trawnik25 listopada Miejski Zarząd Usług Komunalnych dokonał odbioru technicznego prac wykonanych na terenie skweru przy ul. Zawadzkiego.

Mieszkańcy długo czekali na jego powstanie. Dość spora grupa osób regularnie upominała się o budowę boiska sportowego, ponieważ w rejonie Rynku nie było ani jednego obiektu, na którym można by np. pograć w piłkę nożną.

Spotykaliśmy się wielokrotnie, poszukiwaliśmy rozwiązania problemu, aż w końcu, trwające kilka lat starania, zakończyły się sukcesem.

Niestety już pojawili się tacy, którym przeszkadza ładny, nowy teren, powstały za nasze wspólne pieniądze.

Najpierw dwaj nieletni chłopcy pocięli siatkę osłaniającą boisko. Na szczęście, nie wszyscy są obojętni na zło – niszczyciele, dzięki tzw. obywatelskiej interwencji, zostali zatrzymani przez policję. Sprawę prowadzi łabędzki komisariat.

To nie wszystkie aspołeczne zachowania. Na zdjęciu dołączonym do tekstu widać nowo założony trawnik, na którym wyrasta młoda trawa, rozjeżdżany przez kogoś, komu trawnik wyraźnie przeszkadza. Z dewastacją będzie musiał sobie poradzić właściciel terenu i urządzonego na nim skweru, czyli Miejski Zarząd Usług Komunalnych.


słupWspólne działanie mieszkańca zgłaszającego potrzebę interwencji w sprawie zniszczonego słupa przy ul. Narcyzów i Rady Osiedla Łabędy przyniosło natychmiastowy efekt.

Na wniosek z 17 listopada Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych odpowiedział 26 listopada:

„[…] oświetlenie na ul. Narcyzów stanowi własność firmy Tauron. Wizja w terenie w obecności naszego pracownika i pracownika firmy Tauron potwierdziła, że stan techniczny betonowego słupa oświetleniowego może stanowić zagrożenie dla mieszkańców.

W związku z powyższym, tutejszy Wydział zlecił demontaż tego słupa a firma Tauron najpóźniej do dnia 4 grudnia 2015r. zainstaluje nowy betonowy słup wraz z wysięgnikiem i przełoży istniejąca oprawę. Dodatkowo zostanie wymieniony przewód zasilający oprawę na kabel napowietrzny w osłonie.”

Serdecznie dziękujemy Pani Kamili Ferenc, pracownicy Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych za szybkie i skuteczne podjęcie zgłoszonego problemu.


koncertZa nami kolejny koncert dla Seniorów. W czwartak 26 listopada 2015 roku Seniorzy licznie  zebrali się w sali widowiskowej w „Łabędziu”, było ponad 120 osób. Na koncercie pojawili się również członkowie Rady Osiedla Łabędy: Sabina Gorczyca-Kamaj, Renata Jaros, Barbara Kończak  oraz Paweł Tyrakowski. Obecny był również były rady RO Łabędy: Stefan Kurczab.

Listopadowy koncert nosił nazwę „PIOSENKA PRAWDZIWA” i upamiętniał czas II wojny światowej, od zakończenia której minęło 70 lat.

W wykonaniu młodzieży ze Studia Piosenki i Musicalu przy CK w Knurowie usłyszeliśmy poruszające piosenki o tematyce wojennej z repertuaru, m.in. : Edmunda Fettinga, Sławy Przybylskiej, Stana Borysa, Czerwonych Gitar, ale również współczesne – skomponowane do filmu „Czas honoru”, których wykonawcami są laureaci konkursu The Voice of Poland.

Młodzież wystąpiła pod kierunkiem Agnieszki Bielanik-Witomskiej.

Wspaniały, wzruszający, godzinny koncert zakończony został brawami. Przewodnicząca Zarządu Osiedla Łabędy oraz Zastępca Renata Jaros podziękowały serdecznie za występy – występujący obdarowani zostali słodkościami. Jeszcze raz dziękujemy młodym artystom za wspaniały koncert, a Seniorom za obecność.

Korzystając z okazji bardzo dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji koncertu:  Dyrektor ZSO nr 2 – Jolancie Stąpór, pracownikom CSiK „Łabędź”, uczniom ZSO nr 2 – Jakubowi Kowalczykowi oraz Kamilowi Susowi – nagłośniającym imprezę. Serdeczne podziękowania kierujemy również do: Renaty Jaros, Barbary Kończak oraz Pawła Tyrakowskiego, którzy zaoferowali swoja pomoc i przywieźli młodzież z/do Knurowa.


 Zobacz zdjęcia z koncertu: w galerii


kot w butachGliwicki Teatr Muzyczny zaprasza na Mikołajki. W ramach tego wydarzenie na scenie zobaczyć będzie można „Kota w butach” – baśń w 3 aktach.

3 grudnia 2015 /czwartek/ godz. 9.3012.00
4 grudnia 2015 /piątek/ godz. 9.3012.00
5 grudnia 2015 /sobota/ godz. 14.0017.00
– scena GTM przy Nowym Świecie

Czas trwania spektaklu: 2 godziny (2 przerwy)

BILETY: od 10 do 33 zł

Rezerwacja telefoniczna i sprzedaż w kasie GTM oraz Kina Amok:
tel.: 32 230 49 68 / 32 231 80 38 / 32 232 13 39


 Szczegóły: na stronie Teatru


skwer25 listopada Miejski Zarząd Usług Komunalnych dokonał odbioru technicznego prac wykonanych na terenie skweru przy ul. Zawadzkiego. W przyjęciu obiektu od wykonawcy uczestniczyli przedstawiciele Rady Osiedla – Tadeusz Barcik i Krystyna Sowa.

W ramach przeprowadzonej modernizacji powstał plac zabaw, długo oczekiwane boisko do gry w piłkę nożną i koszykówkę, teren do gier oraz ścieżki dla pieszych. Ustawiono stół do gry w szachy, kosze na śmieci i ławki parkowe. Nasadzono żywopłot i zasiano tra-wę.

Prace wykonała firma Bako Sport z Dąbrowy Górniczej za kwotę 338.601 zł. Całość środków pochodzi z budżetu Miasta Gliwice.

Mamy nadzieję, że powstały skwer będzie dla wielu osób miejscem zabawy, wypoczynku i rekreacji.

Warto podkreślić, że modernizacja skweru przy ul. Zawadzkiego to długo oczekiwana inwestycja, wielokrotnie wnioskowana przez mieszkańców.

Zapewnia dobre warunki spędzania wolnego czasu przez osoby w różnym wieku.

Miejskiemu Zarządowi Usług Komunalnych dziękujemy za sprawne przygotowanie i przeprowadzenie prac modernizacyjnych.


dzikiW związku z utrzymującymi się kłopotami, wynikającymi z częstych odwiedzin dzików na terenie Łabęd, po raz kolejny wystąpiliśmy do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Piotra Wieczorka z prośba o udzielenie nam bieżącej informacji na temat:

  • planu odstrzału dzików oraz jego wykonania przez koła łowieckie, działające na terenie Łabęd w roku 2013, 2014 i 2015,
  • treści odpowiedzi Nadleśnictwa Brynek na wniosek Prezydenta o podjęcie działań, mogących zredukować skalę problemu,
  • możliwości udziału Miasta Gliwice w budowie pasów zaporowych lub specjalnych nęcisk, dzięki którym można zatrzymać dziki na terenach leśnych, ewentualnych już podjętych działaniach w tym zakresie,
  • ilości i miejscu rozsypania środka odstraszającego dziki na terenie Łabęd.

WYCIEKOd kilku tygodni na ul. Głównej, w re-jonie budynku, w którym mieści się lokal gastronomiczny, na jezdni pojawia się woda. Problem zgłosił jeden z miesz-kańców zaniepokojony wyciekiem.

Zwróciliśmy się do Przedsiębiorstwa Wo-dociągów i Kanalizacji z prośbą o zbada-nie sprawy i usuniecie przyczyn niekon-trolowanego wylewania się wody.

W ostatnich dniach problem się nasilił, bowiem na jezdni pojawił się lód, zagra-żający bezpieczeństwu uczestników ru-chu drogowego.

PWiK przypomnieliśmy o wcześniejszym zgłoszeniu w tej sprawie. Firma poszukuje rozwiązania i usunie wyciek w najbliższym czasie.

Zgłaszającemu dziękujemy za troskę o nasze wspólne sprawy.