Gorczyca-Kamaj, Stefan Kurczab i Krystyna Sowa.

Rada Osiedlowa bardzo serdecznie dziękuje wszystkim, dzięki którym możliwe było przygotowanie ciekawego wyjazdu, służącego poznawaniu własnego miasta :

 1. Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji, Centralnej Oczyszczalni Ścieków, a szczególnie Pani Joannie Ćwikle – za możliwość obejrzenia obiektu, udzielenie ciekawych i wyczerpujących informacji oraz gościnność,
 2. Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych Tadeuszowi Mazurowi i kierownikowi Palmiarni Miejskiej Markowi Bytnarowi za umożliwienie wejścia do pawilonu z rybami w dniu wycieczki / rezerwacja terminów dokonywana jest ze znacznym wyprzedzeniem /,
 3. Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Krystianowi Tomali za zastosowanie zniżki w opłacie za wejście do Palmiarni,
 4. Zarządowi Dróg Miejskich, a szczególnie kierownikowi Referatu Inżynierii Ruchu Dawidowi Ochódowi i pracownikom referatu za udostępnienie Seniorom pomieszczeń, w których na co dzień nadzoruje się ruch drogowy w mieście oraz przygotowanie firmowych upominków,
 5. Kierowcy firmy Jomar, który w trudnych warunkach miejskich sprawnie i punktualnie przewoził nas w kolejne miejsca do zwiedzania.

W sposób szczególny dziękujemy 48 Seniorom, którzy przyjęli nasze zaproszenie i dzielnie wędrowali po mieście, poznając ciekawe miejsca i przemiłych ludzi.


gLIWICKIE PRZEDSZKOLAKI W łABĘDZIUZnów w sali koncertowej „Łabędzia” było gwarno i radośnie. Organizatorzy jednej z najważniejszych imprez, organizowanych przez gliwickie przedszkola, VI Przeglądu „Mali Artyści – Bawmy się wesoło „, wybrali na miejsce występów nasze Centrum Sportowo – Kulturalne.

W „Łabędziu pojawiło się mnóstwo dzieci. Śpiewały, tańczyły i recytowały. Reprezentowały 16 placówek oświatowych z różnych części miasta.

W przeglądzie uczestniczyli wychowankowie 12 gliwickich przedszkoli -Przedszkola Miejskiego nr 4, 7, 18, 21, 22, 28, 29, 36, 37, 38, 40, 42, oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 11 i 36 i Zespołów Szkolno – Przedszkolnych nr 1 i 2.

Wraz z dziećmi w „Łabędziu” pojawili się dyrektorzy placówek biorących udział w przeglądzie, wychowawcy i rodzice. Władze samorządowe Gliwic reprezentowali : Mariusz Kucharz – Naczelnik Wydziału Edukacji i Krystyna Sowa – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gliwicach.

Organizatorami przeglądu byli dyrektorzy PM nr 4 z ul. Barlickiego, PM nr 36 z ul. Sztabu Powstańczego i PM nr 40 z ul. Sienkiewicza.

Bardzo cieszy nas zainteresowanie ‘Łabędziem”.


clip_image002Modernizacja placu zabaw przy ul. Zawadzkiego 1, zlecona przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych, obejmuje:

    1. modernizację placu zabaw,
 1. montaż urządzeń,
 2. wykonanie nawierzchni z kruszywa – dojście od ul. Zawadzkiego do istniejącego boiska.

 

Inwestycja swoim zakresem będzie obejmować:

 1.  roboty pomiarowe,
 2. demontaż istniejących elementów placu zabaw,
 3. roboty przygotowawcze i ziemne,
 4. podbudowy pod chodniki,
 5. nawierzchnie syntetyczne bezspoinowe,
 6. montaż ławek – 4 sztuki i koszy – 2 sztuki,
 7. montaż ogrodzenia z paneli na słupkach wraz z bramkami wejściowymi samozamykajacymi,
 8. montaż urządzeń:
 • urządzenie zabawowe – 1 szt.
 • huśtawka podwójna – 1 szt.,
 • karuzela tarczowa – 1 szt.,
 • piaskownica – 1 szt.,
 • tablica informacyjna z regulaminem – 2 szt.,

         9. wykonanie nawierzchni z kruszywa typu Hanse Grand lub materiału równoważnego, w kolorze piaskowym – dojście od ul. Zawadzkiego do istniejącego boiska,

         10. Wyrównanie terenu oraz zasianie trawy w miejscach ubytków.


Źródło : materiały przetargowe MZUK


clip_image002Rada Osiedlowa Łabędy była jednym z współorganizatorów II Miejskiej Gry Rowerowej, przygotowanej przez Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. „Władysława Huzy” w Gliwicach.

Uczestnicy imprezy wystartowali z gliwickiego Rynku. Ich zadaniem było odwiedzenie jak największej liczby baz, zlokalizowanych w poszczególnych dzielnicach miasta. Obecność w bazach potwierdzali pieczątką z adresem i wykonywali zadania konkursowe.

Łabędzka rada swą bazę ulokowała przed budynkiem Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź” przy ul. Partyzantów. W godzinach od 9.30 do 13.00 obsługiwali ją : Sabina Gorczyca-Kamaj, Renata Jaros i Stefan Kurczab.

Bazę odwiedziło aż 20 zespołów na 42 startujące.

W trakcie „zdobywania bazy” uczestnicy popisywali się swoją wiedzą na temat Łabęd. Odpowiadali na niełatwe pytania dotyczące przeszłości dzielnicy i tego, co dzieje się w niej dziś.

Na stole, przy którym członkowie rady potwierdzali obecność zespołów w łabędzkiej bazie, stał szklany łabędź, symbol naszej dzielnicy, wypełniony słodyczami, którymi częstowano uczestników gry rowerowej, a także dwa ostatnie numery osiedlowej gazetki „Nasze Łabędy”.

Za pomoc w organizacji łabędzkiej bazy II Miejskiej Gry Rowerowej serdecznie dziękujemy dyrektor Jolancie Stąpór, zarządzającej Centrum Sportowo – Kulturalnym „Łabędź”.

clip_image002Od dawna  zabiegaliśmy o remont placu zabaw przy ul. Zawadzkiego.

Bardzo zależało nam na jego odtworzeniu, aby dzieciom mieszkającym w rejonie Placu Niepodległości zapewnić bezpieczne miejsce zabaw.

Warto podkreślić, że wykonanie tego zadania Rada Osiedlowa traktowała jak kolejne z całego cyklu działań, zmierzających do zmiany wizerunku tej części Łabęd.

Przypomnijmy, że wcześniej, dzięki staraniom rady:

 • wyburzono „Zorzę”,
 • wyremontowano ul. Główną, ul. Metalowców i ul. Zawadzkiego,
 • powstały miejsca parkingowe przy ul. Metalowców i Miłej,
 • wykonano nowe zatoki autobusowe, zlikwidowano przystanek przy ul. Metalowców,
 • uporządkowano teren wokół kapliczki.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych podjął się wykonania remontu pomimo tego, że wcześniej plac został dwukrotnie zdewastowany. 

Mamy nadzieję, że tym razem nowy obiekt będzie długo służył najmłodszym mieszkańcom naszej dzielnicy.

Modernizację placu zabaw przy ul. Zawadzkiego 1 w Łabędach wykona Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKO-POL” Jan Ogonowski, Gliwice, ul. Pszczyńska 14 – za kwotę 180 000,24 zł. do 30 czerwca 2014 r.


clip_image002Wypalaniem traw i pozostałości roślinnych jest od wielu lat przyczyną pożarów łąk i nieużytków.

Za ich powstanie w 94 % odpowiada człowiek. Niestety nadal panuje przekonanie, że spalenie traw powoduje szybszy i bujniejszy odrost młodych roślin. Nic bardziej błędnego.

Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza.

Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt.

Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. Palą się również gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami, np. skowronków.

Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Owady giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin.

Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru, tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu. Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki. Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren.

W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy /żaby, ropuchy, jaszczurki/, ssaki /krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie/. Przy wypalaniu giną mrówki. Jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. Mrówki zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej oraz wzbogacają warstwę próchnicy, „przewietrzają” glebę. Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami są biedronki, zjadające mszyce.

Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, m.in. dżdżownice, które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości, pająki, wije, owady. Pożary traw niszczą rodzimą faunę i florę.

Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia. Powoduje ponadto zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych.

Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają także powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania.

Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie.

Wypalanie traw jest niebezpieczne, ale też niedozwolone!

Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 8), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto…wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary…- podlega karze aresztu albo grzywny”.

 

Żródło : http://www.kmpsp.gliwice.pl

Opracowanie: st. kpt. Katarzyna Boguszewska, Wydział Informacji i Promocji KG PSP

clip_image002Co jakiś czas przeglądamy domowe apteczki. Zwykle znajdujemy w nich stare, lub niepotrzebne już tabletki, maści, syropy, krople… Co z nimi robimy?

Część z nas wyrzuca stare i zbędne leki do kosza na śmieci, część spuszcza je z wodą w toalecie, część oddaje medykamenty do aptek.

Leki to odpady niebezpieczne !!!

W żadnym wypadku nie wolno ich wyrzucać do pojemników, w których gromadzimy odpady komunalne, do ulicznych koszy, śmietników lub kanalizacji.

Wyrzucone byle gdzie stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego, dla osób i zwierząt.

Przeterminowane leki stanowią szczególne niebezpieczeństwo dla małych dzieci.

Zbędne i stare leki nieodpłatnie odbierają apteki, w których ustawione są specjalne pojemniki, zapewniające bezpieczne przetrzymywanie groźnych odpadów. Można je znaleźć w 26 gliwickich aptekach.

W Łabędach leki przyjmują:

 • Apteka „Andersa”, ul. Karola Marksa 6,
 • Apteka Prywatna, ul. Literatów 70.

 

Wykaz aptek na terenie miasta Gliwic objętych akcją zbiórki przeterminowanych leków:  http://bip.gliwice.eu/strona=10460

clip_image002Rada Osiedlowa Łabędy, wykorzystując obecność na koncercie „Melodie sercem śpiewane” ponad 90 Seniorów, przekazała Im szczegółową  informację o działaniach i imprezach, organizowanych w „Łabędziu” i poza nim, w których mogliby wziąć udział.

Oferta skierowana do Seniorów jest niezmiernie bogata. Chętni mogą w każdy piątek uczestniczyć w ciekawych zajęciach tematycznych, w innych terminach  uczyć się chodzić z kijkami, odbyć kurs korzystania z komputera, grać w skrable / środy godz. 18.00 / itd.

W załączeniu Informacje dla Seniorów

clip_image002Rada Osiedlowa Łabędy wiele swych działań adresuje do starszych mieszkańców Łabęd.

Pierwsze spotkanie dla Seniorów odbyło się w lipcu 2012 roku. Uczestniczyło w nim 7 osób, a gościem był ówczesny komendant IV Komisariatu Policji Krzysztof Skowron.

Kolejne spotkania cieszyły się coraz większym zainteresowaniem. Zyskiwaliśmy życzliwość Seniorów, którzy chętnie brali udział w przygotowywanych dla Nich imprezach.

A było ich wiele – spotkania okolicznościowe, wzbogacone występami  uczniów łabędzkich szkół i wychowanków przedszkoli, zabawy karnawałowe, koncerty, wycieczki, pikniki na świeżym powietrzu, wyjazdy na wczasy.

Ponieważ grupa chętnych do udziału w imprezach organizowanych przez Radę Osiedlową stale się powiększała postanowiliśmy „spisać” członków łabędzkiego Klubu Seniora i wydać im legitymacje. Dotychczas wręczyliśmy je 61 osobom. W najbliższym czasie legitymacje otrzyma kolejna grupa członków Klubu.

Bardzo nas cieszy stałe poszerzanie się grona Seniorów, korzystających z oferty Rady Osiedlowej.