boiskoZałączone zdjęcie pokazuje, jak teraz wygląda miejsce, na którym powstanie nowy obiekt sportowy.

Na rok 2015 Miejski Zarząd Usług Komunalnych, zarządzający stadionem przy ul. Fiołkowej 26, zaplanował na jego terenie budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią.

Jest to realizacja wniosków o budowę nowego obiektu, składanych regularnie od ponad 10 lat.

Projekt obiektu – na zlecenie MZUK – wykonała spółka Bud Serwis z Gliwic. Przewiduje on wykonanie obiektu dwufunkcyjnego, na którym znajdą się boiska do hokeja na trawie i piłki nożnej.

Trwają ostatnie uzgodnienia, poprzedzające ogłoszenie przetargu.


debata1Rada Osiedla zorganizowała 30 marca 2015 r. w Gimnazjum nr 19 przy ul. Głównej 30 debatę społeczną na temat bezpieczeństwa na terenie Łabęd.

Uczestnikami debaty, połączonej z podsumowaniem projektu „Mapowanie społeczne”, byli :

 • przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji – mł. inspektor Mariusz Luszawski – zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach, komisarz Adam Szczepanowski – komendant Komisariatu Policji IV
  w Łabędach, aspirant sztabowy Krzysztof Tacka – kierownik Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji IV, st. aspirant Katarzyna Wosik,
 • przedstawiciele Straży Miejskiej – Bożena Frej – Kierownik Wydziału Profilaktyki i Komunikacji Społecznej, Alicja Chodacka – zastępca Kierownika Wydziału Dzielnicowych, Agata  Łabuszewska – Turlej, Dariusz Gutowski – nasi dzielnicowi,
 • mieszkańcy dzielnicy, dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, uczniowie, rodzice, zarządcy wspólnot mieszkaniowych, członkowie Rady Osiedla Łabędy.

Celem debaty było przekazanie informacji o stanie bezpieczeństwa w Łabędach w oparciu o dane MKP w Gliwicach i Straży Miejskiej, prezentacja wyników projektu „Mapowanie społeczne” i przeprowadzenie dyskusji.

Spotkanie miało ogromne walory merytoryczne i społeczne. Uczestniczyło w nim liczne grono osób, reprezentujących różne środowiska. Dyskusja była bagata. Zgłoszono wiele problemów i zadano dużo pytań.

Szczególnie cieszy nas udział mieszkańców, dyrektorów szkół i przedszkoli, pedagogów, nauczycieli, rodziców, uczniów, łabędzkich Seniorów, prezesów spółdzielni mieszkaniowych.

Bardzo dziękujemy im za zaangażowanie się w sprawę bezpieczeństwa naszej dzielnicy.


debataRada Osiedla Łabędy była jednym z partnerów ciekawego projektu, realizowanego przez Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego „Meritum” w Katowicach. W jego realizację włączyła się także Komenda Miejska Policji i Straż Miejska.

W ramach projektu zastosowano technikę mapowania społecznościowego, polegającą na zbieraniu informacji od mieszkańców i instytucji na temat bezpieczeństwa, a następnie nanoszenie ich na mapę i stworzenie dokumentu,

który może być cenną informacją dla mieszkańców dzielnicy i służb odpowiadających za ład, porządek i bezpieczeństwo.

Na potrzeby badania zostały wyróżnione takie kategorie, jak: infrastruktura, bójki / napaście, zakłócanie spokoju, dzikie wysypiska, niszczenie mienia i roślinności, zakłócanie spokoju publicznego, ruch drogowy.

Efekty projektu zaprezentowano podczas debaty społecznej na temat bezpieczeństwa w Łabędach, którą Rada Osiedla zorganizowała 30 marca 2015 r. w Gimnazjum nr 19 przy ul. Głównej.


 Zobacz: raport mapowanie


PortowaW związku z częstymi przypadkami blokowania wjazdu pod wiadukt kolejowy przez samochody jadące od strony ul. Portowej podjęliśmy starania o wykonanie dodatkowego zabezpieczenia, które pozwoliłoby kierowcom na wykonanie manewru zawracania zanim znajdą się na moście.

Wprawdzie w odpowiedniej odległości od wiaduktu zamontowane jest odpowiednie oznakowanie, ale, jak dowodzi praktyka, nie jest ono skuteczne.

Nasze starania o montaż dodatkowych urządzeń przyniosły oczekiwany rezultat.

Specjalna blokada zostanie zainstalowane na ul. Portowej w rejonie dojazdu do ul. Kanałowej. Będzie to belka zawieszona nad jezdnią na wysokości 3,10 m, czyli o 10 cm mniejszej niż prześwit wiaduktu, który ma 3,20 m.

Zarząd Dróg Miejskich planuje wykonanie zadania na przełomie kwietnia i maja.


parkingOd początku 2013 r. zabiegamy o pozyskanie na rzecz miasta Gliwice części działki znajdującej się pomiędzy ogrodzeniem cmentarza i terenem należącym do Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Wrzosowej z przeznaczeniem na miejsca parkingowe.

Co jakiś czas pytamy o stan sprawy i kolejne działania podejmowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, który od dłuższego czasu prowadzi postępowanie mające na celu nabycie potrzebnej działki od Lasów Państwowych.

16 marca 2015 r. zostaliśmy poinformowani, że „pismem z 13 lutego 2015 r. Wydział Gospodarki Nieruchomościami zwrócił się do Dyrekcji Lasów Państwowych z prośbą o podanie terminu przeznaczenia przedmiotowej nieruchomości do zbycia.”

O postępach w sprawie będziemy Państwa informować.


czyszczenie

Od ubiegłego tygodnia trwa czyszczenie łabędzkich ulic.

Pozimowe sprzątanie – wykonywane na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich – oznacza konieczność zebrania znacznych ilości piasku, którym drogi były posypywane w poprzednich miesiącach.

Sprzątający prowadzą prace w pierwszej kolejności na głównych ciągach komunikacyjnych, a następnie przenoszą się na boczne ulice, o mniejszym natężeniu ruchu.

Do Świąt Wielkanocnych pierwsze sprzątanie miasta po zimie, powinno się zakończyć.


drzewa Starogliwicka

Pomimo wieloletnich zabiegów Zarządu Dróg Miejskich o uratowanie jesionów rosnących wzdłuż ul. Starogliwickiej, stałej ich pielęgnacji, przycinaniu chorych gałęzi, usychania drzew nie udało się zatrzymać.

Część jesionów znajdowała się w tak złym stanie fitosanitarnym, że stanowiły zagrożenie dla ludzi i ruchu drogowego.

Zezwolenie na wycinkę drzew wydało Starostwo Powiatowe w Gliwicach.

Zadanie realizowane jest na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich.


koncert 26.03.2015W czwartak 26 marca 2015 roku Seniorzy zgromadzili się w sali widowiskowej w „Łabędziu” na XI Koncercie dla Seniorów. Na koncercie obecni byli członkowie Rady Osiedla Łabędy:

 • Krystyna Sowa – Przewodnicząca Rady Osiedla Łabędy,
 • Sabina Gorczyca-Kamaj – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Łabędy,
 • Renata Jaros – Zastępca Przewodniczącej Zarządu Osiedla Łabędy,
 • Tadesz Barcik – Zastępca Przewodniczącej Zarządu Osiedla Łabędy,
 • Stefan Kurczab – Przewodniczący Klubu Seniora.

Na marcowym koncercie zatytułowanym „JOLKA, JOLKA PAMIĘTASZ” wystąpiła młodzież ze Studia Piosenki i Musicalu przy Centrum Kultury w Knurowie pod kierunkiem Agnieszki Bielanik-Witomskiej. Do zespołu należy Łabędzianka Wiktoria Jaros (uczennica Gimnazjum nr 19 w Łabędach).

Seniorzy mieli w czasie koncertu wspaniałą okazję przenieść się w świat polskiej piosenki lat 80-tych. Koncert trwał godzinę. Zakończony został gromkimi brawami. Przewodnicząca Rady Osiedla – Krystyna Sowa podziękowała serdecznie za występ – zespół został obdarowany kwiatami oraz drobnymi świątecznymi upominkowym. Jeszcze raz dziękujemy zespołowi za wspaniały koncert, a Seniorom za obecność.

Na zakończenie Seniorzy zaproszeni zostali na krótkie wielkanocne spotkanie, na którym przedstawicie Rady Osiedla złożyli życzenia świąteczne. Dla Seniorów przygotowano poczęstunek oraz upominki świąteczne wykonane w łabędzkich placówkach oświatowych.

Korzystając z okazji bardzo dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji koncertu: Renacie Jaros (za pomysł i organizacje koncertu), Dyrektor ZSO nr 2 – Jolancie Stapor, pracownikom CSiK „Łabędź”, uczniom ZSO nr 2 nagłośniającym imprezę, łabędzkim szkołom i przedszkolom za przygotowane upominki świąteczne, Krzysztofowi Klapec oraz Waldemarowi Kobzik.

Juź dziś zapraszamy wszystkich Seniorów na kolejny koncert, który odbędzie się w czwartek 23 kwietnia 2015 roku.


Zobacz: zdjęcia z koncertu


Zygmuntowska

Sukcesem kończą się nasze zabiegi o wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Zygmuntowskiej.

Wniosek o jego realizację w ramach kolejnych budżetów miasta składaliśmy dwukrotnie. Informowaliśmy o tym w materiale z 5 lipca 2014 r. zamieszczonym w zakładce „Zabiegamy o…”

Zarząd Dróg Miejskich ujął w planie zadań na rok 2015 „remont nawierzchni parkingu na odcinku od ul. Ossolińskich do ul. Literatów”.

Remont parkingu, którego obecny stan pozostawia wiele do życzenia, będzie wykonany po parzystej stronie ulicy, ponieważ w całości znajduje się on na działce należącej do miasta.


KSIĄZKA

W naszym mieście w ramach „Gliwickich Obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich” przeprowadzana jest akcja „Podziel się książką”. Każdy może oddać w terminie do 10 kwietnia 2015 roku niepotrzebne książki w następujących punktach:

 • Urząd Miasta Gliwice,
 • filie Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 • w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej,
 • szkołach i zakładach pracy.

Organizatorami akcji są: Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Śląska Sieć Metropolitalna, Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej oraz Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich (źródło UM i MBP).


Szczegółowe informacje na stronie UM