Bez tytułuTegoroczne głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego udowodniło, że mieszkańcy Łabęd są coraz bardziej aktywni i coraz bardziej skuteczni.

Podziękowania należą się wielu osobom. Pierwszymi z nich są wszyscy ci, którzy wzięli udział w głosowaniu. To ich aktywność sprawiła, że najpierw osiągnęliśmy pierwszy próg frekwencji, potem drugi, aby 4 lipca uzyskać wynik 2.070 głosujących.

Swój udział w odniesionym sukcesie ma też Rada Osiedla Łabędy oraz poszczególni jej członkowie. Dzięki ich aktywności przygotowane zostały 22 wnioski o realizację różnorodnych zadań, których wykonania oczekują mieszkańcy naszej dzielnicy.

3 wnioski złożyli mieszkańcy, po uzyskaniu niezbędnego poparcia. Jeden z nich został poddany pod głosowanie i będzie realizowany. Bardzo za tę aktywność i włączenie się w rozwiązywanie naszych wspólnych problemów dziękujemy.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w osiągnięciu sukcesu – zarządcom wspólnot, lokalnym grupom, zabiegającym o poparcie konkretnych zadań, parafiom, szkołom i przedszkolom, pracownikom Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej, naszym sprzymierzeńców spoza Łabęd.

Po raz kolejny udowodniliśmy, że dobra organizacja, właściwy przepływ informacji, zaangażowanie, a przede wszystkim wspólne działanie gwarantują odniesienie sukcesu.

DZIĘKUJEMY !!!!!


PORÓWNANIE

 

Załączone do tekstu zestawienie, wykona-ne w oparciu o materiały zamieszczone na stronie gliwice.eu pozwoli zainte-resowanym porównać wyniki głosowania na zadania budżetu obywatelskiego na rok 2017, uzyskane przez poszczególne osiedla.

Z wykonanego zestawienia wynika, że:

 

 1. 9 osiedli uzyskało większe środki na realizację wybranych w wyniku głosowania zadań niż te, które te osiedla miały do dyspozycji, są to / w porządku alfabetycznym /:  Baildona,  Bojków, Czechowice, Łabędy, Obrońców Pokoju, Sośnica, Trynek, Wilcze Gardło, Zatorze,
 2. 11 osiedli pozyskało środki niższe od przyznanych, przy czym warto zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku 3 osiedli były to kwoty dość wysokie,
 3. 1 osiedle, ze względu na niespełnienie wymogów dotyczących frekwencji, nie wzięło udziału w podziale środków, a miało do dyspozycji 211.718 zł.

  Zobacz: BO Porównanie wyników


sukcesCzy wyniki osiągnięte przez Łabędy w głosowaniu na zadania w ramach budżetu obywatelskiego można uznać za sukces?

Podamy kilka informacji, które pozwolą na sformułowanie odpowiedzi na to pytanie:

 1. Na 247 zgłoszonych wniosków, 25 z nich to wnioski „łabędzkie”, stanowiły one 6,2 %.
 2. Do głosowania zakwalifikowano łącznie 81 wniosków, w tym 15 „łabędzkich”, czyli 18,5 %. Oznacza to, że większość wniosków została poprawnie przygotowana.
 3. 14 wniosków zgłosiła Rada Osiedla Łabędy i poszczególni jej członkowie / każdy z uprawnionych podmiotów mógł zgłosić maksymalnie 3 wnioski /.
 4. 1 wniosek zgłosiła mieszkanka Łabęd.
 5. Ważnych głosów oddano 2.070. Dla porównania warto podać, że w roku 2014 na zadania łabędzkie oddano łącznie 397 głosów, a w roku 2015 nasze propozycje poparły 1.138 osoby. Mamy więc wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 90,9 %.
 6. Dzięki uzyskanej liczbie głosów osiągnęliśmy 386,91 % wyznaczonego dla Łabęd I progu frekwencji. Dało nam to 5. miejsce pośród 21 osiedli, wyprzedziły nas: Czechowice, Bojków, Zatorze i Ligota Zabrska.
 7. Do realizacji w roku 2017 zakwalifikowało się siedem zadań, najwięcej spośród wszystkich 21 osiedli.
 8. Wartość zadań przyjętych do realizacji wynosi 530.250 zł. 
 9. Kwota przyznana Łabędom, wyliczona według liczby mieszkańców, wynosiła 249.921 zł. Wykorzystaliśmy ją w całości, a dzięki naszej wspólnej pracy i dużej aktywności, zyskaliśmy dodatkowo 280.329 zł.

Wnioski nasuwają się same!

Wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu, namówili innych głosujących, pozytywnie reagowali na działania Rady Osiedla serdecznie dziękujemy za aktywność i zrozumienie roli, jaką każdy z nas może odegrać. To dzięki temu pozyskaliśmy dla naszej dzielnicy kolejne środki na remonty, inwestycje i inne zadania.


procentOd liczby uczestników głosowania na zadania jednoroczne, przeznaczone do realizacji w roku 2017 w ramach budżetu obywatelskiego zależało, co zyskają poszczególne gliwickie osiedla.

Obowiązująca w tym roku procedura określiła dwa progi frekwencji, których osiągnięcie gwarantowało udział w podstawowym i dodatkowym podziale środków w wysokości 3,5 mln zł.

Dla Łabęd było to : 535 osób i 1.070 osób.

Przekroczyliśmy jeden i drugi próg. Łącznie, na zadania „łabędzkie” oddaliśmy 2.070 głosów. Tym wynikiem osiągnęliśmy 5. miejsce na 21 osiedli. Przed nami znalazły się : Czechowice / wymagane progi – 25, 50 / Bojków / 97, 194 /, Zatorze / 460, 920 /, Ligota Zabrska / 69, 138 /.

Dzięki temu do realizacji w roku 2017 zakwalifikowanych zostało aż siedem zadań, najwięcej spośród innych osiedli. Łączna ich szacunkowa wartość to 580.250 zł

Wynik Łabęd jest o 100% wyższy niż rok temu. Nasz wskaźnik przekroczenia wyznaczonego minimum, czyli 535 głosów to 386,91%.


posiedzenie4 lipca zakończyło się trwające od 6 czerwca głosowanie na zadania jednoroczne w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2017.

29 lipca ogłoszone zostały jego rezultaty.

Ponieważ Rada Osiedla prowadziła intensywne działania na rzecz uzyskania jak najlepszego wyniku głosowania, zdecydowała, że swe plenarne posiedzenie odbędzie w tym samym dniu, w którym pozna efekty przyjętej strategii postępowania.

Podczas XIII plenarnego posiedzenia Rady, w którym wzięło udział 9 jej członków / T. Barcik, R. Jaros, B. Kończak, G. Maszniew, R. Michalski, E. Mizera, K. Sowa, J. Szubert, P. Tyrakowski / dokonano analizy wyników głosowania i porównano je z wynikami uzyskanymi przez inne osiedla:

 1. Na terenie Łabęd będzie realizowanych 7 zadań, najwięcej spośród wszystkich gliwickich osiedli.
 2. Na liście podstawowej znalazło się 5 zadań, na łączną kwotę 246.250 zł; kwota, którą Łabędy miały do dyspozycji to 249.921 zł – wykorzystaliśmy ją najlepiej, jak się dało.
 3. Na liście zadań z puli dla aktywnych ujęte zostało nasze najdroższe zadanie – „Remont i rozbudowa miejsc parkingowych przy ul. Wrzosowej w rejonie cmentarza komunalnego” za 249.000 zł. Na tej liście znalazło się 10 osiedli spośród 21 osiedli, biorących udział w głosowaniu.
 4. Na liście dodatkowej znalazł się „Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich, w którym znajduje się siedziba Komisariatu Policji…”, o który zabiegamy od dawna i na którym bardzo nam zależało. Na tej liście znalazło się tylko 6 osiedli.
 5. Koszt realizacji siedmiu „łabędzkich” zadań wynosi 530.250 zł. Oznacza to, że przyznane Łabędom środki, dzięki dużej aktywności mieszkańców i członków rady zwiększyły się o 280.329 zł !!!

Przewodnicząca Rady Osiedla serdecznie podziękowała wszystkim za zaangażowanie, dzięki któremu Łabędy jako dzielnica odniosły poważny sukces i pozyskały na realizację ważnych dla mieszkańców zadań znaczące środki finansowe.


szansa29 lipca ogłoszono wyniki głosowania na zadania do realizacji w roku 2017 w ramach budżetu obywatelskiego.

Z analizy dostępnych dokumentów wynika, że:

 1. Na terenie Łabęd będzie realizowanych 7 zadań, najwięcej spośród wszystkich 21 gliwickich osiedli.
 2. Na liście podstawowej znalazło się 5 „łabędzkich” zadań, na łączną kwotę 246.250 zł; kwota, którą Łabędy miały do dyspozycji to 249.921 zł – wykorzystaliśmy ją najpełniej, jak się dało.
 3. Na liście zadań z puli dla aktywnych znalazło się nasze najdroższe zadanie – „Remont i rozbudowa miejsc parkingowych przy ul. Wrzosowej w rejonie cmentarza komunalnego” za 249.000 zł. Na tej liście jest 10 osiedli spośród 21, biorących udział w głosowaniu.
 4. Na liście dodatkowej znalazł się „Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich, w którym znajduje się siedziba Komisariatu Policji…”, o który zabiegamy od dawna i na którym bardzo nam zależało. Na tej liście znalazło się tylko 6 osiedli.
 5. Koszt realizacji siedmiu „łabędzkich” zadań wynosi 530.250 zł. Oznacza to, że przyznane Łabędom środki, dzięki dużej aktywności mieszkańców i członków rady zwiększyły się o 280.329 zł !!!!!

głosowanieZakończyło się ustalanie wyników głosowania w bramach budżetu obywatelskiego. Z radością informujemy, że Łabędy pozyskały środki budżetowe na realizację w roku 2017 aż siedmiu zadań. Oto one:

 1. Remont nawierzchni oraz montaż oświetlenia drogi wewnętrznej prowadzącej od ul. Strzelców Bytomskich do budynków mieszkalnych nr 19, 13, 13A, 13B, 13C, 15 i 17 oraz do zespołów garażowych.
 2. Remont i rozbudowa miejsc postojowych przy ul. Wrzosowej w rejonie cmentarza komunalnego.
 3. Budowa chodnika o szerokości 2 m na długości ok. 90 m, łączącego ul. Wieniawskiego z ul. Batorego.
 4. Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 22, w którym znajduje się siedziba Komisariatu Policji. Wymiana instalacji elektrycznej, malowanie i wymiana stolarki drzwiowej.
 5. Wykonanie aktywnej sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych na ul. Staromiejskiej, zabudowanie dwóch słupków, paneli fotowoltanicznych, żółtych sygnalizatorów ostrzegawczych i czujników ruchu.
 6. Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet, na terenie osiedla, w ramach programu „Bezpieczne Gliwice”.
 7. Aqua aerobik. Bezpłatne treningi aqua aerobiku dla 30 kobiet w wieku 65+ na terenie osiedla.

lampyNiektóre z lamp ulicznych są regularnie zaklejane reklamami, ulotkami, ofertami i szpecą w ten sposób nasze otoczenie.

Brzydko wyglądają nie tylko stare słupy, ale także te, wymienione w ostatnim czasie, nowe i estetyczne.

Na szczęście, denerwowało to nie tylko mieszkańców, ale także właściciela.

W godzinach porannych 27 lipca można było zobaczyć samochód techniczny Taurona oraz pracowników, którzy najpierw usuwali naklejki, a potem malowali słupy czarną farbą.

Teraz lampy uliczne wyglądają ładnie. Miejmy nadzieję, że nikomu nie będzie to przeszkadzało.

Przy okazji warto przypomnieć, że wszelkiego rodzaju reklamy i inne materiały informacyjne wolno zawieszać na słupach, wiatach, elewacjach, tablicach, tylko za zgodą właściciela.


WolnościNie czekając długo, miesiąc po pozyskaniu od Wojewody Śląskiego do zasobów Miasta Gliwice trzech działek – nr 26, 27, 28 obręb Przyszówka, położonych pomiędzy ul. Wolności, Waryńskiego i K. Marksa, zaczęliśmy starania o ich zmodernizowanie.

Ze względu na położenie działek, samo bieżące utrzymanie to za mało.

Do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych wystąpiliśmy z wnioskiem o opracowanie koncepcji ich zagospodarowania.

W piśmie do MZUK podkreśliliśmy, że teren położony w centralnym punkcie dzielnicy, wzdłuż ruchliwego traktu pieszego, może i powinien stać się atrakcyjnym, zielonym miejscem wypoczynku.

Zagospodarowanie działki nr 26 i 28 obręb Przyszówka pozytywnie wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców Łabęd oraz wizerunek naszej dzielnicy.


PORZĄDKITrwają prace na nowo pozyskanych działkach wzdłuż ul. Wolności.

Piszemy o tym po raz kolejny, aby wskazać, jak zmienia się stan nieruchomości wtedy, gdy jej właścicielem staje się Miasto Gliwice.

Część z Państwa na pewno pamięta, że w poprzednich latach, a także i w roku bieżącym, na wykoszenie traw i przycięcie żywopłotów trzeba było bardzo długo czekać.

Fakt, że teren należał do Skarbu Państwa, uniemożliwiał wydatkowanie na jego bieżące utrzymanie środków miejskich.

Sytuacja zmieniła się diametralnie w momencie, gdy Wojewoda Śląski przekazał Miastu Gliwice działki nr 26, 27 i 28 obręb Przyszówka. Od kilkunastu dni trwają intensywne prace porządkowe, na które długo czekaliśmy.

Teraz wreszcie możemy myśleć o ich właściwym utrzymaniu, a w przyszłości nowym zagospodarowaniu.