BUDŻET OBYWATLESKISkładanie wniosków do budżetu obywatelskiego na rok 2017 zakończyło się 18 marca bieżącego roku.

Prawo zgłoszenia propozycji realizacji konkretnego zadania przysługiwało klubom radnych i komisjom stałym Rady Miasta Gliwice, Radom Osiedli, Młodzieżowej Radzie Miasta, Radnym Rady Miasta, członkom Rad Osiedli, radnym Młodzieżowej Rady Miasta i mieszkańcom. Każdy z podmiotów mógł złożyć maksymalnie 3 wnioski.

Wszystkie uprawnione podmioty złożyły łącznie 242 wnioski.

Przypominamy, że Rada Osiedla oraz jej członkowie złożyli 21 wniosków.

Do budżetu zgłoszono z poszczególnych osiedli następująca liczbę wniosków : Baildona – 14, Bojków – 18, Brzezinka – 2, Czechowice 4 4, Kopernik – 2, Ligota Zabrska – 10, Łabędy – 25, Obrońców Pokoju – 24, Ostropa – 7, Politechnika – 6, Sikornik – 21, Sośnica – 20, Stare Gliwice – 19, Szobiszowice – 7, Śródmieście – 17, Trynek – 15, Wilcze Gardło – 10, Wojska Polskiego – 3. Wójtowa Wieś – 11, Zatorze – 10, Żerniki – 1.

Wszystkie zgłoszone wnioski trafiły do odpowiednich wydziałów i jednostek miejskich, aby tam przejść analizę formalną i merytoryczną.

9 maja Prezydent  Miasta ogłosi listę wniosków zakwalifikowanych do głosowania.

Wybór zadań do realizacji prowadzony będzie w terminie od 6 czerwca do 4 lipca 2016 r.

W głosowaniu będzie mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Gliwic. Każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden głos na jedno wybrane zadanie.


sukces policjiZ radością informujemy o kolejnym sukcesie łabędzkich policjantów. Notatka o nim znalazła się na stronie Komendy Miejskiej Policji:

„Policjanci z IV komisariatu postanowili poszukać narkotyków w szafkach należących do pracowników jednej z firm usytuowanych w gliwickiej strefie ekonomicznej. Od pewnego czasu otrzymywali bowiem informacje o podejrzanych zachowaniach niektórych zatrudnionych. By zwiększyć efektywność przeszukania i ułatwić sobie zadanie, funkcjonariusze użyli psa służbowego.

 27 kwietnia około godziny 20.00, razem z psem wyszkolonym do wykrywania narkotyków, policjanci weszli do szatni jednej z firm i ujawnili w niej zakazane używki. Pies, obwąchawszy pomieszczenie, szybko stanął pod jedną z szafek. W sprawie zatrzymano 33-letniego pracownika.

Kolejnym krokiem kryminalnych był wyjazd do Zabrza i przeszukanie mieszkania podejrzanego. Ujawniono tam marihuanę. Policjanci wyjaśniają teraz, czy mężczyzna używał tego środka tylko do użytku własnego, czy dojeżdżał do pracy pod jego wpływem i czy oferował narkotyki kolegom z zakładu. Zabrzaninowi grozi kara do trzech lat więzienia.”

Gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów.


StrzechaPismem z 18 kwietnia 2016 r. zwróciliśmy się do Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z zapytaniem o plany Miasta Gliwice wobec tzw. Strzechy.

28 kwietnia otrzymaliśmy odpowiedź następującej treści:

„Wydział Gospodarki Nieruchomościami uprzejmie informuje, że w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Partyzantów 30 toczy się postępowanie sprawdzające możliwość sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. Jednocześnie informujemy, że przygotowanie przetargu na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości ma charakter priorytetowy, tzn. Jest realizowana poza przyjętym planem sprzedaży na rok 2016. Niemniej jednak procedura sprzedaży obwarowana jest określonymi w przepisach terminami, które muszą być bezwzględnie dochowane.

Zebranie kompletnych informacji wraz z wyceną i inwentaryzacją nieruchomości to okres ok. 1 miesiąca. W przypadku braku konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności związanych np. z regulacją prawną nieruchomości, będzie możliwe podjęcie przez Prezydenta Miasta zarządzenia przeznaczającego nieruchomość do sprzedaży. Jeśli po 6 tygodniach od dnia podpisania zarządzenia nie wpłyną wnioski w związku z prawem pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, będzie możliwa publikacja ogłoszenia o przetargu. Termin przetargu nie może być wyznaczony wcześniej niż 2 miesiące licząc od dnia opublikowania ogłoszenia.

W związku z powyższym przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Partyzantów 30 może się odbyć najwcześniej na przełomie września i października 2016 roku.”


SMNa stronie internetowej www.smgliwice.pl  zamieszczono następujący wpis:

„W związku z obchodzonym w tym roku jubileuszem Straży Miejskiej w Gliwicach 28.04.2016 r. w Kinie Amok – Scena Bajka odbyła się uroczystość podsumowująca 25 lat działalności jednostki. W tym wyjątkowym dniu nie zabrakło wszystkich przyjaciół gliwickiej Straży Miejskiej, w tym przedstawicieli lokalnych władz, reprezentantów okolicznych straży miejskich i pozostałych służb mundurowych. Podczas uroczystości wręczono podziękowania i wyróżnienia dla wieloletnich pracowników jednostki, za ich oddanie oraz działania na rzecz ochrony spokoju, ładu i porządku publicznego. Na ręce Komendanta złożono także Odznakę Pamiątkową Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach Nr 91 dla Straży Miejskiej w Gliwicach.”

W związku z jubileuszem Straży Miejskiej przewodnicząca Rady Osiedla Krystyna Sowa, wręczyła komendantowi Januszowi Bismorowi okolicznościowy list z podziękowaniami za współpracę i życzenia dalszych sukcesów.


Marksa29 kwietnia pracownicy prowadzący remont ulicy K. Marksa zakończyli zrywanie starego chodnika dla pieszych.

Po załadowaniu resztek asfaltu na samochody ciężarowe, wykonali wykop pod przyszły chodnik. Rozpoczęli też montowanie granitowych krawężników, które ze względu na swoją wysoką trwałość zostały użyte ponownie.

Przypominamy, że szerokość chodnika dla pieszych, biegnącego po parzystej stronie drogi, zostanie zmniejszona, aby zyskać dodatkowy teren pod jezdnię. Linia krawężników po drugiej stronie pozostanie bez zmian.

Święta majowe spowodują krótką przerwę w pracy firmy remontowej.

Rada Osiedla wykonuje dokumentację prac prowadzonych na terenie ul. K. Marksa. Będziemy je stopniowo zamieszczać w Galerii na naszej stronie internetowej.


Foxtrot29 kwietnia Marina Gliwice obchodziła swoje 4 urodziny. Uroczystość była wyjątkowa. Jej nadzwyczajny charakter związany był z chrztem statku pasażerskiego, przyprowadzonego z Hamburga 11 kwietnia.

Nowa jednostka, z której będą mogli skorzystać mieszkańcy Gliwic otrzymała imię FOXTROT.

Butelkę szampana rozbiła o burtę statku jego Matka Chrzestna, którą została łabędzianka, radna Rady Miasta Gliwice i nasza przewodnicząca, Krystyna Sowa.

Działalność Mariny to ważny element współczesności naszej dzielnicy. Dzięki działaniom jej właścicieli, Ewy i Czesława Sternalów, na Kanale Gliwickim ożył ruch małych jednostek pływających. Teraz Marina będzie mogła zaoferować wszystkim chętnym także atrakcyjne rejsy Foxtrotem.

Podczas czwartych urodzin Mariny można było zjeść smaczny tort, uczestniczyć w rejsie do Śluzy Łabędy oraz wysłuchać koncertu zespołu Lucarna.

Państwu Ewie i Czesławowi Sternalom dziękujemy za marzenia, które zmieniają w fakty, pasję, z jaką prowadzą swą działalność, za radość, którą odczuwamy, widząc pływające po Kanale Gliwickim mniejsze i większe łodzie i statki.

Życzymy Im życzliwości i otwartości tych, którzy mogą Marinie pomóc wtedy, gdy taka pomoc jest potrzebna, pomyślności i szczęścia.

Niech wszystkie plany, nawet te najbardziej szalone, staną się rzeczywistością – dla Ich i naszej radości.


WolnościRozpoczęły się najważniejsze prace remontowe, przewidziane w ramach zadania „Uporządkowanie terenów wzdłuż ul. Wolności na odcinku od ul. K. Marksa do Partyzantów.

W rejonie skrzyżowania z ul. Partyzantów, przy użyciu ciężkiego sprzętu, usuwana jest stara nawierzchnia. Prace obejmują część jezdni oraz dawną ścieżkę rowerową, która od lat była wykorzystywana jako miejsce parkingowe. Przy okazji rozjeżdżana była część zieleńca.

Teraz powstanie nowy parking dla samochodów. Jego granice wyznaczy z jednej strony linia wyrysowana na jezdni, z drugiej krawężnik, którego obecne położenie zostanie zmienione, tak, aby zyskać więcej miejsca dla samochodów.

Niestety, pomimo kartek włożonych za wycieraczki pojazdów parkujących wzdłuż ul. Wolności, część z nich nie została usunięta. Mamy nadzieje, ze sytuacja ulegnie zmianie. Prosimy wszystkich o pomoc w realizacji zadania, na które wszyscy tak długo czekaliśmy.


dzikiPo kilkumiesięcznej przerwie powróciliśmy do sprawy wizyt dzików na terenach zabudowy mieszkaniowej.

Na pytania skierowane do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Piotra Wieczorka otrzymaliśmy 29 kwietnia następującą odpowiedź:

„Działania służące zminimalizowaniu wizyt dzików w terenie zabudowanym, które podjęto to opiniowanie negatywne przez Prezydenta Miasta Gliwice przedkładanych przez Koło łowieckie „Dzik” i Koło łowieckie „Jeleń” planów łowieckich na rok gospodarczy 2016/2017.

Opinii każdorazowo towarzyszył wniosek o zmniejszenie liczebności dzików o 60 – 80 % na obszarze łowiska.

Analizy doświadczeń innych miast wykazały, że nie ma jednej skutecznej a zarazem „humanitarnej” metody pozbycia się tych zwierząt z miast.

Informuję, że Centrum Ratownictwa Gliwice wszczęło w br. procedurę zamówienia publicznego, w wyniku którego na terenie miasta wybudowane zostaną cztery odłownie na dziki. Mechanizm działania tych urządzeń jest następujący : zwierzęta są wabione pozostawionym w środku pożywieniem, po czym zapadka odcina możliwość wyjścia z pułapki, następnie dziki są usypiane i transportowane na tereny oddalone od miasta i wybudzane.

Ponadto, CRG nawiązało współpracę z firma specjalistyczną, która po otrzymaniu zlecenia z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego podejmuje interwencje związane z wtargnięciem dzikich zwierząt na tereny zabudowane. W ciągu ostatniego miesiąca na terenie miasta odłowiono w ten sposób dwa dziki. […].

 Na marginesie zaznaczam, ze cyklicznie prowadzona jest na terenie Łabęd oraz na osiedlu Kopernika akcja związana z rozsypywaniem środka odstraszającego dziki.”

Na zapytanie o działania podjęte w sprawie budowy pasów zaporowych i nęcisk w lesie nie uzyskaliśmy odpowiedzi, bo powinno ono być skierowane do kół łowieckich, jako dzierżawców terenów leśnych i podmioty odpowiedzialne za prowadzenie gospodarki łowieckiej.

Przypominamy, że wcześniej, kilkakrotnie, informowaliśmy Państwa o naszych działaniach w sprawie dzików.

Całość dokumentacji przekazujemy zainteresowanym podmiotom.


Dwa OgnieRada Osiedla Łabędy oraz Szkoła Podstawowa nr 32 serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Dzielnicowym Turnieju w „Dwa Ognie”.

Konkurs przeznaczony jest uczniów szkół podstawowych dzielnicy Łabędy.

Każda placówka reprezentowana jest przez 10 zawodników klas IV-VI ( 5 chłopców, 5 dziewcząt).

Zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy: szkpodst32@poczta.fm.

Turniej odbędzie się dnia 10 maja 2016r. na boisku przy SP nr 32.

Nagrody w konkursie ufundowała Rada Osiedla Łabędy.

Zapraszamy do udziału!!!


Zobacz: Turniej w Dwa Ognie – plakat

regulamin


ławkiWzdłuż ul. Wolności ustawionych jest kilkanaście ławek parkowych. Są one zniszczone i wymagają naprawy.

W związku z prowadzonymi w tym rejonie pracami remontowymi, których celem jest uporządkowanie terenu położonego pomiędzy ul. K. Marksa i Partyzantów, wykonywanymi na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich zwróciliśmy się do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, który jest właścicielem ławek, z wnioskiem o ich odnowienie.

Jesteśmy przekonani, że nasza prośba będzie zrealizowana. Dzięki temu wygląd terenu oddzielającego jezdnię ul. Wolności od chodnika dla pieszych zmieni swój wygląd.

Informujemy także, że do Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych skierowaliśmy prośbę o ustawienie wzdłuż ul. Wolności stojaków na rowery.