img_8168W dniu 29 września 2016 roku odbył się kolejny, cykliczny koncert dla seniorów zorganizowany przez Radę Osiedla Łabędy. Był to równocześnie pierwszy koncert otwierający sezon koncertowy 2016/2017 dla seniorów w naszej dzielnicy.
Koncert odbył się pod tytułem „Wspomnienia z Krakowa – Światowe Dni Młodzieży 2016”. Wydarzenie to w zamierzeniu organizatorów i wykonawców miał przenieść uczestników w atmosferę tych dni i ją przypomnieć. Część artystyczna została przygotowana i wykonana przez zespół wokalno-instrumentalny pod dyrekcją Pana Michała Głąba. Zaśpiewała młodzież z kilku parafii z Gliwic oraz Zabrza a partie instrumentalne wykonał zespół muzyków  w składzie: Marci Dzwonowski – pianino, instrumenty perkusyjne, Dawid Bessler – gitara elektryczna, Piotr Kucharz – gitara basowa i Marcin Witwicki – perkusja. Osoby te występowały w lipcu na krakowskich błoniach w ramach Światowych Dni Młodzieży w tym roku. Całość brawurowo a równocześnie z dużym wyczuciem klimatu tego koncertu poprowadził Michał Głąb – oczywiście mieszkaniec Łabęd. Wykonano utwory pt „Jezus Christ you are my life”; „Słudzy Pańscy” oraz „Błogosławieni miłosierni” będącego hymnem ŚDM. Wyświetlono dwa filmy, jeden wspominający ŚDM w Krakowie a drugi przedstawiający autora i świadectwo powstania hymnu.

Dyrygent oraz chórzyści podzielili się swoimi wspomnieniami z diecezjalnych dni w parafiach poprzedzających centralne wydarzenia w Krakowie.

W czasie koncertu pojawił się niespodziewany gość – ksiądz Krzysztof Wtorek, pochodzący z Zabrza a posługujący obecnie w Stanach Zjednoczonych. Sylwetkę księdza przedstawił Michał Głąb. To duszpasterz akademicki, wokalista, grający na gitarze. Część uczestników naszego koncertu występowała z nim w Krakowie biorąc m. in. udział w Festiwalu Młodych podczas ŚDM. Ksiądz Krzysztof Wtorek jest współorganizatorem międzynarodowego projektu muzycznego pod nazwą International Rock Gospel Group – Vtorek Band (nazwa związana z nazwiskiem księdza) w którym biorą udział występujący w naszym koncercie.

Dyrygent wydarzenia Michał Głąb powiedział: ” Nasz pobyt w Krakowie to dla nas szczęśliwe chwile. Jesteśmy zbudowani spotkaniem z papieżem Franciszkiem oraz umocnieni Duchem Świętym a także spotkaniami z naszymi rówieśnikami z USA, Australii, Urugwaju, Niemiec, Francji, Nigerii, … i tym chcieliśmy się podzielić z uczestnikami koncertu, naszymi seniorami”. Na koniec muzycy rozdali seniorom zdjęcia upamiętniające Światowe Dni Młodzieży.

Było to na pewno niezwykłe wydarzenie, niosące dużą dawkę radości i nadziei, co nagrodzili uczestnicy zadowoleniem i owacjami na stojąco. Dyrygent podziękował także Radzie za organizację tego udanego zdarzenia kulturalnego. A my dziękujemy także administracji Łabędzia za pomoc i zaangażowanie w organizację koncertu.

Zapraszamy seniorów na następne.


 

szuwarekOd kilku lat zabiegamy o rewitalizację tzw. „Szuwarka”. Problem, z którym się borykamy polega na tym, że część terenu, jest własnością Miasta Gliwice, a część należy do Kompanii Węglowej S.A.

Sprawa ma długą historię i bogatą dokumentację. Prowadzone dotychczas działania mają doprowadzić do pozyskania działki, która nie jest nasza. Dopiero wtedy będzie możliwe prowadzenie na terenie „Szuwarka” prac remontowych.

Najpierw miasto chciało pozyskać działkę nr 701 obręb Przyszówka jako darowiznę. Kompania Węglowa nie wyraziła na to zgody. Potem czyniono zabiegi o kupno interesującej nas działki. Niestety, właściciel nie był tym zainteresowany.

W ostatnim czasie Wydział Gospodarki Nieruchomościami stara się zamienić działki miejskie na działki Kompanii Węglowej, m.in. na tę, na której położona jest część „Szuwarka”. Te działania też mają już kilkumiesięczną historię.

26 września zostaliśmy poinformowani, że: „zamiana nieruchomości pomiędzy Miastem Gliwice a Kampanią Węglową S.A., przedmiotem której ma być m.in. działka nr 701, obejmującej część „Szuwarka” nie została do tej pory sfinalizowana. Przedłużający się termin zakończenia sprawy wynika z braku działań po stronie ww. Spółki.”

To duży problem, bo na Kompanię Węglową S.A. nie mamy wpływu.

Przy okazji przypominamy, że część nieruchomości należąca do miasta jest oddana w dzierżawę, umowa kończy się 31 maja 2017 r.


 

tenisRada Osiedla Łabędy serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w „I Międzyosiedlowym Turnieju Tenisa Stołowego”.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

Na zgłoszenia wraz z listą uczestników przesłane drogą mailową (na adres: ro.labedy@wp.pl) czekamy do dnia 17 października 2016r.

Turniej odbędzie się dnia 29 października 2016r. na hali sportowej w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź” (ul. Partyzantów 25).

Nagrody w konkursie oraz poczęstunek dla uczestników zostaną zakupione ze środków pozyskanych przez Radę Osiedla Łabędy w drodze konkursu na organizację imprez ponadosiedlowych .


Zobacz turniej-tenisa-stolowego-plakat

regulamin-tenis-stolowy

tenis-oswiadczenie-uczestnicy-pelnoletni2016

tenis-oswiadczenie-uczestnicy-niepelnoletni2016

zgloszenie-tenis2016


wolnosciTrwają przygotowania do realizacji II etapu inwestycji PEC w Łabędach.

Część mieszkańców ul. Wolności zabiega o ujęcie tej ulicy w zakresie prac planowanych na rok 2017. Poprosili o pomoc w tej sprawie Radę Osiedla.

W związku z tym zwróciliśmy się do Prezesa PEC z wnioskiem wykonanie nowej sieci ciepłowniczej dla wspólnot mieszkaniowych z ul. Wolności w następnym roku.

Informujemy zainteresowanych, że otrzymaliśmy następującą odpowiedź: „Spółka zleciła opracowanie dokumentacji technicznej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków, obejmującą swym zakresem wszystkie ulice II etapu uciepłownienia, tj. zakres I i II wstępnie przewidziane do realizacji w latach 2017 i 2018. Pozwolenie na budowę umożliwiające realizację sieci cieplnej również będzie obejmował wszystkie ulice.

Ostateczny plan budowy sieci powstanie na podstawie przekazanych do Spółki PEC – Gliwice Uchwał Wspólnot Mieszkaniowych i podpisanych umów przyłączeniowych, których Spółka oczekuje do końca bieżącego roku. Posiadając pełną listę budynków zdecydowanych na podłączenie do miejskiej sieci, Spółka podejmie decyzję o terminach realizacji sieci dla poszczególnych ulic.

W przypadku potwierdzonego znacznego zainteresowania przyłączeniem do miejskiej sieci mieszkańców ul. Wolności, Spółka rozpatrzy możliwość budowy sieci w tym rejonie jeszcze w 2017 roku.”

Tak więc, wszystko w rękach mieszkańców ul. Wolności. Zapraszamy na spotkania z PEC w sprawie planowanej inwestycji.


 

futsalRada Osiedla Łabędy serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w „III Międzyosiedlowym Turnieju Futsalu”.

Każde osiedle może reprezentować tylko jedna drużyna, składająca się z minimum 5 zawodników, zgłoszona przez Radę Osiedla.

W tym roku nie obowiązują ograniczenia wiekowe.

Wprowadzone w obecnej edycji turnieju zmiany regulaminowe, dotyczące liczby członków drużyny i ich wieku, są wynikiem doświadczeń, zdobytych podczas organizacji poprzednich rozgrywek oraz wniosków, zgłaszanych przez ich uczestników. /Informacje na ten temat ujęte na załączonym plakacie zostaną zmienione./

Na zgłoszenia wraz z listą uczestników przesłane drogą mailową (na adres: ro.labedy@wp.pl) czekamy do dnia 10 października 2016r.

Turniej odbędzie się dnia 22 października 2016r. na hali sportowej w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź” (ul. Partyzantów 25).

Nagrody w konkursie oraz poczęstunek dla uczestników zostaną zakupione ze środków pozyskanych przez Radę Osiedla Łabędy w drodze konkursu na organizację imprez ponadosiedlowych .


Zobacz: plakat-futsal2016

regulamin2016

zgloszenie-futsal2016

futsal-oswiadczenie-uczestnicy-niepelnoletni2016

futsal-oswiadczenie-uczestnicy-pelnoletni2016


pecPrzed jazem piętrzącym wodę na rzece Kłodnicy w sąsiedztwie ul. Portowej, przed wjazdem do Łabęd, od rana trwała akcja naszej łabędzkiej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.

Strażacy zostali zaangażowani w usuwanie substancji ropopochodnych.

Płynęły one do nas z rejonu Sośnicy.

Strażacy uczestniczący w akcji byli gotowi do bieżącego usuwania zanieczyszczeń. Dysponowali specjalnym wyposażeniem, dzięki któremu byli w stanie uporać się z ewentualnym zagrożeniem ekologicznym.

Po uzyskaniu wiarygodnych szczegółowych informacji o zdarzeniu i jego skutkach przekażemy je Państwu niezwłocznie.

Jaz – budowla hydrotechniczna wybudowana w poprzek rzeki lub kanału piętrząca wodę, w celu utrzymania stałego poziomu rzeki dla celów żeglugowych lub zabezpieczenia przed powodzią, zaopatrywania w wodę oraz do celów energetycznych.


 

boZakończył się wybór zadań do budżetu obywatelskiego na 2017 r.

Dzięki naszej aktywności zrealizowanych zostanie aż 7 zadań za łączną kwotę 530.250 zł.

Już teraz zaczyna się dyskusja na temat procedury budżetu obywatelskiego, która będzie obowiązywała w przyszłym roku.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, zorganizowane przez Dyrektora Urzędu Miejskiego. Odbędzie się ono 4 października / wtorek / o godz. 17.00 w salce koncertowej „Łabędzia”.

Wszystkich, którzy chcieliby aktywnie włączyć się w działania na rzecz dzielnicy i realizowane ja jej terenie prace remontowe i inwestycyjne, zachęcamy do udziału w spotkaniu i zgłaszania swoich uwag, propozycji i wniosków.

Kolejne spotkania odbędą się: 11 października w SP nr 21 przy ul. Reymonta 18A oraz 18 października w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Jagiellońskiej 21.


 

klodnicaPrzed jazem piętrzącym wodę na rzece Kłodnicy w sąsiedztwie ul. Portowej, przed wjazdem do Łabęd, od rana trwała akcja naszej łabędzkiej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.

Strażacy zostali zaangażowani w usuwanie substancji ropopochodnych.

Płynęły one do nas z rejonu Sośnicy.

Strażacy uczestniczący w akcji byli gotowi do bieżącego usuwania zanieczyszczeń. Dysponowali specjalnym wyposażeniem, dzięki któremu byli w stanie uporać się z ewentualnym zagrożeniem ekologicznym.

Po uzyskaniu wiarygodnych szczegółowych informacji o zdarzeniu i jego skutkach przekażemy je Państwu niezwłocznie.

Jaz – budowla hydrotechniczna wybudowana w poprzek rzeki lub kanału piętrząca wodę, w celu utrzymania stałego poziomu rzeki dla celów żeglugowych lub zabezpieczenia przed powodzią, zaopatrywania w wodę oraz do celów energetycznych.


 

logo-pecPodajemy szczegóły dotyczące spotkań PEC z mieszkańcami. Odbędą się one w Łabędziu:

6 PAŹDZIERNIKA dla ulic: Batorego /wszystkie budynki/, Gorkiego 1,1a,1b, Gorkiego 2,2a,2b, Gorkiego 3,3a,3b, Marksa 1-5, Marksa 7, Marksa 9, Partyzantów 10-20, Partyzantów 22, Partyzantów 24-28, Tuwima 2-26. Tuwima 28-42, Partyzantów 6-8, Wieniawskiego /wszystkie budynki/.

20 PAŹDZIERNIKA dla ulic:  Majakowskiego /cała ulica/, Marksa 11, Marksa 2-6, Partyzantów 2-4, Tuwima 1-3, Tuwima 5-7, Tuwima 9-11, Waryńskiego 1, Waryńskiego 10, Waryńskiego 2,3,4,5, Waryńskiego 6,7,8,9, Wolności 12-20, Wolności 1a/DK/, Wolności 1B-25 Marksa 8-14, Wolności 2-10, Wolności 22-30, Wolności 27-39, Wolności 32-44, Wolności 46-62, Wolności 64-72.

ZAPRASZAMY. NAJLEPIEJ O WSZYSTKO, CO WAŻNE ZAPYTAĆ OSOBIŚCIE.


 

koncertyZapraszamy wszystkich do udziału we wspaniałych koncertach muzycznych, zorganizowanych przez Parafię św. Gerarda w Starych Gliwicach.

Jeden z koncertów jest już wprawdzie za nami, ale zostały jeszcze dwa.

Chór „Calvi Cantores” i Gliwicką Orkiestrę Kameralną tworzą artyście najwyższej klasy. Warto ich posłuchać. Wystąpią 2 i 16 października o godz, 16.30 / szczegóły na plakacie/.

Koncerty w Parafii św. Gerarda finansowane są ze środków budżetu Miasta Gliwice. Udział w nich jest bezpłatny.