marksaW ostatnim czasie wykonano nowe fragmenty chodnika przy ul. K. Marksa. W trakcie prowadzonych prac pojawiło się pytanie mieszkańców o możliwość zamiany starych, często chorych i małych drzew rosnących wzdłuż chodnika na nowe lub nasadzenie żywopłotu.

W związku z tym zwróciliśmy się do Zarządu Dróg Miejskich z wnioskiem o przeanalizowanie sytuacji, ocenę aktualnego stanu drzew i rozważenia potrzeby zastąpienia ich innymi.


świąteczne spotkanieSeniorzy uczestniczący w koncercie, który odbył się 18 grudnia w „Łabędziu” zostali po jego zakończeniu zaproszeni na okolicznościowe spotkanie.

W jego trakcie otrzymali drobne upominki – świąteczne ozdoby wykonane przez wychowanków i uczniów łabędzkich placówek oświatowych – Szkoły Podstawowej nr 29 i 38, Gimnazjum nr 19, Przedszkoli Miejskich nr 34 i 38.

Od Rady Osiedla Łabędy otrzymali kalendarze na rok 2015 i świąteczne pierniki, upieczone w Cukierni Kobzik.

Przy skromnym poczęstunku złożyli sobie życzenia i – jak zwykle – przekazali sobie wzajemnie wiele serdeczności.

Rada Osiedla dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację spotkania.

łabędziePrzywiązując ogromną wagę do symboliki nawiązujące do herbu naszej dzielnicy, od dłuższego czasu poszukujemy eleganckich przedmiotów w kształcie łabędzia, które Rada Osiedla mogłaby wręczać współpracującym z nią osobom. Mamy w tym zakresie sukcesy.

Korzystaliśmy z pięknych łabędzi wykonanych techniką origami przez uczniów i pracowników SP 29.

Z okazji Dnia Kobiet nasze Seniorki z otrzymały bezowe ciastka – łabędzie.

Znaleźliśmy kwiaciarnię, która regularnie przygotowuje nam kompozycje kwiatowe, umieszczane w szklanym naczyniu w kształcie łabędzia.

Udało nam się też znaleźć bardzo elegancka statuetkę zdobioną kryształami sforowskiego. Pierwszą z nich otrzymał Prezydent Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz podczas uroczystego otwarcia Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź”.

Ostatnio odkryliśmy bombki choinkowe w kształcie łabędzia. Z ogromną radością wręczymy je w najbliższych dniach dyrektorom placówek oświatowych, prezesom firm i innym naszym sojusznikom wraz ze świątecznymi życzeniami.


MetalowcówPrezydent Miasta Gliwice 11 grudnia ogłosił rokowania po trzecim przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż

prawa użytkowania wieczystego wraz z przeniesieniem własności zabudowy, przysługującego Gminie Gliwice do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gliwicach, w obrębie Kuźnica, zapisanej w księdze wieczystej GL1G/00039974/7, obejmującej zabudowaną działkę nr 286, o pow. 0,3870 ha, przy ul. Metalowców 15, 15a oraz niezabudowaną działkę nr 287, o pow. 0,2555 ha, na zachód od ul. Głównej.

Nieruchomość nie została sprzedana w przetargach, które odbyły się: 19 listopada 2013 r., 14 kwietnia 2014 r. i 16 października 2014 r.

Rokowania zostaną przeprowadzone 17 lutego 2015 r. o godz. 10.00 w sali nr 142 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21. Będziemy się im przyglądać.

Cena wywoławcza nieruchomości: 501. 200,00 zł.

Zaliczka – kwota /kaucja/ gwarancyjna: 50. 000,00 zł.

Ze względu na długi czas nieużytkowania nieruchomości i oczekiwanie na zagospodarowanie nieruchomości, na której stoi dawny budynek dyrekcji Walcowni Metali „Łabędy”, mamy nadzieję, że w lutym 2015 r. dojdzie do transakcji.

Pomóc może cena – niezmiernie atrakcyjna w stosunku do wcześniejszych ofert.


świąteczny koncert

Koncert, który odbył się 18 grudnia należał do wyjątkowych. Wypełniły go różnorodne w formie, choć podobne w treści – bo poświęcone nadchodzącym Świętom Bożego Narodzenia – występy młodych artystów.

Koncert brawurowo otworzyły dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 34, które wraz z trzema opiekunkami zaprezentowały atrakcyjny program okolicznościowy.

Po nich wystąpił Kwintet Dęty z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia pod kierunkiem Eugeniusza Modliszewskiego, a następnie solistka z Młodzieżowego Domu Kultury.

Pięknie przygotowaną przez siebie piosenkę zaprezentowała Klara Słuszniak ze Szkoły Podstwowej nr 20 z ul. Jana Śliwki.

Koncert zakończyły cztery kolędy zaśpiewane przez Zespół „Altum”.

Tym razem nasi Seniorzy obejrzeli występ, który trwał aż półtorej godziny. Na pewno się nie nudzili.

Rada Osiedla serdecznie dziękuje za pomoc w organizacji VIII koncertu dla Seniorów :

 • Jolancie Stąpór – dyrektorowi ZSO 2 oraz pracownikom „Łabędzia”,
 • Pawłowi – uczniowi kl.I VI LO, który poprowadził koncert,
 • uczniom PSM I i II stopnia oraz dyrektorowi Bogdanowi Pietrzakowi,
 • wychowankom MDK i dyrektorowi Piotrowi Pielce,
 • dzieciom i opiekunom z PM 34 oraz dyrektorowi Zuzannie Antosik,
 • Klarze Słuszniak – uczennicy SP 20 oraz zastępcy dyrektora Ewie Zegartowskiej,
 • zespołowi „Altum”.

StarogliwickaNa wniosek mieszkańców obecnych na spotkaniu w Szkole Podstawowej nr 29 Zarząd Osiedla złożył pismo do Zarządu Dróg Miejskich w sprawie przycięcia krzaków wzdłuż ul. Staromiejskiej, Starogliwickiej i Wyczółkowskiego. Otrzymaliśmy odpowiedz następującej treści:

„W odpowiedzi na korespondencję z dnia 18 listopada br. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach informuje, iż  zabiegi sanitarno pielęgnacyjne oraz korekcyjne krzewów rosnących we wskazanym miejscu pasa drogowego ul. Starogliwickiej oraz usunięcie samosiewów z pasa drogowego ul. Starogliwickiej (przy polach) a także ul.Wyczółkowskiego (przy ścieżce rowerowej), zostaną ujęte w harmonogramie robót na rok 2015.


Rada Osiedla, po dokonaniu podsumowania pracy w roku 2014, sformułowała wstępne wnioski do wykorzystania w ramach planowania pracy na I półrocze roku 2015.

Za wskazane uznała:clip_image002

 • zwiększenie liczby imprez organizowanych wyłącznie przez Radę Osiedla,
 • dalsze wzbogacenie oferty kierowanej do Seniorów,
 • podjęcie działań zmierzających do zmiany dotychczasowego sposobu wyłaniania zadań w ramach tzw. „budżetu obywatelskiego”,
 • wykonanie analizę efektów składania wniosków do budżetów miasta Gliwice na rok 2013, 2014 i 2015 w aspekcie roku 2016,
 • przygotowanie spotkania podsumowującego pracę Rady Osiedla w kadencji 2011 – 2015 z udziałem mieszkańców i kierownictwa miasta.

100px-POL_Łabędy_COA.svgRada Osiedla odbyła w bieżącym roku 14 posiedzeń plenarnych, łącznie w czasie kadencji trwającej od grudnia 2011 r. odbyła 45 posiedzeń. W większości spotkań uczestniczyli zaproszeni przez radę goście – wieceprezydenci, naczelnicy wydziałów, prezesi spółek i jednostek miejskich, przedstawiciele policji i straży miejskiej.

Obecność członków rady na posiedzeniach plenarnych prezentuje zestawienie załączone do tekstu.

Rada trzykrotnie zaprosiła mieszkańców na spotkania, których celem było omówienie ważnych problemów dzielnicy: 8, 15, 22 października, w SP 29, SP 38, Gimnazjum nr 19.

Rada Osiedla zorganizowała łącznie 47 imprez sportowych i kulturalnych za łączną kwotę 11.874,27 zł – zestawienie w załączeniu. Za wyróżniające się imprezy RO uznała : III Turniej Piłki Nożnej, I Mikołajkowy Turniej Koszykówki.

Imprezy ponadosiedlowe zorganizowane przez Radę Osiedla Łabędy to : V Turniej Przedszkoli, I Turniej Futsalu, wydano na nie łacznie 5.031,13 zł.

Szczególna rangę nadano działalności Klubu Seniora, w ramach której odbyły się m.in.:

 • dwie bezpłatne wycieczki po mieście : 29 kwietnia, 22 października, łącznie 72 uczestników,
 • dwie zabawy – karnawałowa i andrzejkowa,
 • comiesięczne koncerty w „Łabędziu” – osiem koncertów,
 • majówka przy grillu,
 • spotkania okolicznościowe – np. z okazji Dnia Kobiet i świąteczne – we współpracy z placówkami oswiatowymi, które zapewniły upominki dla Seniorów.

Rada dbała o regularne i różnorodne w formie przekazywanie mieszkańcom informacji o dzielnicy i własnych działaniach. Czyniła to:

 • prowadząc stronę internetową,
 • wydając gazetkę osiedlową „Nasze Łabędy” – cztery numery w toku 2014, w tym wydanie specjalne poświęcone powstaniu Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź”, łącznie – 40 stron, łączny nakład 4 numerów 19.500 egzemplarzy,
 • zabiegając o regularne publikowanie w Nowinach Gliwickich artykułów prezentujących Łabędy,
 • utrzymując stały kontakt emailowy i telefoniczny z mieszkańcami.