przejścieW związku ze zgłoszeniem przez mieszkańca Łabęd problemu zagrożenia bezpieczeństwa pieszych, spowodowanego ograniczoną widocznością w obrębie dwóch przejść dla pieszych, znajdujących się w ciągu ul. Strzelców Bytomskich zwróciliśmy się do Zarządu Dróg Miejskich z wnioskiem o wycięcie odrostów, które pojawiły się w miejscu, gdzie wcześniej rosły drzewa.

Pierwsze przejście znajduje się naprzeciwko sklepu spożywczego Aldo,
drugie po przeciwnej stronie drogi, niedaleko skrzyżowania z ulicą Różaną.

Mieszkańcowi zgłaszającemu problem dziękujemy na wrażliwość i trwającą od dłuższego czasu współpracę, przynoszącą dobre owoce.


 

kałużaGdy pada deszcz, piesi poruszający się chodnikiem po nieparzystej stronie ul. Strzelców Bytomskich są narażeni na niechciany kontakt z wodą. Powstająca przy krawężniku dość rozległa kałużę stanowi poważne utrudnienie.

Przejeżdżające samochody, często poruszające się z nadmierną prędkością,  urządzają pieszym darmowe kąpiele.

Na potrzebę rozwiązania tego problemu zwrócił Radzie mieszkaniec Łabęd, mający okazję nie raz obserwować opisaną wyżej sytuację.

W związku z tym zwróciliśmy się do Naczelnika Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych z prośbą o wykonanie prac, w wyniku których zapewniony zostanie odpływ wody deszczowej, co zapobiegnie powstawaniu kałuży.

Napisaliśmy, że mała i często niedrożna studzienka deszczowa, w przypadku nawet niezbyt intensywnych opadów, nie jest w stanie zapobiec powstawaniu rozlewiska.

Przy okazji przypominamy, że w porozumieniu z Komendantem IV Komisariatu Policji,  zwróciliśmy się do Zarządu Dróg Miejskich z wnioskiem o wprowadzenie na ul. Strzelców Bytomskich ograniczenia prędkości do 40 km/godz. Niestety, nie udało się.


 

26 i 28Kolejne miejsce w Łabędach ma szansę zmienić swój wygląd.

Dwie działki – 26 i 28 obręb Przyszówka, położone wzdłuż ul. Wolności, pomiędzy ul. Waryńskiego i K. Marksa, jeszcze niedawno były własnością Skarbu Państwa. Miasto Gliwice otrzymało je od Wojewody po wielu latach starań w czerwcu br.

Wreszcie będzie można zmienić ich wygląd, regularnie kosić trawę, przycinać żywopłoty, dbać o czystość, usunąć suche i chore drzewa.

Terenem opiekuje się Miejski Zarząd Usług Komunalnych. Już widać zachodzące zmiany. MZUK napisał: „w planach do budżetu na rok 2017 zostało ujęte wykonanie projektu zagospodarowania działek. W latach następnych, w zależności od posiadanych środków finansowych rozważymy realizację przebudowy terenu.”

W pierwszej kolejności, po uzyskaniu stosownych zezwoleń, nastąpi wycinka części drzew.


 

sp32Informowaliśmy wcześniej, że prace modernizacyjne prowadzone na terenie obiektów sportowych należących do SP 32 uległy spowolnieniu.

Przyczyną kłopotów jest brak zezwolenia na wycinkę 12 drzew, których usunięcie ma wpływ na zakres i tempo prowadzonych prac.

Dotychczas obowiązujące zezwolenie utraciło ważność kilka miesięcy temu. W tym czasie, z zachowaniem wymaganych procedur, Urząd Miejskich zabiegał o wydanie kolejnego zezwolenia. Wniosek w tej sprawie czeka na rozważenie od maja 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim.

W ostatnich dniach wystosowano w tej sprawie prośbę o przyspieszenie rozważenia wniosku.

Póki co, niestety, na placu budowy panuje cisza. Część ogrodzenia jest wywrócona, co może być groźne dla osób postronnych. Oby problem został jak najszybciej rozwiązany.


 

kolonia25 sierpnia dzieci uczestniczące przez cały poprzedni rok szkolny w zajęciach świetlic opiekuńczo – wychowawczych, wróciły z dziesięciodniowej kolonii w Piwnicznej Zdroju.

Świetlice, które kwalifikowały dzieci do udziału w kolonii, działają w SP 29 przy ul. Staromiejskiej i SP 32 przy ul. Wrzosowej.

Bezpłatny wypoczynek dla 200 najmłodszych mieszkańców Gliwic, w tym dla 28 z Łabęd, przygotował Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Więcej o świetlicach, oferujących dzieciom z Łabęd ciekawe zajęcia popołudniowe w miejscu ich zamieszkania, napiszemy w oddzielnym materiale.


 

PoezjiPo wieloletnich staraniach, budowa oświetlenia ul. Poezji została wpisana do budżetu Miasta Gliwice na rok 2016.

Niestety, pismem z 24 sierpnia zostaliśmy poinformowali, że zadanie to nie może być wykonane w roku bieżącym. Powodem opóźnienia jest dość długa i skomplikowana procedura uzyskiwania dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Gliwicki projekt obejmuje 2389 istniejących opraw oświetleniowych sodowych i rtęciowych na 55 ulicach.

Część z tych zadań została przygotowana do realizacji w roku 2016, pozostałe będą wykonane w latach następnych. Budowę oświetlenia ul. Poezji Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych zaplanował na rok 2017.

Będziemy zabiegać o to, aby zadanie zostało wykonane w jak najwcześniejszym terminie.


 

barierkiBarierki zamontowane kilkadziesiąt lat temu wzdłuż ul. Wolności oddzielały w przeszłości chodnik od ścieżki rowerowej. Ścieżka dawno zmieniła swą funkcję, a barierki zostały zniszczone i zdekompletowane.

Łabędzianie często sugerowali Radzie konieczność ich usunięcia.

Poprosiliśmy o to Zarząd Dróg Miejskich. Demontaż stał się faktem.

Mamy nadzieję, że pas zieleni pozbawiony barierek nie zostanie zniszczony przez pojazdy i pieszych.

W najbliższym czasie będziemy zabiegać o takie zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Wolności, aby kolejny fragment Łabęd zyskał nowy, estetyczny wygląd.

Mamy nadzieję, że już w niedługim czasie cały fragment terenu, położony wzdłuż ul. Wolności, pomiędzy ul. Przyszowską i Partyzantów stał się ładnym, zielonym traktem dla pieszych.


 

podwórkoŁabędzkie dzieci już po raz ostatni w ramach tegorocznego programu „Roześmiane podwórka” bawiły się pod kierunkiem instruktorów z Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Stowarzyszenia GTW.

Chętni mogli w środowe popołudnie 24 sierpnia bawić się na trawniku przy ul. Waryńskiego.

Było sporo dzieci. Zajęcia służyły zabawie, ale i rozwijaniu sprawności manualnej i intelektualnej. Dobrze się bawiły.

Organizatorom tegorocznych „Roześmianych podwórek” dziękujemy za to, że już po raz kolejny swą ofertę skierowali do mieszkańców Łabęd.


 

WolnosciW ciągu ul. Wolności wykonane zostały małe wysepki, zwężające wjazd na chodnik. Wykonawca remontu zasiał je trawą.

Rzeczywistość pokazała, że trawniki są źródłem problemów. Świeża roślinność była niestety niszczona przez kierowców, przejeżdżających przez nowo powstałe zieleńce. Działo się tak pomimo tego, że zostały one wydzielone za pomocą krawężników.

W dniu dzisiejszym wykonawca modernizacji terenów zielonych, położonych wzdłuż ul. Wolności posadził na wysepkach krzewy.

Ulicę Wolności będzie ozdabiać tawuła japońska. Jest ona niedużym, rozłożystym, gęstym krzewem, dorastającym z reguły do wysokości ok. 1 m. Zakwita w miesiącach letnich. Jej kwiaty są zebrane w płaskie, nieduże baldachogrona, rozwijające się na szczytach pędów.

Nasadzenie krzewów – mamy taką nadzieję – zapobiegnie niszczeniu wysepek, ale przede wszystkich upiększy rejon ul. Wolności.


 

G191 września w budynku przy ul. Głównej 30 nie zabrzmi już dzwonek szkolny. Uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 19 zmienią swoje miejsce nauki i pracy.  

Przypominamy, że część nauczycieli i uczniowie uczęszczający do klas terapeutycznych wraz z dyrektor Grażyną Rosławską przenoszą się do Gimnazjum nr 1 przy ul. Ziemowita. Pozostali nauczyciele i uczniowie jednej klasy II i jednej kl. III znajdą swoje miejsce w Gimnazjum nr 8 przy ul. Partyzantów 25.

Na razie trwa przeprowadzka. Z budynku przy ul. Głównej wywożone jest wyposażenie. Obiekt zostanie oczyszczony i oddany do dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Zapewne otrzyma ochronę i będzie przygotowywana do sprzedaży.

Wykonano już inwentaryzację i wycenę nieruchomości.