TurniejRada Osiedla Łabędy serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w „IV Letnim Dzielnicowym Turnieju Piłki Nożnej”.

Impreza organizowana jest dla pełnoletnich mieszkańców dzielnicy Łabędy oraz osób pracujących na terenie dzielnicy (grających amatorsko w piłkę nożną).

Zgłoszenia wraz z listą uczestników należy przesyłać mailowo na adres: ro.labedy@wp.pl  do dnia 7 września 2015r.       

Turniej odbędzie się dnia 13 września 2015r. na boisku MZUK Łabędy (ul. Fiołkowa 26).

Nagrody w konkursie oraz poczęstunek dla uczestników ufundowała Rada Osiedla Łabędy.


Zobacz:

plakat

Ogłoszenie Turniej Piłkarski

Zgłoszenie Drużyny – TABELA

Oświadczenie – uczestnicy pełnoletni


bocznicaNa skutek naszych zabiegów o ograniczenie uciążliwości, związanych z funkcjonowaniem bocznicy kolejowej w rejonie ul. Przyszowskiej, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych wystąpił do PKP S. A. o utwardzenie dojazdu do miejsca przeładunku.

Pismem z 28 sierpnia Wydział przekazał nam odpowiedź przesłaną przez PKP S. A.:

„W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie uciążliwości wynikającej z prowadzenia działalności na działce nr 998, w rejonie przejazdu kolejowego przy ul. Przyszowskiej w Gliwicach – Łabędach, PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach uprzejmie informuje, że na terenie stacji kolejowej Gliwice – Łabędy w ramach umowy dzierżawy zawartej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych ul. Nakielska 3, Tarnowskie Góry, prowadzona jest działalność polegająca na przeładunku towarów masowych z wagonów.

Transport materiałów odbywa się za pomocą samochodów ciężarowych, samowyładowczych o wysokim tonażu. Powoduje to brudzenie błotem pasa drogowego ulicy Przyszowskiej oraz wzbijanie kurzu w bliskim sąsiedztwie przystanku komunikacji miejskiej.

W związku z powyższym tut. Oddział przesyła także w odpisie przedmiotowe pismo do wskazanej Spółki PKP w celu wykonania utwardzenia nawierzchni terenu w rejonie dojazdu do ulicy Przyszowskiej oraz utrzymania tego terenu w porządku i czystości.”

Zaprezentowany powyżej tok postępowania wskazuje, jak trudne jest rozwiązywanie problemów wtedy, gdy teren, na którym dzieje się coś niepokojącego nie należy do Miasta Gliwice.

O kolejnych krokach w tej sprawie będziemy Państwa informować na bieżąco.


grillRada Osiedla Łabędy zaprasza Seniorów na „Łabędzki Dzień Seniora przy Grillu”.

Impreza odbędzie się w sobotę 5 września 2015 roku.

Start: godz. 10:00.

Miejsce: teren przy boisku MZUK Łabędy (ul. Fiołkowa 26).

 

Zainteresowanych udziałem w imprezie prosimy o zgłoszenia telefoniczne do środy (02.09.2015r.) – Stefan Kurczab kom. 692-077-817.

 Serdecznie zapraszamy.


Zobacz: plakat


plakatPo udziale w „Łabędzkim Dniu Seniora przy Grillu” zapraszamy seniorów do dalszego świętowania.

5 września 2015 r. zapraszamy seniorów wraz z rodzinami do Parku Chopina, na IV  Rodzinny Piknik Seniora. Imprezę, jak co roku, rozpocznie pochód, który wyruszy spod Urzędu Miejskiego o g. 13.45.

Szczegółowe informacje: na stronie UM Gliwice.

 

 Serdecznie zapraszamy.


Zobacz: plakat


Łabędź droga ppInformujemy wszystkich zainteresowanych, że w najbliższych dniach będzie można w Łabędach obejrzeć atrakcyjne mecze koszykówki.

Miejski Serwis Internetowy Gliwice 118/2015 napisał o tym wydarzeniu :

„III weekend z koszykówką” odbędzie się od 4 do 6 września w Gliwicach. Do Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź” /ul. Partyzantów 25/  zjadą czołowe drużyny koszykarskiej ekstraklasy. Turniej będzie jednocześnie początkiem sezonu 2015/2016.

Udział w imprezie zapowiedział aktualny mistrz Polski Turon Basket Ligi – Stelmet Zielona Góra. Do Gliwic zjadą też inne ekstraklasowe zespoły – MKS Dąbrowa Górnicza i Rosa Radom. Pojawią się też drużyny z niższych lig – Sokół Łańcut /finalista play-off I ligi/ oraz Polonia Bytom /czołowy klub II ligi/. Nie zabraknie także gości zagranicznych. W turnieju zagra BK Nova Hut Ostrava. W akcji zobaczymy także gospodarzy, czyli… GTK Gliwice /I liga/! Bilety jednodniowe w cenie: 20 złotych (ulgowe: 10 złotych).

Program turnieju : 4 września /piątek/ GTK Gliwice – Polonia Bytom /godz. 14.00/, MSK Dąbrowa Górnicza – Rosa Radom /godz. 16.15/, BK Nova Hut Ostrava – Stelmet Zielona Góra /godz. 18.30; 5 września /sobota/: GTK Gliwice – Sokół Łańcut /godz. 14.45/, Rosa Radom – BK Nova Hut Ostrava /godz. 17.00/, MKS Dąbrowa Górnicza – Stelmet Zielona Góra /godz. 19.15/; 6 września /niedziela/: GTK Gliwice – Sokół Łańcut /godz. 10.00/, MKS Dąbrowa Górnicza – BK Nova Hut Ostrava /godz. 12.15/, Rosa Radom – Stelmet Zielona Góra /godz. 14.30/.”


kapliczkaRemont kapliczki przy Placu Niepodległości zbliża się do końca. W ostatnim czasie pojawiło się pytanie o jej oświetlenie.

W związku z tym skierowaliśmy do Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komu-nalnych wniosek o wykonanie w ramach prowadzonego aktualnie remontu dodatkowych prac, mających na celu:

  • zapewnienie wewnętrznego oświetlenia obiektu, choćby najskromniejszego, jednopunktowego,
  • oświetlenie kapliczki z zewnątrz, poprzez zamontowanie na jednym z sąsiednich słupów oświetleniowych lampy, która skierowana byłaby na obiekt.

W złożonym wniosku podkreśliliśmy, że poszerzenie obecnego zakresu prac na pewno będzie mieć pozytywny wpływ na wygląd kapliczki, która dzięki prowadzonemu remontowi odzyskuje swój dawny blask.

Uważamy, że wykonanie iluminacji kapliczki, zdecydowanie poprawi wizerunek tej części Łabęd, w której jest ona zlokalizowana.


ŁabędźCentrum Sportowo – Kulturalne „Łabędź” zostało oddane do użytku 2 marca 2014 r.

Od początku swej działalności jest zarządzane przez dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Partyzantów.

W czerwcu br., decyzją Zastępcy Prezydenta Miasta Krystiana Tomali, zarząd ten został przedłużony do końca roku 2016.

Ponieważ obiekt funkcjonuje już wystarczająco długo, aby znane były roczne koszty jego utrzymania, zapytaliśmy o ich wysokość.

Pozyskana informacja da Radzie Osiedla wiedzę na temat niezbędnych wydatków, jakie ponoszone są z budżetu Miasta Gliwice na bieżącą działalność  „Łabędzia”.

Przypominamy, że z Centrum korzystają szkoły, Gliwickie Centrum Organizacji Pozarzą-dowych, Miejska Biblioteka Publiczna, Młodzieżowy Dom Kultury, Rada Osiedla, a także stowarzyszenia zajmujące się działalnością sportową.


nieruchomość na sprzedaż10 września odbędzie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Żeleńskiego-Boya 12, należącej do Skarbu Państwa.

Cena wywoławcza wynosi 2. 025 600 zł brutto.

Zaniepokojeni o koszty, jakie obecnie Miasto Gliwice musi ponosić z tytułu zarządzania obiektem / zadanie zlecone przez Wojewodę Śląskiego /, zapytaliśmy o ich wysokość. Interesowało nas też, czy po sprzedaży nieruchomości, część uzyskanych środków po-zostanie w budżecie miasta.

Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że w celu zapobieżenia kradzieżom i dewastacji budynku „zawarto umowę na całodobową ochronę nieruchomości – miesięczny koszt to około 3.500 zł.” „Ponadto nieruchomość została ubezpieczona. Roczna składka z tego tytułu to 2.020 zł. Natomiast podatek od nieruchomości to wydatek około 7.500 zł rocznie.”

„Wszelkie koszty związane z przedmiotową nieruchomością ponoszone są z przyznanej przez Wojewodę Śląskiego dotacji na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.”

Zwracamy uwagę, że wydatkowanie większych środków na jedną z zarządzanych w imieniu Wojewody nieruchomości powoduje, że brakuje ich na utrzymanie innych, np. na wycinanie traw.

Miejmy nadzieję, że przetarg zaplanowany na 10 września zakończy się sukcesem. To ważne, bo ustanie konieczność ponoszenia kosztów, związanych z utrzymaniem nieruchomości, a także pojawi się możliwość pozyskania środków do budżetu Miasta Gliwice.

W piśmie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami znalazła się informacja –„od wpływów osiąganych ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa potrąca się 25 % środków, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego położone są te nieruchomości.” 


tiryDuża liczba samochodów ciężarowych przewożących ul. Staromiejską na ul. Zamkową znaczące ilości ziemi z terenu KSSE, spowodowała poważne uciążliwości, które zaniepokoiły mieszkańców.

Zarząd Dróg Miejskich zareagował natychmiast po zgłoszeniu problemu. 13 sierpnia zmienił wydane wcześniej zezwolenie, wprowadzając w nim istotne, oczekiwane zmiany.

Firma transportowa otrzymała zgodę na przejazd ul. Staromiejską jedynie trzech samochodów ciężarowych na godzinę. Poinformowano nas też, że zezwolenie obowiązuje tylko do 21 sierpnia.

Dyrektorowi ZDM i pracownikom odpowiedzialnym za organizację ruchu drogowego w Gliwicach serdecznie dziękujemy za podjęte działania i uwzględnienie naszych racji.