SP32Modernizacja boisk sportowych Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Wrzosowej jest wpisane do budżetu miasta Gliwice na rok 2015. Niestety pojawiły się trudności, które będą miały wpływ na termin wykonania inwestycji.

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice Piotr Wieczorek, na nasze zapytanie o realność wykonania zadania w roku bieżącym napisał:

„Informuję, że wobec opóźnień w opracowaniu dokumentacji projektowej z winy Jednostki Projektowej, a tym samym braku możliwości uzyskania dofinansowania realizacji przedmiotowego zadania z Ministerstwa Sportu w bieżącym roku / dofinansowanie może stanowić około 30 % wartości zadania […] /, nastąpiło przesunięcie realizacji zadania w zakresie wykonania robót na rok 2016.

Jednocześnie informuję, że przygotowanie postępowania przetargowego na realizację zadania nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę jeszcze w bieżącym roku.

Nabór wniosków o dofinansowanie przewidziany jest na grudzień 2015 r – styczeń 2016 r.”


DSCN443029 maja Rada Osiedla Łabędy oraz Gimnazjum Miejskie nr 19 zorganizowały po raz kolejny „Turniej Koszykówki Ulicznej”. W imprezie udział wzięli uczniowie łabędzkich szkół podstawowych – wystąpiła jedna drużyna z SP nr 29 oraz trzy z SP nr 32. Zwycięzcą turnieju została drużyna 5b chłopców, drugie miejsce zajęła drużyna 5b dziewcząt, a na najniższym stopniu stanęła drużyna złożona z dziewcząt i chłopców z klasy 5a i wszystkie te drużyny były ze szkoły SP-32. Czwarte miejsce zajęła drużyna złożona z dziewcząt i chłopców z 5 klasy ze szkoły SP-29.

Drużyny I-III otrzymały puchary, medale i piłki ufundowane przez RO Łabędy, natomiast Gimnazjum ufundowało upominki dla drużyny zajmującej czwarte miejsce.


Zobacz: zdjęcia z Turnieju


środa dla seniorówW środę 10 czerwca 2015 w Willi Caro o godz. 12.00 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu: Środa dla Seniorów – Szlakiem archeologicznym po gliwickiej Starówce.
Wstęp wolny, ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o zapisy pod numerem telefonu 32 335 44 03.


Szczegółowe informacje: na stronie Muzeum w Gliwicach


IMG_2011W czwartak 28 maja 2015 roku dla Seniorów zorganizowany został kolejny koncert w sali widowiskowej w „Łabędziu”. Na koncercie pojawili się również członkowie Rady Osiedla Łabędy: Sabina Gorczyca-Kamaj, Stefan Kurczab oraz Marta Wojsław.

Majowy koncert został zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 41 z Sikornika. Młodzi artyści zaśpiewali polskie i zagraniczne utwory – wystąpili:

  • zespół Sikorki,
  • zespół The Blue Jeans,
  • zespół Trzyradki.

Wspaniały godzinny koncert zakończony został brawami. Przewodnicząca Zarządu Osiedla Łabędy podziękowała serdecznie za występy – zespół obdarowany zostały słodkościami, a opiekunowie młodych aktorów kwiatami. Jeszcze raz dziękujemy zespołowi za wspaniały koncert, a Seniorom za obecność.

Korzystając z okazji bardzo dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji koncertu: Marcie Wojsław (za pomysł i organizacje koncertu), Dyrektor ZSO nr 2 – Jolancie Stapór, pracownikom CSiK „Łabędź”, uczniom ZSO nr 2 nagłośniającym imprezę, uczniom SP nr 41 za wspaniay koncert. Szczególne podziękowania kierujemy również w stronę opiekunów młodych artystów – Paniom: Karinie Wódkowskiej-Semik (Wicedyrektor SP nr 41), Beacie Haładus i Małgorzacie Morawskiej (SP nr 41),

Wszystkich Seniorów serdecznie zapraszamy na ostatni przed wakacjami koncert, który odbędzie się w czwartek 25 czerwca 2015 roku.


Zobacz: zdjęcia z koncertu


10Dzień Europy jest europejskim świętem obchodzonym 5 lub 9 maja.

W ZSO nr 2 w roku bieżącym święto to, z inicjatywy samorządów uczniowskich gimnazjum i liceum pod opieką pani Katarzyny Podrazy-Warzechy i pana Pawła Lekszyckiego oraz przy współpracy z naszym kluczowym partnerem – Radą Osiedla Łabędy, celebrowaliśmy 28 maja. Zadaniem uczestniczących w obchodach klas było przygotowanie prezentacji multimedialnej, poświęconej wylosowanemu krajowi Unii Europejskiej, a jej tematem przewodnim miały być baśnie i legendy. Nie zabrakło arcyciekawych ozdób i symboli prezentowanych narodów, a uczniowie z entuzjazmem zaakceptowali także pomysł prezentacji najbardziej charakterystycznych potraw kuchni poszczególnych państw, z związku z czym korytarz szkolny przez dwie godziny przypominał salę bankietową, w której wielu po raz pierwszy zakosztować mogło dań znanych dotychczas jedynie z przepisów kulinarnych.

Momentem kulminacyjnym był opracowany przez panią Bożenę Pieczko quiz wiedzy: „Wiem wszystko o Europie”. Jego celami były: upowszechnienie i pogłębienie wiedzy o Unii Europejskiej, propagowanie kultury i obyczajów jej krajów członkowskich oraz zachęcenie uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji o UE. W zmaganiach wzięło udział siedem trzyosobowych zespołów, reprezentujących swoje klasy. Ich wiedza okazała się imponująca, a rywalizacja zacięta i wyrównana. Ostatecznie nagrody książkowe, ufundowane przez Radę Osiedla Łabędy, trafiły w ręce przedstawicieli klas: 1 „a”, 1 „b” oraz 3 „b” gimnazjum. Nagrodę specjalną przyznano Sabinie Karafioł za wcielenie się w rolę angielskiej królowej, Elżbiety.

Podobne inicjatywy mają duże znaczenie zarówno dla poszerzenia wiedzy o naszych sąsiadach politycznych, ich obyczajach i tradycjach, ale – co równie ważne – pozwalają integrować się zespołom klasowym, od których oczekuje się przecież umiejętności podejmowania wspólnych działań – istoty wspólnoty europejskiej.


Nagrody książkowe:

I miejsce w konkursie „Wiem wszystko o Europie”:

klasa 1a GM: Tobiasz Uszyński, Tomasz Gondek, Anna Czogala

klasa 1b GM: Kacper Barcz, Marcin Pleban, Alan Krasowski

klasa 3b GM: Alicja Krasa, Marcin Makowski, Filip Górny

 

Nagroda za „Najlepszą prezentację”: Sabina Karafioł (kl. 1a GM).


Zobacz zdjęcia z imprezy


20150528_112729W dniu 28 maja br w Szkole Podstawowej nr 32 odbyły się rozgrywki Dzielnicowego Turnieju w „Dwa Ognie”, organizowane przez RO Łabędy i SP nr 32.

W imprezie uczestniczyli uczniowie łabędzkich szkół podstawowych . Zwycięzcami okazali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 38. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale ufundowane przez Radę Osiedla Łabędy oraz piłki których fundatorem była Rada Rodziców przy SP32.


 

CzołgowaO przebudowę i skrzyżowania ulicy Czołgowej i Strzelców Bytomskich, a także o doraźną, pilną zmianę organizacji ruchu w tym miejscu występowaliśmy czterokrotnie.

Pisma w tej sprawie kierowaliśmy do Zastępcy Prezydenta Miasta Piotra Wieczorka, mając świadomość dużego niebezpieczeństwa grożącego osobom korzystającym z ul. Strzelców Bytomskich. Dwa z naszych wystąpień były sprowokowane zdarzeniami drogowymi. W jednym z nich ucierpieli pasażerowie autobusu linii 71, w drugim, niestety, zginęła kobieta.

Trzy kolejne wnioski nie zostały uwzględnione. Negatywne stanowiska w sprawie przebudowy skrzyżowania przekazano nam pismami z 23 stycznia 2015 r., 12 marca 2015 r. i 24 marca 2015.

Dopiero czwarta interwencja, z 7 maja 2015 r., podjęta po ostatnim tragicznym w skutkach wypadku drogowym, przyniosła coś pozytywnego.

W piśmie z 21 maja 2015 r., Zastępca Prezydenta Miasta Piotr Wieczorek, odnosząc się do naszego wniosku o pilne wprowadzenie zmiany organizacji ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania ulicy Czołgowej i Strzelców Bytomskich, napisał:

„W odpowiedzi na interpelację z 7 maja 2015 r. informuję, że do czasu przewidywanej przebudowy skrzyżowania […] Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach w celu polepszenia bezpieczeństwa ruchu, z uwagi na serię nieszczęśliwych zdarzeń drogowych zaistniałych w tym miejscu pomimo poprawnego oznakowania i dobrej widoczności, wprowadzi na ul. Czołgowej wymienione poniżej oznakowanie uzupełniające:

 – oznakowanie poziome w postaci 5 progów akustycznych w odległości 25 m i 3 progów w odległości 45 m od istniejącej linii STOP-u,

– piktogramy na asfalcie znaku ograniczenia prędkości do 40 km/h

– znaki pionowe ograniczenia prędkości /B-33/ do 40 km/h, znaki A-30 /inne niebezpieczeństwa/ z tabliczką o treści „Uwaga wypadki”,

– aktywny powtarzacz znaku STOP na wysięgniku, z czujnikiem ruchu, włączający się w momencie pojawienia się pojazdu na drodze przed skrzyżowaniem – z zasilaniem solarnym.

Jednocześnie istniejąca pozioma linia STOP-u /P-12/ zostanie zastąpiona oznakowaniem grubowarstwowym z elementami odbijającymi światło.”

Mamy nadzieję, że wprowadzone oznakowanie poprawi bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ulicy Czołgowej i Strzelców Bytomskich.