aW Miejskim Serwisie Informacyjnym z 31 lipca ukazał się artykuł pt.: „Jest kolorowo i bezpiecznie. Nowy plac zabaw w Łabędach”. Poza opisem obiektu znalazł się w tekście także fragment o smutnej wymowie:

„Warto dbać o takie miejsca rekreacji, ale – niestety – wandali nie brakuje. – Prosimy mieszkańców dzielnicy, jeżeli widzicie, że ktoś niszczy plac zabaw, zgłoście to odpowiednim służbom. Dzięki temu dzieci będą mogły jak najdłużej cieszyć się tym miejscem – apeluje Miejski Zarząd Usług Komunalnych.”

Warto odpowiedzieć na ten apel. Tylko brak obojętności sprawi, że zniszczeń będzie mniej.

Przypominamy, że telefonując na Policję lub Straż Miejską ze zgłoszeniem dewastowania miejsc publicznych / parki, skwery, przystanki…/ lub zakłócania porządku publicznego NIE MAMY OBOWIĄZKU PODAWANIA SWOCH DANYCH OSOBOWYCH.

Korzystajmy z telefonów : 986 – Straż Miejska, 32 330 82 50 – IV Komisariat Policji


aNowy plac zabaw przy ul. Zawadzkiego działa od niedawna. Jest estetyczny, kolorowy, wyposażony w urządzenia zabawowe, otoczony płotem. Miejsca, w których bawią się dzieci zostały pokryte specjalną wykładziną, zabezpieczającą przed skutkami upadków.

Dzieci zaczęły się bawić na placu jeszcze przed jego oficjalnym oddaniem do użytku, co potwierdza potrzebę jego wykonania.

Niestety, w kilka dni po zakończeniu prac, które kosztowały – przypomnijmy – 180 tys. zł, nocną porą pojawili się na placu młodzi ludzie bez wyobraźni, ale za to z poczuciem bezkarności i urządzili sobie zabawę, niszcząc podłoże w rejonie huśtawek.

To ogromnie przykre, że są osoby, które nie potrafią docenić i uszanować wspólnego dobra, że niszczenie miejsc, które mają służyć innym, traktują jak dobrą rozrywkę.

Przedstawiciele Rady Osiedla zwrócili się do Komendanta IV Komisariatu Policji z prośbą o wzmożenie nadzoru nad rejonem placu zabaw w godzinach wieczornych i nocnych.

Wierzymy, że na tym jednym incydencie zakończą się niszczycielskie zabawy na placu dla dzieci przy ul. Zawadzkiego.


aO objęcie Łabęd systemem monitoringu zabiegamy regularnie i konsekwentnie od roku 2008.

Pierwsze działania polegały na wytypowaniu miejsc, w których powinny zostać zainstalowane kamery. Wyboru dokonały wspólnie : Rada Osiedla, radni, Policja i Straż Miejska

Kolejnym etapem prac było przygotowanie infrastruktury, umożliwiającej montaż urządzeń, przesył danych i ich przechowywanie. Zadanie to wykonuje spółka miejska – Śląska Sieć Metropolitalna.

W logicznych odstępach czasu kierujemy do Prezydenta Miasta zapytanie o stan prac nad włączeniem Łabęd do systemu monitoringu miejskiego. Ostatnie takie zapytanie przekazaliśmy 30 lipca, sprowokowani zniszczeniami powstałymi na placu zabaw przy ul. Zawadzkiego.


aWielu łabędzian skorzystało z zaproszenia i w ostatnią sobotę wybrało się do kina „pod chmurką”.

Dzieci i dorośli mogli posiedzieć na świeżym powietrzu i obejrzeć przygotowane dla nich filmy.

W programie „Kino Plenerowe’2014”, realizowanym przez Wydział Kultury i Promocji Miasta przewidziano 12 spektakli, w tym dwa na terenie dzielnic – jeden na Trynku i jeden w Łabędach.

Tegoroczne kino letnie zawitało do Łabęd już po raz trzeci. Będziemy zabiegać o jego obecność także w kolejnych latach, ponieważ sukcesywnie rośnie liczba osób korzystających z seansów.


clip_image00225 września 2014 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 254, rozpocznie się III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego wraz z przeniesieniem własności zabudowy, przysługującego Gminie Gliwice do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gliwicach w obrębie Kuźnica, zapisanej w księdze wieczystej GL1G/00039974/7, obejmującej zabudowaną działkę nr 286 o pow. 0,3870 ha przy ul. Metalowców 15, 15a oraz niezabudowaną działkę nr 287 o pow. 0,2555 ha na zachód od ul. Głównej /dawna dyrekcja Walcowni Metali „Łabędy”/.

Cena wywoławcza nieruchomości: 1. 071. 600 zł. Wadium: 108. 000 zł. Minimalne postąpienie: 10. 720 zł

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż powyższej nieruchomości odbył się 19 listopada 2013 r. za cenę wywoławczą 2. 538 000 zł, II przetarg nieograniczony odbył się 14 kwietnia 2014 r. Cena wynosiła 1.190.620 zł.

Z uwagi na brak zainteresowanych przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. Z tego względu prezydent miasta Gliwice podjął decyzję o ustaleniu ceny wywoławczej w III przetargu w wysokości obniżonej, tj. 1. 071. 600 zł.

Nieruchomość obejmuje niezabudowaną działkę nr 287 o pow. 0,2555 ha, oraz działkę nr 286 o pow. 0,3870 ha – zabudowaną, położona przy ul. Metalowców 15, 15a.

Zabudowę stanowią: budynek biurowo-administracyjny o pow. użytkowej 1.984,70 m² , 3-kondygnacyjny, podpiwniczony, otynkowany, stan techniczny pogorszony, wymagający bieżącego remontu i budynek magazynowy z dobudówką gospodarczą o pow. użytkowej 144,84 m²,

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Łabęd teren położony przy ul. Metalowców 15 i 15a może być przeznaczony na wielofunkcyjne tereny usługowe, obsługi transportu kolejowego i motoryzacji, usługi logistyki, budownictwa, składowanie i magazynowanie, biura, przedstawicielstwa i reprezentacje firm, funkcje techniczno-produkcyjne oraz wielofunkcyjne ośrodki dla rozwoju nauki i nowoczesnych technik i technologii, a także na mieszkalnictwo, małą architekturę, zieleń urządzoną, niezbędne dojazdy, miejsca postojowe dla samochodów.


clip_image002

24 lipca Prezydent Miasta Gliwice ogłosił kolejny przetarg nieograniczony na wysokość stawki czynszu dzierżawnego Centrum Sportowo-Kulturalnego znajdującego się przy ul. Partyzantów 25.

Miesięczny czynsz wywoławczy za cały przedmiot dzierżawy wynosi: 400,00 zł

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność gospodarczą.

Szczegółowe warunki przetargu zawiera specyfikacja przetargowa stanowiąca załącznik do zarządzenia prezydenta miasta Gliwice PM-6445/14 z 23 lipca 2014 r. Pojawiły się w niej zmiany w stosunku do specyfikacji obowiązującej w poprzednim postępowaniu.

Licytacja odbędzie się 19 sierpnia 2014 r. o godz. 11.00 w pokoju 432 w gmachu Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Przypominamy, że przyszły dzierżawca będzie musiał pokryć wszystkie koszty utrzymania obiektu. Środki miejskie otrzyma z tytułu opłaty za korzystanie z pomieszczeń w „Łabędziu” przez jednostki miejskie – szczegóły w specyfikacji.


 http://bip.gliwice.eu/strona=10389,1559


clip_image002Kino pod chmurką zaprasza łabędzian ma pokaz, który odbędzie się 27 lipca na terenie położonym między kościołem św. Anny a blokami mieszkalnymi przy ul. Zygmuntowskiej.

Dzieci o godz. 18.00 zobaczą baśń o dziewczynie i księciu zamienionym w żabę. Projekcja dla dorosłych zacznie się o godz. 20.00, wyświetlony zostanie film Wieki Gatsby.

Wystarczy zabrać z sobą krzesełko lub koc i zasiąść przed ekranem. Zapowiada się ciepły wieczór, więc może być przyjemnie. Zapraszamy.

Organizatorem przedsięwzięcia jest gliwicki samorząd.


 https://gliwice.eu/aktualnosci/rozrywka/kino-pod-chmurka-w-labedach


clip_image002Wniosek do budżetu miasta Gliwice na rok 2015 „Renowacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wolności – od ul. K. Marksa do Partyzantów” został złożony 15 kwietnia / termin określony w zarządzeniu Prezydenta Miasta nr 43/13 z 31 maja 2013 r./ przez Radę Osiedla Łabędy i radną Rady Miasta Krystynę Sowę.

W uzasadnieniu do wniosku napisaliśmy :

Wzdłuż ul. Wolności na odcinku od ul. K. Marksa do ul. Partyzantów zlokalizowany jest pas zieleni oraz dawna ścieżka rowerowa, wykorzystywana obecnie jako miejsce do parkowania samochodów.

Teren, ze względu na swe położenie w pobliży licznych domów, sklepów, punktów usługowych, siedzib firm, jest często odwiedzany przez mieszkańców.

O wykonanie renowacji terenu zielonego wzdłuż ul. Wolności wnioskowaliśmy po raz pierwszy w roku 2005, później czyniliśmy to regularnie
ze względu na liczne postulaty mieszkańców w tej sprawie i konieczność dokonania zmian.

W międzyczasie zniszczenia pogłębiły się. Samochody parkują na dawnej ścieżce rowerowej, ze względu na szerokość jezdni wjeżdżają zbyt głęboko niszcząc trawę. Barierki są niekompletne, zniszczone, pamiętają lata 50-te ubiegłego wieku.

Zmiana wyglądu terenów przy ul. Wolności poprzez ich właściwe zagospodarowanie wpłynie na poprawę wizerunku dzielnicy i spełni oczekiwania mieszkańców, szczególnie starszych, którzy chcieliby mieć więcej miejsc do wypoczynku, płożonych blisko budynków mieszkalnych.

Zadanie zakwalifikowano do sondażu internetowego, w wyniku którego mieszkańcy Gliwic wybiorą zadania, które zostaną zrealizowane w roku 2015.

Wszystkich zachęcamy do głosowania. Od nas zależy, czy teren wzdłuż ul. Wolności zmieni wygląd !!!


 Kliknij, aby zagłosować


clip_image002Wniosek do budżetu miasta Gliwice na rok 2015 „Montaż dodatkowych urządzeń siłowni na wolnym powietrzu na skwerze przy ul. Narutowicza” został złożony 15 kwietnia przez RO Łabędy i radną Rady Miasta Krystynę Sowę.

Wniosek uzasadniliśmy tym, że na skwerze zamontowano tylko kilka urządzeń siłowni, natomiast ze względu na zakres ich wykorzystania wskazane jest uzupełnienie istniejącego zestawu o dodatkowe urządzenia.

Zadanie zostało zakwalifikowane do sondażu internetowego. Wszystkich zainteresowanych i gotowych poprzeć wniosek zachęcamy do głosowania.


Kliknij, aby zagłosować


clip_image002Spośród 30 wniosków do budżetu miasta na rok 2015, złożonych przez Radę Osiedla i radną Rady Miasta Krystynę Sowę do budżetu miasta na rok 2015. Prezydent Miasta zakwalifikował do sondażu internetowego następujące zadania dotyczące remontów ulic :

  • Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wzdłuż ul. S. Batorego.
  • Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wzdłuż ul. K. I. Gałczyńskiego.
  • Przebudowa nawierzchni jezdni ul. M. Gorkiego.
  • Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wzdłuż ul. K. Marksa.
  • Wykonanie nawierzchni jezdni ul. Miłej na odcinku nieutwardzonym wraz z budową chodnika.
  • Budowa chodników wzdłuż ul. P. Gojawiczyńskiej po obydwu stronach jezdni.

 

Realizacja poszczególnych zadań zależy od liczby osób, które na nie zagłosują. Teraz od Państwa aktywności zależy, które jezdnie i chodniki zostaną wyremontowane. Zagłosuj. Namów innych. Wesprzyj „łabędzkie zadania”.


 Kliknij, aby zagłosować