tenisDo bogatej listy imprez międzyosiedlowych, na których organizację Rada Osiedla Łabędy pozyskuje dodatkowe środki w drodze konkursu, który corocznie ogłasza Prezydent Miasta Gliwice, w tym roku dodaliśmy turniej tenisa stołowego.
W roku 2016 Rada Osiedla Łabędy zorganizowała aż 4 imprezy ponadosiedlowe. W maju i październiku odbyły się: VII Turniej Przedszkoli, III Międzyosiedlowy Turniej Futsalu i II Gliwickie Święto Rodziny.
29 października w Centrum Sportowo – Kulturalnym „Łabędź” odbył się I Międzyosiedlowy Turniej Tenisa Stołowego.
Wzięło w nim udział 40 zawodników z 8 osiedli – Łabęd, Szobiszowic, Wojska Polskiego, Wójtowej Wsi, Trynku, Gwardii Ludowej, Sikornika, Kopernika.
Uczestnicy turnieju walczyli o wygrane indywidualne w kilku kategoriach. Zwycięzcy otrzymali puchary, medale i upominki. Wszyscy zawodnicy otrzymali poczęstunek i upominek, którym był kalendarz na rok 2017.
Wyniki czterech najlepszych zawodników z poszczególnych osiedlach zostały zsumowane, aby ustalić ranking osiedli.

Wyniki wyglądały następująco:
kategoria szkoły podstawowe (chłopcy):
1. WAWRZESTA MICHAŁ
2. SOKOŁOWSKI OSKAR
3. SOKOŁOWSKI OLIWER

kategoria do 20lat (chłopcy):
1. STEFANIAK MICHAŁ
2. PARTYKA KAMIL
3. KAPICA MARCIN

kategoria powyżej 20lat:
1. SASYKÓW PIOTR
2. DOMERADZKI ZDZISŁAW
3. STEFANIAK SŁAWOMIR

kategoria kobiety:
1. KULA ANETA
2. KROCZEK WIKTORIA
3. KROCZEK MARTA

Na podstawie wyników zawodników ustalona została klasyfikacja osiedli:
1. ŁABĘDY 87 pkt
2. GWARDII LUDOWEJ 83 pkt
3. SIKORNIK 59 pkt
4. TRYNEK 45 pkt
5. SZOBISZOWICE 25 pkt
6. KOPERNIK 23 pkt
7. WÓJTOWA WIEŚ 18 pkt
8. WOJSKA POLSKIEGO 17 pkt

Bezcennej pomocy w przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów udzielili Panowie: Dariusz Steuer i Jarosław Tomicki z Akademii Tenisa Stołowego.

Wszystkim uczestnikom jeszcze raz dziękujemy za udział w Turnieju.


zatoczkiObserwując stan nawierzchni zatok autobusowych znajdujących się w rejonie szkoły przy ul. Przyszowskiej, uznaliśmy, że czas najwyższy, aby upomnieć się o wykonanie ich remontu.

W związku z tym, w piśmie adresowanym do Zarządu Dróg Miejskich napisaliśmy:

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie w planie zadań remontowych, przygotowywanym przez Zarząd Dróg Miejskich na rok 2017, modernizacji dwóch zatok autobusowych, znajdujących się przy ul. Przyszowskiej, w rejonie  skrzyżowania z ul. Partyzantów.

Obie zatoki wymagają regularnego naprawiania, ponieważ stale pojawiają się w ich obrębie spękania i zniszczenia.

Wyłożenie nawierzchni kostką granitową zapewniłoby zdecydowaną i trwałą poprawę ich stanu, a także obniżyło koszty bieżących napraw.”


 

zso2Od kilku lat zabiegamy o modernizację obiektów sportowych, należących do SP 38, Gimnazjum nr 8 i VI LO. W tym roku udało nam się przekonać Wydział Inwestycji i Remontów do tego, aby przystąpił do projektowania planowanych prac.

Pierwszy z przetargów nie przyniósł rozstrzygnięcia. Złożona w jego ramach oferta cenowa przekraczała kwotę, którą Wydział Inwestycji i Remontów zaplanował na sfinansowanie zadania.

Aktualnie toczy się drugie postępowanie w sprawie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Partyzantów 25.

27 października minął termin składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji 4 zespołów szkół. Wśród nich jest też ZSO 2.

W zakres zadania wchodzi wykonanie dokumentacji dla realizacji robót budowlanych modernizacji boisk szkolnych wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, dotyczącego 4 projektów wynosi 93. 999,99 zł brutto, w tym na ZSO 2 – 23. 500,00 zł brutto.

Do urzędu wpłynęły 3 oferty. Miejmy nadzieję, że tym razem uda się wyłonić wykonawcę projektu.


http://bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/7072/z112820.pdf


koncert27 października na hali Centrum Sportowo – Kulturalnego „Łabędź” odbył się kolejny koncert dla Seniorów. Tym razem Rada Osiedla zaprosiła też mieszkańców Łabęd i gości spoza dzielnicy.

Wystąpiły dwa znane i utytułowane zespoły taneczne, prowadzone przez Panią Zofię Dąbrowską – Zespół Miniatur Tanecznych „Gaduły” i Zespół Tańca Współczesnego „Iluzja”.

W występie wzięło udział 80 tancerek, które prezentowały wspaniałe tańce o różnym charakterze.

Na widowni, liczącej 288 miejsc zasiedli łabędzcy Seniorzy, goście z innych gliwickich osiedli, rodziny występujących dziewczynek. Wolnych siedzeń pozostało niewiele.

Pokaz był prawdziwą ucztą artystyczną. Na parkiecie królowała energia, radość i piękno.

Serdecznie dziękujemy tancerzom i Zosi Dąbrowskiej za porywający pokaz taneczny. Dziękujemy też wolontariuszom z ZSO 2 i pracownikom „Łabędzia” za pomoc w organizacji koncertu.


 

turniej-przedszkoliRada Osiedla Łabędy zorganizowała VII Turniej Przedszkoli. To wspaniała i ceniona przez uczestników impreza, która odbywa się nieprzerwanie od 2010 r.

W Łabędach spotkały się dzieci z 7 przedszkoli. Reprezentowały one 5 gliwickich osiedli : Przedszkole Miejskie nr 5 – os. Wojska Polskiego, PM 17 –  os.  Kopernika, PM 27 – os. Stare Gliwice, PM 43 – os.  Brzezinka i PM 34, PM 37 i PM 38 – Łabędy.

Każde przedszkole wystawiało 25 os. drużynę. Tak więc, hala „Łabędzia” wypełniła się ogromną rzeszą wspaniałych, rozradowanych i gotowych do zabawy maluchów. Było ich 175.

Uczestników turnieju poddano próbom sprawnościowym, w wyniku których wyłoniono zwycięzców turnieju.

VII Turnieju Przedszkoli wygrali wychowankowie Przedszkola Miejskiego nr 38 z Łabęd, II miejsce zajęło PM nr 37, również z Łabęd, a III miejsce zajęło Przedszkole Miejskie nr 27 z osiedla Stare Gliwice.

Drużyny otrzymały puchary i dyplomy, a uczestnicy medale, które są dla nich niezmiernie ważnym potwierdzeniem odniesionych sukcesów.

Organizatorzy turnieju wręczyli też dzieciom upominki i zapewnili poczęstunek i transport w obie strony.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji tej cieszącej się dużą popularnością imprezy:

  • ponad 20 wolontariuszom z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 / Szkoła Podstawowa nr 38, Gimnazjum nr 8 i VI LO /,
  • nauczycielom ZSO 2, Paniom – Grażynie Rozwadowskiej i Beacie Sucheckiej, które zmagania sportowe przedszkolaków zaplanowały i przeprowadziły perfekcyjnie, z ogromną empatią i znajomością potrzeb małych dzieci,
  • dyrektorom i wychowawcom PM 5, 17, 27, 43, 34, 37, i 38 za przyjęcie naszego zaproszenia i bezcenną pomoc,
  • Pani Basi, kierownikowi „Łabędzia” oraz pracownikom Centrum Sportowo – Kulturalnego za ciepłe i życzliwe przyjęcie.

Wdzięczni jesteśmy Pani Krysi Błasiak – zastępcy naczelnika Wydziału Edukacji, która uczestniczyła w uroczystej dekoracji zwycięzców.

Szczególnie serdecznie dziękujemy rodzicom dzieci, którzy dziś kibicowali swoim pociechom.


 

marina„Rejs statkiem i piknik rodzinny przy starej przystani w Łabędach” to ciekawy projekt wart poparcia. I o to prosimy.

O Marinie Gliwice ostatnio często informujemy. Zapewne jeszcze nie raz będziemy pisać o tym, jakie pomysły mają jej właściciele – Ewa I Czesław Sternalowie. Dziś zachęcamy do wsparcia cennego i ważnego dla nas, mieszkańców Łabęd, projektu.

Zapoznajcie się Państwo z propozycją i zagłosujcie. Niech nasza Marina wygra konkurs „Społecznik 2.0”, a my skorzystamy z jej oferty.

A oto treść zgłoszenia konkursowego, wysłanego przez Ewę Sternal :

„Dzielnica Gliwic – Łabędy – jest od 70 lat kojarzona z żeglugą po Kanale Gliwickim. To tutaj obok Śluzy Łabędy przez kilkadziesiąt lat cumował legendarny statek pasażerki Tryton, a rejsy jakie się nim odbywały do dzisiaj przetrwały w pamięci gliwiczan.

Realizując mój projekt pragnę przywrócić temu miejscu dawną funkcję, aby tętniło życiem i aby nadal kojarzyło się ono z żeglugą pasażerską. Opuszczona i zdegradowana dzisiaj przystań znajduje się w mało uczęszczanym Parku Powstańców Śląskich w sercu dzielnicy, planuję odrestaurować tę przystań, aby nadal mogły tutaj cumować statki wycieczkowe przepływające Kanałem Gliwickim i zabierać stąd turystów na rejsy.

W ramach projektu w dniu 29 kwietnia 2017 chciałabym zorganizować w Parku Powstańców Śląskich w Łabędach piknik rodzinny połączony z koncertem muzyki szantowej oraz rejsem statkiem pasażerskim, aby w ten sposób zintegrować mieszkańców dzielnicy i miasta, którzy do dzisiaj z łezką w oku wspominają czasy świetności żeglugi na Kanale Gliwickim.

Oprócz koncertu odbędą się w tym dniu gry i zabawy dla dzieci prowadzone przez animatorów oraz konkursy dla rodzin. Zorganizowane wydarzenie będzie stanowiło pierwszy krok do odrestaurowania przystani, mam nadzieję, że razem ze społecznością lokalną uda nam się przywrócić dawną funkcję temu miejscu i pozyskać środki na ten cel.

Obok pomostu dla statków chcę w przyszłości utworzyć tu park edukacyjno-rekreacyjny dla dzieci, z modelami dydaktycznymi, ścieżkami i ławkami, aby zachować ślady dziedzictwa kulturowego naszego regionu.”


 

sp32Zakończenie modernizacji obiektów sportowych w SP 32 zostały przesunięte na rok następny.

Wniosek w tej sprawie skierował do inwestora, czyli Miasta Gliwice, wykonawca inwestycji.

Termin został zmieniony. Realizacja zadania ma się zakończyć do 1 lipca 2017 r. Nie będzie to miało wpływu na koszt inwestycji.

Opóźnienie prac spowodowane zostało dłuższą niż planowano procedurą uzyskiwania zgody na wycinkę 12 drzew, rosnących na terenie budowy nowych obiektów sportowych przy ul. Wrzosowej 14.

Pierwsza wizja lokalna, przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski w Katowicach, która odbyła się 15 września, nie była skuteczna z powodu braków w dokumentacji. Drugą wykonano 5 października. W obu wziął udział przedstawiciel Rady Osiedla.

Przesuniecie terminu oznacza konieczność przeniesienia środków, zapisanych w budżecie Miasta Gliwice na rok 2016 na rok następny. Taka czynność wykonywana jest w drodze uchwały Rady Miasta Gliwice. Nastąpi to na najbliższej, listopadowej sesji Rady./


 

autobusPrzekazujemy ważną informację!!!

„Komunikacyjny Związek Komunalny GOP informuje, że w dniach 31 października (poniedziałek) i 1 listopada (wtorek – Wszystkich Świętych) w celu poprawy dojazdu do cmentarzy zostaną zmienione zasady funkcjonowania komunikacji miejskiej.

We wtorek 1 listopada, wszyscy pasażerowie będą mogli podróżować wszystkimi liniami KZK GOP za darmo.

W dniach 31 października i 1 listopada będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w soboty z uwzględnieniem wyjątków”.


Szczegóły dotyczące rozkładów jazdy należy sprawdzić na stronie KZK GOP

http://www.kzkgop.com.pl/news/p-1-komunikacja-na-wszystkich-swietych3388.html


 

kapliczkaNa zlecenie właściciela, czyli Miasta Gliwice, firma Konserwacja Zabytkowej Architektury z Tarnowskich Gór wykonuje odwodnienie i izolację pionową i poziomą kapliczki, stojącej u zbiegu ul. Rzeczyckiej i Pszennej w Starych Łabędach.

Odkopane zostały fundamenty budowli, zdemontowano też podłogę wewnątrz obiektu.

Prowadzone prace mają na celu osuszenie kapliczki i zabezpieczenie jej przez podmakaniem, a tym samym, niszczeniem.

Zlecenie ma być zrealizowane w terminie do końca listopada. Koszt prowadzonych prac wyniesie 98.400 zł.

Przypominamy, że I etap prac remontowych został wykonany kilka lat temu, środki również pochodziły z budżetu Miasta Gliwice.

Kapliczką zawiaduje, w imieniu właściciela, Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.


 

lustraJuż nie raz zwracaliśmy się do Zarząd Dróg Miejskich z wnioskami dotyczącymi zamontowania luster drogowych w różnych punktach Łabęd. O konkretnych działaniach Rady w tej sprawie informowaliśmy na bieżąco.

Ostatnio poprosiliśmy o kilka zmian i uzupełnień. Dokładnie uzasadniliśmy potrzebę ich wprowadzenia. Niestety, nasze wnioski zostały rozpatrzone negatywnie.

Uzyskana odpowiedź, w naszej ocenie, będzie wymagała podjęcia sprawy ponownie.

Stanowisko ZDM jest następujące:

  1. „ZDM pozytywnie zaopiniował montaż lustra drogowego w celu poprawy widoczności podczas wyjazdu z posesji nr 38 – 42 na ulicę Strzelców Bytomskich. Lustro drogowe należy umieścić we własnym zakresie, gdyż Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach lustra drogowe umieszcza tylko i wyłącznie przy skrzyżowaniach dróg publicznych.”
  2. „Lustra drogowe umieszczone przy skrzyżowaniach ulicy Rzeczyckiej z ulicą Staromiejską oraz przy skrzyżowaniu ulicy Waryńskiego z ulicą Wolności są lustrami o odpowiedniej wielkości, które zapewnią dobrą widoczność i nie wymagają wymiany.”
  3. „Widoczność podczas wyjazdu z ulicy Waryńskiego na ul. Wolności umożliwia bezpieczne włączenie się do ruchu bez konieczności montażu dodatkowego lustra drogowego.”