clip_image002Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Wychowankowie, Pracownicy Administracji i Obsługi,
Uczniowie, Rodzice
Przedszkoli Miejskich nr 34, 37 i 38,
Szkół Podstawowych nr 29, 32 i 38, Gimnazjum nr 19,
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2014/2015
w imieniu Rady Osiedla Łabędy
kierujemy
do wszystkich Pracowników, Wychowanków, Uczniów
i Rodziców łabędzkich placówek oświatowych
serdeczne życzenia.

Niech codzienna praca będzie dla Was
źródłem radości i satysfakcji.
Niech stale towarzyszy Wam życzliwość, zrozumienie
i szacunek tych, którym służycie.

Uczniom i wychowankom życzymy radości
płynącej z poznawania świata i ludzi.

Rodzicom życzymy wielu powodów do dumy
z osiągnięć swych dzieci. Niech każdy dzień będzie
dla Waszych rodzin źródłem pozytywnych doznań
i wartościowych doświadczeń.

Sabina Gorczyca – Kamaj
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Łabędy

Krystyna Sowa
Przewodnicząca Rady Osiedla Łabędy


clip_image002W czerwcu grupa łabędzkich Seniorów przyjęła zaproszenie do udziału w programie „Senior – aktywny gliwicki obywatel”, realizowany przez Fundację Lepszy Świat oraz Klub Jagielloński.

Dzięki temu projektowi łabędzcy Seniorzy tworzą „mapę problemów do rozwiązania”. Spacerując po dzielnicy, sporządzają wykaz spraw do podjęcia. Wyszukali już 13 ważnych zadań, których wykonanie poprawiłoby warunki życia mieszkańców oraz wygląd dzielnicy.

Dzięki tym działaniom Seniorzy bezpośrednio angażują się w życie publiczne i mogą mieć realny wpływ na zachodzące zmiany. Są tego świadomi, dlatego uczestniczą w projekcie.

Ostatnie spotkanie, podczas którego wypracowany zostanie dokument końcowy, wskazujący najpilniejsze zadania do wykonania w Łabędach, adresowany do władz miasta, zaplanowane zostało na 12 września na godz.10.00. Do udziału w spotkaniu organizatorzy zaprosili także przedstawicieli Rady Osiedla Łabędy i radną Rady Miasta Krystynę Sowę.

GCOPInformujemy z przyjemnością, że wraz z nowym rokiem szkolnym SAS rozpoczyna nowe zajęcia w „Łabędziu”. Oprócz dotychczasowych spotkań, które będą kontynuowane w Sali 33 i 34, odbywać się będą również całkiem nowe. Poniżej przedstawiamy kalendarz zajęć:

 

  • Poniedziałek

„Akademia Małego Artysty”

Zajęcia Artystyczne dla Dzieci w wieku 3-4 lat z Rodzicami, godz. 15.30 – 16.15

Zajęcia artystyczne dla dzieci powyżej 5. roku życia, godz. 16.30 – 17.45,

„Artystyczne Poniedziałki dla Dorosłych” – godz. 18.00

 

  • Środa

Rozgrywki gier przeróżnych: każda środa, godz. 17.00, początek: 10.09.2014

 

  • Piątek

Spotkania Seniorów „Aktywne piątki” – godz. 11.00, pierwsze spotkanie 19.09.

 

 Zapraszamy!


  Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych,

 Tel. 537 037 265, e-mail: sas@gcop.gliwice.pl

ww   www.sas.gcop.gliwice.pl


eNa skutek wniosku złożonego w Zarządzie Dróg Miejskich wydłużeniu uległ czas, w którym sygnalizacja świetlna, działająca pod wiaduktem w ciągu ul. Staromiejskiej ma włączone światło żółte pulsujące.

W piśmie z 21 sierpnia ZDM napisał:

„wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez Panią Radną i Zarząd Osiedla Łabędy tut. Zarząd czasowo zmieni program pracy […] sygnalizacji w taki sposób, aby tryb żółty puls obowiązywał w godzinach: 5.30 -8.30, 13.00 – 17.30 i 21.00 – 23.30. Zamiana sygnalizacji będzie obowiązywać w okresie od 1 do 30 września br. Następnie zostanie przeprowadzona analiza zasadności utrzymania wprowadzonych zmian lub powrotu do wcześniejszej wersji programu sygnalizacji.

Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę, że wprowadzenie wnioskowanych zmian spowoduje zwiększenie ruchu i prędkości pojazdów w rejonie opisywanej sygnalizacji oraz ulicach sąsiednich.”

Poinformujemy Państwa o wynikach analizy i dalszych decyzjach ZDM.


ZAPRASZAMY NA III LETNI TURNIEJ Piłki Nożnej

organizowany przez Radę Osiedla Łabędy  dla mieszkańców dzielnicy Łabędy

i osób związanych z dzielnicą.

bez tytułu

1. Termin rozgrywek : 21 września 2014 r. (niedziela), w godzinach od 8.00 do godz.(przynajmniej) 16.00,

2. Miejsce rozgrywek : boisko MZUK ŁTS Łabędy ul. Fiołkowa w Gliwicach – Łabędach,

3. Ilość zawodników: 11 osób z bramkarzem plus 7 osób rezerwowych,

4. Termin zgłoszenia drużyny – do 10 września 2014 r. drogą mailową na adres: ro.labedy@wp.pl

5. Kontakt z organizatorem rozgrywek: ro.labedy@wp.pl

lub

– Paweł Pietrzak, tel.882 024 385, e-mail: p69pietrzak@gmail.com,
– Sabina Gorczyca-Kamaj, kom. 606-108-392; e-mail: sabina.gorczyca-kamaj@wp.eu ,
– Krystyna Sowa, tel.661 467 057, e-mail: s-ola@wp.pl,

6. Zapewniamy profesjonalną obsługę sędziowską i przewidujemy nagrody dla najlepszych uczestników.

7. Szczegółowy Regulamin Turnieju i dokładny harmonogram wydarzeń i rozgrywek dostępny po nawiązaniu kontaktu z organizatorem Turnieju, uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn oraz od wieku osób zgłoszony przez kierowników drużyn.


Zobacz: plakat, ogłoszenie

 

Pobierz dokumenty:

Formularz zgłoszeniowy,

Oświadczenie – uczestnicy pełnoletni,

Oświadczenie – uczestnicy niepełnoletni


ZAPRASZAMY NA „I MIĘDZYOSIEDLOWY TURNIEJ FUTSALU”

organizowany przez Radę Osiedla Łabędy, Radę Osiedla Kopernik oraz Radę Osiedla Stare Gliwice

Futsal2

1. Termin rozgrywek : 13.-14. września 2014 r. (sobota,niedziela), w godzinach od 8.00 do godz.(przynajmniej) 20.00,

2. Miejsce rozgrywek : CSK „Łabędź” ul. Przyszowska 25, 44-109 Gliwce

3. Ilość zawodników: min. 5, maks. 12 osób w drużynie, zawodnicy w wieku do 21 lat,

4. Zgłoszenia:

  1. za pośrednictwem Rady Osiedla – każda RO może zgłosić tylko jedną drużynę
  2. termin – do 10 września 2014 r. drogą mailową na adres: ro.labedy@wp.pl

5. Kontakt z organizatorem rozgrywek: ro.labedy@wp.pl

lub

– Sabina Gorczyca-Kamaj, kom. 606-108-392; e-mail: sabina.gorczyca-kamaj@wp.eu,
– Krystyna Sowa, tel.661 467 057, e-mail: s-ola@wp.pl,

6. Zapewniamy profesjonalną obsługę sędziowską i przewidujemy nagrody dla najlepszych uczestników.


Zobacz: plakat FutsalRegulamin

 

Pobierz dokumenty:

Formularz zgłoszeniowy,

Oświadczenie – uczestnicy pelnoletni,

Oświadczenie – uczestnicy niepelnoletni


Od dłuższego czasu trwają wspólne starania o zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Przedszkolu Miejskim nr 34 przy ul. Chatka Puchatka.

Dyrektor placówki i Rada Osiedla, wykorzystując właściwe dla siebie formy oddziaływania, zabiegają o realizację wykonanego już projektu ogrodu i placu zabaw.

W bieżącym roku wykonano podobne prace w PM 37 przy ul. P. Gojawiczyńskiej i w PM 38 przy ul. Literatów.

Teraz kolej na trzecie z naszych łabędzkich przedszkoli.  


clip_image00219 sierpnia miał się odbyć czwarty przetarg na dzierżawę Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź” przy ul. Partyzantów 25.

Niestety, nikt się do niego nie zgłosił. Można przypuszczać, że warunki dzierżawy nadal nie spełniają oczekiwań ewentualnych dzierżawców, pomimo tego, że oferta została po raz kolejny zmodyfikowana.

Obiektem nadal zarządza dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 Jolanta Stąpór.

Przedstawiciel Rady Osiedla spotka się w sprawie dzierżawy centrum z Zastępcą Prezydenta Miasta Gliwice Adamem Neumannem 2 września o godz. 11.00.


a.jpgTo impreza, która z roku na rok ma coraz większe grono sympatyków.

Prezydent Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz zaprasza seniorów z rodzinami do Parku Chopina na 6 września (sobota) 2014 r. w godz. od 13.00 do 16.00.

Wystąpi m.in. Krzysztof Respondek i Bernadeta Kowalska.

W programie przewidziano : o 12:30 zbiórkę seniorów pod siedzibą Urzędu Miejskiego w Gliwicach, a o 12:45 przemarsz w barwnym korowodzie ul. Zwycięstwa i Aleją Przyjaźni do Parku Chopina, gdzie organizatorzy przygotowali wiele atrakcji.

 


 Zobacz: Szczegóły na stronie


clip_image002Obserwując szeroki zakres tegorocznych prac porządkowych, wykonywanych na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich na łabędzkich ulicach i chodnikach /pisaliśmy o tym we wcześniejszych materiałach/ i mając świadomość potrzeby kontynuowania tych prac w przyszłym sezonie, wystąpiliśmy do Zastępcy Prezydenta Miasta Piotra Wieczorka z wnioskiem o zwiększenie środków, jakie zostaną na ten cel wpisane do projektu budżetu miasta na rok 2015.

Moment jest dobry, bo projekt właśnie teraz powstaje. Zostanie przekazany Radzie Miasta i radom osiedli do 15 listopada br.

Jego uchwaleniem zajmą się już radni kolejnej kadencji, wyłonieni podczas wyborów, które odbędą się 16 listopada.