bez tytułuW tym roku Miejski Zarząd Usług Komunalnych planuje zakończyć modernizację, która na cmentarzu przy ul. Wrzosowej trwa od kilku lat.

Przypominamy, że w ciągu ostatnich miesięcy wykonano szereg prac w ramach przyjętego programu.

Zostały przygotowane nowe pola grzebalne, wykonano plac gospodarczy za kaplicą, poszerzono bramę wjazdową oraz wymieniono ogrodzenie wzdłuż bocznej alei cmentarza/ od strony szkoły/. Koszt ostatniego etapu prac to blisko 400 tys. zł.

Dział zieleni MZUK zadbał również o estetykę cmentarza. Przy kolumbarium oraz wzdłuż ogrodzenia posadzono około 80 sztuk roślin iglastych, jest to m.in. cis pospolity w formie kolumnowej. Teren przyozdobiło także około 100 różaneczników.

Posadzone rośliny pozytywnie zmieniły wygląd nowej części cmentarza.

Rada Osiedla Łabędy serdecznie dziękuje MZUK za wykonanie nasadzeń, o które od dłuższego czasu wnioskowała.


Rada Osiedla Łabędy wraz z Filią Miejskiej Biblioteki nr 30 zorganizowali konkurs literacko-plastyczny „Pies-mój przyjaciel”. Konkurs podzielony był na dwie części: część plastyczna skierowana dla uczniów klas 1-3 łabędzkich podstawówek, natomiast w części literackiej udział wzięli uczniowie klas 4-6.

Finał imprezy odbył się dnia 27.10.2014r. w „Łabędziu”. zwycięzcy otrzymali dyplomy i książki ufundowane przez Radę Osiedla Łabędy.

Nagrodzeni zostali:20141027_171509

  • Alicja Gajda
  • Wiktoria Winnicka
  • Martyna Berezowska
  • Dominika Jałowiecka
  • Roksana Adamczyk
  • Zuzia Zadurska

 


aJuż po raz piąty Rada Osiedla Łabędy zorganizowała turniej sportowy dla gliwickich przedszkolaków.

Na halę Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź” zaproszono dzieci z kilku osiedli – Kopernika, Wojska Polskiego, Starych Gliwic i Łabęd. Sześć przedszkoli – PM 5, 17, 27, 34, 37 i 38 wystawiło 25 – osobowe reprezentacje.

Nie sposób opisać emocji, jakie towarzyszyły zawodom. Każda z grup wykonywała kolejne zadania sprawnościowe angażując wszystkie swe umiejętności i wykazując się wielkim zaangażowaniem. 150 rozemocjonowanych przedszkolaków do ostatniej chwili walczyło o zwycięstwo.

V Międzyosiedlowy Turniej Przedszkoli wygrało Przedszkole Miejskie nr 17 z os. Kopernika. II miejsce zdobyło PM nr 5 z os. Wojska Polskiego, a III PM nr 27 ze Starych Gliwic. Przedszkola łabędzkie zajęły miejsca IV, V i VI.

Wszystkie zespoły otrzymały puchary, przedszkolaki, które wywalczyły miejsca I, II i III udekorowano medalami. Dzieci otrzymały też nagrody rzeczowe. Uczestnikom zawodów zapewniono transport i poczęstunek.

Sportowe zmagania małych zawodników obserwowali ich rodzice i bliscy zgromadzeni na widowni, a także dyrektorzy przedszkoli.

Rada Osiedla Łabędy serdecznie dziękuje wszystkim, którzy pomogli w organizacji i przeprowadzeniu turnieju, szczególnie zarządcy centrum – Jolancie Stąpór, dyrektorowi ZSO 2, nauczycielom prowadzącym zawody oraz licznym wolontariuszom.

DSCN1509Rada Osiedla Łabędy przyłączyła się do organizacji Turnieju Skatowego, który odbył się dnia 25.10.2014r. w Restauracji „Kuźnica”. W imprezie udział wzięło 72 uczestników. Za przygotowanie i prowadzenie dziękujemy członkowi Rady Osiedla – Romanowi Michalskiemu.

Rada Osiedla Łabędy ufundowała Puchar, który otrzymał zwycięzca Turnieju – Joachim Hallek.

Bez tytułu22 października Rada Osiedla Łabędy spotkała się z mieszkańcami zainteresowanym sprawami rejonu Placu Niepodległości.

W Gimnazjum nr 19 spotkały się osoby szczególnie zainteresowane zagospodarowaniem skweru przy ul. Zawadzkiego. Głównym tematem dyskusji było wykonanie boiska sportowego.

Obecni na spotkaniu, w nawiązaniu do wcześniejszego spotkania w miejscu, gdzie ma powstać nowy obiekt, postulowali wprowadzenie zmian w istniejącym projekcie architektonicznym. O szczegółach poinformujemy w oddzielnym materiale.

Zgłoszono także wnioski o : zapobieżenie wymywaniu piasku na chodnik w rejonie parkingu i przejścia dla pieszych przy ul. Głównej, wycięcia lub przycięcia drzew rosnących po drugiej stronie płotu, biegnącego wzdłuż chodnika przy ul. Głównej.

Uczestnikom spotkania w Gimnazjum nr 19, jak i dwóch wcześniejszych spotkań, serdecznie dziękujemy za wzięcie w nich udziału i zgłoszenie wniosków, których realizacja wpłynie na jakość życia mieszkańców.

sSeniorzy postanowili zmienić dotychczasową konwencję comiesięcznych spotkań z kulturą.

Zamiast podziwiać talenty i umiejętności zaproszonych gości sami wystąpili na scenie „Łabędzia”.

Przygotowali występ złożony z recytacji, piosenek, skeczy, gry na harmonijce ustnej.

Uczestnicy spotkania bawili się wspólnie z występującymi, których nagradzano gromkimi brawami. Zabawa była doskonała.

Seniorzy po raz kolejny udowodnili, że są aktywni, twórczy i gotowi do podejmowania wyzwań.

sW wycieczce po ciekawych miejscach naszego miasta, którą Rada Osiedla Łabędy zorganizowała dla Seniorów w kwietniu bieżącego roku wzięło udział 48 osób. Okazało się, że wielu chętnych nie mogło uczestniczyć w wyjeździe ze względu na brak miejsc.

Aby nikt nie poczuł się pominięty, wycieczkę powtórzono. 22 października padało, wiało i było zimno, ale z wyjazdu nie zrezygnowała żadna z 24 zapisanych osób.

Program wycieczki ustalono tak, aby Seniorzy mogli zobaczyć miejsca ciekawe, nowoczesne i mające wpływ na codzienne życie mieszkańców.

Stację Uzdatniania Wody przy ul. Kanałowej w Łabędach obejrzeli zaledwie w kilka dni po oficjalnym jej otwarciu. Z satysfakcją zapoznawali się z pracą urządzeń i ich wpływem na jakość wody, której używamy.

Obejrzeli także miejsce, gdzie na końcu swej drogi trafia woda wychodząca z łabędzkiej stacji, czyli Centralną Oczyszczalnię Ścieków. Chodzenia było dużo, ale i dużo oglądania.

Równie ciekawa była wizyta w Centrum Sterowania Ruchem w Zarządzie Dróg Miejskich. Na monitorach pokazujących ruch na 65 skrzyżowaniach w mieście Seniorzy obserwowali pracę systemu. Obejrzeli nagrania z wypadków drogowych. Pytali i podziwiali.

Na zakończenie 6 – godzinnej wycieczki Seniorzy zajrzeli do Palmiarni Miejskiej, aby podziwiać oddane rok temu cztery imponujące akwaria z rybami z różnych części świata.

Rada Osiedla dziękuje kierownictwu i pracownikom Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Zarządu Dróg Miejskich za ciepłe i życzliwe przyjęcie Seniorów, oprowadzenie ich po zwiedzanych obiektach i przygotowaniu dla nich upominków.

Bez tytułuWniosek o pozostawienie na stałe wydłużonego okresu pulsowania światła żółtego pod wiaduktem kolejowym w ciągu ul. Staromiejskiej, wprowadzonego na próbę w okresie od 1 do 30 września, został rozpatrzony pozytywnie.

O 3 godziny w ciągu doby wydłużył się czas, w którym świeci się wyłącznie światło żółte.

Wprowadzona przez Zarząd Dróg Miejskich zmiana może ograniczyć blokowanie się ul. Staromiejskiej w godzinach szczytu komunikacyjnego.


Wazów1Zarząd Dróg Miejskich pismem z 17 października 2014 r. poinformował, że „[…] kontynuowane jest postępowanie mające na celu uregulowanie stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogę niepubliczną”.

Podał także informacje szczegółowe /cytujemy jedynie wybrane fragmenty bardzo szczegółowego wywodu /:

„W związku z zakończeniem podziałów geodezyjnych działek nr 826/1, 829/1 oraz 863/1, sprawa nabycia tych gruntów na rzecz miasta Gliwice została przekazana do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.”

„[…] kontynuowane są podziały geodezyjne dwóch nieruchomości prywatnych, które także zostały zajęte pod pas ul. Wazów.”

„[…] zaliczenie ul. Wazów do kategorii dróg publicznych nastąpi po zakończeniu […] podziałów geodezyjnych i nabyciu części terenów zajętych pod ul. Wazów na rzecz miasta Gliwice.”


s

W listopadzie poprzedniego roku wysłaliśmy e-mailem do Biura Obsługi Klienta, na adres bok@biedronka.eu, prośbę o wykonanie chodnika w miejscu wykorzystywanym przez pieszych, którzy dochodzą do Biedronki od strony ul. Przyszowskiej.

Zejście w tym miejscu było nieutwardzone, strome, w czasie deszczu śliskie i niebezpieczne. Mieszkańcy Łabęd często na nie narzekali.

Biedronka nie odpisała na naszą prośbę, myśleliśmy, że gdzieś zaginęła. Jednak stało się inaczej.

Niedawno rozpoczęły się prace ziemne, przygotowano miejsce pod chodnik, wykonano schody i poręcze. Wreszcie jest ładnie i bezpiecznie.

Dziękujemy wszystkim, dzięki którym doszło do wykonania chodnika, szczególnie klientom sklepu, którzy często, dokonując zakupów, kierowali do personelu Biedronki swe uwagi na temat braku wygodnego dojścia do placówki.