domofonNiektórzy mieszkańcy Łabęd kierują do Rady pytanie, czy na domofonach mogą, a może powinny być umieszczone nazwiska lokatorów.

Ponieważ pytanie jest poważne, a odpowiedź na nie musi być wiarygodna, z zapytaniem w sprawie domofonów zwróciliśmy się do Dyrektora Urzędu.

Otrzymaliśmy następującą odpowiedź :

„Umieszczanie danych osobowych – imion, nazwisk oraz numerów mieszkań w domofonach czy na klatkach schodowych jest przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2016 r., poz.922 / i powinno odbywać się na podstawie jednej z przesłanek upoważniających do przetwarzania danych.

W przypadku list mieszkańców czy nazwisk w domofonach, zastosowanie mogłaby mieć jedynie jedna z nich, to znaczy zgoda osoby, której dane dotyczą /art.23,ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych /, ponieważ żaden z przepisów prawa, na podstawie których działają zarówno spółdzielnie mieszkaniowe […], jak i wspólnoty mieszkaniowe, nie regulują tej kwestii.

[…] jeśli lokatorzy lub właściciele lokali wyrażają zgodę na umieszczenie ich danych w domofonie czy na liście lokatorów, jest to wystarczająca podstawa prawna, a spółdzielnia nie może odmówić ich umieszczenia, powołując się na przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Z informacji uzyskanej od Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach wynika, że w budynkach miejskich umieszczenie nazwiska lokatora w domofonie następuje na prośbę mieszkańca, za wyraźna jego zgodą.”


 

tenis27 listopada w Centrum Sportowo – Kulturalnym „Łabędź” odbył się IX Andrzejkowy Drużynowy Turnieju Tenisa Stołowego Klubów Abstynenckich województwa śląskiego o puchar Prezydenta Miasta Gliwice.

Turniej otworzyli: Józef Gogoliński – przewodniczący zarządu Klubu Abstynentów Krokus w Gliwicach i Krystyna Sowa – przewodnicząca Rady Osiedla Łabędy.

Rada była współorganizatorem zawodów.

W turnieju wzięło udział 12 drużyn z 6 śląskich klubów abstynenckich. Do Łabęd, oprócz członków gliwickiego „Krokusa” przyjechali abstynenci z Bytomia, Dąbrowy Górniczej,  Mysłowic, Piekar Śląskich i Rudy Śląskiej.

Zwyciężyła drużyna z Dąbrowy Górniczej, II miejsce zajął gliwicki Krokus, a III Klub Odrodzenie z Bytomia.

Klubowi Abstynentów Krokus dziękujemy za codzienną pracę na rzecz trzeźwych alkoholików. W ich gronie są także mieszkańcy naszej dzielnicy.

Przy okazji informujemy, że w Łabędach, od 10 lat, działa koło Krokusa, jego siedziba mieści się w dawnym domu kultury. Działa wspaniale. Skupia grono ludzi, którzy robią wszystko, aby być wolnymi od uzależnienia.

Życzmy im wytrwałości i siły.


 

gliwiceW projekcie budżetu Miasta Gliwice, którego uchwalenie przez Radę Miasta odbędzie się na sesji w grudniu 2016 r. znajdują się „łabędzkie” zadania.

Siedem z nich to zadania wskazane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Przypomnimy je w oddzielnym materiale.

Poza zadaniami, których realizację zawdzięczamy swojej aktywności w głosowaniu, które miało miejsce latem tego roku, w projekcie budżetu na rok 2017 znalazły się także inne :

 1. modernizacja boisk szkolnych przy ul. Wrzosowej 14,
 2. modernizacja boisk szkolnych wraz zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół ogólnokształcących nr 2 przy ul. Partyzantów 25,
 3. budowa drogi równoległej do ul. Murarskiej,
 4. budowa budynku mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 1 – 3,
 5. adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Metalowców 4 na mieszkania,
 6. prace modernizacyjne w budynku Zespołu Szkół ogólnokształcących nr 2 przy ul. Partyzantów 25,
 7. przebudowa przyłącza cieplnego dla Przedszkola Miejskiego nr 38 przy ul. Literatów,
 8. termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych ZSS przy ul. Strzelców Bytomskich 25.

To oczywiście nie wszystkie zadania, które zostaną wykonane w Łabędach w roku następnym. 

Część z nich jest „ukryta” w zapisach o charakterze ogólnym, typu: remonty dróg i chodników na terenie miasta, budowa oświetlenia itd. Będziemy o nich informować wtedy, gdy prezydenci resortowi zatwierdzą poszczególnym wydziałom urzędu, jednostkom i spółkom miejskim wykazy zadań, przygotowane do realizacji w roku 2017. Nastąpi to na początku następnego roku.

gliwiceOd 15 listopada 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się projekt budżetu miasta Gliwice na rok 2017.

Rada Miasta rozpoczęła prace nad dokumentem. Poszczególne komisje analizują zapisy projektu, spotykają się z członkami kierownictwa miasta, zadają pytania. Wszystko to po to, aby wydać opinię w sprawie przedstawionego projektu – pozytywna lub negatywną.

Na końcu procedury przyjmowania budżetu na rok 2017 nastąpi podjęcie uchwały budżetowej.

Zachęcamy do lektury dokumentu. Każdy mieszkaniec może znaleźć w nim wiele ciekawych informacji, dotyczących całego miasta, poszczególnych sfer jego działalności, planowanych dochodów i wydatków, remontów i inwestycji. Warto zajrzeć do projektu.


http://bip.gliwice.eu/pub/html/um/files/BA/projekt_i_uchwala/2017/projekt_2017.pdf


 

wycinkaPrzypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, których wiek przekracza 10 lat, lub których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza 25 cm, a w przypadku gatunków takich jak: topola, wierzba, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny i srebrzysty, robinia akacjowa oraz platanu klonolistnego 35 cm -wymaga uzyskania stosownego zezwolenia na wycinkę.

Zezwolenie takie oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach.    


 

portowaPisaliśmy już o zagrożeniach, na jakie narażeni są piesi i rowerzyści korzystających z ul. Portowej. W materiale z 10 listopada spróbowaliśmy też określić okoliczności, mające na to wpływ.

W sprawie bezpieczeństwa na ul. Portowej podjęliśmy współpracę z komendantem naszego łabędzkiego komisariatu Policji.

Wystąpiliśmy też z wnioskami o wykonanie :

 1. drogi dla rowerów na odcinku od ul. Portowej 74 / rejon hali Silsa / do skrzyżowania z ul. Staromiejską,
 2. oświetlenia na tym odcinku ul. Portowej, gdzie droga tonie w ciemnościach,
 3. wymalowanie na jezdni linii ciągłych, oddzielających pas dla samochodów od pasa dla pieszych; nawet jeden, po dowolnej stronie drogi, nieco zmieniłby sytuację.

Realizacja dwóch pierwszych wniosków wymaga dość długiego okresu. Nie da się ich wykonać w cyklu jednorocznym. Za to linie można namalować szybko. Mamy nadzieję, że będzie to możliwe.


 

koncert24 listopada odbył się w Centrum Sportowo – Kulturalnym Łabędź drugi już w tym miesiącu koncert dla Seniorów.

Wystąpili młodzi artyści, przygotowywani przez instruktorów Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach.

Byli to laureaci tegorocznego, V Powiatowo Miejskiego Konkursu Pieśni Patriotycznej.

Seniorzy wysłuchali wielu znanych pieśni patriotycznych, partyzanckich, żołnierskich…

Koncert prowadziła Danusia Ejmocka. Rada Osiedla serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przygotowali koncert, którzy w jego ramach wystąpili dla Seniorów, którzy przyjęli zaproszenie na kolejne spotkanie z kulturą.


 

stojakiKończą się prace porządkowo – modernizacyjne, realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich na terenach zielonych wzdłuż ul. Wolności.

W ich trakcie zwróciliśmy się do Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych z prośbą o ustawienie w miejscu, gdzie dawniej była budka telefoniczna, stojaka na rowery.

W ostatnim czasie przygotowane zostało podłoże pod stojak, zostało wyłożone kostka chodnikową. Stojak będzie zamontowany w najbliższym czasie. Będzie czterostanowiskowy.

Zabiegamy także o dostawienie w tym miejscu stacji z narzędziami, które będą mogły być wykorzystywane przez rowerzystów do drobnych napraw.


 

porzadkiOd kilku dni na terenie Łabęd trwają intensywne prace porządkowe. Jednostki miejskie, odpowiedzialne za poszczególne działki, usuwają liście z trawników i pasów drogowych.

Zadanie te wykonuje Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Zarząd Dróg Miejskich.

Porządkowane są lub w najbliższych dniach będą tereny parków, skwerów, placów zabaw, trawniki położone wzdłuż m.in. ul. Wolności, Głównej, Przyszowskiej.

Efekty wykonywanych prac są łatwo zauważalne.

Na pewno jest jeszcze dużo do zmienienia, ale przyznać można, że w Łabędach jest coraz czyściej i coraz ładniej.

Sprzątanie terenów miejskich współgra z porządkami, które wykonują na swoich terenach wspólnoty mieszkaniowe.

Może być jeszcze lepiej. I nad tym pracujemy. Zabiegamy o regularność i jakość wykonywanych prac porządkowych, odnawianie terenów zielonych, sadzenie nowych drzew i krzewów. Niestety są też tacy, którzy to, co wspólne i ładne niszczą. Takich przykładów, niestety, moglibyśmy podać wiele. Kiedyś to zrobimy, bo niewłaściwe zachowania trzeba pokazywać i piętnować.


 

rzedyRada Osiedla Łabędy oraz Szkoła Podstawowa nr 38 serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w II Dzielnicowym Mikołajkowym Turnieju ,,Wyścigi Rzędów”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów łabędzkich szkół podstawowych (klas I-III).

Zgłoszenia należy przesyłać mailowy na adres: ro.labedy@wp.pl  do dnia 5 grudnia 2016r.       

Turniej odbędzie się dnia 9 grudnia 2016r. na hali w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź”.

Poczęstunek dla uczestników oraz nagrody w konkursie ufundowała Rada Osiedla Łabędy.

 


Zobacz: wyscigi-rzedow-09-12-2016-plakat

regulamin-rzedy

karta-zgloszeniowa