zawadzkiegoO planach inwestycyjnych Zarządu Dróg Miejskich II TBS pisaliśmy po uchwaleniu przez Radę Miasta Gliwice Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Gliwice na lata 2017 – 2020 /Uchwała XVI/392/2016 z 19 maja 2016 r./, w którym to znalazło się zadanie pod nazwą: „Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Zawadzkiego 3”.

Poniżej cytowany wpis, zamieszczony w dniu dzisiejszym w Miejskim Serwisie Internetowym, świadczy o rozpoczęciu przygotowań do realizacji tej inwestycji:

„W Gliwicach przybywa mieszkań. Przy ul. Zawadzkiego w Łabędach powstaną kolejne. Tym razem będzie to zespół komunalnych budynków wielorodzinnych z parkingami i infrastrukturą.

Miasto ogłosiło konkurs otwarty na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej inwestycji.

Według wstępnych planów ZBM II TBS, przy ul. Zawadzkiego ma powstać 46 mieszkań – 28 w pierwszym etapie inwestycji i 18 w drugim etapie. Będą to mieszkania komunalne o powierzchni od 35 m2 do 55 m2. Jeśli wykonawca nie natrafi na nieprzewidziane przeszkody, pierwszy etap inwestycji powinien zostać zrealizowany pod koniec 2018 r., natomiast drugi – w połowie 2019 r.

Prace konkursowe należy składać do 31 sierpnia 2016 r. (godz. 15.00) w siedzibie ZBM II TBS przy ul. Warszawskiej.”

Zrealizowanie kolejnej w Łabędach inwestycji mieszkaniowej oznacza dalsze zmiany w wizerunku naszej dzielnicy.

Przypomnijmy, że w ostatnich latach, dzięki aktywności ZBM II TBS Sp. z o.o.  powstało w Łabędach wiele nowych mieszkań komunalnych o wysokim standardzie.


CRGRada Osiedla prowadzi stałą współpracę z Centrum Ratownictwa Gliwice w sprawie ograniczenia lub wyeliminowania obecności dzików na terenach zabudowanych w obrębie Łabęd.

Problemem zajmujemy się od ponad roku. Mamy za sobą liczne spotkania i rozmowy, prowadzone na skutek interwencji mieszkańców i zarządców nieruchomości, ponoszących straty materialne, a przede wszystkim  zaniepokojonych o bezpieczeństwo osób, stykających się z dzikami.

27 czerwca odbyło się spotkanie w Nadleśnictwie Brynek, podczas którego po raz kolejny próbowano znaleźć rozwiązanie zaistniałej sytuacji. Uczestniczyła w nim przewodniczącą Rady Osiedla Łabędy Krystyna Sowa.

Natomiast 28 czerwca przedstawiciele Centrum Ratownictwa Gliwice uczestniczyli w wizji lokalnej, zorganizowane przez Koło Łowieckie „Jeleń”. Jego celem było sprawdzenie w terenie, w jaki sposób można zapobiegać wychodzeniu dzików z lasu. Rada otrzyma z obu spotkań notatki służbowe.

Z pozyskanych informacji wynika, że postęp w rozmowach jest, a ewentualne rozwiązania są dyskutowane.


kinoPodobnie, jak w latach wcześniejszych, do Łabęd zajrzy kino letnie. Kilka lat temu pozyskaliśmy tę imprezę dla naszej dzielnicy, a teraz możemy się już cieszyć stałą obecnością Łabęd na mapie miejsc w Gliwicach, gdzie odbywają się seanse filmowe na świeżym powietrzu.

Tradycyjnie, mieszkańcy będą mogli zobaczyć dwa filmy:

  • dla dzieci o godz. 18.00, będzie to „Paddington”,
  • dla dorosłych o godz. 20.00 – film pt. „Faceci od kuchni”.

Organizatorami tego coraz popularniejszego przedsięwzięcia jest Miasto Gliwice.

Wszystkich łabędzian zapraszamy w niedzielne popołudnie i wieczór 7 sierpnia na teren przy ul. Zygmuntowskiej, koło kościoła św. Anny. Można tam będzie w atmosferze piknikowej obejrzeć dwa ciekawe filmy.

Można przynieść własny koc, czy krzesełko, ale można też skorzystać z jednego ze specjalnie przygotowanych przez Miasto leżaków.

Warto przyjść wcześniej i zarezerwować sobie leżak!


Zobacz: Plakat Kino Letnie


strumykW ramach tegorocznej akcji „sprzątania świata” usunęliśmy część śmieci zalegających na prywatnej działce nr 155 przy ul. Kosmonautów. Niestety, nie udało nam się zrobić porządku w rejonie strumyczka, płynącego na obrzeżach lasu, choć mieliśmy taki plan.

Ponieważ strumyk jest bardzo poważnie zanieczyszczony i nadal tak jak teraz wyglądać nie może, zwróciliśmy się do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Piotra Wieczorka z prośbą o wystąpienie do właściciela terenu z wnioskiem o uprzątniecie działki nr 16 i 97 obręb Łabędy Las.

O wystąpieniu w tej sprawie Miasta Gliwice do właścicieli zanieczyszczonych terenów zostaliśmy poinformowani pismem z 7 czerwca. Od tego czasu minęło półtora miesiąca i nic. Musimy o sprawie przypomnieć!! Komu? Może tym razem bezpośrednio temu, do kogo należy strumyk, jeśli to miejsce jeszcze tak można nazywać.


Strzelców BytomskichZbliża się termin zakończenia głosowania na zadania jednoroczne w ramach budżetu obywatelskiego.

Możliwość aktywnego wpływania na wynik, który osiągną Łabędy, upłynie 4 lipca. Zostało nam 7 dni. Każdy z nich musi być jak najlepiej wykorzystany.

Rada Osiedla wszystkie swoje działania podporządkowuje teraz wsparciu zadania nr 13. Jest nim : „Remont nawierzchni oraz montaż oświetlenia drogi wewnętrznej prowadzącej od ul. Strzelców Bytomskich do budynków nr 19, 13, 13A, 13B, 13C, 15 i 17 oraz do zespołów garażowych”. Wartość zadania to 169.250 zł.

Rada stara się zrealizować dwa cele:

  • uzyskać jak największe przekroczenie progu dla aktywnych, który dla Łabęd wynosi 1.070 głosów, od którego zależy udział w podziale środków dodatkowych,
  • zdobyć tyle głosów oddanych na zad. 13, aby zajęło ono 1 lub 2 miejsce wśród wszystkich 15 zadań poddanych głosowaniu, co zapewniłoby jego realizację w roku 2017.

Ponieważ zadanie nr 13 uznajemy za ważne dla mieszkańców, przygotowaliśmy specjalną ulotkę, która dzięki życzliwości zarządcy zostanie umieszczona na tablicach ogłoszeń we wszystkich klatkach schodowych bloków przy ul. Strzelców Bytomskich.

W ulotce napisaliśmy m. in. : „Rada Osiedla Łabędy aktywnie wspiera Państwa starania, prowadząc na terenie dzielnicy i w Internecie intensywną kampanię na rzecz głosowania na zadanie nr 13.

Wszystkich, a szczególnie mieszkańców ul. Strzelców Bytomskich, prosimy o wzięcie udziału w głosowaniu i zachęcenie do tego innych.”


APEL ul. Strzelców Bytomskich-1


dzikiPo spotkaniu w sprawie dzików, które miało miejsce 27 czerwca w Nadleśnictwie Brynek, skierowaliśmy do redakcji Miejskiego Serwisu Informacyjnego wniosek o przygotowanie we współpracy z Centrum Ratownictwa Gliwice artykułu poświęconego problemowi nasilających się wizyt dzików na terenach zabudowy mieszkaniowej.

Artykuł powinien mieć charakter informacyjny i edukacyjny.

Niestety, zachowania dzików są często prowokowane przez ludzi. Mamy nadzieję, że materiał opracowany wspólnie z fachowcami, pozwoli na lepsze zrozumienie przyczyn istniejącego problemu i podpowie mieszkańcom, co robić, aby dzików nie „zapraszać” w pobliże naszych domów.


dzikiDziki coraz częściej pojawiają się w mieście o różnych porach dnia i nocy.

Stwarza to duże zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia, gdyż locha prowadząca młode może okazać się szczególnie groźna. Pamiętajmy, że to dzikie zwierzęta walczące o pokarm i przetrwanie.

Dziki nie przywędrowały do miasta z powodu sympatii do mieszkańców, ale po „łatwy pokarm” czekający w śmietnikach czy w ogrodach. Dziki maszerujące ulicami to oryginalny widok, ale też duże zagrożenie komunikacyjne. To potencjalna przyczyna groźnych wypadków.

Dziki mogą być źródłem wielu niebezpiecznych chorób odzwierzęcych, w tym również wścieklizny. Najbardziej narażone na bezpośredni kontakt z chorymi zwierzętami są psy spuszczane przez właścicieli ze smyczy. Spotkanie psa z dzikiem prawie zawsze zakończy się tragicznie dla psa.

Zasady, których należy przestrzegać:

  • pod żadnym pozorem nie wolno dokarmiać dzików,
  • nie podchodzić do zwierzęcia,
  • nie drażnić,
  • nie spuszczać psów luzem, w szczególności w lesie.

W przypadku zaobserwowania dzików na osiedlu należy zawiadomić Straż Miejską – bezpłatny tel. 986!

Odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki w mieście:

Dziki pojawiające się w mieście mogą powodować straty materialne. Zgodnie z art. 50 ust. 1b ustawy Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U.05.127.1066 z późn. zm.) Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Art. 50 ust. 3 i 4 w/w ustawy stanowią, że za szkody wyrządzone m.in. przez dziki na takich obszarach, odszkodowania wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa, a oględzin i szacowania szkód dokonują przedstawiciele podmiotów właściwych do wypłaty odszkodowania.


Materiał ze strony Centrum Ratownictwa Gliwice


koncertRada Osiedla Łabędy zaprasza wszystkich Seniorów do Centrum Sportowo–Kulturalnego „Łabędź” na czerwcowy koncert.
W czwartek 30 czerwca 2016 roku o godz. 17.00 wystąpią:

  • Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach
  • oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Gliwicach

Serdecznie zapraszamy na koncert.

 


Zobacz: Koncert dla Seniorów 30.06.2016 – plakat


dzikiTrwają poszukiwania sposobu ograniczenia wizyt dzików w terenach zabudowanych. Przypominamy, że problem dotyczy przede wszystkim osiedla Łabędy i Kopernika.

W spotkaniu zorganizowanym przez Nadleśnictwo Brynek udział wzięli przedstawiciele Centrum Ratownictwa Gliwice, kół łowieckich, których tereny położone są w obrębie Miasta Gliwice.

W ciągu 2,5 godzinnej dyskusji mówiono m.in. o: działaniach ograniczających obecność dzików, prowadzonych na terenie Katowic, realizacji planu odstrzału dzików przez koła łowieckie, odławianiu dzików, budowie pasów zaporowych z finansowym wsparciem miasta.

Za najważniejsze uznano dokładne zdiagnozowanie problemu, określenie miejsc odwiedzanych przez dziki, wykonanie planu redukcji populacji przez koła łowieckie.

Zaplanowano kolejne spotkania – przedstawicieli kół łowieckich i CRG w terenie oraz wszystkich zainteresowanych rozwiązaniem problemu w CRG.

W spotkaniu uczestniczyła Krystyna Sowa, przewodnicząca Rady Osiedla Łabędy.

O kolejnych działaniach i ustaleniach będziemy Państwa informować na bieżąco.


szermierkaOd kilku dni, dzięki staraniom Pawła Pieczary, prowadzącego w „Łabędziu” zajęcia propagujące szermierkę japońską, gości w Gliwicach mistrz Sekiguchi Kōmei sensei, „Samurai przemierzający świat”, jak o nim napisano w przetłumaczonym na język polski artykule opublikowanym w The Sekai Nippo 27 lutego 2005 roku.

Pan Sekiguchi wiedzie życie samurajskie. Regularnie odwiedza blisko 30 krajów. Naucza ludzi z 70 państw. Do Polski przyjechał już po raz drugi.

Liczni adepci szermierki japońskiej z Polski, Słowacji i Czech uczestniczyli w międzynarodowym seminarium, podczas którego mieli okazję ćwiczyć z mistrzem z Tokio. Zajęcia odbywały się na hali „Łabędzia” począwszy od 18 czerwca 2016 r., zakończenie seminarium planowane jest na 29 czerwca.

W niedzielne popołudnie mistrz Sekiguchi Takaaki zaprezentował część swych umiejętności uczestnikom otwartego pokazu.

Na zakończenie pokazu wręczył reprezentującej Radę Osiedla Krystynie Sowie własnoręcznie wykonane, oczywiście  pędzelkiem, podziękowanie dla samorządu osiedlowego za pomoc w organizacji seminarium.

Panu E. Pieczarze dziękujemy za możliwość goszczenia w Łabędach tak sławnej osoby, jak mistrz szermierki japońskiej z Tokio.