ZSO2Swój jubileusz będą w najbliższym czasie obchodzić szkoły funkcjonujące przy ul. Partyzantów 25.

Uroczystości 70 – lecia szkoły Podstawowej nr 38 i VI Liceum Ogólnokształcącego rozpoczną się 9 kwietnia 2016 r. o godz. 12.00 w sali widowiskowej Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź”.

Patronat nad jubileuszem objął Prezydent Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz.

Szczegóły dotyczące uroczystości można znaleźć na facebooku ZSO 2. Organizatorzy napisali :

W programie imprezy przewidujemy: Turniej Jednego Wiersza, występy muzyczne naszych absolwentów, quiz historyczny, ogłoszenie wyników corocznego plebiscytu na „Superłabędziaka Roku”, turniej siatkówki, występy artystyczne uczniów Szkoły Podstawowej nr 38, premierę spektaklu Szkolnego Koła Teatralnego Gimnazjum nr 8 oraz występ gwiazdy muzycznej wieczoru!!!

Podczas uroczystości będzie można także obejrzeć wystawę fotograficzną poświęconą historii Szkoły, odświeżyć stare znajomości i zobaczyć, jak wygląda dzisiaj od wewnątrz nasza Jubilatka! Serdecznie zapraszamy!


posiedzenieVII posiedzenie plenarne Rady Osiedla Łabędy odbyło się 31 marca bieżącego roku. Prowadziła je Krystyna Sowa – przewodnicząca Rady.

Udział w nim wzięło 9 członków Rady: Tadeusz Barcik, Bernard Fic, Sabina Gorczyca – Kamaj,  Barbara Kończak, Grażyna Maszniew, Ewa Mizera, Bogusław Pietrzak, Krystyna Sowa, Paweł Tyrakowski.

Nieobecni / zgłaszający przed posiedzeniem swą nieobecność / : Renata Jaros, Dariusz Kosowicz, Roman Michalski, Mikołaj Tyrakowski. Nieobecni / bez podania przyczyn /  : Piotra Caban, Joanna Szubert.

W posiedzeniu wzięły udział 4 osoby spoza Rady.

Głównymi tematami poruszanymi podczas posiedzenia były zmiany wprowadzone w łabędzkiej oświacie od 1 września 2016 r.

Kolejne posiedzenie zostało zwołane na 14 kwietnia godz. 18.00. Będzie poświęcone problemom z zakresu gospodarki gruntami. Członkowie Rady obejrzą te działki, których przejęcie przez Miasto Gliwice pozwoliłoby na rozwiązanie wielu bieżących problemów.


oświataGłównym tematem posiedzenia plenarnego Rady Osiedla Łabędy, które odbyło się 31 marca bieżącego roku była łabędzka oświata.

Rada interesowała się zmianami, jakie zajdą w przedszkolach i szkołach działających na terenie naszej dzielnicy w najbliższym czasie.

W posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście: Mariusz Kucharz – naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, Jolanta Stąpór – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 i Anna Barbachen – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38.

Przypominamy, że od 1 września 2016 r. likwidacji ulegnie Gimnazjum nr 19 przy ul. Głównej 30. Uczniowie dwóch oddziałów – obecnej kl. I i II staną się uczniami Gimnazjum nr 8 w ZSO 2 przy ul. Partyzantów 25.

Szkoła Podstawowa nr 38 zostanie włączona do ZSO 2.

Kierownictwo ZSO 2 będzie składało się z czterech osób – dyrektora Jolanty Stąpór oraz trzech zastępców.

 


oswiataWcześniej informowaliśmy Państwa o planowanych zmianach w łabędzkiej oświacie.

Na obecnym etapie przygotowań do nowego roku szkolnego najważniejsze decyzje są już faktem. Oto najistotniejsze informacje dotyczące zmian, jakie zostaną wprowadzone w najbliższym czasie.

1 września 2016 r. likwidacji ulegnie Gimnazjum nr 19 przy ul. Głównej 30. Uczniowie dwóch oddziałów – obecnej kl. I i II staną się uczniami Gimnazjum nr 8 w ZSO 2 przy ul. Partyzantów 25. Składy klas nie będą zmieniane. Zatrudnienie w ZSO 2 znajdzie 5 nauczycieli G 19. Sześć oddziałów klas terapeutycznych G 19 przejdzie do Gimnazjum nr 1 przy ul. Ziemowita. Wraz z nimi przejdą pozostali nauczyciele. Dyrektorem G 1 zostanie dotychczasowa dyrektor G 19 – Grażyna Rosławska, której życzymy powodzenia na nowym stanowisku.

Szkoła Podstawowa nr 38 zostanie włączona do ZSO 2.

ZSO 2, po połączeniu szkół będzie liczyć łącznie 27 oddziałów – Szkoła Podstawowa nr 38 – 15, Gimnazjum nr 8 – 10, VI LO – 2.

Kierownictwo ZSO 2 będzie składało się z czterech osób – dyrektora zespołu Jolanty Stąpór oraz trzech zastępców.

Z dniem 1 września rozpocznie działalność Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9 przy ul. Wrzosowej 14. W jego skład wejdą: Szkoła Podstawowa nr 32 i Przedszkole Miejskie nr 34. W wyniku konkursu przeprowadzonego przez Miasto Gliwice rekomendację na stanowisko dyrektora ZS –  P otrzymała Jolanta Mach.


IMG_697331 marca w Łabędziu odbył się kolejny koncert dla Seniorów. Tym razem na deskach łabędzkiej sceny wystąpili Tadeusz Strassberger (akordeon) oraz Michał Kubica (skrzypce). Całość koncertu prowadzona była przez Danutę Ejmocką. 

Seniorzy wysłuchali wspaniałego koncertu pt. „Niezapomniane melodie”. Pojawiła się muzyka instrumentalna – walce, tanga oraz znane melodie filmowe.

Koncert zakończony został gromkimi brawami oraz prośbą o bis. Po koncercie Przewodnicząca Zarządu Osiedla – Sabina Gorczyca-Kamaj obdarowała artystów upominkami.

Rada Osiedla serdecznie dziękuje Panu Tadeuszowi Strassbergerowi za przygotowanie wspaniałego koncertu i występu.

Dziękujemy również za pomoc w organizacji koncertu dla Seniorów :

  • Jolancie Stąpór – dyrektorowi ZSO 2,
  • pracownikom „Łabędzia”,
  • uczniom ZSO nr 2 – Jakubowi Kowalczykowi oraz Kamilowi Susowi za pomoc w sprawach organizacyjnych i nagłośnieniu koncertu.

Wszystkich Seniorów już dziś serdecznie zapraszamy na kolejne koncerty, które odbędą się:

  • 13 kwietnia (środa) godz. 17:00,
  • 28 kwietnia 2016 roku (czwartek) godz. 17:00.

Zobacz: zdjęcia w galerii


imprezyZgodnie z treścią uchwały 7/ 2016 Rady Osiedla Łabędy z 3 marca 2016 r. w sprawie udziału Rady Osiedla Łabędy w konkursie na organizację imprez ponadosiedlowych, Zarząd Osiedla przygotował wnioski dotyczące czterech przedsięwzięć – jednego z dziedziny kultury i trzech z dziedziny sportu.

Rada postanowiła wykorzystać swoje wcześniejsze doświadczenia i zgłosiła chęć zorganizowania kolejnej edycji turniejów przedszkoli i futsalu oraz Święta Rodziny. Zaproponowała też nowy turniej – tenisa stołowego.

VIII Międzyosiedlowy Turniej Przedszkoli, zaplanowany został na 26 października 2016 r. dla 7 przedszkoli z 5 osiedli – Brzezinki, Kopernika, Wojska Polskiego, Starych Gliwic i Łabęd. Wnioskowana kwota na organizację turnieju dla 175 przedszkolaków to 7.400 zł.

III Międzyosiedlowy Turniej Futsalu ma się odbyć 19 listopada przy wsparciu Gliwickiego Stowarzyszenia Sympatyków Piłki Nożnej Pięcioosobowej „Piątka” w Gliwicach oraz Nbit Gliwice – ekstraklasowego zespołu futsalu, rozgrywającego swe mecze na hali sportowej w „Łabędziu”. Przewidujemy udział reprezentacji 12 gliwickich osiedli. Wniosek opiewa na kwotę 5.700 zł.

I Międzyosiedlowy Turniej Tenisa Stołowego chcielibyśmy zorganizować po raz pierwszy. Wesprze nas w tym Akademia Tenisa Stołowego. Termin turnieju został ustalony na 29 października. Planujemy udział reprezentacji co najmniej 10 gliwickich osiedli. Wnioskowana kwota to 4.780 zł.

Czwarty z wniosków dotyczy II Gliwickiego Święta Rodziny, organizowanego 21 i 22 maja w Parku Szopena we współpracy z wieloma gliwickim jednostkami, m.in. z Młodzieżowym Domem Kultury, Miejską Biblioteka Publiczną, szkołami i przedszkolami, Warsztatami Terapii Zajęciowej „Tęcza”, Strażą Miejską. Oferta skierowana byłaby do mieszkańców Miasta Gliwice. Kwota wnioskowana to 11. 900 zł.

Mamy nadzieję, że Rada Osiedla otrzyma dotację na organizację wszystkich czterech imprez. Zdajemy sobie sprawę z tego, że kwoty mogą być niższe od wnioskowanych. Zgłaszane potrzeby na pewno będą przekraczały łączną kwotę przyznaną na organizację imprez ponadosiedlowych w roku 2016.

Miasto Gliwice przeznaczy na ten cel 38.000 zł.


Małe OsiedleOd kilku lat trwają przygotowania do ważnej dla mieszkańców Łabęd inwestycji.

PEC – Gliwice w najbliższym czasie rozpocznie realizację I etapu budo-wy nowej sieci ciepłowniczej. Obejmie on budynki znajdujące się przy ul. R. Luksemburg, Partyzantów i K.I. Gałczyńskiego.

10 marca w „Łabędziu” odbyło się spotkanie mieszkańców z przedstawi-cielami PEC – Gliwice, Wydziału Śro-dowiska, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, zorganizowane przez Radę Osiedla w celu przekazania zainteresowanym najistotniejszych informacji na temat warunków przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Już w trakcie spotkania pojawiły się pytania o możliwość rozszerzenia obecnie planowanego zakresu inwestycji na tereny zabudowy jednorodzinnej, istniejącej np. na Małym Osiedlu, ul. Batorego i innych.

W kolejnych dniach takie same pytania skierowane zostały do Rady Osiedla telefonicznie.

W związku z tym poprosiliśmy Zastępcę Prezydenta Miasta Gliwice Piotra Wieczorka o poinformowanie Rady, a za jej pośrednictwem mieszkańców, czy PEC – Gliwice zamierza podjąć przygotowania do wykonania nowej sieci także w tych rejonach Łabęd, w których dominuje zabudowa jednorodzinna.

Ze względu na istniejące źródła zanieczyszczeń, o których ograniczenie powinniśmy jako miasto zabiegać, rosnącą świadomość społeczną oraz długotrwałość przygotowań do wykonania nowej sieci zawnioskowaliśmy, aby temat ewentualnego rozszerzenia zakresu inwestycji został jak najszybciej podjęty.


 

PolicjaRada Osiedla od lat aktywnie współpracuje z kolejnymi komendantami IV Komisariatu oraz funkcjonariuszami, pracującymi na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Łabęd.

Współpraca ta ma różne formy. Są to :

  • okresowe spotkania Rady z komendantem, służące wzajemnemu poinformowaniu się o bieżących działaniach Policji, stanie bezpieczeństwa w dzielnicy, a także o oczekiwaniach i potrzebach mieszkańców,
  • coroczne debaty o bezpieczeństwie w dzielnicy – dotychczas wspólnie zorganizowaliśmy trzy takie spotkania, w których brali udział przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, dyrektorzy szkół, mieszkańcy, zarządcy wspólnot mieszkaniowych, członkowie rady,
  • interwencje podejmowane przez Policje w sprawach zgłaszanych przez Radę, w sprawie działalności bocznicy kolejowej przy ul. Przyszowskiej, parkowania na łuku ul. Pułaskiego, nieprawidłowego parkowania na ul. Zacisze, nadmiernej prędkości pojazdów poruszających się ul. Staromiejską i Starogliwicką, zabrudzania jezdni, niszczenia pasów zieleni, ochrona bezdomnych w okresie zimowym,
  • bieżące kontakty w sprawach wymagających podjęcia i rozwiązania, typu: zakłócanie spokoju publicznego w rejonach placów zabaw, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych,
  • podejmowanie wspólnych działań, np. w sprawie ograniczenia dozwolonej prędkości pojazdów na ul. Strzelców Bytomskich, a nawet remontu siedziby Policji przy ul. Strzelców Bytomskich 22.

W ostatnim czasie nasza współpraca wzbogaciła się o nowy, cenny element. Komendant IV Komisariatu Adam Szczepanowski przekazuje materiały, które zamieszczamy na stronie Rady. Dotyczą one zdarzeń, które miały miejsce w Łabędach.

Jesteśmy przekonani, że materiały te będą chętnie czytane przez osoby odwiedzające stronę Rady.

Bardzo dziękujemy za tę nową formę współpracy. Uważamy ją za wyjątkowo przydatną w wypełnianiu przez nas funkcji informacyjnej.


KMPNa stronie Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach napisano:

„Wczoraj, na wniosek złożony przez policję i prokuratora, Sąd Rejonowy w Gliwicach aresztował tymczasowo 41-letniego mężczyznę podejrzanego o to, że od września 2013 do marca 2016 r. znęcał się fizycznie i psychicznie nad konkubiną oraz czworgiem małych dzieci.

Policjanci z IV komisariatu często interweniują w sprawach domowych awantur. W sobotę w jednym z łabędzkich mieszkań zastali zapłakaną kobietę oraz czworo przerażonych dzieci. Błyskawicznie zatrzymano i obezwładniono sprawcę przemocy domowej, 41-letniego mężczyznę. Domowy bokser był rozjuszony widokiem policjantów i agresywny,  ale nie miał z interweniującymi stróżami prawa żadnych szans. Został przewieziony do policyjnego aresztu.
Detektywi z wydziału kryminalnego szybko rozpoczęli dochodzenie. Zebrano dowody na to, że do przemocy w rodzinie dochodziło od września 2013 roku. Podejrzany znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją konkubiną – m.in. bez powodu wszczynał awantury, wyzywał, kopał. Groził przy tym pozbawieniem życia. Podobnie znęcał się nad 4-letnią córką, 3-letnim synem oraz 9-miesięcznymi niemowlętami.
Śledczy zebrali mocny materiał dowodowy, który jednoznacznie uprawdopodobnił permanentną przemoc domową w tej rodzinie.
Policjanci i prokurator nie mieli wątpliwości, że jedynie tymczasowe aresztowanie i związana z tym izolacja podejrzanego zabezpieczy prawidłowy tok postępowania przygotowawczego, a jednocześnie zapobiegnie popełnianiu kolejnych przestępstw przez 41-latka.”


źródło: http://gliwice.slaska.policja.gov.pl/ka9/informacje/wiadomosci/167385,Szybka-interwencja-przerwala-gehenne.html


SzuwarekPrzypominamy, że od kilku lat zabiegamy o pozyskanie od Kompanii Węglowej działki nr 701 obręb Przyszówka, na której położona jest część „Szuwarka”.

Historia sprawy jest długa i skomplikowana. Niestety, pomimo różnorodnych propozycji Miasta Gliwice nie doszło do nabycia działki.

W ostatnim czasie Wydział Gospodarki Nieruchomościami podjął kolejną próbę pozyskania potrzebnych nam terenów. Tym razem ma dojść do zamiany działek.

W odpowiedzi na nasze zapytanie o stan sprawy Wydział pismem z 24 marca bieżącego roku napisał :

Miasto złożyło Kompanii Węglowej S.A. kolejną ofertę zamiany nieruchomości obejmującą m.in. prawo użytkowania wieczystego ww. działki pismem z 14.01. 2016 r. Przedstawiona przez miasto oferta rodziła konieczność dopłaty różnicy wartości nieruchomości ze strony Kompanii Węglowej S. A., na co spółka nie wyraziła zgody. Zgodnie z oczekiwaniami spółki zamiana może dojść do skutku tylko w przypadku jeśli transakcja nie będzie wymagała dopłaty.

Wobec powyższego, pismem z 1.03. 2016 r. Kompania Węglowa S. A. zawnioskowała o włączenie do zamiany kolejnych dwóch działek. Przygotowanie przez miasto ponownej oferty nastąpi po sporządzeniu wyceny tych nieruchomości.

Wobec powyższego w chwili obecnej nie jest możliwe określenie terminu zakończenie sprawy.”

Oznacza to, że nadal czekamy na finał sprawy.

Pozyskanie działki nr 701 obręb Przyszówka jest warunkiem przeprowadzenia rewitalizacji terenów wokół Szuwarka i samego stawu. Póki część obiektu znajduje się na działce niestanowiącej własności Miasta Gliwice, inwestowanie w obiekt.