altankaZaniepokojeni tym, co dzieje się na terenie położonym pomiędzy ul. Wolności, K. Marksa, Narutowicza i Partyzantów, w uzgodnieniu z dzielnicowymi Straży Miejskiej, zwróciliśmy się do Naczelnika Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych z wnioskiem o usunięcie dzikiego wysypiska i dzikiej altanki, znajdujących się na działce nr 9 obręb Przyszówka.

Zostaliśmy pisemnie poinformowani, że:

„nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, a odpowiedzialnym za utrzymanie na niej czystości i porządku jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Z informacji uzyskanych w w/w Wydziale wynika, że w chwili obecnej nie dysponuje on środkami na usuniecie dzikiego wysypiska. Biorąc powyższe pod uwagę  Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych zleci usuniecie odpadów komunalnych, zalegających na przedmiotowym terenie.

Zawiadamiamy również, że zgodnie z Zarządzeniem organizacyjnym nr 60/11 Prezydenta Miasta z dnia 6 września 2011 r. do kompetencji Wydziału nie należy prowadzenie prac rozbiórkowych budynków i innych obiektów, dlatego też poinformowano Wydział Gospodarki Nierucho-mościami o konieczności rozbiórki altany i usunięcia z niej osób bezdomnych.”


boczna furtkaNa wniosek grupy mieszkańców zabie-gamy o wykonanie dodatkowego wejścia na cmentarz komunalny przy ul. Wrzo-sowej. 

Uzasadniamy go dużą liczbę osób, które dochodzą do cmentarz od strony lasu i muszą iść aż do głównego wejścia.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych, zarządzający cmentarzem komunalnym, napisał do nas:

„wniosek w sprawie wykonania dodat-kowego wejścia od strony lasu na teren cmentarza komunalnego przy ul. Wrzosowej zostanie rozpatrzony w I kwartale przyszłego roku.”

Poczekamy i przypomnimy się na początku roku 2016.


nasadzeniaMiejski Zarząd Usług Komunalnych zasadził na terenie przyległym do placu zabaw przy ul. Piaskowej nowe, dość duże już drzewa.

Przypomnijmy, że znajdujący się tutaj plac zabaw został wybudowany i oddany do użytku w roku 2011 dzięki staraniom Rady Osiedla poprzedniej kadencji

Jego wykonanie i wyposażenie kosztowało budżet miasta 160 tys. zł. Inwestorem był Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Wykonanie nasadzeń stanowi kolejny etap zagospodarowywania miejskiej działki, położonej miedzy blokami mieszkalnymi, należącymi do Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy”.


WolnościRady Osiedla Łabędy zwróciła się do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych z prośbą o umożliwienie członkom rady uczestniczenia w pracach nad koncepcją uporządkowania terenów zielonych, położonych pomiędzy ul. K. Marksa i Partyzantów.

Jest to zadanie, które w głosowaniu na przyszłoroczne zadania budżetowe zyskało poparcie 644 osób.

Do jego realizacji przywiązujemy dużą wagę ze względu na oczekiwanie mieszkańców, że ten centralny teren, położony przy jednej z głównych łabędzkich ulic, zyska nową funkcję i wygląd.

Oczekiwania są duże. Dotyczą szczególnie zmian w zakresie parkowania samochodów. Obecny sposób ustawiania pojazdów pozostaje w rozbieżności z obowiązującym oznakowaniem.


resztki chodnikaJakiś czas temu, chodnik dla pieszych przy ul. Strzelców Bytomskich został rozkopany przez firmę wykonującą nową sieć energetyczną.

Niestety, ani wykonawca prac, ani osoby, które nadzorowały ich prawidłowość nie sprawdzili, co stało się ze starą nawierzchnią chodnika.

I tak, w kilku miejscach, można zobaczyć nieciekawy obrazek – sterty zdjętych z chodnika resztek asfaltu zalegają w pasach drogowych lub nawet na prywatnych terenach. Tak właśnie jest w rejonie budynku mieszkalnego przy ul. Strzelców Bytomskich 38 – 42.

Oczywistym jest, że należy od wykonawcy prac wyegzekwować posprzątanie po sobie.

Osobie zgłaszającej problem dziękujemy za niegodzenie się na bałaganiarstwo i bylejakość.


dzikiOd ponad roku, regularnie kierujemy do Zastępcy Prezydenta Miasta Piotra Wieczorka wnioski w sprawie zniszczeń powodowanych przez dziki, a przede wszystkim zagrożenia, jakie ich pojawianie się na terenie Łabęd oznacza dla mieszkańców dzielnicy.

Początkowo dziki pojawiały się w okolicach lasu – w rejonie ul. Kosmonautów, Fiołkowej, Wrzosowej, Zakątek Leśny. Wiosną przeryły tereny zielone pomiędzy ul. Partyzantów i Kosmonautów. Potem zaczęły zapuszczać się dalej. W ostatnich dniach odwiedziły ul. Waryńskiego i Tuwima!!

O podjęcie stosownych działań prosiliśmy Prezydenta Piotra Wieczorka w roku 2015 dwukrotnie: 5 marca i 11 września / pisma w załączeniu/.

Ponieważ problem jest istotny będziemy nadal zabiegać o jego rozwiązanie lub przynajmniej poważne ograniczenie.


Zobacz: Pismo 5.03. Dziki

Odpowiedź 16.03. Dziki

Pismo 11.09. Dziki

Odpowiedź 25.09. Dziki


TuwimaNa skwerku przy ul. Tuwima trwają prace budowlane. Układane są chodniczki i schodki. Na środku powstało rondko, w którym posadzone zostanie drzewo iglaste, mogące w przyszłości stanowić świąteczna ozdobę.

W najbliższym czasie, wspólnie z przedstawicielami mieszkańców sąsiedniego bloku, uzgodnimy miejsce montażu dwóch ławeczek.

Niebawem zacznie się też przygotowywanie terenu pod trawnik, Aż strach pomyśleć, co może się dziać w związku z tym, że na skwerek zaczęły zaglądać dziki.


Turniej Tenisa StołowegoRada Osiedla Łabędy oraz Szkoła Podstawowa nr 29 serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w „Dzielnicowym Turnieju Tenisa Stołowego”.

Impreza organizowana jest dla uczniów łabędzkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zgłoszenia należy przesyłać mailowo na adres: ro.labedy@wp.pl  do dnia 4 listopada 2015r.       

Turniej odbędzie się dnia 6 listopada 2015r. na hali w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź”.

Nagrody w konkursie oraz poczęstunek dla uczestników ufundowała Rada Osiedla Łabędy.

 


Zobacz: Dzielnicowy Turniej Tenisa Stołowego – plakat

Turniej Tenisa Stołowego – regulamin

karta zgłoszeniowa


FutsalReprezentanci czterech osiedli – Ligoty Zabrskiej, Sikornika, Starych Gliwic i Łabęd, uczestniczyli w II Międzyosied-lowym Turnieju Futsalu.

To kolejna w tym roku impreza ponad-osiedlowa, zorganizowana przez Radę Osiedla Łabędy.

Mecze drużyn, rywalizujących o miano najlepszej w mieście, zostały rozegrane na hali Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź”.

W organizacji turnieju pomógł Radzie Jurek Wojewódzki, legenda gliwickiego futsalu, prezes Gliwickiego Towarzystwa Sympatyków Piłki Nożnej Pięcioosobowej.

Turniej wygrała drużyna z Ligoty Zabrskiej, której serdecznie gratulujemy zwycięstwa. II miejsce zajął zespół ze Starych Gliwice, a III z Łabęd. Specjalne wyróżnienia otrzymali : najlepszy bramkarz (Karol Prusek) i najlepszy zawodnik (Amadeusz Pasierb). Tytuł fair play otrzymała drużyna z Sikornika. 

Trzy pierwsze zespoły odebrały puchary, medale, dyplomy oraz nagrody. Drużyna Fair Play, najlepszy piłkarz oraz bramkarz otrzymali statuetkę oraz nagrodę. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali terminarze na rok 2016.

W imieniu Rady Osiedla dekoracji dokonały : Sabina Gorczyca-Kamaj – Przewodnicząca Zarządu Osiedla i Krystyna Sowa – Przewodnicząca Rady Osiedla Łabędy.


Zobacz: zdjęcia z Turnieju