IMG_6433W piątek 29 stycznia 2016 roku w „Łabędziu” zorganizowany został Bal Karnawałowy dla Dzieci w wieku 5-10 lat. Impreza została przygotowana przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, Filię nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Centrum Sportowo-Kulturalne „Łabędź”.

Rodzice dzieci przygotowali słodkości na stół karnawałowy, a dzieci w strojach karnawałowych wspaniale się bawiły w rytm skocznej muzyki. W ramach imprezy odbyły się liczne konkursy i zabawy, malowano dzieciom twarze, były balony itp.

Zdjęcia z balu do obejrzenia w galerii.

Rada Osiedla Łabędy jeszcze raz składa serdeczne podziękowanie za przygotowanie tak wspaniałej imprezy dla dzieci z naszej dzielnicy.


MarinaW związku z naszym zapytaniem o możliwość wsparcia Mariny Gliwice w jej poszukiwaniach nowej lokalizacji, Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice Adam Neumann w piśmie z 27 stycznia br. napisał:

„[…] w kwestii lokalizacji dla Ma-riny Gliwice tut. Urząd pozostaje w stałym kontakcie z pani Ewą Sternal. Omawiane są różne warianty, podejmo-wane są próby wypracowania najlepszych warunków dla dalszej działalności. W tym celu odbyło się kilka spotkań, także z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej.

Na obecnym etapie postępowania oczekujemy przedstawienia przez panią Ewę Sternal projektu zagospodarowania oraz stosownego wniosku o dzierżawę. Po otrzymaniu wskazanych dokumentów wdrożone zostanie postępowanie zmierzające do zawarcia umowy dzierżawy.”

Przypominamy, że rozważane jest ulokowanie Mariny Gliwice na działce nr 59 obręb Łabędzkie Pola, położonej w rejonie śluzy, pomiędzy Kanałem Gliwickim i Kłodnicą. Dziś znajduje się tam Park Powstańców Śląskich.

My również pozostajemy z właścicielami Mariny w stałym kontakcie. Rada Osiedla Łabędy upoważniła do regularnej współprcy z Mariną w sprawie jej nowej lokalizacji Tadeusza Barcika.


balRada Osiedla Łabędy serdecznie zaprasza na Ostatki – Bal Karnawałowy dla Seniorów.

Impreza odbędzie się dnia 9 lutego 2016 roku w Restauracji „Leśny Zakątek Zdrowia”. Start godz. 17:00.

Liczba uczestników zabawy to ok. 60 osób. Zainteresowanych prosimy o kontakt ze Stefanem Kurczabem – 692 077 817.

 


Zobacz: plakat Bal Karnawałowy


 

GM 19Najbliższa sesja Rady Miasta Gliwice odbędzie się 4 lutego. Jeden z projektów uchwał, które będą przez radnych rozpatrywane, dotyczy likwidacji Gimnazjum nr 19 przy ul. Głównej 30.

Jeśli decyzja o zakończeniu działalności szkoły zapadnie to od nowego roku szkolnego obiekty, w których dziś odbywają się zajęcia lekcyjne będą puste.

W związku z tym już dziś zapytaliśmy Zastępcę Prezydenta Miasta Gliwice Adama Neumanna w jaki sposób będą w przyszłości wykorzystywane nieruchomości przy ul. Głównej 30 i sala gimnastycznej przy ul. Metalowców.


spotkanie PM z ZOW dniu 28 stycznia 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie Prezydenta Miasta Gliwice Zygmunta Frankiewicza z Zarządami nowo wybranych Rad Osiedli. Na spotkaniu obecni byli również: Marek Pszonak – Przewodniczący Rady Miasta Gliwice, Andrzej Karasiński – Sekretarz Miasta, Katarzyna Śpiewok – Dyrektor Urzędu Miejskiego, Barbara Chodaczek – Sagan – Naczelnik Biura Prezydenta i Rady Miasta.

Zarząd Osiedla Łabędy reprezentował Paweł Tyrakowski – zastępca przewodniczącej Zarządu Osiedla, który przekazał radzie informacje o jego przebiegu :

„W czasie spotkania przekazano zarządom informacje o zasadach pracy rad opartych na statutach, dla Łabęd wprowadzonego Uchwałą Nr XLIV/955/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 12 czerwca 2014 roku. Omówiono zasady współpracy rad osiedli w sprawach kluczowych dla mieszkańców osiedli w oparciu o Zarządzenie organizacyjne nr 12/10 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 4 lutego 2010 roku.

Najważniejszymi jednak informacjami przekazanymi na tym spotkaniu były te dotyczące środków budżetowych przeznaczonych dla rad, dla klubów seniora i tak zwanego budżetu obywatelskiego.

Przyznane środki budżetowe rada przeznacza na wydatki związane z bieżącą działalnością (artykuły biurowe, środki czystości, tonery itp.) oraz na szeroko pojętą realizację usług w zakresie promocji w tym druk i kolportaż biuletynów. To z tych środków Rada Osiedla Łabędy m.in. wydaje i kolportuje popularną w tej dzielnicy gazetkę „Nasze Łabędy” dzięki której przekazuje Państwu bieżące informacje oraz organizuje liczne zawody, turnieje i festyny.

Podobnie, jak w roku ubiegłym, środki budżetu miasta wspomogą działalność klubów seniora,  prowadzonych przez rady osiedli. Miasto przeznacza na ten cel 30. 000,00 zł . Środki zostaną przekazane radom, które do 22 lutego zgłoszą chęć prowadzenia klubów seniora. Kwota dla każdej dzielnicy zostanie wyliczona według wzoru uwzględniającego liczbę mieszkańców w wieku 60+.

W tym roku zostały przeznaczone też środki finansowe na przedsięwzięcia wspólne, ponadosiedlowe. Ale aby pozyskać te środki, organizujące takie przedsięwzięcie rady muszą zgłosić wniosek do zamkniętego konkursu a podziału puli odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4306/2013 z dnia 9 kwietnia 2013 roku. W 2016 roku dla całego miasta jest to kwota 38 000,00 zł.

Niezwykle istotnym jest Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 2262/16 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zasad budżetu obywatelskiego miasta Gliwice. Budżet ten to kwota 3,5 mln złotych w skali miasta.

Dla naszej dzielnicy z tej kwoty przypadło 249. 921 złotych. Kwoty są uzależnione od liczby mieszkańców dzielnicy. Tylko dwa osiedla dostały wyższe kwoty

O tych sprawach będziemy na bieżąco informować szczegółowo. Wymienione wyżej uchwały i zarządzenia dostępne są na stronach internetowych miasta.”


koncert28 stycznia na zaproszenie Rady Osiedla Łabędy w „Łabędziu” zgromadzili się Seniorzy. Wzięli oni udział w  kolejnym koncercie, zorganizowanym tym razem z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Na deskach łabędzkiej sceny wystąpiły dzieci oraz nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Gliwicach (przy ul.Jana Śliwki). Seniorzy zobaczyli wspaniałe Jasełka przygotowane przez nauczycieli z tej szkoły – p. Małgorzatę Kamińską (łabędziankę) oraz Urszulę Marszałak-Rybowicz.  Małymi artystami byli uczniowie z klas IV-VI.

W trakcie koncertu Przewodnicząca Zarządu Osiedla – Sabina Gorczyca-Kamaj obdarowała Seniorów słodkościami z okazji Dnia Babci i Dziadka. Po koncercie Seniorzy mieli kolejną możliwość odbioru Segregatorów Życia.

Rada Osiedla serdecznie dziękuje uczniom i nauczycielom SP nr 20 za wspaniały występ. Dziękujemy również za pomoc w organizacji styczniowego koncertu dla Seniorów :

  • Jolancie Stąpór – dyrektorowi ZSO 2,
  • pracownikom „Łabędzia”,
  • uczniom ZSO nr 2 – Jakubowi Kowalczykowi oraz Kamilowi Susowi za pomoc w sprawach organizacyjnych i nagłośnieniu koncertu.

Wszystkich Seniorów już dziś serdecznie zapraszamy na kolejny koncert, który odbędzie się 25 lutego 2016 roku.


Japonia28 stycznia w Gimnazjum nr 19 odbył się konkurs „Japonia – kraj kwitnącej wiśni”, organizowany przez Radę Osiedla Łabędy oraz GM nr 19. Konkurs podzielony został na trzy części: recytatorski, artystyczny i konkurs wiedzy.

Do udział w konkursie zaproszeni zostali uczniowie łabędzkich szkół podstawowych.

Nagrody w konkursie ufundowała Rada Osiedla Łabędy. Lista nagrodzonych:

Konkurs recytatorski:
I miejsce – Natalia Plok, Emilia Maciejewska (SP38)

Konkurs wiedzy:
I miejsce – Antonina Sanocka, Marta Beżańska (SP 32)

Konkurs artystyczny:
I miejsce – Kacper Sobierski, Wiktoria Domagała (SP 29)

Serdecznie gratulujemy!


Zobacz: zdjęcia z konkursu


bocznicaJuż kilkakrotnie informowaliśmy o działaniach, jakie podejmuje Rada Osiedla w sprawie uciążliwości funkcjonowania bocznicy kolejowej przy ul. Przyszowskiej, w rejonie przejazdu kolejowego.

Ostatnie pismo w tej sprawie otrzymaliśmy 25 stycznia. Informuje ono, że trwa korespondencja pomiędzy PKP SA a PKP Polskimi Liniami Kolejowymi SA.

Czekaliśmy na działania właściciela bocznicy, ale sytuacja, jaka zaistniała w ostatnich dniach zmusiła nas do zmiany form działania.

Ciężarówki wyjeżdżające z rejonu przeładunku węgla tak zabrudziły jezdnię obok przystanku autobusowego, że piesi musieli brnąć w błocie. 

Ponieważ firma transportowa nie widziała problemu w zabrudzaniu jezdni i nawoziła na drogę kolejne warstwy ziemi zmuszeni byliśmy prosić o pomoc Komendanta IV Komisariatu Policji

Dzięki interwencji policjantów udało się zaprowadzić porządek. Ruch samochodów ustał aż do momentu przyjazdu maszyny, która oczyściła jezdnię.

Na miejscu pojawiła się też Straż Miejska i pracownicy Zarządu Dróg Miejskich.

To oczywiście nie kończy sprawy. Teraz nastąpią szybkie działania, mające na celu sprawdzenie legalności działania bocznicy kolejowej. 

Przy okazji zwracamy uwagę, że teren, na którym jest ona zlokalizowana nie należy do Miasta Gliwice. Powtarza się schemat – nie nasz teren – duże problemy!

W imieniu mieszkańców Łabęd, a szczególnie osób korzystajacych z komunikacji miejskiej i lokatorów budynków przy ul. Waryńskiego i Gorkiego, dziękujemy za pomoc policjantom z IV Komisariatu, pracownikom Zarządu Dróg Miejskich i strażnikom Straży Miejskiej.


PECPod takim tytułem informacje o możliwej inwestycji PEC w Łabędach zamieścił portal informacyjny infogliwice.pl 3 października 2013 r.:

„W Łabędach może powstać miejska sieć ciepłownicza, która pozwoli na wygodne i ekologiczne ogrzewanie mieszkań i domów oraz dostarczanie ciepłej wody.

Warunkiem jest przyłączenie się do instalacji odpowiedniej liczby mieszkańców. Systemowym ogrzewaniem gliwickich mieszkań, instytucji i zakładów przemysłowych oraz dostarczaniem ciepłej wody zajmuje się miejska spółka Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Do wspólnej sieci ciepłowniczej podłączonych jest obecnie około 40 tysięcy mieszkań, a liczba ta z roku na rok rośnie. Są jednak w Gliwicach takie miejsca, gdzie sieci nie ma – na przykład w dzielnicy Łabędy.

Pracownicy PEC rozpoczęli akcję informacyjną i od września prowadzą spotkania z mieszkańcami łabędzkich ulic znajdujących się na obszarze określonym jako Rejon 1 (od ul. Kosmonautów, wzdłuż ul. Róży Luksemburg, do ul. Partyzantów). Zostali oni powiadomieni o terminach i miejscu spotkań.

Decyzje mieszkańców tego rejonu będą kluczowe dla dalszych działań w całej dzielnicy, bo sieciowa infrastruktura podziemna musi przejść przez tę część Łabęd. Jeżeli na podłączenie do sieci zdecyduje się co najmniej połowa z nich, to wtedy będziemy dopiero organizować spotkania z mieszkańcami pozostałych ulic. Rejon 2 obejmie wtedy obszar od ul. Partyzantów do dawnego domu kultury przy ul. Wolności, a rejon 3 – okolice ul. Strzelców Bytomskich i Olimpijskiej – informuje Beata Wacławczyk, specjalista ds. marketingu i handlu w PEC – Gliwice.

Mieszkańcy są powiadamiani o kosztach, z którymi muszą się liczyć w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej. Za przyłącza cieplne do budynków zapłaci PEC.

Do sfinansowania przez mieszkańców pozostaje węzeł cieplny, instalacja wewnętrzna w budynku i instalacja w samych mieszkaniach.

Aby wesprzeć wykonanie łabędzkiej inwestycji, PEC po raz pierwszy zdecydował się na ewentualne partycypowanie także w części tych wydatków.

Szczegółowe informacje o planowanej inwestycji można znaleźć na stronie internetowej www.pec.gliwice.pl oraz uzyskać w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej pod numerem telefonu 32/335-01-03 i 32/335-01-18, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej (b.waclawczyk@pec.gliwice.pl).”


mdkBardzo ciekawą ofertę spędzenia wolnego czasu podczas tegorocznych ferii zimowych przygotował dla łabędzkich dzieci Młodzieżowy Dom Kultury.

Najmłodsi łabędzianie, spędzający ferie w miejscu swojego zamieszkania, będą mogli wziąć udział w zajęciach teatralnych, plastycznych, muzycznych i sportowych. Ponieważ chętnych zwykle jest więcej niż przygotowana liczba miejsc, zainteresowanych zachęcamy do jak najszybszego zgłoszenia się w wyznaczonych przez MDK miejscach i terminach. Ważna jest kolejność zgłoszeń

Wszystkich zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań przygotowanych przez MDK.

Dyrekcji i pracownikom MDK dziękujemy za przygotowanie specjalnej oferty dla Łabęd.

„Łabędź” pełen dzieci, gwar i dobra zabawa były naszym marzeniem wtedy, gdy zabiegaliśmy o powstanie centrum i wtedy, gdy było ono budowane. Teraz nasze marzenia się spełniają!

Szczegóły na plakacie w zakładce Zaproszenia i zapowiedzi.