koncertZa nami kolejny koncert dla Seniorów. W czwartak 25 czerwca 2015 roku Seniorzy licznie  zebrali się w sali widowiskowej w „Łabędziu”. Na koncercie pojawili się również członkowie Rady Osiedla Łabędy: Krystyna Sowa, Sabina Gorczyca-Kamaj, Stefan Kurczab oraz Tadeusz Barcik.

Czerwcowy koncert został zorganizowany dzięki uprzejmości gliwickich placówek oświatowych. Wystąpili młodzi artyści aż z 7 placówek. Były to:

 • Przedszkole Miejskie nr 34,
 • Przedszkole Miejskie nr 37,
 • Szkoły Podstawowej nr 1,
 • Szkoły Podstawowej nr 9,
 • Szkoły Podstawowej nr 20,
 • Szkoły Podstawowej nr 28,
 • Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia.

Łabędzcy Seniorzy zobaczyli pokazy taneczne oraz wysłuchali utworów muzycznych.

Wspaniały półtoragodzinny koncert zakończony został brawami. Przewodnicząca Rady Osiedla oraz Przewodnicząca Zarządu Osiedla Łabędy podziękowały serdecznie za występy – występujący obdarowani zostali słodkościami. Jeszcze raz dziękujemy młodym artystom za wspaniały koncert, a Seniorom za obecność..

Korzystając z okazji bardzo dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji koncertu:  Dyrektor ZSO nr 2 – Jolancie Stapór, pracownikom CSiK „Łabędź”, uczniom ZSO nr 2 nagłośniającym imprezę oraz wolontariuszom pomagających przy organizacji koncertu.

Dziękujemy Dyrektorom łabędzkich przedszkoli:

 • Teresie Lis (PM nr 37),
 • Zuzannie Antosik (PM nr 34).

Szczególne podziękowania dla dyrektorów szkół spoza Łabęd:

 • Dyrektor SP 1 Hannie Szczepaniak,
 • Dyrektor SP 9 Annie Pomykale,
 • Dyrektor SP 20 Danucie Jamińskiej,
 • Dyrektor SP 28 Grażynie Wach,
 • Dyrektor PSM I i II stopnia Bogdan Pietrzak.

Był to ostatni koncert dla Seniorów organizowany w pierwszej połowie 2015 roku. Wszystkich Seniorów zapraszamy na kolejne spotkania po wakacjach – pierwszy powakacyjny koncert odbędzie się w czwartek 24 września 2015 roku.


Zobacz: Program koncertu 25.06.2015


Zobacz: zdjęcia z koncertu


kapliczkaW lutym 2015 r. zgłoszono Radzie Osiedla problem podmakania murów kapliczki, zlokalizowanej przy ul. Rzeczyckiej.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdziliśmy, że dzisiejszy stan obiektu – zacieki na ścianach, wyraźnie ich zielone przebarwienia, wskazują na konieczność powrotu do sprawy stanu technicznego kapliczki.

W związku z tym dwukrotnie skierowaliśmy do Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych wniosek o zlecenie prac, w wyniku których usunięta zostanie przyczyna zamakania, a w konsekwencji niszczenia murów obiektu.

Niestety, latem 2011 roku Wydział Kultury i Promocji Miasta zlecił wykonanie częściowego remontu kapliczki Stowarzyszeniu „Nepomuk”, pomimo pierwotnego zamiaru wykonania remontu całościowego. Z budżetu gminy wydano wówczas na ten cel tylko 7,5 tys. zł. Pomógł Ks. Proboszcz Z. Śliż i MZUK, który zagospodarował otoczenie.

Na każdym etapie realizacji tego zadania wyrażaliśmy swoje zastrzeżenia co do zastosowanego rozwiązania. Uważaliśmy, że to urząd powinien przeprowadzić niezbędne prace remontowe, a nie stowarzyszenie, którego możliwości finansowe były mniejsze.

Teraz trzeba raz jeszcze wrócić do sprawy stanu kapliczki.


Fiołkowa1Na zapytanie o stan przygotowań do rozpoczęcia budowy boiska przy ul. Fiołkowej 26 otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

„Miejski Zarząd Usług Komunalnych prowadzi procedurę przetargową dotyczącą wykonania pierwszej części inwestycji – przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku zaplecza sportowego oraz boiska przy ul. Fiołkowej.

Pozostała część inwestycji zostanie wykonana w terminie późniejszym.”

Będziemy Państwa informować o dalszych działaniach Rady w tej sprawie.


pokaz umiejetności23 czerwca salka koncertowa w Centrum Sportowo – Kulturalnym „Łabędź” wypełniła się młodymi ludźmi, którzy zaprezentowali swe umiejętności, zdobyte w ramach zajęć prowadzonych przez Młodzieżowy Dom Kultury w roku szkolnym 2014/2015.

Zgromadzeni w „Łabędziu” bliscy młodych artystów oraz zaproszeni goście mieli okazję podziwiać występ aktorów Teatru Do i Do, posłuchać koncertu gitarowego i kibordowego, posłuchać piosenek i obejrzeć tańce w wykonaniu dziewczynek z zespołu „Gwar”.

Warto podkreślić, że w kończącym się roku szkolnym MDK prowadził w Łabędach różnorodne zajęcia dla około 200 osób, spośród których większość to łabędzianie.

Obecność MDK w „Łabędziu”, duże zainteresowanie prowadzonymi zajęciami, stałe wzbogacanie oferty kierowanej do najmłodszych potwierdza zasadność budowy Centrum Sportowo – Kulturalnego, które od pierwszych dni swego istnienia tętni życiem.

Rada Osiedla Łabędy gorąco dziękuje dyrektorowi MDK Piotrowi Pielce, wicedyrektorowi Taduszowi Strassbergerowi oraz instruktorom prowadzącym w „Łabędziu” zajęcia dla dzieci i młodzieży za pełną zaangażowania i pasji pracę na rzecz naszej dzielnicy.


IMG_262523 czerwca w Gimnazjum nr 19 odbyło się rozstrzygnięcie Ekokonkursu „Coś z niczego”, organizowanego przez Radę Osiedla Łabędy oraz GM nr 19.

W konkursie udział wzięli uczniowie łabędzkich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wykazali się oni wspaniałą inwencją twórczą (prace do zobaczenia w galerii).

Nagrody główne oraz wyróżnienia w konkursie ufundowała Rada Osiedla Łabędy, pozostałe upominki i nagrody ufundowane zostały przez szkołę. Lista nagrodzonych:

 1. Kategoria Szkoły Podstawowe:

I miejsce – Marta Beżańska Sp 32

II miejsce – Łukasz Balcer Sp 29

III miejsce – Weronika Sadza Sp 32

2. Kategoria Gimnazjum:

I miejsce – Natalia Pawłowska Gim 19

II miejsce – Kamila Margas Gim 19

III miejsce – Agata Bromer Gim 19

3. Wyróżnienia:

Aleksandra Wąchała Sp 29
Aleksandra Sosna Sp 32
Wiktoria Domagała Sp 29

4. Nagrody za udział:

Aleksandra Pstrąg Sp 32
Paulina Borszowska Sp 32
Max Besler Sp 29
Wiktoria Juszczak Sp 29
Łukasz Wojcik Sp 29
Wiktoria Wycislik Sp 32

 

Nagrodzonym jeszcze raz serdecznie gratulujemy.


 Zobacz: zdjęcia